erdmost
erdiradio_online
handball
SzepesBanner
Megyei Jogú Városok Szövetsége
mjvsz
nav
KormanyzatBanner
Érdcenter
agaboga
CsukaBanner
tanuszoda
visegrad
tamop
2008
Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Jegyzokonyv0326
2008.05.14. szerda 10:12

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

A Tisztviselő és Újtelepi Városrész Településrészi Önkormányzat

2008. március 26-i üléséről

 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

Készült: A Tisztviselő és Újtelepi Városrész Településrészi Önkormányzat 2008. március 26-ai üléséről

 

Jelen vannak: 11 megválasztott képviselőből 8 fő a mellékelt jelenléti ív szerint

 

Helye: Batthyány Általános Iskola

 

Mészáros Mihály elnök: Köszönti a megjelent képviselőket, a településrész lakosságának résztvevőit, megállapítja, hogy 8 fő megjelent, az ülés határozatképes. Megnyitja a településrészi önkormányzatának ülését. Ismerteti az írásban kiküldött napirendet.

 

NAPIRENDI JAVASLAT:

 

 • Tájékoztató a rendőrséggel és polgárőrséggel kapcsolatos kérdésekről
 •  

 • Tájékoztató a csatornázási közműtársulás létrehozásának előkészületeiről
 •  

 • Tájékoztató a 2008. március 27-ei Közgyűlés ülésének főbb napirendi pontjairól
 •  

 • Egyebek
 •  

  1.            NAPIRENDI PONT

   

  Tárgy: Tájékoztató a rendőrséggel és polgárőrséggel kapcsolatos kérdésekről

   

  Macsotai Tibor: Az iskolabusz járaton adódott problémák miatt egy polgárőr kíséri a diákokat reggelente, nem tartaná kifizetődőnek, hogyha erre a feladatra 3 pedagógust bíznának meg. Mivel a probléma a volt II. Lajos Általános Iskola diákjai miatt áll fenn, a cigány kisebbségi önkormányzat képviselői lássák el a felügyeletet a járaton. Elmondja, hogy a térfigyelő rendszer 90 millió forintra lett prognosztizálva, úgy gondolja, hogy be kellene vonni a projektbe a városban lévő biztosítókat és bankokat. Javasolta, hogy a város legalább a gerinchálózat kialakítását tervezze be költségvetésébe, mely 43 millió forint lett volna, azonban ez nem valósult meg. A környék összes települése megvalósította a térfigyelő rendszert, jó lenne, ha a problémás területeket Érden is be tudnák kamerázni, úgy gondolja, hogy ezt még egy Kht. formájában is meg lehetne valósítani. A Batthyány tervben is szerepel, hogy 2008-2009-ben meg kell ezt valósítani. Kéri a részönkormányzatban résztvevő képviselőktől, hogy támogassák a projektet.

   

  Mészáros Mihály: A múltkor hallotta, hogy az Ófalusi városrészt folyamatosan tájékoztatják az ott történt rendőri intézkedésekről, szeretnének szintén a jövőben tájékoztatást kapni a részönkormányzat területén történt eseményekről. 

   

  Dombai Tamás: Elmondja, hogy a Közrendvédelmi Bizottság előtt nemrég volt a rendőrkapitányság beszámolója.

   

  Mészáros Mihály: Mivel több kérdés, észrevétel nem érkezett megköszöni a rendőrség képviseletében történő részvételt.

   

   

   

   

   

  2.         NAPIRENDI PONT

   

  Tárgy: Tájékoztató a csatornázási közműtársulás létrehozásának előkészületeiről

   

  Mészáros Mihály: A napirenddel kapcsolatos előzetes megbeszélések során már ismertette, hogy szeretnék megalakítani a vízközmű társulásokat, melyhez közös képviselőket keresnek, a részönkormányzat területére 24 fő szükséges, azonban a listák még hiányosak. 100 ingatlant kell képviselni a társulás megalakulásánál, valamint a városi csatornaközmű társulásban.

   

  Részönkormányzati tag: Úgy gondolja, hogy lakossági fórum keretében több jelentkező jelenne meg, de ehhez a lakosság és a jelentkezők szélesebb körű informálása szükséges a feladatokról.

   

  Mészáros Mihály: A lakossági fórum után történik meg a csatornaközmű társulások megalakítása, természetesen a képviseletre jelentkező személyek megkapnak minden szükséges információt és segítséget. A társulásokat 3 nap alatt kell megalakítani, a lakossági fórum valószínűleg április 30-án, szerdán 17 órakor lesz a Batthyány Általános Iskola tornatermében. Rendelkezésre fog állni egy ügyfélszolgálati iroda is, ahol információt kaphatnak az érdeklődők, illetve aláírhatják a szerződéseket, de erre a feladatra jelölik ki a képviselőket is.

   

  Simó Károly: Fontosnak tartja, hogy aki elvállalja a feladatot, az pontosan tisztában legyen azzal, hogy mit vállal. Már több lakossági fórumon részt vett, azt tapasztalta, hogy a résztvevők szeretnék, ha Érden megvalósulna a csatornázás, azonban ezzel ellentétes véleményt is tapasztalt már. Az ellenérvek között az anyagi hozzájárulás nagy mértékben szerepet játszik. Az ÉTV Kft-től nemrég kapták meg a hivatalos adatokat, mely szerint a tavalyi évben Érden mintegy 3 millió köbméter volt a vízfogyasztás, ebből körülbelül 1 millió köbméter az a szennyvíz, mely csatornán, illetve szippantás útján távozott. A szippantás árát a következőkben a szándékok szerint csökkenteni kell, de a kötelező közszolgáltatás igénybevételét szigorú ellenőrzés alatt fogják tartani, ezért a szolgáltatás elvégeztetését számlákkal kell igazolni. Uniós szabályozás szerint Kormányrendelet született arra, hogy 2011-től az önkormányzatnak kötelessége lesz bevezetni azt a rendszert, hogy a vízfogyasztásnak megfelelő mértéket kell megfizetni szennyvíz-kezelésre. A szippantás mindig költségesebb, mint maga a csatornán történő elvezetés, tehát anyagilag hosszabb távon jobban meg fogja érni a csatornára való rákötés. A csatornázás térségi szinten szakértői becslések alapján 32 milliárd forintos projektet jelent, melyben benn van a tisztító kapacitása és a vezetékek. Ha a teljes programot leosztják 1 bekötésre, a költség 1millió 200 ezer és 1 millió 500 ezer forint között van, melynek nagy részét az Unió finanszírozza. A lakosok részéről 250 ezer forintot kell az összegből megtéríteni, ez az ingatlant is értékesebbé teszi. A 250 ezer forintot részletfizetéses konstrukcióban is meg lehet fizetni, így 3.000 forintot kellene havonta befizetni. Áprilisban el kell kezdeni megszervezni a lakossági hozzájárulások beszerzését, a jelenlegi pályázati kiírás szerint november 3-áig be kell adni a pályázatot. Érd, Diósd és Tárnok között megalakult egy társulás, az említett határidőig meg kell lennie az önerőnek és a pályázatnak készen kell lennie. A Kormány Nemzeti Fejlesztési Ügynökségével folyamatos egyeztetéseket folytatnak, aki pár hónapos átfutási idővel megteszik a szakmai értékeléseket, majd azt továbbítják az Európai Bizottság illetékes igazgatóságához. Várhatóan a szükséges engedélyek 2009. közepére lesznek kész. Amennyiben erre az időpontra birtokunkban lesz a brüsszeli hozzájárulás, megindulhat a közbeszerzési eljárás, a kivitelező kiválasztása, mely után megkezdődhetnek a munkálatok. Mintegy 17 ezer bekötésre számítanak, így Érden minimum 170 képviselő szükséges. A viziközmű társulatok megalakulásához és működéséhez meghatározott előírások szerint kell megfelelni, melyben a döntéshozatal a képviselőkön keresztül történik. A törvény szerint az érdekeltségi területen lévők ?-ának írásban kell nyilatkoznia arról, hogy csatlakozni kíván a Viziközmű társuláshoz, ha ez megvan, a fennmaradóknak kötelező lesz a csatlakozás, (Érden 12.000 aláírást jelent). Áprilisban minden részönkormányzat területén értesítik a lakókat a helyi sajtóban, levélben, és lesz egy lakossági fórum, amelyen választ kaphatnak az ingatlan tulajdonosok az őket foglalkoztató kérdéseikre, ezután lehetőség lesz az iratok aláírására a helyszínen is. Ez 3 dokumentumot jelent, az egyik nyilatkozat arról szól, hogy be kíván lépni a viziközmű társulatba, a második, hogy az összeget egyben fizeti meg, vagy igénybe kívánja venni a részletfizetést, a harmadik pedig arról szól, hogy meghatalmazást ad a képviselőnek, hogy képviselje őt a Viziközmű Társulat Közgyűlésén. Aki nem tud megjelenni ezen a lakossági fórumon, annak lehetősége lesz, az Érdi Ipartestület épületében lévő ügyfélszolgálati irodán (Alispán u. 8.) kitölteni a nyilatkozatokat, valamint, akik még nem tették ezt meg, azt a szervező cég munkatársai felkeresik otthonukban. Fontos, hogy ezek az emberek most készpénzt helyben nem kérnek, esetleg csak a társulatok megalakulása után, de akkor is kizárólag a polgármester úr által adott meghatalmazás alapján. Aki elvállalja a képviseletet, a szükséges aláírás összegyűjtése után, a Közműtársulat alakuló ülésén (várhatóan júniusban) részt kell venni, majd megindul a cégbírósági bejegyzés. Miután bejegyzésre került a Viziközmű Társulat, a cégbírósághoz megérkezett a bejegyzés, akkor lenne még egy ülés, amelyen dönteni kell az érdekeltségi hozzájárulásról, és a hitelfelvételről. Szeretnék a megfelelő információ áramlást biztosítani, mind a lakosság felé, mind -a lokális problémák megoldására- az illetékesek felé.

   

  Mészáros Mihály: A területet felosztották a képviselőkkel, honnan lehet pontosan tudni, hogy hány ingatlan van, az adott részen, hogy lehet ezt behatárolni, illetve honnan lehet tudni, hogy mely ingatlanon van csatorna?

   

  Simó Károly: Az adatbázis most készül, ki lesz osztva utcákra lebontva, hogy hány olyan ingatlan van, ahová be kell kötni a csatornát.

   

  Mészáros Mihály: Mi van, ahol nincs ház, csak telek van?

   

  Simó Károly: Az Uniós kiírás szerint ebből a programból nem támogatható, ahol nincs emberi tartózkodásra alkalmas felépítmény, ha a későbbiekben az ingatlanra ház épül, azok utólagos közműfejlesztési hozzájárulással valósulhatnak meg, tehát a teljes összeget ki kell fizetnie.

   

  Mészáros Mihály: Tehát, aki most kezd építkezni, az nem vehet részt a programban. Mivel több kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett bezárja a napirendi pontot.

   

  3. NAPIRENDI PONT

   

  Tárgy: Tájékoztató a 2008. március 27-ei Közgyűlés ülésének főbb napirendi pontjairól

   

  Mészáros Mihály: Ismerteti a Közgyűlés ülésének előterjesztéseit. Megállapítja, hogy egyebekben más észrevétel nem hangzott el, így a településrész önkormányzatának ülését bezárja.

   

   

  A Településrészi Önkormányzat ülése 18:45 órakor befejeződött.

   

  K. m. f

   

   

                                                                                                       Mészáros Mihály

                                                                                                 településrészi ÖK. elnöke

   

   

  Nyomtatás
  Ajánlás a Facebook-on Share
  Események
  2018. november
  HKSzCsPSzV
     1234
  567891011
  12131415161718
  19202122232425
  2627282930
  Felhívások
  Meghívó
  2018.11.19. hétfő 10:00
  Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
  2018.11.19. hétfő 18:30
  Parkvárosi Közösségi Ház (Gépész u. 14.) fszt. közösségi terem
  2018.11.21. szerda 16:00
  Polgármesteri Hivatal II. emeleti tárgyaló
  foldrajzi.jpg
  katasztrofa
  erdi_ujsag_2016.jpg
  Érdi Lap
  tamop
  napraforgp
  Érdi galéria