erdmost
erdiradio_online
handball
SzepesBanner
Megyei Jogú Városok Szövetsége
mjvsz
nav
KormanyzatBanner
Érdcenter
agaboga
CsukaBanner
tanuszoda
visegrad
tamop
Postástelep-Alsó Parkváros Településrészi Önkormányzat
Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
A Postástelep-Alsó Parkváros Részönkormányzat 2007. február 19-i ülésének jegyzőkönyve
2007.03.14. szerda 14:23
Jegyzőkönyv

A Postástelep-Alsó Parkváros Településrészi Önkormányzat

2007. február 19-én tartott üléséről

Helyszín: Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola

Jelen vannak (a mellékelt jelenléti ív szerint):

Donkó Ignác, Fülöp Sándorné, Kóka Jánosné, Pilter Istvánné, Auer Richárdné, Maitz Ferenc, Kodáné Berna Katalin, Tavaszi Béla,  Kosztik Jánosné településrészi önkormányzati tagok

Miskolci Katalin meghívott.

 

Az ülés 18 órakor kezdődött.

 

Donkó Ignác elnök megnyitja az ülést. Javasolja jegyzőkönyv vezetőnek Pilter Istvánnét. A jelenlevők egyhangú szavazattal elfogadják.

 

Javasolja a meghívóban is szereplő napirend elfogadását:

 

1)     Meghívott kertészekkel a tavaszi virágosítás megbeszélése.

2)     Feladatok megvitatása: közvilágítás; csapadékvíz elvezetés; árkok, átereszek tisztítása; kaszálás, település gondozása. Javaslatok Választókerületi Alap felhasználására.

3)     Tavaszi takarításra javaslat. A megvalósítással kapcsolatos ötletek, elképzelések megvitatása.    

4)     Kitüntetésre javaslat.

 

Településrészi Önkormányzatot érintő közgyűlési előterjesztések megvitatása.

 

5)     Rendeletalkotási javaslat a civil szervezetek önkormányzati támogatására.

6)     Szemétszállítási díjak módosítása.

7)     Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2007. évi költségvetése.

8)     Javaslat a 2007. évi gyommentesítési intézkedési terv elfogadására.

9)     Javaslat az általános iskolai beiskolázási körzethatárok módosítására, a város közoktatási intézményeiben indítható első osztályok számának meghatározására.

10) Tájékoztató közösségi házak kialakításának lehetőségeiről a város alközpontjaiban.

11)  Egyebek

 

 

A jelenlevők egyhangú szavazattal elfogadják a napirendet.

 

1)      Megvitatásra került a tavaszi virágosítás: Települési Részönkormányzat közterületein, a villanyoszlopokon, speciális virágtartókon tervezzük a virágok elhelyezését. Kluták Lászlóval  ez ügyben felvesszük a kapcsolatot. Javaslat született arról is, hogy őszig

 felmérjük a fásítási igényt, mely területen akarunk fásítani, milyen facsemetét és hány darabot akarunk elültetni, a lakosságot is bevonva ebbe az akcióba.

 

2)     Feladatok megvitatása:

a  jelenlévők egyhangú szavazattal úgy döntenek, hogy a  biztonságos közlekedés szempontjából mielőbb meg kell oldani az alábbi feladatokat részben a választókerületi alap felhasználásával.     

a./ - Jenő utca - Tárnoki úti sarok javítása.

- Tárnoki - Retyezáti úti sarok javítása (a nagy gödrök miatt balesetveszélyesek ezek a kereszteződések és járhatatlanok).

            - Bakonyi utca - Murányi utca kereszteződésének javítása, jelenleg szinte járhatatlan és balesetveszélyes a nagy kátyúk miatt, ugyanakkor csak ezen az utcán lehet fölhajtani a dombra a Bajcsy-Zsilinszky útról a Lőcsei út felé. Ugyancsak a fenti útkereszteződés és Nógrádi utca közötti útszakasz járhatatlan a nagy kátyúk miatt.

- Aggteleki utca a Regéci utcától a Radnai utcáig járhatatlan a vízfolyásoktól. Sürgős megoldást kell találni, hogy az ott lakók is tudjanak közlekedni. 

- Hunor u. 4 sz. előtt a bejárati áteresz kis keresztmetszetű csővel lett megépítve. A víz nagyobb esőzéskor az árokból kiömlik, és az úton át a szemben lévő házat elönti.

           - Aradi utcában a Matyi-dombnál védőkorlát és lépcső építése (jelenleg  balesetveszélyes, esőzéskor gyalogosan se lehet átmenni a dombon, holott itt járnak a gyerekek iskolába).

 

b./  A jelenlévők egyhangú szavazattal javasolják, kerüljön be a költségvetésbe a Lőcsei úton a Kalotaszegi és Bihari úti buszmegállóknál a gyalogátkelők     kialakítása.

 

      c./  A jelenlévők egyhangú szavazatukkal javasolják, kerüljön be a költségvetésbe a Riminyáki – Bajcsy – Tárnoki utak kereszteződésének - jelzőlámpás forgalom kialakítása.

 

d./     Megvitatásra került az önerős út- és járdaépítés is, tekintve, hogy a költségvetésben    erre a célra 60 millió forint tervezve van. Pályázat útján vehető igénybe, melyet a Városfejlesztési és Műszaki bizottság írja ki. 2/2004. (III. 03.) ÖK. számú rendelete az önkormányzat és a lakosság együttműködésében megvalósuló, út – és közműépítések szervezéséről.

 

3./    Tavaszi takarítás: A Környezetvédelmi Bizottság a Postástelep-Alsó Parkváros Részönkormányzat kezdeményezésére március 31-re javasolja a városban a takarítást. A munkatervünkben benne volt ennek a megszervezése. Jelenlévők azt a döntést hozták, hogy területünkön írjuk össze, hová kell nylonzsák, konténer, egyéb munkaeszköz. Javaslat született arról, hogy a  tisztasági napot meg kell hirdetni a médiában és a város weblapjára is fel kell tenni. A javaslatokat eljuttatjuk a környezetvédelmi referenshez, hogy a szükséges intézkedéseket megtegye.

     

 4./ Kitüntetésre javaslat: Az előző ülésen a javaslat megszületett, és a polgármesteri hivatalba eljuttatásra került.  Dr. Kubassek Jánost javasolták a jelenlévők egyhangú szavazattal Érd Város Díszpolgára Kitüntető Cím adományozására.

 

Településrészi Önkormányzatot érintő közgyűlési előterjesztések megvitatása.

 

 A határozati javaslatokkal egyetértettek a jelenlévők.

-        A szemét szállítási díjaknál egyértelmű állásfoglalás született a jelenlévők között, hogy az emelés mértéke nem lehet magasabb a mindenkori inflációnál.

-        Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2007. évi költségvetés határozati javaslatát a jelenlévők támogatták.

 

Egyebek.

Szó volt a BATTHYÁNY-PROGRAM elkészítéséről. A városvezetés  Batthyány-program néven olyan gazdasági program kidolgozásába kezdett, mely hosszú távon alapja lesz Érd stabil és biztonságos fejlődésének A program várhatólag április végén lesz elfogadva. Ez a program nem a városvezetés, hanem Érd város valamennyi polgárának programja lesz.

 

 

Az ülés 19,30-kor ért véget.

 

 

Érd, 2007. február 19.

 

 

Jegyzőkönyvvezető:

 

Pilter Istvánné

 

Hitelesítők:

 

 

Fülöp Sándorné

alelnök

 

 

 

Donkó Ignác

elnök

Nyomtatás
Ajánlás a Facebook-on Share
Események
2018. december
HKSzCsPSzV
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
Felhívások
Meghívó
2018.12.18. kedd 15:00
Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
2018.12.18. kedd 17:00
Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
2018.12.20. csütörtök 10:00
Polgárok Háza Díszterme – Érd, Alsó u. 3.
foldrajzi.jpg
katasztrofa
erdi_ujsag_2016.jpg
Érdi Lap
tamop
napraforgp
Érdi galéria