erdmost
erdiradio_online
handball
SzepesBanner
Megyei Jogú Városok Szövetsége
mjvsz
nav
KormanyzatBanner
Érdcenter
agaboga
CsukaBanner
tanuszoda
visegrad
tamop
Postástelep-Alsó Parkváros Településrészi Önkormányzat
Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
A Postástelep-Alsó Parkváros Részönkormányzat 2007. május 14-i ülésének jegyzőkönyve
2007.06.07. csütörtök 12:26

Jegyzőkönyv

A Postástelep-Alsó Parkváros Településrészi Önkormányzat

2007. május 14-én tartott üléséről

Helyszín: Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola

Jelen vannak (a mellékelt jelenléti ív szerint):

Donkó Ignác, Fülöp Sándorné, Kóka Jánosné, Pilter Istvánné, Maitz Ferenc, Kodáné Berna Katalin, Fauszt Zoltán, Kosztik Jánosné, Tavaszi Béla településrészi önkormányzati tagok,

Polgármesteri kabinet: Simó Károly

Polgárőrségi megbízott: Pál Tibor

Vendég:

Bicskei Győző, Berna István,Varga Illés Levente, Dr. Terenyi Eszter

 

Donkó Ignác elnök megnyitja az ülést. Jegyzőkönyvvezetőnek javasolja Pilter Istvánnét.

A jelenlevők egyhangúlag elfogadják.

 

Javasolja a meghívóban is szereplő napirend elfogadását:

 

NAPIRENDI JAVASLAT:

 

1)      Batthyány-program megtárgyalása II. forduló

2)      Érdi Újság terjesztési problémáinak megtárgyalása (kérném a tagokat, hogy a saját ill. környezetükben élők tapasztalatait, véleményét szíveskedjenek összegyűjteni)

3)      Tájékoztató az ÉKFI Földutak Karbantartásáról szóló intézkedési tervéről

4)      A lakók önerős út- és járdaépítésének felmérése, a kiírt önerős pályázat ismertetése

5)      Javaslat játszótérépítésre a Kalotaszegi – Hargitai – Temesvári - Szendrői utcák által határolt területen.      

6)      Egyebek

 A jelenlevők egyhangúlag elfogadták a napirendet.

 

1.     Batthyány-program megvitatása: A Részönkormányzat javaslata alapján a programba bekerült, hogy épüljön tanuszoda a Körösi Csoma Sándor Általános iskolába. Maitz Ferenc igazgató úr megköszönte a részönkormányzat támogatását. Jelenlévők jónak találták a programot, és egyhangú döntés született annak elfogadására.

Igény van a rendszeres tájékoztatásra, hogy mi valósul meg a programból.

 

  1. Az Érdi Újság terjesztésével kapcsolatban problémák merültek fel. A kérdés, hogy ki hordja ki az Érdi Újságot?  A Posta alkalmatlan a terjesztésre, sok helyen nem került kihordásra. Az Önkormányzat felmondta a szerződést a mostani kiadóval. Versenyeztetni (pályáztatni) kell a lapkiadót: Szerkesztés, nyomtatás, kihordás összes költsége: 25 millió Ft.

      Javaslatok összefoglalása a lapterjesztésre:

a.  lerakat is legyen

b.      terjesztő

            Pályáztatni a lapkiadót

            Szétválasztani:

a.       lapszerkesztés

b.      terjesztés - itt diákmunka is lehetséges

Javaslat született, hogy az új pályázat esetén a nyertes lapkiadó a saját hálózatán keresztül oldja meg a lapterjesztést. (ne a postával)

      Az új terjesztőt is mérni kell, hogy mennyi a bejelentések száma.

       A fenti javaslatot a jelenlévők egyhangúlag támogatták

 

  1. Tájékoztató az ÉKFI Földutak Karbantartásáról szóló intézkedési tervéről. Az ÉKFI az utak karbantartását szünetelteti, mert azzal, hogy a kőporos utak felületét meglazítják az útegyengetés során elviselhetetlen porfelhő keletkezik. Új megoldáson dolgoznak.

 

  1. A lakók önerős út- és járdaépítésének felmérése, a kiírt önerős pályázat ismertetése

A pályázat keretében odaítélhető keretösszeg 60 millió forint. Pályázatot nyújthatnak be vízgazdálkodási társulatok, illetve útépítési együttműködések. Ezeknek tagjai az érdekeltségi területen ingatlantulajdonnal kell, hogy rendelkezzenek.

Pályázható tevékenységek:

  1. az ingatlanok megközelítését szolgáló szilárd út-, illetve járda burkolat építése közterületként, közútként nyilvántartott területeken.
  2. közműves vízellátás, szennyvízelvezetés, csapadékvíz elvezető hálózatok építése a telekhatárig, közterületként, közútként nyilvántartott területen

A pályázat benyújtásához min. 50% saját forrás szükséges. Az Érdi Újság a pályázatot meghirdette.

5.   Megvitatásra került a játszótér építése a Kalotaszegi – Hargitai – Temesvári - Szendrői utcák által határolt területen. A játszótér terve létezik, az idén jár le. A részönkormányzat kinyilvánította, hogy a játszóteret szeretnék megépíteni, de nem tudják, hogy mostani árak szerint mennyi a kivitelezési költség. A részönkormányzat úgy határozott, hogy részletes költségvetést kell készíteni. A  Településrészi Önkormányzat felkéri a részönkormányzat elnökét, hogy a Városfejlesztési Osztályon járjon el ez ügyben. Utána a részönkormányzat megvizsgálja a finanszírozási alternatívákat: Pl.

a. választókerületi alap egy része

b. vállalkozói ponzorok keresése

c. lakossági felajánlás

d. Önkormányzat költségvetéséből elkülönített alap

e. önkéntes munka

f. civil szervezetek felajánlása

g. pályázati források

A fenti határozat egyhangúlag elfogadásra került.

6.    Egyebek

Megvitatásra került a választókerületi alap felhasználása, a megvalósítandó feladatokra. A feladatokat fontossági sorrendben az alábbi táblázat tartalmazza.  Javaslat született, hogy a munkát mielőbb el kell kezdeni. A tervköteles munkáknál a tervet elkészíteni és utána a kivitelezést megkezdeni. A javaslatot a részönkormányzat egyhangúlag támogatja.

XII.

Donkó Ignác

 

Megvalósítandó feladat

Ár bruttó Ft

Megjegyzés

Jenő utcai vízrendezés

       1 800 000   

Tervköteles

Kende utcai Napfény Otthon körül lévő betonjárda javítása Kb. 270 m2

       1 059 840   

 

Jenő -Tárnoki út sarokjavítás

 

Aszfaltburkolat építése javasolt

Aradi utcában a Matyi dombnál védőkorlát és lépcső

 

Lépcső építése tervköteles, meredek partfalban húzódna.

Hunor u. 4 sz. előtt a bejárati áteresz kis keresztmetszetű csővel lett megépítve. A víz nagyobb esőzéskor az árokból kiömlik és az úton át a szemben lévő házat elönti. Kicserélését kérem.

          400 000   

 

Géza, Gereben, Gergely utca keresztirányú átereszeinek a tisztítása, ahol szükséges cseréje. (Nagyon sok helyen összetörték az átereszeket, amikor a gázvezetéket fektették

 

ÉKFI megvizsgálja a cserére indokolt átereszeket. 400. 000,- Ft/ áteresz

Bakonyi utca-Murányi utca kereszteződésének javítása, jelenleg szinte járhatatlan és balesetveszélyes a nagy kátyúk miatt, ugyanakkor csak ezen az utcán lehet felhajtani a dombra a Bajcsy- Zsilinszky útról a Lőcsei út felé. Ugyancsak a fenti útkereszteződés és Nógrádi utca közötti útszakasz járhatatlan a nagy kátyúk miatt

 

ÉKFI a földutak karbantartó munkái során a javítást elvégzi (javasolt szilárd burkolattal ellátni)

Aggteleki utca a Regéci utcától járhatatlan a vízfolyásoktól. Sürgős megoldást kell találni, hogy az ott lakók is tudjanak közlekedni. (Útegyengetés nem megoldás)

 

Javasolt szilárd burkolattal ellátni ezt a szakaszt

Kolozsvári, Trencsényi, Tasnádi utakon közvilágítás

 

Tervköteles

Bihari u. Lőcsei út buszmegállónál gyalogátkelőhely

 

Kijelöltetését kértük a Nemzeti Közlekedési Hatóságnál

Tárnoki - Retyezáti sarok javítás

 

"versenyképesség" pályázat részét képezi

Gellért úttól a Csobánci útig a Riminyáki úton és a Bajcsy - Zs. úton az út páratlan oldalán minden betonoszlopra virág kihelyezése

 

2008-as évre ÉKFI virágosítási tervében szerepelteti

 

 

 

 

Érd, 2007. május 14.

 

 

Jegyzőkönyvvezető:         Pilter Istvánné        

 

Hitelesítők:                        Fülöp Sándorné                              

                                                 alelnök

                                         

                                             Donkó Ignác

                                                elnök

Nyomtatás
Ajánlás a Facebook-on Share
Események
2018. december
HKSzCsPSzV
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
Felhívások
Meghívó
2018.12.10. hétfő 10:00
Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
2018.12.11. kedd 17:00
Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
2018.12.13. csütörtök 09:00
Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
foldrajzi.jpg
katasztrofa
erdi_ujsag_2016.jpg
Érdi Lap
tamop
napraforgp
Érdi galéria