erdmost
erdiradio_online
handball
SzepesBanner
Megyei Jogú Városok Szövetsége
mjvsz
nav
KormanyzatBanner
Érdcenter
agaboga
CsukaBanner
tanuszoda
visegrad
tamop
Jegyzőkönyvek
Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Jegyzőkönyv 2009. február 23.
2009.03.05. csütörtök 14:19

JEGYZŐKÖNYV

Postástelep – Alsó Parkváros Településrészi Önkormányzat üléséről

 

 

Az ülés helye: Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola (2030 Érd, Bajcsy-Zsilinszky Endre út 19-21, 6-os terem)

Időpont: 2009. február 23. hétfő 18:00 óra

 

 

Jelen vannak: mellékelt jelenléti ív szerint  

 

 

Donkó Ignác(Postástelep – Alsó Parkváros Településrészi Önkormányzat elnöke): Köszönti a megjelent tagokat, vendégeket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes 6 fővel. Ismerteti a napirendi javaslatot. Javasolja, hogy a 4. sz. napirendi pontot a javaslat térfigyelő rendszer keretében a képfelvevővel megfigyelt közterületek kijelölésére, a 7. és a 8. számú napirendi pontokat a körzeti megbízott és a polgárőrség beszámolóját vegyék előre.

 

 

NAPIRENDI JAVASLAT:

 

 

1)      Érd Megyei Jogú Város 2009. évi költségvetésének terve

2)      Javaslat a képviselői keret felhasználására

3)      Javaslat a menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés díjának és alkalmazási feltételeinek megállapításáról 1/1992. (II.07.) ÖK számú rendelet módosítására

      4) Javaslat térfigyelő rendszer keretében a képfelvevővel megfigyelt közterületek kijelölésére

5)      Javaslat Érd Megyei Jogú Város városrészeinek területi lehatárolására

6)      Javaslat Kerékpáros Koncepció elfogadására

7)      Körzeti megbízott beszámolója az elmúlt hónapban a körzetben történt eseményekről

8)      Polgárőrség  megbízottjának beszámolója az elmúlt hónapban a körzetben történt  eseményekről

9)      Egyebek

A Településrészi Önkormányzat a módosított napirendet (7 igen szavazattal) egyhangúlag elfogadta.

 

1.      sz. napirendi pont:  

 

 

Tárgy: Érd Megyei Jogú Város 2009. évi költségvetésének terve

 

Donkó Ignác: A költségvetés tervezetből néhány adatot megemlít az elnök úr (Pl. bevételek, külső források, műkődési hitel, fejlesztési célú kötvénykibocsátás). A részönkormányzatot az alábbi tételek érintik: útépítés, járdaépítés, térfigyelő rendszer kiépítése, játszóterekre új eszközök beszerzése, körzeti megbízotti irodák kiépítése, választó kerületi önálló kezelésű alap.

 

A Településrészi  Önkormányzat Érd Megyei Jogú Város 2009. évi költségvetésének tervét

 (7 igen szavazattal) egyhangúlag elfogadásra javasolja.

 

 

2.      sz. napirendi pont:  

 

Tárgy: Javaslat a képviselői keret felhasználására

 

Donkó Ignác: A Géza utcánál a megsüllyedt járda lapok felszedését és újra lerakását

javasolja .

Képviselői keret terhére javasolja tavalyi évben elkezdett Imre utcai árokmeder burkolásának a folytatását. Most is előregyártott betonelemekkel történne a burkolás.

Pilter Istvánné (tag): Egyetért, hogy folytatni kell a megkezdett munkálatokat. Szerinte a járdaépítést is ott kell, ahol már van csatorna, illetve a busz megállókhoz vezető utcákat kellene. A Gellért utca és az Imre utca között a sarkon sem ártana egy járda, mert csak a kanyarba lehet átmenni.

 

Donkó Ignác: Már elmult évben is javaslatot tettünk az ottani járdaépítésre, de tisztázatlanok még a telek határ vonalak és csak a rendezés után lehet ott járdában gondolkodni. Reméljük ez évben sikerülni fog.

 

Tavaszi Béla (tag): A Károly utca és a Damjanich János utca között a Kende utcánál sincsen járda kb. 200 méteren.

 

Donkó Ignác: Még sok utcában nincs járda,  meg kell vizsgálni, hogy hol a legcélszerübb a járdaépítés.

 

 

A Településrészi  Önkormányzat (7 igen szavazattal) egyhangúlag a fenti javaslatokat elfogadta.

 

3.      sz. napirendi pont:  

 

Tárgy: Javaslat a menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés díjának és alkalmazási feltételeinek megállapításáról 1/1992. (II. 07.) ÖK számú rendelet módosítására

 

Donkó Ignác: Menetrend szerinti tarifaváltozásról van szó. Az indok az, hogy legutoljára 2007-ben volt tarifaváltozás. Az infláció mértékével (6 %-kal) emelkednének az árak. A Volánbusz a büntetési tételek emelését is szeretné.

 

Tavaszi Béla: Kifogásolja, hogy a buszok a hajnali órákban változatlanul nem mennek le a központba.

Donkó Ignác: Utána nézünk, hogy ennek mi az oka.

 

A Településrészi  Önkormányzat (6 igen szavazattal egy nem szavazattal) a fenti rendelet módosításra tett javaslatot támogatja.

 

 

4.      sz. napirendi pont:

 

 

Tárgy: Javaslat térfigyelő rendszer keretében a képfelvevővel megfigyelt közterületek kijelölésére

 

Kozma Károly (r. alezredes, rendőrségi főtanácsos): A Postástelep – Alsó Parkváros településrészi önkormányzat területén 6 db kamera kerülne kihelyezésre. A kamerákat csak hivatásos rendőrök figyelhetik.

 

Macsotay Tibor (Érdi Polgárőrség elnöke): A kamerák kiépítését kb. június végén lehet majd elkezdeni. Vezetéknélküli rendszeren fog működni a rendszer.

 

Pilter Istvánné: Kérdezi, hogy a kamerák helye titkos lesz-e, hogy éppen mikor melyik dobozba lesznek elhelyezve. Szerinte több kamerára lenne szükség.

 

Kozma Károly: Igen titkosak lesznek a helyek.

 

Auer Richardné (tag): Indulni fog a csatorna projekt Érden és nagy az aggodalom az itt élőkben és kérdezi, hogy számírthatnak-e a rendőrségre és a polgárőrségre.

 

Macsotay Tibor: Igen számíthatnak a rendőrségre és a polgárőrségre is. A városnak legalább az 1/3-a fel lesz túrva és ez közbiztonsági szempontból óriási feladatot ró a rendőrségre és a polgárőrségre. „Vigyázzunk az étékeinkre” címmel egy cikksorozatot fog megjelentetni az érdi újságokban és javasolja megfogadni a tanácsokat.

 

Kozma Károly: A sebesség korlátozó táblák kihelyezését a közút kezelő helyezi ki. Ők betartatják a szabályokat, de akkor nagyon sok embert meg kell büntetniük.

 

 

A Településrészi Önkormányzat (7 igen szavazattal) egyhangúlag elfogadta a képfelvevővel megfigyelt közterületek kijelölését.

 

 

5.      sz. napirendi pont: 

 

Tárgy: Javaslat Érd Megyei Jogú Város városrészeinek területi lehatárolására

 

Donkó Ignác: Ezt a múltkori településrészi önkormányzat ülésén már megbeszélték, most annyival egészült ki az előterjesztés, hogy a városrészek területi lehatárolása utcanevekkel lett kiegészítve. Ezt mindenki a kapott anyagból átnézhette. Ha nincs észrevétel, akkor elfogadásra javasolja.

   

A Településrészi Önkormányzat (7 igen szavazattal) egyhangúlag támogatja a javaslatot

 

 

6.      sz. napirendi pont:

 

Tárgy: Javaslat Kerékpáros Koncepció elfogadására

 

 

Donkó Ignác: A koncepció lényege a kerékpáros közlekedés növelése a helyi közlekedésben A cél , hogy 2012-re a helyi közlekedésben legalább 10 %-os legyen ez a részarány.

Ezeknek a céloknak az eléréséhez szükség van kerékpározást segítő szolgáltatásokra

-közterületi tárolók építése,

-szállíthatóság fejlesztése,

-őrzött kerékpár tárolás,

-pihenő helyek kiépítése,

-ki kell építeni a kerékpárbarát kereékpáros úthálózatot(ami nagyon költséges)

-kerékpározás népszerűsítése és oktatása.

 

Tavaszi Béla: Először is őrzött kerékpár tárolókra lenne szükség. Kérdezi, hogy a központban az Érd-Felső és Érd-Alsónál lévő alagút kinek a tuléajdonában van.

 

Donkó Ignác: A MÁV tulajdonában van.

 

Első lépcsőben az őrzött kerékpár tárolók építésére tesz javaslatot a Településrészi Önkormányzat (7 igen szavazattal).

 

 

7.       sz. napirendi pont:

 

Tárgy: Körzeti megbízott beszámolója az elmúlt hónapban a körzetben történt eseményekről

 

Kozma Károly: A múlt héten sajnos a körzetben a Teleki utcában rablótámadás történt.

 

Településrészi Önkormányzat (7 igen szavazattal) a beszámolót elfogadja.

 

8.      sz. napirendi pont:

 

Tárgy: Polgárőrség  megbízottjának beszámolója az elmúlt hónapban a körzetben történt  eseményekről

 

Településrészi Önkormányzat (7 igen szavazattal) a fenti két beszámolót elfogadja.

 

9. sz. napirendi pont.

 

 

Tárgy: Egyebek

Nyomtatás
Ajánlás a Facebook-on Share
Események
2018. november
HKSzCsPSzV
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
Felhívások
Meghívó
2018.11.19. hétfő 18:30
Parkvárosi Közösségi Ház (Gépész u. 14.) fszt. közösségi terem
2018.11.22. csütörtök 18:00
Polgárok Háza Díszterme – Érd, Alsó u. 3.
foldrajzi.jpg
katasztrofa
erdi_ujsag_2016.jpg
Érdi Lap
tamop
napraforgp
Érdi galéria