erdmost
erdiradio_online
handball
SzepesBanner
Megyei Jogú Városok Szövetsége
mjvsz
nav
KormanyzatBanner
Érdcenter
agaboga
CsukaBanner
tanuszoda
visegrad
tamop
Postástelep-Alsó Parkváros Településrészi Önkormányzat
Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
A Postástelep-Alsó Parkváros Részönkormányzat 2007. évi munkaterve
2007.02.07. szerda 14:30

A Részönkormányzat 2007. január 18.-án tartott ülésén elfogadta az éves munkatervet, amely alább olvasható.

Érdi MJV Közgyűlésének Szervezeti és működési Szabályzata (SZMSZ) rendelkezik a magalakult településrészi önkormányzatok működéséről. Ennek értelmében a részönkormányzat feladatköre a következő:

 

A településrészi önkormányzat a településrészt érintően

a) közreműködik a helyi közszolgáltatások ellátásában;

b) véleményezési, javaslattételi joga van különösen az alábbi ügyekben:

- fejlesztések előkészítésében, ütemezésében,

- településrendezési tervek előkészítésében,

- közterületek elnevezésében,

- környezetterhelő beruházások tekintetében,

- közoktatási, egészségügyi intézmények feladatellátása tekintetében (alapítása, megszüntetése, átszervezése, elnevezése)

- ingatlan értékesítések és hasznosítások tekintetében;

c) támogatja a településrész lakosságának önszerveződő közösségeit, együttműködik velük;

d) a Közgyűlés döntése előtt a részönkormányzat megtárgyalja a településrészt érintő kulturális, oktatási, sport ügyeket tartalmazó javaslatokat;

e) eljár a Közgyűlés által átruházott hatáskörben;

f) szervezetéről és működéséről szabályzatot készít, tisztségviselőket választhat, ciklusprogram és éves munkaterv alapján működik

 

A 2007. évi munkatervet a fentiek figyelembevételével állítottam össze, és az alábbiak szerint teszek javaslatot:

 

a) Javaslom, hogy a Közgyűlés által 2007. január 25-én elfogadásra kerülő éves  munkatervből a fontosabb kérdéseket, amelyek részönkormányzatunk hatás- és feladatkörébe tartoznak, a  közgyűlési döntések előtt vitassa meg a mi részönkormányzatunk is.

b) Összesen 10 ülésre teszek javaslatot, várhatóan a Közgyűlés rendes üléseit megelőző hétfői napokra 18 órai kezdettel a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskolában.

  Természetesen, ha időközben felmerülnek olyan témák, amelyek megvitatása nem tűr halasztást, lehetséges más időpontokra is részönkormányzati ülést összehívni.

c) A javasolt munkaterv összeállítása a részönkormányzat tagjai javaslataival lett kiegészítve, megvitatva és elfogadva.

 

 

Érd, 2007 január18.

                                                                                      

 

 

 

Donkó Ignác

elnök

 

Postástelep - Alsó Parkváros Településrészi Önkormányzat

 

2007. ÉVI Munkaterve

 

 

 

Január 18.

1) Munkaterv megvitatása, további javaslatokkal való bővítése, elfogadása.

2) Szervezeti és Működési Szabályzat javaslatának megvitatása és elfogadása.

3) Egyebek (Képviselői keret felhasználására tett javaslatok).

 

 

Február 19.

         1) Településrészi Önkormányzatot érintő közgyűlési előterjesztések megvitatása.

         2) Feladatok megvitatása: közvilágítás; csapadékvíz elvezetés; árkok, átereszek tisztítása; kaszálás, takarítás, település gondozása.

         3) Biztonságos közlekedéssel kapcsolatos gondok: kátyúzás, jelzőtáblák, fekvőrendőrök.

            - Lőcsei úton a Bihari úti buszmegállónál gyalogos átkelő (zebra) felfestése.

            - Jenő utca - Tárnoki út sarok valamint a Tárnoki - Retyezáti úti sarok a nagy gödrök miatt balesetveszélyesek, szükséges mielőbbi javításuk.

            - Hunor u. 4 sz. bejárati áteresze kis keresztmetszetű csővel lett megépítve. A víz nagyobb esőzéskor az árokból kiömlik, és az úton át a szemben lévő házat elönti. Javasoljuk a felmerült hibák mielőbbi javítását.

       - Aradi utcában a Matyi-dombnál védőkorlát és lépcső építése (balesetveszélyes)

         4) Tavaszi takarításra javaslat (márciusra szervezés: Fundoklia-völgy megtisztítása a szeméttől.      

         5) Kertészek meghívása.     

            6) Javaslat Érd Város Díszpolgára Kitüntető Cím, Érd Városért Kitüntetés, Érd Város Életmű Díja és Érdi Tudományos Díj, Érd Közoktatásért Díj, Csuka Zoltán Díj, Érdi Művészeti Díj adományozására.     Csuka Zoltán Díj és az Ér

 

 

Március 19.

1)     Településrészi Önkormányzatot érintő közgyűlési előterjesztések megvitatása.

- Tárnoki út közlekedés-biztonsági gondjainak megoldására tett javaslat megvitatása.

2)     Az utak állapotának felmérése.

3)     Városszépítés (virágok az oszlopokra).

4)     Engedély nélküli szemétlerakók feltérképezése, megszüntetése.

- Kőszegi utcában a szemétlerakás felszámolása a cigánykisebbség vezetőjének bevonásával (a cigánykisebbségi önkormányzat vezetőjének meghívása).

5)     Polgárőrséggel való együttműködés (polgárőrség vezetőjének meghívása).

Sportpálya őrzését polgárőrséggel megoldani.

 

 

Április 16.

1)     Településrészi Önkormányzatot érintő közgyűlési előterjesztések megvitatása.

2)     Javaslat utca- és házszámtáblára.

3)     Javaslat közterület-felügyelők hathatósabb fellépésére azokkal szemben, akik a szennyvizet az utcára kivezetik.

 

Május 14.

1)     Településrészi Önkormányzatot érintő közgyűlési előterjesztések megvitatása.

- Javaslat középtávú természetvédelmi program és cselekvési terv elfogadására

 - Javaslat a város úthálózata fejlesztésének ütemtervére.

       2) A lakók önerős út- és járdaépítésének felmérése, támogatása.

       3) Javaslat játszótérépítésre a Kalotaszegi – Hargitai – Temesvári - Szendrői utcák által határolt területen.        

       

 

Június 18.

1)      Településrészi Önkormányzatot érintő közgyűlési előterjesztések megvitatása.

2)      Önkormányzat vagyonának feltérképezése.

3)      Településrészen keresni a közösségi célt szolgáló ingatlant, ahol a településrészi önkormányzat tarthatná üléseit, a civilszervezetek az összejöveteleiket.

4)      Parlagfű-mentesítés (az elhagyatott ingatlanok feltérképezése).

5)      Fásításra javaslat.

6)      Facsemeték beszerzésére tett javaslat.

 

 

Szeptember 17.

1)     Településrészi Önkormányzatot érintő közgyűlési előterjesztések megvitatása.

2)     Javaslat bankautomata telepítésére a tárnoki úti Plusz áruháznál.

3)     Lehetőségek megvizsgálása tanuszoda építésére a Kőrösi Csoma Sándor Általános

            Iskola melletti telken.

      4) Javaslat az Aradi utcai Bölcsőde felújítására.

 

 

Október 15.

1) Településrészi Önkormányzatot érintő közgyűlési előterjesztések megvitatása.

2) Javaslat játszótér környékének fásítására.

      3) Javaslat Bevásárló központ építésére a Tárnoki  - Szent István - Damjanich út által határolt üres területen.

 

 

November19.

1)     Településrészi Önkormányzatot érintő közgyűlési előterjesztések megvitatása.

2)     A Késmárki utca 52-54. sz. alatti önkormányzati üres telkek beépítésére javaslat (Pl. Bevásárló Központ építése).

 

 

December 17.

1)     Településrészi Önkormányzatot érintő közgyűlési előterjesztések megvitatása.

 

 

Érd, 2007. január 18.

 

 

                                                                                    Donkó Ignác

                                                                                            elnök

Nyomtatás
Ajánlás a Facebook-on Share
Események
2018. november
HKSzCsPSzV
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
Felhívások
Meghívó
2018.11.19. hétfő 18:30
Parkvárosi Közösségi Ház (Gépész u. 14.) fszt. közösségi terem
2018.11.21. szerda 16:00
Polgármesteri Hivatal II. emeleti tárgyaló
2018.11.22. csütörtök 09:00
Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
foldrajzi.jpg
katasztrofa
erdi_ujsag_2016.jpg
Érdi Lap
tamop
napraforgp
Érdi galéria