erdmost
erdiradio_online
handball
SzepesBanner
Megyei Jogú Városok Szövetsége
mjvsz
nav
KormanyzatBanner
Érdcenter
agaboga
CsukaBanner
tanuszoda
visegrad
tamop
2008
Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
2008.04.23-ai Jegyzőkönyv
2008.05.14. szerda 09:49

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

A Tisztviselő és Újtelepi Városrész Településrészi Önkormányzat

2008. április 23-i üléséről

 

 

 

 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: A Tisztviselő és Újtelepi Városrész Településrészi Önkormányzat 2008. április 23-ai üléséről

Jelen vannak: 11 megválasztott képviselőből 7 fő a mellékelt jelenléti ív szerint

Helye: Batthyány Általános Iskola

Mészáros Mihály elnök: Köszönti a megjelent képviselőket, a településrész lakosságának résztvevőit, megállapítja, hogy 7 fő megjelent, az ülés határozatképes. Megnyitja a településrészi önkormányzatának ülését. Ismerteti az írásban kiküldött napirendet, mely lakossági kérésre kibővült az óvodákat érintő napirenddel. Segesdi János alpolgármester úr válaszol a feltett kérdésekre, ezért ezt a pontot tárgyalják elsőként.

NAPIRENDI JAVASLAT:

 • Javaslat Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata közoktatási koncepciója és feladat-ellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési tervének módosítására
 • Tájékoztató a rendőrséggel és polgárőrséggel kapcsolatos kérdésekről
 • Tájékoztató a csatornázási közműtársulás létrehozásának előkészületeiről
 • Tájékoztató a 2008. április 24-ei Közgyűlés ülésének főbb napirendi pontjairól
 • Egyebek
 •  

  1.                 NAPIRENDI PONT

  Tárgy: Javaslat Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata közoktatási koncepciója és feladat-ellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési tervének módosítására

  Segesdi János: Az átszervezés 27 millió forintos megtakarítást jelent a városnak, mely azt jelenti, hogy szakmai programot ugyanúgy hajthatnak végre az intézmények, csak helyben nem intézményvezető/óvodavezető lesz, hanem tag-intézményvezető. Az átszervezések az elmúlt időszakban nagyon sok vitát váltottak ki a városban. A tavalyi év során a zárszámadás 200 millió forint hiányt mutatott ki, a holnapi Közgyűlés ülésén, a város 2007. évi zárszámadásának tárgyalásakor 700 millió forintot osztanak szét a város intézményei és szolgáltatási között, így tehát 1 év alatt a megtett intézkedések alapján 900 millió forint jelentkezett összességében. Amikor egy ekkora méretű város működését kell finanszírozni a rendelkezésre álló csekély a pénzösszegből, akkor minden forintot figyelembe kell venni. Elmondja, hogy az óvodák nyitva tartási idejét nem lecsökkentik, hanem a törvényben előírt nyitvatartási időt vezetik be. A törvény úgy rendelkezik, hogy a gyerekek napközbeni ellátásáról az önkormányzatnak kell gondoskodnia, így a 6-7 óráig és a 17-18 óráig tartó időszakot is megfinanszírozza az önkormányzat, bár igaz, hogy nem teljes létszámban, hanem azoknak a kötelező óradíj költségével, akik a szolgáltatást igénybe veszik. A gyerekek és a szülők érdekei nem sérülnek, a munka után járó bér változhat. Tehát amennyiben igény van a gyerekek elhelyezésére, akkor az önkormányzat a szociális keretből finanszírozni fogja ezt a plusz két órát, de ez nem óvoda pedagógiai feladat.  Minden óvodára személyre szabottan ki lesznek számolva a költségek, egy évben mintegy 220 óra az óvodai napok száma, így 440 órát kell az önkormányzatnak megfinanszírozni. A feladatfinanszírozásban kiszámítható, hogy mekkora költséget jelent ez az idő és ezt megszorozzák 440-el, melyet az intézmények havi lebontásban megkapnak.

  Szülő: Aggályát fejezi ki az irányban, hogy ha az óvónők bére kevesebb lesz, hogy várható el tőlük ugyanaz a munka, hogy a gyerekek irányában ugyanúgy teljesítsen? Az óvónőkhöz hozzászoknak a gyerekek, megszeretik, de emiatt elég gyakran cserélődnek, ami esetleg a gyerekek nevelésében, fejlődésében is sérülést okozhat.

  Segesdi János: Azt a lehetőséget kell megtalálni, hogy a fennálló szűkös kereteken belül, az igénybevevő állampolgároknak a lehető legjobb szolgáltatást lehessen nyújtani. Az óvónők annyi munkabért kapnak, ahány órát valóban ledolgoznak.

  Szülő: Az óvodai ellátás az önkormányzat kötelező alapellátása körébe tartozik.

  Segesdi János: Az oktatási törvény előírja, hogy 10 órát kell teljesíteni, és annyit is finanszíroz.

  Szülő: A két órát viszont megoldhatja az önkormányzat is.

  Segesdi János: Valóban erről van szó, viszont az előtte és utána levő két órát az önkormányzat megfinanszírozza a valóban szükséges és jelenlévő óvónő/dada személyében, viszont, a távollevők bérét az önkormányzat nem finanszírozza, csak a 2 jelenlevő embernek, aki az ügyeletet tartja, tehát valójában dolgozik.

  Szülő: Hogy várják el mégis, hogy kevesebb bérért, ugyanannyit dolgozzanak az óvónők?

  Segesdi János: Nem dolgozik ugyanannyit, hiszen nem 6 órakor, hanem 7 órakor kezdi a munkát. Az a pénz, melyet az előző években képesek voltak megtakarítani, alkalmas lesz arra, hogy ennek az iskolának a tornatermét felújítsák, a Harkály utcai óvoda 4 csoportját 6-ra bővítsék, hogy a Bem téri óvodába plusz 4 csoportot tegyenek, és Parkvárosban létrehozzanak egy 150 férőhelyes óvodát, hogy az a 400 gyerek, akit nem vettek fel az óvodákba, az is bekerülhessen. A 3,8 milliárd forintos költségvetési hiány 1 milliárd forinttal csökkenthető, a nem szabályosan igénybe vett bérek korrigálásával. Ahhoz, hogy a város bevételhez juthasson, racionalizálni kell a kiadásokat, melyeket a tényleges munka után fizetnek ki. Az intézményekhez fognak kerülni azok a döntési feladatok, melyek közvetlenül hozzájuk tartoznak, és így a felelősség is oda koncentrálódik. Az óvodák a gyerekekért vannak, nem az óvónőkért.

  Lakos: Osszák fel úgy, hogy az átfedési idő ne 10 óra, hanem 3 óra legyen, és ne 1, hanem 2 óvónő foglalkozzon -az iskolai felkészítés előtt- a 30 gyerekekkel. Adják meg az intézményeknek a lehetőséget, hogy az átfedési időt beosszák.

  Segesdi János: Szeretné, ha a 10 órát hasznosan töltenék a gyerekekkel, a szóban forgó 2 óra alatt nem folyik óvodapedagógiai munka, hanem biztosítják a felügyeletet. Elmondja, hogy olyan statisztikákat kaptak, hogy 6 és 7 óra között 73 gyerek tartózkodik az intézményben, ezt az adatot azonban nem tartják valósnak. Elmondja, hogy építenek egy 6+2 csoportos óvodát 150 gyerek számára, ezt a pénzt azonban el kell különíteni.

  Szajkó utcai lakos: Ismételten felveti, hogy a Szajkó utcában a betonút kátyús.

  Segesdi János: Az utak építésével kapcsolatban elmondja, hogy kizárólag jó minőségű utakat építenek a Bagoly utcáéhoz hasonlóan, szegéllyel és vízelvezetéssel. Ismerteti a vasúti felüljárók építésével kapcsolatos kötelezettségeket, a Bagoly utcán terveztek egy 600 méteres aluljárót. Az Uniós szabványok nem engedik, hogy a felüljárók 5,5 méternél alacsonyabbak legyenek. Az újtelepi talajviszonyokhoz mérten kizárólag felüljáró létesülhet, mely a Máv gyorsaságán és az Unió támogatásán múlik. A tervek vázlatban elkészültek, a Bölömbika utcától a Holló közig tartana a felüljáró. Többen érdeklődnek, hogy Újtelepen szeretnének kereskedelmi központot létesíteni, a város olyan lehetőségeket fog biztosítani, hogy az átkötést a 6-os és 7-es útra a Zámori útról, ne a Szajkó utcán keresztül próbálják megoldani.

  Szajkó utcai lakos: Mióta utcájukon van az átmenő forgalom házuk fala megrepedezett, mit lehet tenni?

  Segesdi János: Utánanéz, adatait adja meg Mészáros Mihály képviselőnek, amennyiben választ tud adni, felkeresik.

  Lakos: Problémaként felveti, hogy a megépített körforgalmak lelassítják a közlekedést.

  Segesdi János: A Körforgalmak nem forgalom gyorsítás érdekében épülnek, hanem a biztonság miatt, de úgy gondolja, hogy nem ezzel van a gond, hanem, hogy a forgalom egy főútvonalra korlátozódik. Szeretnék kiépíteni a többi útvonalat is, hogy valamilyen mértékben levezethessék a forgalmat. A Műszaki Egyetemtől megrendelték a forgalomszervezés-, mentesítő útvonalak tervezését. A vasúti kereszteződésekben is akadálymentesíteni kell a közlekedést, 12 helyen kértek átjárót a MÁV-tól.

  Lakos: Úgy tudja, hogy a helyi járatot ki akarják szervezni.

  Segesdi János: Nem erről van szó, helyközi járatok lesznek, de amennyiben igényt tartanak rá eljön a következő ülésre, azonban el kell mennie kell egy másik ülésre.

  2.                 NAPIRENDI PONT

  Tárgy: Tájékoztató a rendőrséggel és polgárőrséggel kapcsolatos kérdésekről

  Kozma Károly: Ismerteti a 2007. évről szóló rendőrségi beszámolót, mely véleménye szerint a 2006. évhez képest javulást mutat, a bűncselekmények száma mintegy 300-al kevesebb az előző évhez képest. Érden a hozzá tartozó településekkel együtt körülbelül 100.000 lakos van, céljuk, hogy a bűncselekmények számát csökkentsék. A 3100-3200-as bűncselekmény számot egy ekkora városban, ilyen rendőr-lakosság arány esetén elfogadhatónak tartja. A város nem kerülheti el, hogy elkészítse közlekedési kataszterét, melyről már a Közrendvédelmi Bizottság ülésén szó volt, ehhez a rendőrségnek szakmai véleménynyilvánítási joga van, de ezeket nem a rendőrség készíti, ezek forgalomszervezési kérdések, melyek belterület esetében az önkormányzat hatáskörébe tartoznak.

  Macsotay Tibor: Ismerteti a polgárőrség 2007. évi tevékenységéről szóló beszámolót. Elmondja, hogy a településrészen folyamatosan járőröznek, főleg a Baumag környékén, valamint az iskolabusszal kapcsolatos problémákból kifolyólag a buszt is kísérték. Részt vesznek a Fundoklia-völgy védelmével kapcsolatos programokban, és mind a rendőrséggel, mind a közterület-felügyelettel együttműködnek.

  Mészáros Mihály: Jelzi, hogy az Ercsi úton elektromos elosztó állomás mögött illegálisan, nagy mennyiségű építési hulladékot raktak le, kéri, hogy ezt a területet is kísérjék figyelemmel, hogy be tudják bizonyítani a szabálysértő kilétét.

  Macsotay Tibor: Tudomása van az esetről, a hivatal munkatársával felkeresték a területet, ahol kis híján sikerült tetten érni a szabálysértőt, továbbra is segítik ennek a felderítését.

  Lakos: Akár a rendőrség, akár a polgárőrség a munkának csak egy részét tudja elvégezni, a lakosságnak is segíteni kell ezt a fajta munkát. Úgy gondolja, hogy ehhez a kapcsolatot interaktívvá kellene tenni, megjelentetni az eseményeket akár újságban, vagy interneten.

  Kozma Károly: Az ötletet támogathatónak tartja, azonban gyakran a téves információkból rémhír keletkezik. Minden részönkormányzati ülésen részt vesznek munkatársai, ezért kéri, hogy tudomásukra jutott információkat osszák meg velük, hiszen információ nélkül nincs kapcsolat.

  Mészáros Mihály: Megköszöni a rendőrség és a polgárőrség képviseletében való részvételt.

   

  3. NAPIRENDI PONT

  Tárgy: Tájékoztató a csatornázási közműtársulás létrehozásának előkészületeiről

  Mészáros Mihály: Elmondja, hogy április 30-án (jövő hét szerdán) kerül sor a csatornázási közműtársulással kapcsolatos lakossági fórumra, kéri, hogy értesítsenek erről minél több lakost, hogy minél többen jelen lehessenek. Itt lesznek a szervező cég képviselői, a hivatal munkatársai, akik tájékoztatást nyújtanak a tudnivalókról, választ adnak a kérdésekre, segítséget nyújtanak a szükséges nyilatkozatok kitöltéséhez. Még 15 területi képviselő szükséges, kéri Dombai Tamást is, hogy nyújtsa be, ezeknek a személyeknek a nevét. Elmondja, hogy a nyilatkozatot meg lehet tenni a lakossági fórumon, továbbá lesz egy ügyfélszolgálati iroda is az Alispán utcában, de a hétvégén a szervező cég munkatársai felkeresik a még nem nyilatkozó ingatlan tulajdonosokat is. Elmondja, hogy a később csatlakozóknak többe fog kerülni a rákötés. A pályázati anyagot szeptemberben kell leadni.

    

  4. NAPIRENDI PONT

  Tárgy: Tájékoztató a 2008. március 27-ei Közgyűlés ülésének főbb napirendi pontjairól

  Mészáros Mihály: Ismerteti a Közgyűlés napirendi pontjait és azok lényegét. A Volán Zrt- vel kötendő szolgáltatási szerződéssel kapcsolatban elmondja, hogy a helyi járat nem megszüntetésre kerülnek, hanem helyközi járattá alakítják a szolgáltatást, azonban az Ófalusi és az Iparos úti járat megmarad.

  5. NAPIRENDI PONT

  Tárgy: Egyebek

  Mészáros Mihály: Ismerteti a kátyúzási ütemtervben szereplő utcákat.

  Lakos: Felháborítónak tartja, hogy a rendőrség nem tud érvényt szerezni a sebességkorlátozó tábláknak. Felhívja a figyelmet, hogy a Diósdi úti aluljárónál a Hivatalnok utca egyirányúsítva lett, aki jön a Ritmus áruháztól, annak is be kell mennie a körforgalomba, miért kellett megszüntetni azt az utat?

  Mészáros Mihály: Mert keskeny az utca, nem lehet kétirányú forgalmat bonyolítani.

  Lakos: Az Alispán és Mária utcában megnőtt a forgalom, az autósok a sétálóutcán mennek keresztül, hogy elkerüljék a forgalmat. A Mária utcában átvágták az aszfaltot, ott mégsem történt kátyúzás, az út kijavítása. Jövő héten konkrét tájékoztatást kapnak az ingatlanok listájáról és a képviselőkről?

  Mészáros Mihály: Meg fogják nézni a kátyút, az ingatlanok listája rendelkezésre áll, de még pontosítani szükséges, Dombai Tamástól még nem kapta meg a területi képviselők névsorát.

  Lakos: Zöldhulladék-gyűjtés miért nincs Érden?

  Mészáros Mihály: Tavasszal és Ősszel is elszállítják a zöldhulladékot, a szállítási időpontokat meg fogják jelentetni, de ezzel kapcsolatban az Érd-Kom Kft-től kell felvilágosítást kérni. Megállapítja, hogy egyebekben más észrevétel nem hangzott el, bezárja a településrész önkormányzatának ülését.

   

  A Településrészi Önkormányzat ülése 20:00 órakor befejeződött.

   

  K. m. f

   

                                                                                             Mészáros Mihály

                                                                                                településrészi                                                                                                                        ÖK. elnöke

   

   

  Nyomtatás
  Ajánlás a Facebook-on Share
  Események
  2018. október
  HKSzCsPSzV
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  293031
  Felhívások
  Meghívó
  2018.10.24. szerda 15:00
  Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
  2018.10.24. szerda 17:00
  Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
  2018.10.25. csütörtök 10:00
  Polgárok Háza Díszterme – Érd, Alsó u. 3.
  foldrajzi.jpg
  katasztrofa
  erdi_ujsag_2016.jpg
  Érdi Lap
  tamop
  napraforgp
  Érdi galéria