erdmost
erdiradio_online
handball
SzepesBanner
Megyei Jogú Városok Szövetsége
mjvsz
nav
KormanyzatBanner
Érdcenter
agaboga
CsukaBanner
tanuszoda
visegrad
tamop
2007
Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
jegyzokonyv1121
2008.05.15. csütörtök 10:42

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

A Tisztviselő és Újtelepi Városrész Településrészi Önkormányzat

2007. november 21-i üléséről

 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

Készült: A Tisztviselő és Újtelepi Városrész Településrészi Önkormányzat 2007. november 21-ei üléséről

 

Jelen vannak: 11 megválasztott képviselőből 6 fő a mellékelt jelenléti ív szerint

 

Helye: Batthyány Általános Iskola

 

Mészáros Mihály elnök: Köszönti a megjelent képviselőket, a településrész lakosságának résztvevőit. Megállapítja, hogy 6 fő megjelent, az ülés határozatképes. Megnyitja a településrészi önkormányzatának ülését. Javasolja az írásban kiküldött napirend elfogadását.

 

A Tisztviselő és Újtelep Településrészi Önkormányzat 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirendet elfogadta.

 

NAPIRENDI JAVASLAT:

 

 • Tájékoztató a rendőrséggel és polgárőrséggel kapcsolatos kérdésekről
 •  

 • Tájékoztató a 2007. november 22-ei Közgyűlés ülésének főbb napirendi pontjairól
 •  

 • Tájékoztató a képviselői keret felhasználásáról
 •  

 • Egyebek
 •  

  1- 2. NAPIRENDI PONT

   

  Tárgy: Tájékoztató a rendőrséggel és polgárőrséggel kapcsolatos kérdésekről

               Tájékoztató a képviselői keret felhasználásáról

   

  Mészáros Mihály: Elmondja, hogy legutóbbi ülésen felvetett BAUMAG tüzép-telephelyével kapcsolatos problémákat sikeresen felderítették, megtették a szükséges lépéseket.

   

  Kósa Attila, a rendőrség képviseletében: Elmondja, hogy a tüzép a BAUMAG tulajdonában van, felvették a tulajdonossal a kapcsolatot, aki intézkedik a tüzép biztonságos bezárásáról, valamint állandó felügyeletet ígért. Munkájukkal, valamint a polgárőrséggel kapcsolatban pozitív visszajelzések érkeznek a lakosság felől.

   

  Dombai Tamás: Kéri, hogy a Vöcsök utcában többet járőrözzenek, sok bejelentés érkezik.

   

  Helyi lakos: A Fácán közben is kérték a sűrűbb járőrözést, azonban még nem tapasztalták, hogy ennek eleget tesznek. A Varjú utcához kérik, hogy tegyenek közlekedési lámpát, mert veszélyes, valamint megköszönik a sebességmérő készülék kihelyezését, de logikátlannak tartják, hogy lámpás kereszteződésbe helyezték ki.

   

  Kósa Attila: A sebességmérő készülékek és a közúti lámpák nem a rendőrség hatáskörébe tartozik.

   

  Kluták József László: A sebességmérőket a Pest Megyétől kapták, át lesz helyezve. A Varjú utcánál már jelezték a közút kezelőnek a problémát, ígéretet kaptak, hogy jövőre legalább egy sárga villogó lámpát  kihelyeznek.

   

  Dombai Tamás: Elmondja, hogy kérte a gyalogátkelőhely felfestését a Pacsirta utca sarkára.

   

  Macsotay Tibor: Jelen pillanatban a polgárőrségnek már 4 gépjárműve van, amivel dolgozhatnak, szeretne további kettőt beszerezni. Elmondja, hogy a környéken legalább naponta egyszer szoktak járőrözni. A Baumag tüzéppel kapcsolatos problémák felvetésekor, még aznap felmérték a helyszínt és intézkedtek, ennek köszönhető az elért eredmény, valamint a felvetett Vöcsök utcai problémával kapcsolatosan is hathatós segítséget fognak nyújtani. A polgárőrség székháza a Duna utcai volt orvosi rendelő helyén van. Szeretné, ha a képviselői keretből választókerületenként támogatnák 100.000 forinttal a székház előtti bejáró kiépítését, az árok lefedését. Amennyiben ehhez hozzájárulnak az árajánlat alapján megkezdődhetnek a munkálatok és megkezdhetik működésüket a jobb közbiztonság elérése, valamint a rendőrégi munka támogatása érdekében.

   

  Kósa Attila: Kérdése, hogy mit mondhat az embereknek, akik érdeklődnek az uszoda, csatornázás, illetve aszfaltozás kérdésében?

   

  Mészáros Mihály: Az uszoda tulajdonosa a bank, a városnak nem áll módjában a lízing díjat fizetni, hiszen nagyon sokba kerül. Peres eljárás van folyamatban, mivel a terület pályáztatás nélkül lett átadva, az eljárás pedig elhúzódik. A használatba vételi kérelmet beadták egyszer, de vissza is vonták. Az aszfaltozással kapcsolatos koncepció az, hogy a csatornázott utcákat aszfaltozzák, ahol viszont nincs csatorna azokat nem, oda más megoldást kell addig találni. Az EU az Érd-Diósd-Tárnok különálló projektet támogatja. Amennyiben sikerül megállapodni tavaszra realizálódhat a helyzet és be lehet adni a pályázatokat. Ha megépítik a csatornát, be van kalkulálva a költségekbe az aszfaltozás is.

   

  Helyi lakos: Véleménye szerint az egész mögött politikai döntés áll. Mit tudnak mondani a Fácán-köz útburkolása kapcsán? A Szajkó és a Fácán-köz sarkán az út így be van szakadva, javítsák ki.

   

  Dombai Tamás: A terv már elkészült, ha az időjárás engedi az aszfaltozás is megtörténik, ez külön keretből történik, eddig tartott az engedélyezés. A kamionforgalommal kapcsolatosan elmondja, hogy 19:00 reggel 7:00 szeretnék kitiltani a városból. Elmondja, hogy a Haris utca és a Gém utca Vöcsök utca felőli szakasza le lett murvázva, valamint a Bibic utca és a Varjú utca felszíni vízelvezetése is el fog készülni, a Fácán közt pedig leaszfaltozzák.

   

  Kluták József László: Elmondja, hogy az éves tervekben benne volt, hogy két hengerrel és gréderrel elvégzik a munkát, azonban több bejelentés érkezett a gépek által keltett zaj miatt.

   

  Helyi lakos: Elmondja, hogy a Keselyű utcában nagyon nagy gödrök vannak. A Fácán közbe pedig tegyenek fekvő rendőröket az útra, hogy ne menjenek a gépjárművek olyan gyorsan, vagy sebességkorlátozó táblát.

   

  Kluták József László: Fekvő rendőrt akkor lehet kihelyezni, ha a szóban forgó területet a Közgyűlés lakó-pihenő övezetnek nyilvánítja, a 30-as sebességkorlátozó táblát ugyan ki lehet helyezni, de nem fogják betartani. Elmondja, hogy november 15-e után nem kezdenek útépítésbe, valamint a Vöcsök-Hattyú-Vadlúd utca felszíni vízelvezetése sem készül el idén, több akadály áll fenn, többek közt a földben futó optikai kábelek. A Harkály utca 63-79 szám előtt nincs közvilágítás, ezt az Elmü felé kell jeleni, a Vadlúd-Vöcsök utca összekötő utak javítása valóban elkészült. A Kakukk utca vízelvezetésére beadták az ajánlatot, amint megtörténik a megrendelés elkészítik. A Fácán-köz tervei elkészültek, azonban nagyobb volumenű munkákba az időjárás miatt már nem kezdenek bele, a folyamatban levőket fejezik be. A Varjú utcában a mart aszfaltozásra a hivatalban van az árajánlat, idő függvénye tehát. A képviselői keret nagyon be van szabályozva, rangsorolni kell, a feladatok fontossági sorrendjét. A Főnök utca járdaépítése a vasút mellett az út vonalvezetése miatt jelenleg nem megoldható, a Pacsirta utcai járda viszont elkészült. Az Ügyész és Elöljáró utca felújítása pillanatnyilag nem szerepel a tervek között, a Szent István útnál lévő híd tervezése befolyásolja felújításukat. A Tolmács utca 6-os útra való bekötése tervezés alatt áll, a csapadék-vízelvezetés és járdajavítás a Velencei úton elkészült, a Hivatalnok utcai járdaépítés megrendelés alatt van, a Velencei úton a korlátfestés megvalósult, a lépcső javítása viszont nem történt meg ezt lezárták a rendőrség javaslatára, mivel balesetveszélyes a két csomópont, továbbá közel van a kereszteződéshez.

   

  Mészáros Mihály: Elmondja, hogy tervben volt, hogy támogatják az óvodát egy csúszda megvásárlásával, mely azonban az idén nem valósulhatott meg, hiszen terveztetni kell, külön vállalkozót kell megbízni a csúszda környezetének megépítésére is, hiszen ezekre szabványok vannak. Meg fogják terveztetni és talán a következő évi keretből megvásárolhatják. Felteszi szavazásra Macsotay Tibor kérését, a polgárőrség támogatására vonatkozó 100.000-100.000 forintról.

   

  A Tisztviselő és Újtelepi Településrészi Önkormányzat Testülete 6 igen szavazattal, egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta:

   

  1/2007. (XI. 21.) Tisztviselő és Újtelepi Településrészi Önkormányzat

  h a t á r o z a t

   

  a Választókerületi Alapok felhasználására

  az Érd Városi Polgárőr Egyesület  támogatása

   

  A Tisztviselő és Újtelepi Településrészi Önkormányzat Testülete 6 igen szavazattal, egyhangú szavazással az 3. és 4. sz. választókerületi alapból az Érd Városi Polgárőr Egyesület székháza előtti terület rendbetételéhez 100.000,- Ft – 100.000,- Ft-tal  járul hozzá.

   

  3.NAPIRENDI PONT

   

  Tárgy: Tájékoztató a 2007. november 22-ei Közgyűlés ülésének főbb napirendi pontjairól

   

  Mészáros Mihály: Ismerteti a Közgyűlés ülésén tárgyalandó napirendi pontokat.

   

  Kluták József László: Elmondja, hogy a szelektív gyűjtők kihelyezésével nem nő az illegális szemétlerakás, viszont úgy gondolja, hogy a díj meghatározásakor nem szerepelt, hogy ebből bevétel is van.

   

  Mészáros Mihály: Elmondja, hogy a Volán Zrt.-vel a szerződés módosítása a kerületet is érinti, hiszen a gépjavító járatot szüntetik meg, mivel kihasználatlan volt, ez az iskolajáratot váltja ki.

   

  4. NAPIRENDI PONT

   

  Egyebek:

   

  Domai Tamás: Elmondja, hogy a Fácán közi lakosok fordultak hozzá, hogy feljelentette egyik a másikat az úgynevezett szélfogó építése kapcsán, ez ügyben kellene lépni valamit. Az építéshatóság bontási kötelezettséget ír elő, azonban több ilyen épült, szeretné elérni, hogy ezeket ne kelljen visszabontani.

   

  Helyi lakos: Elmondja, hogy ezek felfogják a szelet, tehát hasznosnak bizonyultak. A ’80-as évek elején épültek ezek, és akkor még nem kellett engedély a 8-12 m2 alatti építményekhez, ez védi az épületeket.

   

  Dombai Tamás: A Hivatal Műszaki Irodájához kellene fordulni, hogy mindenképpen találjanak kedvező megoldást a lakók számára.

   

  Helyi lakos: Elmondja, hogy a csatorna átadás kapcsán felvették a kapcsolatot a hivatallal és kiderült, hogy a terület nem a lakásszövetkezeté. A Fővárosi 2. számú Építő Vállalat tulajdonában van, mely azonban időközben megszűnt. 84 fel nem osztott közös tulajdon van, nem tudták, hogy a terület nincs a tulajdonukban. Segítséget kérnek, lakásfenntartó szövetkezetként működtek, mely megszűnt. Hozzáteszi, hogy ezek az előterek nagyon kulturáltak és mutatósak, nem rontja a környék képét.

   

  Dombai Tamás: Természetesen szeretnének segítséget nyújtani, ha kell, akár a jövő évi keretből is biztosítana valamennyi összeget a jogi segítség támogatására.

   

  Mészáros Mihály: Érdemesnek tartaná, ha ügyvédet fogadnának, meg fogja kérdezni a hivatal jogászától is, hogy mit lehetne tenni ez ügyben. Az Építéshatósági Irodával tárgyaljanak, elképzelhető, hogy a szabályozási tervet kellene módosítani a szélfogók ügyében.

   

  Kluták József László: Véleménye szerint az övezeti besorolásokra más szabályok vonatkoznak, az Országos Építésügyi Szabályzat határozza meg, hogy mit és hogyan lehet építeni.

   

  Mészáros Mihály: A részönkormányzat december 19-én tartandó ülésére szeretnék meghívni ez ügyben a hivatal munkatársait, hogy a jövőre elkészülő települési koncepció terveit egyeztessék a lakókkal.

   

  Kluták József László: Elmondja, hogy november 15-től a 365-610-es telefonszámon lehet bejelenteni a hóeltakarításra vonatkozó igényeket, melyek sorrendje, először a főközlekedési, majd gyűjtő és egyéb utakat takarítják el. A járdaeltakarításokat a közterületfelügyelet folyamatosan ellenőrizni fogja és rendszeresen figyelmeztetnek, majd büntetnek, ha ez nem történik meg. A murvás utak hóekézése, illetve sózása nem célszerű, csak szükség esetén, mivel tönkreteszi az utat.

   

  Helyi lakos: Ha elkészül az új út az ott lévő cégeket kötelezzék, hogy a volánbusz telephelye felé közlekedjenek a teherautók, különben azt is tönkreteszik. Elmondják, hogy az általuk készített csatornára ezek az ipari üzemek is rákötöttek. Megköszöni az elvégzett csatorna tisztítást, ezt a szakaszt át kell adni az önkormányzatnak, hogy az ÉTV tisztíthassa. Véleménye szerint a terület tulajdonosa, vagyis a Fővárosi 2. számú Építő Vállalat megszűnésével, amennyiben nincs jogutód, életbe léphet az elbirtoklás.

   

  Dombai Tamás: Nincs egységes vagyonkataszter, amiből megállapítható lenne, hogy a közművek hová tartoznak.

   

  Mészáros Mihály: Megköszöni a részvételt, érdeklődni fog a következő ülésre, hogy mit lehetne tenni. Mivel több kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett, bezárja a részönkormányzat ülését.

   

   

   

  A Tisztviselő- és Újtelepi Részönkormányzat ülése 19 óra 45 perckor befejeződött.

   

   

   

  K. m. f

   

   

   

                                                                                                        Mészáros Mihály

                                                                                                 településrészi ÖK. elnöke

   

   

   

  Nyomtatás
  Ajánlás a Facebook-on Share
  Események
  2018. november
  HKSzCsPSzV
     1234
  567891011
  12131415161718
  19202122232425
  2627282930
  Felhívások
  Meghívó
  2018.11.19. hétfő 18:30
  Parkvárosi Közösségi Ház (Gépész u. 14.) fszt. közösségi terem
  2018.11.21. szerda 16:00
  Polgármesteri Hivatal II. emeleti tárgyaló
  2018.11.22. csütörtök 09:00
  Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
  foldrajzi.jpg
  katasztrofa
  erdi_ujsag_2016.jpg
  Érdi Lap
  tamop
  napraforgp
  Érdi galéria