erdmost
erdiradio_online
handball
SzepesBanner
Megyei Jogú Városok Szövetsége
mjvsz
nav
KormanyzatBanner
Érdcenter
agaboga
CsukaBanner
tanuszoda
visegrad
tamop
Jegyzőkönyvek
Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Jegyzőkönyv 2009. október 13.
2009.11.05. csütörtök 13:57

JEGYZŐKÖNYV

Óváros – Újváros Településrészi Önkormányzat üléséről

 

 

 

Az ülés helye: Bolyai János Általános Iskola (2030 Érd, Erzsébet u. 24-32. ebédlő)

Időpont: 2009. október 13. kedd 17:00 óra

 

 

Jelen vannak: mellékelt jelenléti ív szerint

 

 

Antunovits Antal(Óváros – Újváros Településrészi Önkormányzatelnöke): Köszönti a megjelent tagokat, vendégeket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes 7 fővel. Ismerteti a napirendi javaslatot.

 

 

NAPIRENDI JAVASLAT:

 

 

1)      Javaslat az iskolabusz-járat működtetésére

2)      Körzeti megbízott beszámolója az elmúlt hónapban a körzetben történt eseményekről

3)      Polgárőrség megbízottjának beszámolója az elmúlt hónapban a körzetben történt eseményekről

4)      Csatornázással kapcsolatos tájékoztató

5)      Aktuális ügyek

 

 

 

A településrészi részönkormányzat a napirendet (7  igen szavazattal) egyhangúlag elfogadta.

 

 

 

1.      sz. napirendi pont:  

 

 

Tárgy: Javaslat az iskolabusz-járat működtetésére

 

Pató Anna (Humánpolitikai Iroda munkatársa): Az alábbi táblázat mutatja, hogy hány ófalusi gyerek jár Érd általános iskoláiba:

 

 

 

Ófalusi gyerekek Érd iskoláiban

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iskola neve

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

imbeci.

összesen

Bolyai János
Általános Iskola

8

8

9

10

10

13

12

17

 

87

Móra Ferenc
Általános Iskola

1

0

1

0

1

0

1

3

1

8

Batthyány Általános
Iskola és Sportiskola

3

2

1

3

2

5

4

1

 

21

Gárdonyi Géza
Általános Iskola

0

2

0

0

2

2

2

1

 

9

Széchenyi István
Általános Iskola

1

0

0

0

0

4

1

1

 

7

Kőrösi Csoma
Sándor Általános
Iskola

0

0

1

0

0

0

0

1

 

2

Teleki Sámuel
Általános Iskola

0

0

0

0

0

0

0

0

 

0

Hunyadi Mátyás
Általános Iskola

3

1

1

1

2

2

2

0

 

12

Összesen:

16

13

13

14

17

26

22

24

1

146

 

 

Pató Anna: A népesség nyilvántartó adataiból tudja, hogy 6 – 14 éves kor közötti általános iskoláskorú gyermekek száma 216 fő. A 216 fő közül 146 fő jár érdi általános iskolába. A Bolyai János Általános Iskola, a Batthyány János Általános Iskola és Sportiskola, illetve a Hunyadi Mátyás Általános Iskola lett a 3 kijelölt általános iskola, ahova a II. Lajos Általános Iskola jogutód nélküli megszűnése után kijelölték a gyerekek számára. Akik nem Érden tanulnak – a befogadó általános iskolának kötelező visszajelezni a lakóhely szerinti jegyzőnek, hogy hány gyerek jár.

 

Mészáros Ildikó (tag): A javaslat az iskolabusz-járat működtetésére című előterjesztés határozati javaslatában az szerepel, hogy: Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Ófaluban lakó általános iskoláskorú tankötelezettek számára indított iskolabusz működtetését a 2009/2010. tanévben az 53/2008.(III.27.) KGY határozat szerint biztosítja. Az előterjesztésben pedig 53 gyerekről van szó és ellentmondást fedezett fel.

 

Pató Anna: A felmérés készítésekor azokat vették figyelembe, akik igénybe kívántak venni az iskolabusz járatot. Ebben csak a 3 kijelölt általános iskolát vették figyelembe. Az előterjesztés előbb az Oktatási és Művelődési Bizottság elé került és a bizottság javasolta, hogy maradjon az iskolabusz járat az eddigi formában, kiegészítve azzal, hogy ne csak azoknak a gyerekeknek a számára, akik a kijelölt 3 általános iskolába járnak, hanem azok is igénybe vehessék, akik általános iskoláskorúak és szeretnék igénybe venni.

 

Mészáros Ildikó: Kérdezi, hogy az önkormányzat milyen formában támogatja azokat a családokat, akik nem az iskolabusszal közlekednek, de ugyanúgy másik iskolába kellett menniük a II. Lajos Általános Iskola jogutód nélküli megszűnése után.

 

Segesdi János (Érd Megyei Jogú Város alpolgármestere): Az Oktatási és Művelődési Bizottság javaslata pont erről szólt, hogy, akik a 3 kijelölt általános iskolába járnak, azok felszállhatnak az iskolabuszra. A II. Lajos Általános Iskolát azért kellett megszűntetni, mert oda gyakorlatilag már nem járt senki, mert a szülők másik iskolába iratták be a gyerekeiket. Ha a 146 fő ófalusi általános iskolai korú gyerek a II. Lajos Általános Iskolába járt volna, akkor nem kellett volna bezárni az iskolát.

 

Mészáros Ildikó: Az iskolabusz járaton tapasztalt problémák mindenki által ismertek.

 

Pató Anna: A tapasztalt problémák miatt az érdi cigány kisebbségi önkormányzat felvállalta, hogy felügyelik és biztosítják a továbbiakban az iskolabusz működtetését. A Közgyűlés hozott is egy olyan határozatot, hogy ameddig garantálják a kulturált közlekedést, addig az önkormányzat támogatja és biztosítja az iskolabusz működését.

 

Segesdi János: Ha közlekedés biztonság szempontjából nem megfelelő az utazóközönség viselkedése, akkor meg fog szűnni az iskolabusz.

 

Mészáros Ildikó: Akkor így azok a gyerekek kerülnek hátrányba, akik tudnak viselkedni. Ezt nem tartja fair-nek azokkal szemben, akik szeretnének is iskolába járni és tudnak viselkedni a buszon.

 

Segesdi János: Az ígéret az volt, hogyha az iskola megszűnésével problémát okoz az iskolába jutás, akkor az önkormányzat a pluszterhet felvállalja. Amennyiben a továbbiakban is problémák lesznek az iskolabuszon, akkor az önkormányzat felmondja a szerződést.

 

Mészáros Ildikó: Hiányolja az érdi cigány kisebbségi önkormányzat részéről a nyilatkozatot, hogy mit is vállalnak.

 

Segesdi János: Az érdi cigány kisebbségi önkormányzatot rá kell szorítani, hogy lássa el a feladatát, különben nem fogja megcsinálni.

 

Kőrösi Jánosné (tag): Az iskolába járás biztosítása kétféle módon lehetséges, vagy iskolabuszt üzemeltet az önkormányzat, vagy bérletet ad a tanulók részére. Az iskolabuszon nincs annyi tanuló, akik jelezték, hogy igénybe vennék a szolgáltatást. Meg kéne nézni, hogy ténylegesen mennyien veszik igénybe. Luxus a buszt üresen járatni. Szerinte éves bérletet kellene biztosítani a gyerekek számára és akivel szemben viselkedésbeli problémák merülnének fel, attól pedig el kelne venni.

 

Antunovits Antal: Sajnálja, hogy Balogh Csaba az érdi cigány kisebbségi önkormányzat elnöke nem jött el és így a neki címzett kérdésekre nem fog senki válaszolni. Például miért nem tudnak felügyeletet biztosítani az iskolabuszon.

 

Baranyi Teréz (Bolyai János Általános Iskola igazgatója): Ugyanazokat tudná elmondani, mint amelyeket a májusi településrészi önkormányzat ülésén a megnövekedett feladatok következményeként. Volt egy időszak, amíg ők felügyeltek a buszon és addig volt konkrét információja arról, hogy hogyan viselkednek a gyerekek. Szerinte reggel biztosan többen utaznak az iskolabuszon, mint délután, amikor alig vannak rajta.

 

Kőrösi Jánosné: Megköszöni az igazgatónőnek, hogy a rendezvényeiken, ünnepeiken számíthat a tanulók segítségére és részvételére.

 

Radeczky Andrásné (tag): Kérdezi, hogy az érdi cigány kisebbségi önkormányzat miért nem tudja maguk között megoldani – akiknek az iskolába jár a gyerekük az iskolabuszon a felügyelet biztosítását.

 

Segesdi János: A ma déli megbeszélésen Balogh Csaba az érdi cigány kisebbségi önkormányzat elnöke erre a felvetet kérdésre azt válaszolta, hogy nem lehet erre kötelezni őket. Amennyiben megszűnik az iskolabusz járat, akkor az ingyen bérletre se tarthatnak igényt, mert akkor a többi érdi gyerek is igényt tarthatna ingyen bérletre az iskolába járáshoz.

 

 

 

 

2.      sz. napirendi pont:  

 

Tárgy: Körzeti megbízott beszámolója az elmúlt hónapban a körzetben történt eseményekről

 

Kertész Balázs (körzeti megbízott):Bemutatkozik, ő fog együtt dolgozni Andorkó Tibor Gyulával az Óvárosi körzeti megbízottal és a Halla-házban lesz a közös irodájuk.A 06-20-911-2896-os telefonszámon érhetőek el.

 

Somodi Sándor (r. százados, Érdi Rendőrkapitányság, Körzeti Megbízotti Alosztály vezetője): Beszámol arról, hogy tegnap volt a III. és IV. számú körzeti megbízotti iroda, (Érd-Újtelep és Tusculanum) Érd, Fehérvári u. 16. átadása. A jövő héten pedig a VII. és VIII. számú körzeti megbízotti iroda (Vincellér – Kertváros, Fenyves – Parkváros) Érd, Iparos u. 2-6. (Bem tér) átadására fog sor kerülni. Elmondja, hogy sajnos az utóbbi időben megnőtt a betörések száma.

 

Antunovits Antal: A Kerülő utcában lévő hűtőszekrényekkel kapcsolatban nem tudja, hogy mit lehetne kezdeni. Az áruházak átadják a hűtőszekrényeket a romáknak, akik kibelezik és a műanyagot kiveszik belőle, otthagyják és az ÉKFI-nek kell elhordania súlyos pénzekért.

 

Kőrösi Jánosné: Örül annak, hogy látja Ófaluban a rendőri jelenlétet. Felveti a Halla-ház – a Körzeti Megbízotti Iroda megnyitásának a körzeti megbízottaknak a lakossággal való megünneplését.

 

 

 

3.      sz. napirendi pont:  

 

 

Tárgy: Polgárőrség megbízottjának beszámolója az elmúlt hónapban a körzetben történt eseményekről

 

 

4.      sz. napirendi pont:

 

 

Tárgy: Csatornázással kapcsolatos tájékoztató

 

Simó Károly: Beszámol az eddigi fejleményekről. A pályázat sikeres volt, a csatornázással kapcsolatos támogatási szerződést megkötötték a Környezetvédelmi miniszterrel. A városban a csatornázás 6 ütemben fog elkészülni. A csatornát előreláthatólag 2013 nyarán lehet majd használni. Az ÉTV Kft-ben lévő francia magántulajdon gondot okoz. A nulladik ütem a RÁVNA területe lesz. A bekötésekre a tisztító telep bővítésének függvényében fognak megtörténni. Jelenleg 5.000 m3 szennyvizet bír el a telep, ezt fogják az első ütemben 10.000 m3-es teleppel bővíteni. Az még nem eldöntött, hogy fokozatosan rá lehet-e majd kötni, vagy majd csak egyszerre lehet mindenkinek. Két részből áll: tervezés és kivitelezés. A tervezésre mindössze 6-an jelentkeztek, akik hajlandóak 15.000,- Ft-ért vállalni a tervezést. A bekötés kb. 4.000,- Ft/m. Aki az egy összegben való fizetést vállalta, annak 2009. október 31-ig kell befizetnie a teljes összeget. Ez alól felmentést kap az, aki a fizetési határidőig megköti a részletfizetési szerződést és befizeti az egy évre jutó részletet és 6.000,- Ft kamatköltséget. A befizetésre azért van szükség, mert a közbeszerzési eljárás megindításának feltétele, hogy meglegyen a pénz. Megjegyzi, hogy több esetben előfordult, hogy oda is mentek felmérni, ahol már van csatorna és jó, hogy ezek legalább mostanra kiderültek. A csatornatársulat várja a felmérések során felmerült problémákat.

 

 

 

5.      sz. napirendi pont:  

 

 

 

Tárgy: Aktuális ügyek

 

 

 

Kőrösi Jánosné: A Vető utca 1/B sz. alatti ingatlan iránt érdeklődik.

 

Segesdi János: Az önkormányzat csereszerződést kötött a Vető utca 1/B. sz. alatti ingatlan és a Fő utca 56. sz. alatti ingatlanért cserébe. A két ingatlan értéke közel azonos. Az épülettel kezdeni kellett valamit, mert emberi lakhatásra alkalmatlan, nem tudtak vele mit kezdeni.

 

Kőrösi Jánosné: Kérdezi, hogy ez a téma miért nem került a településrészi önkormányzat elé. Kérdezi, hogy ki állítja össze az Óvárosi – Újvárosi Településrészi Önkormányzat ülésére a napirendeket. A Halla-házzal kapcsolatban a felső szinttel kapcsolatban érdeklődik, mert azt az ígéretet kapták, hogy azt használhatják.

 

Segesdi János: Erről a kérdésről már beszéltek Antunovits Antallal is. Kéri, hogy írják össze azokat az elképzeléseket, amelyek bevonhatóak az örökségvédelmi részbe.

 

Nagy Péter (lakossági érdeklődő): Kollegái felhívták a figyelmét, hogy a Közép-magyarországi operatív programok kihasználatlanok, nem mennek be pályázatok. 2,6 milliárd Ft-os támogatásra 8 db pályamunkát várnak. Szerinte civil szervezetnek kellene pályáznia önkormányzati támogatással. Pl. A Szent Mihály Alapítvány beadhatná a pályázatát a Gazdatiszti Ház hasznosítására, illetve újjáépítésére. A program 40 – 85 %-os támogatást adna, az általuk választott a 85 %-os támogatottságba esik. Egy komoly nehézség van, mégpedig az, hogy november 1-ig be kellene adni a pályázatot. Az a kérdés, hogy van-e olyan koncepció, amire a pályázat megírható lenne, mégpedig gyorsam. Az elkészítésben tudnának segíteni. A civil szervezet tulajdonába kell kerülnie az ingatlannak a pályáztatás során, egyelőre egy szándéknyilatkozat vagy előszerződés formájában elegendő lenne. A pályázat száma: KMOP 2009/2.1.1/B.

 

Segesdi János: Váratlanul érte ez, de megfontolják és átbeszélik a lehetőségeket, habár nagyon szűk a határidő.

 

Kőrösi Jánosné: Felveti, hogy a házalókkal kapcsolatos rendeletet kellene alkotnia a városnak. Az illegális árusok kiszűrését szorgalmazza. Csak önkormányzati engedéllyel lehet házalni.

 

Mészáros Ildikó: Felhívja a figyelmet, hogy a Külső-Római utca végére hordják az illegális szemetet.

Nyomtatás
Ajánlás a Facebook-on Share
Események
2018. november
HKSzCsPSzV
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
Felhívások
Meghívó
2018.11.19. hétfő 10:00
Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
2018.11.19. hétfő 18:30
Parkvárosi Közösségi Ház (Gépész u. 14.) fszt. közösségi terem
2018.11.21. szerda 16:00
Polgármesteri Hivatal II. emeleti tárgyaló
foldrajzi.jpg
katasztrofa
erdi_ujsag_2016.jpg
Érdi Lap
tamop
napraforgp
Érdi galéria