erdmost
erdiradio_online
handball
SzepesBanner
Megyei Jogú Városok Szövetsége
mjvsz
nav
KormanyzatBanner
Érdcenter
agaboga
CsukaBanner
tanuszoda
visegrad
tamop
Jegyzőkönyvek
Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Jegyzőkönyv 2009. november 12.
2010.05.10. hétfő 10:57

Jegyzőkönyv

 

 

Óváros - Újváros Településrészi Önkormányzat üléséről

Az ülés helye: Nevelési Tanácsadó (voltII. Lajos Általános Iskola) (2030 Érd, Fő u. 42.)

Időpont: 2009. november 12. csütörtök 17:00 óra

 

 

Jelen vannak: mellékelt jelenléti ív szerint

 

 

Antunovits Antal(Óváros - Újváros Településrészi Önkormányzatelnöke): Köszönti a megjelent tagokat, vendégeket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes 7 fővel. Ismerteti a napirendi javaslatot.

 

 

NAPIRENDI JAVASLAT:

 

1)      Polgárőrség beszámolója

2)      Körzeti megbízott beszámolója

3)      Javaslat a távhőszolgáltatás helyi szabályozásáról, valamint a távhő szolgáltatási díjak megállapításáról és alkalmazásáról szóló 2/2008. (I. 25.) KGY. rendeletének módosítására

4)      Javaslat Érd Megyei Jogú Város 2010. évi egységnyi díjtétel meghatározására I-IX. havi adatok alapján

5)      Javaslat településőr foglalkoztatására

6)      Javaslat Érd Megyei Jogú Város 2010. évi költségvetési koncepciójára

7)      Egyebek

 

 

A településrészi részönkormányzat a napirendet 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta.

 

 

 

1.      sz. napirendi pont:  

 

 

Tárgy: Polgárőrség beszámolója

 

 

Macsotay Tibor (Érdi Polgárőrség elnöke): 2009. november 25-én adják át a Halla házban a Körzeti megbízotti Irodát, ahol 24 órás diszpécser szolgálat is lesz.

 

 

 

2.      sz. napirendi pont:  

 

 

 

Tárgy: Körzeti megbízott beszámolója

 

 

Andorkó Tibor Gyula (körzeti megbízott): A Halla házba van a körzeti megbízotti iroda, 2009. november 25-én lesz az átadása. Elmondja a körzeti megbízotti telefonszámot: 06-20-911-2896. A fogadó óra minden páros hét péntekén 12:00 és 14:00 között.

 

 

 

 

3.      sz. napirendi pont:  

 

 

Tárgy: Javaslat a távhőszolgáltatás helyi szabályozásáról, valamint a távhő szolgáltatási díjak megállapításáról és alkalmazásáról szóló 2/2008. (I. 25.) KGY. rendeletének módosítására

 

Antunovits Antal: A világpiaci ár egyre magasabb lesz, mégis most csökkentik a díjat – nem érti ezt. Amennyiben a távhő szolgáltatás Áfá-ját csökkenik, akkor mit fognak adni – egységes elbírálás kellene, hogy legyen.

 

Ba Ferenc (tag): Kíváncsi lenne arra, hogy pontosan miből tevődik össze az alapdíj. A meleg vízszolgáltatás és a fűtés alapdíja is majdnem havonta 10.000,- Ft.

 

 

 

 

4.      sz. napirendi pont:

 

Tárgy: Javaslat Érd Megyei Jogú Város 2010. évi egységnyi díjtétel meghatározására I-IX. havi adatok alapján

 

Kőrösi Jánosné (tag): Nem talál táblázatot, amelyből világosan látszódna, hogy mennyi volt az idei évi költség, mi a jövő évi díjjavaslat és mennyi a százalékos változás a kettő között. Kérdezi, hogy milyen intézkedéseket tettek a költségek racionalizálására, hogy esetleg ne kelljen árat emelni. A lakosság kevesebbet vásárol és ezáltal kevesebb a szemét is, ezért nem tartja indokoltnak a díjemelést.

 

Pató Simon (Érd-Kom Kft. önkormányzati és kiemelt ügyfelek üzletág igazgató): A díj emelés mértéke 7,98 % az idei évhez képest. 2009-ben egy 120 literes kukának az egyszeri ürítési díja 336 Ft + Áfa. Az Érd-Kom Kft. javaslata 2010-re 362,82 Ft+Áfa. A díjemelés mértéke nem lehet magasabb az inflációnál. 2009-ben szeptemberig bezárva a szelektív hulladékgyűjtő szigetektől 354,7 t szemetet szállítottak el. Az idén 873,8 t volt a lomtalanítás során összegyűlt szemét. A zöldhulladék a Vadlúd utcába nem tudják leadni, mert annak a komposztálónak nincs hulladék hasznosítási engedélye, magánemberek vihetik oda a zöldhulladékot. Az Érd-Kom Kft. az előterjesztő, de döntési joga a Közgyűlésnek van. 

 

Kőrösi Jánosné: Kérdezi, hogy a piac területéről tényleg nem az Érd-Kom Kft. viszi a szemetet.

 

Pató Simon: A piacot az ÉKFI üzemelteti, és a jogszabály kimondja, hogy a gazdasági tevékenysége során keletkező hulladékot ő maga kezelheti és elviheti ártalmatlanítani, és az ÉKFI ezt teszi.

 

Poszmik János: Tárnokon budapesti cég végzi a szemétszállítást és sokkal olcsóbb, mint Érden. Kérdezi, hogy ez hogyan lehetséges.

 

Pató Simon: Amikor megépült a Pusztazámori Regionális Hulladékkezelő Központ, akkor egy olyan megállapodás született a környező települések önkormányzatai között, hogy Tárnok, ami szélirányban van Pusztazámorhoz, és Sóskúttal, hogy ők 50 % kedvezményt kapnak a mindenkori lerakói díjból, illetve Pusztazámor ingyen viheti a szemetet a lerakóba. A nevében is benne van, hogy regionális a hulladékkezelő központ, és akkor regionális, ha a környező települések hulladékát is befogadja.

 

Antunovits Antal: Kérdezi, hogy miért viszik Gyálra a szemetet.

 

Pató Simon: Azért viszik Gyálra a szemetet, mert olcsóbb. Érdről nem lehet konténert rendelni a Fővárosi Közterület fenntartótól. A hulladékgazdálkodási törvény azt mondja ki, hogy azonos szolgáltatásért nem lehet eltérő díjat felszámítani.

 

Poszpisek Lajosné (tag): Kérdezi, hogy nincs-e arra mód, hogyha valaki tényleg nem rak ki szemetet, akkor annak csökkentsék a díját.

 

Pató Simon: A törvény nem teszi lehetővé. A törvény kimondja, hogy mindenki hulladéktermelő, csak a mértékében kell diszkriminálni.

 

Ba Ferenc: A lakótelepen egységesítették a szemétszállítást, nem hiszi, hogy 88 db kukát szállítanak el, ami a számlákon szerepel.

 

Pató Simon: A közös képviselők határozták meg, hogy hány db kuka kell a társasházaknak.  A társasház köthet szerződést az Érd-Kom Kft.-vel, mint jogi személy és a társasház saját területén belül leosztja a díjat. Ezt Diósdon be is vezették, de összevesztek és hamar visszatértek a régi rendre. A lakótelepen lévő üzletek is a lakók kukájába hordják a szemetet, és ők nem is kötnek szerződést az Érd-Kom Kft.-vel.

 

Antunovits Antal: A lakótelepen 60 db garázs lett átalakítva üzletté.

 

Pató Simon: Amióta fizetős lett a hulladékudvar, azóta kb. 1/3 annyi hulladékot hoztak be.

 

Kőrösi Jánosné: Jó ötletnek tartaná, ha a kukákat kicserélnék.

 

Poszpisek Lajosné (tag): Ez már megvalósult, mert fel kell hívni a szolgáltatót és kicserélik a hibás kukát.

 

Poszmik János: Elégedett a munkásokkal, csak a szemétszállítási díjjal nem elégedett. Neki is kicserélték a kukáját.

 

Antunovits Antal: Az Érd-Kom Kft. eladásánál a szerződésben szerepel, hogy a KSH által megállapított infláció mértékével emelhetik a szolgáltatás díját.

 

Ábel András (lakossági érdeklődő): Javasolja a megkötött szerződések felülvizsgálatát.

 

Poszmik János: Javasolja, hogy a következő Óváros – Újváros Településrészi Önkormányzat ülésére hívják meg Bartos Csillát és az ÉTV Kft. képviselőjét is.

 

 

 

 

5.      sz. napirendi pont:  

 

 

Tárgy: Javaslat településőr foglalkoztatására

 

Macsotay Tibor: Támogatásban részesülhet az a közterület felügyelettel rendelkező város önkormányzata, amely a meglévő közterület-felügyelői létszámát felügyelőnként két fő ún. településőrrel meg kívánja erősíteni, vállalva a közterületi jelenlétnek a fejlesztéssel arányos növelését. Érd MJV Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában a közterület-felügyelők száma jelenleg 7 fő, az álláshelyek száma 8. Jelen pályázat keretében 16 fő településőr foglalkoztatásához igényelhet támogatást. Amennyiben a településőrként igénybe venni kívánt személy közcélú munka keretében foglalkoztatható, úgy az IRM egyszeri támogatást nyújt. Ennek összege 80.000,- Ft, amelyet a támogatási szerződésben meghatározott dologi jellegű költségekre kell, illetve lehet fordítani.

 

 

 

6.      sz. napirendi pont:  

 

 

Tárgy: Javaslat Érd Megyei Jogú Város 2010. évi költségvetési koncepciójára

 

Kőrösi Jánosné: Érdeklődik arról, hogy a 10 millió Ft-os műemlékvédelmi keret szerepel-e a költségvetési koncepcióban.

 

Poszmik János: Sok műemlék az egyház tulajdonában van, ezért a műemlékvédelmi pénzre pályázatot kellene benyújtani.

 

 

7.      sz. napirendi pont:  

 

 

Tárgy: Egyebek

 

 

Antuovits Antal: A csőtörések után az ÉTV Kft. nem állítja helyre az utcákat. 

 

Lakossági érdeklődő: Az utcanév táblán Kocsi utca szerepel, amikor az köz, Kocsi köz, ezért ki kellene cserélni a táblát. Az erdőből felhordják az útra a sarat, ráadásul hajnalban.

 

Ábel András: A szigetről a fakihordás nagy probléma. Szerinte a városnak meg kellene vizsgálnia, hogy milyen kárt csinálnak a városnak az erdőgazdaság a Molnár utcában, a Római úton, ahogy viszik fel a több tonnás rönköket a szállító autók. Ezeknek az autóknak út engedélyt kell kérniük a rendőrségtől és meghatározott időben mehetnek. Nem biztos, hogy az erdőgazdaság jól jár ezzel a fakitermeléssel, mert nagy kárt hagynak maguk után. Mintha újra haszonfákat telepítenének a Beliczay szigetre. Az óvárosi lehajtó csomópontnál egy töltést kezdtek el építeni. Kérdezi, hogy ezt miért csinálják. (A Logisztikai Központtól az Opel szerviztől hordják a földet a körforgalom mögé.) Meg kellene vizsgálni a Kálvária tetőn a második világháborús harc álláspontok engedély nélküli szeméttel való betöltését. Azt is meg kellene vizsgálni, hogy a Polákovics pince alatti részről adott-e valaki engedélyt arra, hogy a vállalkozó a hegy támfalát leszedje, és ezáltal rétegesen szakad a part oldal. Kérdezi, hogy a zaj- és rezgésvédelem helyi szabályozásáról szóló 61/2009. (X.16.) KGY. rendeletből a Sánc hegy miért maradt ki.

 

Antunovits Antal: A Pilisi Parkerdő képviselőit meg kellene hívni a következő Óvárosi – Újvárosi Településrészi Önkormányzat ülésére, hogy a felmerülő kérdésekre válaszoljanak. Kérdezi, hogy mi a sorsa a DM Logisztikai Központjától elhordott földnek.

 

Ba Ferenc: A lakótelepen, amikor a meleg vízszolgáltatás szünetel, arról a szolgáltató nem szokta értesíteni a lakosságot. Sokszor előfordul a szüneteltetés, ami a számlákon nem jelenik meg, ugyanúgy fizetni kell a díjat. Volt olyan eset is, amikor 2 napig nem volt meleg vízszolgáltatás.

 

Antunovits Antal: Az ÉTV Kft.-től és az Érd Hő Kft.-től is meg kellene hívni a következő Óvárosi – Újvárosi Településrészi Önkormányzat ülésére, hogy a felmerülő kérdésekre válaszoljanak.

 

 

 

 

Antunovits Antal: Megköszöni a részvételt.

Nyomtatás
Ajánlás a Facebook-on Share
Események
2018. november
HKSzCsPSzV
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
Felhívások
Meghívó
2018.11.19. hétfő 10:00
Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
2018.11.19. hétfő 18:30
Parkvárosi Közösségi Ház (Gépész u. 14.) fszt. közösségi terem
2018.11.21. szerda 16:00
Polgármesteri Hivatal II. emeleti tárgyaló
foldrajzi.jpg
katasztrofa
erdi_ujsag_2016.jpg
Érdi Lap
tamop
napraforgp
Érdi galéria