erdmost
erdiradio_online
handball
SzepesBanner
Megyei Jogú Városok Szövetsége
mjvsz
nav
KormanyzatBanner
Érdcenter
agaboga
CsukaBanner
tanuszoda
visegrad
tamop
Jegyzőkönyvek
Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Jegyzőkönyv 2009. június 22.
2009.07.05. vasárnap 11:38

JEGYZŐKÖNYV

Postástelep – Alsó Parkváros Településrészi Önkormányzat üléséről

 

 

 

Az ülés helye: Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola (2030 Érd, Bajcsy-Zsilinszky Endre út 19-21, 6-os terem)

 

Időpont: 2009. június 22. hétfő 18:00 óra

 

 

Jelen vannak: mellékelt jelenléti ív szerint

 

 

 

Donkó Ignác (Postástelep – Alsó Parkváros Településrészi Önkormányzat elnöke): Köszönti a megjelent tagokat, vendégeket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes 7 fővel. Ismerteti a napirendi javaslatot. Javasolja felvenni a napirendi pontok közé a „Rendeletalkotási javaslat a parkolóhelyek létesítéséről, megváltásáról, és a fizető parkolóhelyekről (II. forduló)”-t.

 

 

NAPIRENDI JAVASLAT:

 

 

1)      Körzeti megbízott beszámolója az elmúlt hónapban történt eseményekről

2)      Polgárőrség beszámolója az elmúlt hónapban történt eseményekről

3)      Javaslat a menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés díjának és alkalmazási feltételeinek megállapításáról szóló 1/1992.(II.7.)ÖK számú rendelet módosítására

4)      Beszámoló az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény 2008. évi tevékenységéről – választókerületenkénti bontásban

5)      Javaslat közterület elnevezésére

6)      Rendeletalkotási javaslat a parkolóhelyek létesítéséről, megváltásáról, és a fizető parkolóhelyekről (II. forduló)

7)      Egyebek

 

A településrészi részönkormányzat a módosított napirendi javaslatot (7 igen szavazattal) egyhangúlag elfogadta.

 

 

 

1.      sz. napirendi pont:  

 

 

 

Tárgy: Körzeti megbízott beszámolója az elmúlt hónapban történt eseményekről

 

 

 

Munkácsi Tibor (körzeti megbízott): Beszámol az elmúlt időszakban a településrészi önkormányzat területén tartott eseményekről (Pl: zarándoklat).

 

Fülöp Sándorné (tag): Az utcai faárusok iránt érdeklődik.

 

Tavaszi Béla (tag): Kérdezi, hogy azok, akik az utcán árulják a fát, azok hivatalosan árulják.

 

Munkácsi Tibor: Vannak, akik hivatalosan árulják, szükséges ehhez fuvarlevél és az, hogy honnan van a fa és árusítási engedély.

 

 

 

2.      sz. napirendi pont:  

 

 

 

Tárgy: Polgárőrség beszámolója az elmúlt hónapban történt eseményekről

 

 

 

Macsotay Tibor (Érdi Polgárőrség vezetője): A térfigyelő rendszert ideiglenes átadták, a próbaüzem elindult. Kiváló a rendszer és  július 1-jétől már nemcsak a próbaüzemben fog működni. A rendszernek köszönhetően a város közbiztonsága javulni fog.

 

Fülöp Sándorné: Kérdezi, hogy a kamerák meddig tárolják a felvételeket és hogy csak akkor néznek-e bele, hogyha bejelentés érkezik, vagy folyamatosan.

 

Macsotay Tibor: A kaerák 72 óráig tárolják a felvételeket és folyamatosan nézik, ellenőrzi ka felvételeket. Eddig a próbaüzem ideje alatt 15 eljárást indítottak.

 

 

3.      sz. napirendi pont:  

 

 

 

Tárgy: Javaslat a menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés díjának és alkalmazási feltételeinek megállapításáról szóló 1/1992.(II.7.)ÖK számú rendelet módosítására

 

 

 

Donkó Ignác: A tarifaemelést a Volánbusz Zrt, levelében az alábbi indokokkal támasztja alá: A 2009. július 1-jével tervezett, az általános forgalmi adó általános adókulcsának emelése 20%-ról 25%-ra több tekintetben is kedvezőtlen hatással van az Önkormányzata és a VOLÁNBUSZ Zrt. között fennálló jogszabályi szerződéses kapcsoltra. Az áfa-emelés a bruttó hatósági árként meghatározott személyszállítási díjak alapján a szolgáltató bevételeinek csökkentését jelenti, amennyiben a jogszabályban meghatározott tarifák nem változnak. Az áfa-emelés a VOLÁNBUSZ Zrt-nek fizetett önkormányzati költség-hozzájárulással kapcsolatosan növeli az Önkormányzat által fizetendő áfa-t. A július 1-jei áfa-változás és a magyarországi helyi, illetve helyközi közlekedésben általánosan végrehajtott tarifa emelés Érd esetében is lehetőséget biztosít a helyi személyszállítási tarifák módosítására. Így elkerülhető, hogy az áfa-változás kedvezőtlen hatással legyen az Önkormányzat által fizetett hozzájárulás összegére. Az áfa-változás alapján a helyi személyszállítás hatósági árként meghatározott díjaira a következőket javasolják: Az egyes jegyfajták árát javasolják egységesen 6,4%-kal emelni.

 

Tavaszi Béla: Kérdezi, hogy a közösségi közlekedést előnyben részesítő pályázat hogyan áll.

 

Donkó Ignác: A páylázat beadásra került.

 

 

 

4.      sz. napirendi pont:

 

 

 

Tárgy: Beszámoló az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény 2008. évi tevékenységéről – választókerületenkénti bontásban

 

 

 

Donkó Ignác:

XII. Választókerület – Donkó Ignác

 

 

 

Az éves ütemterv szerint javításra kerültek a szilárd burkolatú utcák (Tárnoki út, Bakonyi utca, Bihari utca, Gellért utca, Miklós utca, Lóránd utca). A téli időszakban hideg zsákos aszfalt felhasználásával hárítottuk el a balesetveszélyes útszakaszok hibáit. Murvás és mart aszfaltos utcákban az év folyamán javításra kerültek a keletkezett kátyúk és gödrök, mart aszfaltos kiegyenlítéssel és tömörítéssel. Sajnálatos módon a körzetben vannak olyan utcák, amelyek murvás vagy mart aszfaltos technológiával nem javíthatóak, a meredekségük, illetve a megoldhatatlan vízelvezetés miatt.

Éves szinten három alkalommal tisztításra került a Bihari utcai Bara patak forrásának gyűjtő létesítménye. Tisztán tartják a további zárt szakasz aknáit is.

Gépi mosásra és tisztításra került a Tárnoki út – Bihari utca közötti zárt szakasz.

A fő közlekedési útvonalak mentén végzett kaszálások mellett figyelmet fordítanak az élővízfolyások gyommentesítésére is a víz akadálytalan lefolyása érdekében.

 

A képviselői keret terhére folytatva lettek a vízelvezetési munkák. A Géza utca – Imre utca kereszteződésében beépítésre került egy új áteresz, biztosítva a víz biztonságos lefolyását.

Az Imre utcában burkolásra került TB elemek felhasználásával és új gépkocsi behajtók kiépítésével az élővízfolyás árka, megszűntetve ezzel a folyamatos kiöntéseket és dugulásokat. 2009-ben javasolják a burkolás folytatását.

 

Az Aggteleki utcában a Regéci és a Radnai utca között kiemelt szegély és rácsos áteresz kiépítésével, a csapadékvíz elvezetésével új aszfalt burkolat került kivitelezésre.

 

 

XIII. Választókerület – Miskolczi Katalin

 

 

 

Az éves ütemterv szerint javításra kerültek a szilárd burkolatú utcák (Lőcsei út, Késmárki utca, Bihari utca, Bakonyi utca). A téli időszakban hideg zsákos aszfalt felhasználásával hárították el a balesetveszélyes útszakaszok hibáit.

Kézi erővel rendszeres a Lőcsei úti kétoldali burkolt árok tisztántartása és takarítása. Gépi és kézi erővel takarítják a Brassói utcai árkot is.

A kerületben folyamatos a zöld területek kaszálása, gondozása, kiemelt figyelmet fordítva a Lőcsei útra.

Az út menti oszlopokra muskátlik kerültek kihelyezésre, melyből a nyár folyamán nagyon sokat elloptak.

A mart aszfaltos utak gréderezéssel és a gödrök mart aszfalttal való feltöltéssel, hengerezéssel lettek javítva.

Visszatérő probléma a Hargitai utca, Kalotaszegi utca állapota, amelyeken a nagy fogalom miatt többször kellett javításokat végezni.

A választókerületi keret terhére a Kalotaszegi utca és a Szendrői utca által határolt téren egy új játszótér eszközei és a szükséges építőanyagok beszerzése történ meg. A kivitelezési munkálatok 2009. évben kerültek elvégzésre.

 

 

Tavaszi Béla: Kérdezi, hogy ki ellenőrzi ezeket a munkákat.

 

Donkó Ignác: Műszaki ellenőre van a munkának és ő is többször járt ellenőrizni a munkálatokat.

 

Tavaszi Béla: Kérdezi, hogy ki ellenőrzi az árakat, azt, hogy mit mennyiért csinálnak meg. Szerinte nagyon vastagon fog a ceruza.

 

Donkó Ignác: Magától a cégtől is le szokta kérni az árjegyzéket. Az árak nagyjából valósak.

 

Fülöp Sándorné: A Tárnoki úti kis temető iránt érdeklődik, kérdezi, hogy a rendbe tartását ki végzi ott, mert áldatlan állapotok vannak.

 

Pilter Istvánné: Megerősíti, hogy áldatlan állapotok vannak a Tárnoki úti temetőben. A Közterület-felügyelők rendbe akarták tenni a területet. Kivágták a fákat, síremlékeket döntöttek le, megszüntették a vízszolgáltatást. Régen még ravatalozó is működött ott, mára már nincs semmi. Régen a tusculanumi Egyházhoz tartozott, de ha jól tudja most bizonytalan a tulajdonjoga. A vízszolgáltatást valamilyen módon meg kellene oldani.

 

Fülöp Sándorné: A környéken illetéktelen fakivágások is voltak.

 

 

 

5.      sz. napirendi pont:

 

 

Tárgy: Javaslat közterület elnevezésére

 

 

 

 

A Postástelep – Alsó Parkváros Településrészi Önkormányzat tagjai a közterület elnevezésére a Szászrégen teret javasolják.

 

 

 

 

6.      sz. napirendi pont:

 

 

 

Tárgy: Rendeletalkotási javaslat a parkolóhelyek létesítéséről, megváltásáról, és a fizető parkolóhelyekről (II. forduló)

 

 


Donkó Ignác: A parkolást a központi területeken, a belváros területén, Parkvárosban és Érdligeten szeretnék megoldani. Rendelet alkotási javaslat, összefoglalja a szabályokat, hogy hogyan kell kialakítani a parkolót, hogyan kell fizetni a díjakat, ki köteles parkolni. A parkolási díjakra javaslatok is születtek. Az Európai Unió nem támogatja a parkolási díj nélküli parkolók építését, ezért szerepelnek díjak.

 

 

Kosztik Jánosné: Nem ért egyet a parkolási díj fizetésével. Nem szeretne azért parkolási díjat fizetni, mert hivatalos ügyeket intéz.

 

 

Donkó Ignác: Senki nem szeretne fizetni. Jelenleg nincsenek is parkolók, nics mire fizetni. Előbb meg kel lépíteni és majd utána kell fizetni. A központban már alig lehet parkolni, a parkolási díjnak visszatartó ereje lesz.

 

 

Kodáné Berna Katalin: Kérdezi, hogy az önkormányzat, vagy pedig magán cég fogja üzemeltetni a parkolást.

 

 

Donkó Ignác: Lehet önkormányzati is és magáncég is. Ez még nincs eldöntve. 18 óra után nem kell majd fizetni a parkolásért.

 

 

Kosztik Jánosné: Kötelezően biztosítania kellene a parkolást az intézményeknek az ügyfeleik részére.

 

 

Fülöp Sándorné: Javasolja, hogy a kivételek közé kerüljenek be a kommunális járművek is.

 

 

Kosztik Jánosné: Nagyon sok mindent fizetnek és nem kapnak vissza érte semmit.

 

 

 

 

7.      sz. napirendi pont:

 

 

 

Tárgy: Egyebek

 

 

 

 

Tavaszi Béla: A tűzcsapok felülvizsgálatát szorgalmazza.

 

 

 

Donkó Ignác: Megköszöni a részvételt. A részönkormányzat ülése 20:45-kor befejeződött.

 

 

Nyomtatás
Ajánlás a Facebook-on Share
Események
2018. december
HKSzCsPSzV
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
Felhívások
Meghívó
2018.12.13. csütörtök 09:00
Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
2018.12.14. péntek 18:00
volt II. Lajos Általános Iskola (2030 Érd, Fő u. 42.)
foldrajzi.jpg
katasztrofa
erdi_ujsag_2016.jpg
Érdi Lap
tamop
napraforgp
Érdi galéria