erdmost
erdiradio_online
handball
SzepesBanner
Megyei Jogú Városok Szövetsége
mjvsz
nav
KormanyzatBanner
Érdcenter
agaboga
CsukaBanner
tanuszoda
visegrad
tamop
- Jegyzőkönyvek
Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Tisztviselő részönkormányzat emlékeztetője2009.02.25.
2009.03.25. szerda 08:30

 

 

EMLÉKEZTETŐ

 

Készült: A Tisztviselő és Újtelepi Városrész Településrészi Önkormányzat 2009. február 25-ei üléséről

 

Jelen vannak: 11 megválasztott képviselőből 7 fő a mellékelt jelenléti ív szerint

 

Helye: Batthyány Általános Iskola

 

 

 

Mészáros Mihály elnök: Köszönti a megjelent képviselőket, a településrész lakosságának résztvevőit, megállapítja, hogy 7 fő jelent meg, így az ülés határozatképes. Ismerteti az írásban kiküldött napirendet, majd felteszi szavazásra.

 

A Tisztviselő és Újtelepi Településrészi Önkormányzat 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a napirendet.

 

NAPIREND:

 

 • Tájékoztató a rendőrséggel és polgárőrséggel kapcsolatos kérdésekről

   

 • Érd város belső közlekedési problémái - meghívott Segesdi János alpolgármester

   

 • Délibáb utca lakóinak panasza az ott működő vasteleppel kapcsolatban.

   

 • 2009. évi képviselői keret felhasználása

   

 • 2009. évi járdaprogram ismertetése

   

 • 2009. évi költségvetés ismertetése, ezen belül az aktuális fejlesztési beruházások előkészítése

   

 • Egyebek

   

   

   

  1. NAPIRENDI PONT

   

  Tárgy: Tájékoztató a rendőrséggel és polgárőrséggel kapcsolatos kérdésekről

   

  Macsotay Tibor: Ismerteti a térfigyelő kamerarendszer fontosságát, valamint várja a lakosság építő hozzászólásait, Fenyves-Parkvárosban is ésszerű javaslatot tettek az egyik tervezett kamera 200 méterrel való áthelyezésére. Elmondja, hogy több lakostól érkezett felajánlás a kamerarendszer kiépítésének segítésére, azonban egyetlen cégtől sem. Felhívja a lakosság figyelmét, hogy fokozottan figyeljenek értékeikre, hiszen megnövekedett a lopások és betörések száma, melyeket az Érdi Lapban is minden hónapban ismertetnek.

   

  Kozma Károly: Korábban a 26 kamerahelyet a Közgyűlés már megszavazta, úgy véli, hogy a csatornázás megkezdésekor már ezeknek a kameráknak jelentős része működőképes lesz. Ismételten megköszöni a Közrendvédelmi Bizottság támogatását, melynek Dombai Tamás az elnöke. Már korábban is elmondta, hogy a környező településeket milyen pozitív változások következtek be a térfigyelő kamerák kihelyezésével, hiszen a bekamerázott közterületeken, mint például Százhalombattán, azóta nem történtek bűncselekmények.

   

  Lakos: Szeretné, ha a Szajkó utcában is járőröznének, hiszen valamelyik este is berúgták ajtajukat, arra ébredtek.

   

  Kozma Károly: Tudomásuk van az esetről, gyanítják az elkövető kilétét, azonban bizonyíték szükséges ahhoz, hogy intézkedhessenek, ehhez várja a lakosság bejelentéseit, segítségét.

   

  Macsotay Tibor: Hozzáteszi, hogy ha kiépítésre került a kamerarendszer, nagy jelentőséget fog játszani a bejelentések gyorsasága.

   

  Kozma Károly: A kamerarendszer rácsként fedi le az egész város területét. A rendőrség létszáma nem elegendő ahhoz, hogy mindig mindenhol jelen tudjanak lenni, ezért szükséges, hogy a lakosok is jobban odafigyeljenek egymásra.

   

  Mészáros Mihály: A Fehérvári út – Bagoly utca sarkán, a Fehérvári út – Szajkó utca sarkára, valamint a Zámori út sarkára terveztek területüket érintően térfigyelő kamerákat.

   

  Szajkó utcai lakos: A környékükön lévő vállalkozásokhoz, így például a Kárászhoz, vagy a Tankautó Kft-hez sok nehézgépjármű jár, nagy az átmenő forgalom, melynek következtében a talaj nagyon mozog, házuk falai repedeznek. Hozzáteszi, hogy a buszoknak is elkerülő szakaszon kellene közlekedniük. Az önkormányzat hasson oda, hogy ezeket a nehézgépjárműveket kitiltsák a területről.

   

  Segesdi János: Keresik az ÉKFI kiköltöztetésének lehetőségét, az adás-vételnél szeretnék kitűzni, hogy az új befektető ezt a helyzetet megoldja, és csatornázás után szeretnék, ha az útszerkezetet megerősítenék. Legnagyobb tehernek azt tartja, hogy a környező településekről jönnek az elkövetők Érdre, ezért nem találják őket. Azért választották a megjelölt csomópontokat, hogy a közvetlen útvonalon figyelemmel tudják kísérni a közlekedőket. Az elkövetők a térfigyelő rendszerrel rendelkező városokból szorulnak ki, így szeretnék elérni, ha Érd város területéről is sikerülne ugyanúgy kiszorítani a bűnelkövetőket. A rendszer 50+2 kamerával indul, melyet szeretnének a jövőben tovább fejleszteni. Addig is kéri a lakosság együttműködését, valamint a rendőrség várja az ismert menekülő útvonalak bejelentését. Szeretnék elérni, hogy a közbiztonság növelésének érdekében több rendőr teljesítsen szolgálatot Érd városában.

   

  Edelstein József: Bűnözőként a Szajkó utca ideális menekülő útvonal, hiszen több város felé ki lehet jutni. Javasolja, hogy a Fehérvári út és Szajkó utca helyett, a Szajkó utca és Sas utca kereszteződésébe telepítsék a kamerát először.

   

  Dombai Tamás: Egyetért a felvetett javaslattal, ismerteti fogja a Közgyűlés ülésén.

   

  Kozma Károly: A módosításokat meg fogják vizsgálni, hiszen feltétel, hogy közterületen lévő, árammal rendelkező oszlopra kell a kamerákat helyezni, ezért az ELMÜ-vel is szükséges az egyeztetés.

   

  Lakos: Véleménye szerint jó lenne, ha ezeknek a kameráknak legalább az 50 százaléka mobil lenne, és oda helyezzék ahol éppen szükség van rá, továbbá célszerűbbnek tartaná ha a bűnözők lakóhelyét figyelnék meg.

   

  Kozma Károly: Elmondja, hogy Százhalombattán 23 százalékkal esett vissza a bűnelkövetések száma a kamerák látószögében, ezért mindenképpen jól látható helyre kell azokat elhelyezni, hogy érdemi hasznuk legyen. Kevés a tanúskodási hajlam a lakosság körében, ezért a felvételek használható bizonyítékok is lennének. Tehát elsősorban a megelőzés a cél, valamint, hogy a bíróság előtt bizonyító erejük van a felvételeknek. Fontos, hogy ezekhez a rendszerekhez nem lehet hozzáférni, tehát felvételt törölni sem.

   

  Segesdi János: Javasolja, hogy a holnapi ülésen fogadják el az eredeti javaslatot, hogy az ezzel kapcsolatos munkálatok mihamarabb elkezdődhessenek, majd amikor megvizsgálták, hogy a javasolt helyre megoldható a kamera elhelyezése, akkor módosítják azt.

   

  2. NAPIRENDI PONT

   

  Tárgy: Érd város belső közlekedési problémái

   

  Dombai Tamás: Elmondja, hogy nagyon sok panasz érkezett hozzá a helyi közlekedéssel kapcsolatban. Főleg az iskolajáratok nem igazodnak az iskolák órarendjéhez.

   

  Segesdi János: Küldtek levelet, hogy az intézményvezetők ezeket a panaszokat írják le, ezeket összegyűjtik, majd a Volánnal megtárgyalják.

   

  Terhes Sándorné: Elmondja, hogy a Móra Ferenc Általános Iskolából hordja haza unokáját, akihez folyamatos felügyelet szükséges, de a buszjáratok híján gyalogosan kell közlekedniük. Kéri, hogy a menetrendet igazítsák az órák végéhez.

   

  Segesdi János: A Volán üzleti alapon végzi szolgáltatását, ha neki nem éri meg, nem teljesít. A Közgyűlés januárban I. ütemű pályázatot nyújtott be a közösségi közlekedés fejlesztésére, így a helyi közlekedést kivonnák a Volántól, mert jelenleg érdektelennek mutatkoznak. Amennyiben a pályázaton nyernek a korábban próbajáratként már bemutatott buszokat üzemeltetnék a város területén 10 új tervezett útvonalon. Szeretnék azt is megoldani, hogy a Máv-val megegyezzenek abban, hogy az elővárosi közlekedés kapcsán egy megállót beiktassanak a Bagoly utcai átjáró környékére, hogy ne kelljen a városközpontba bemenni.

   

  3. NAPIRENDI PONT

   

  Tárgy: 2009. évi képviselői keret felhasználása, és 2009. évi járdaterv

   

  Mészáros Mihály: A jegyző utcába 550 méter szegélyezett járdát építetett a képviselői keretből, idén ezt szeretné befejezni.

   

  Dombai Tamás: Korábban a felszíni vízelvezetésre fordította keretét a Bíbic, Vadlúd és Vöcsök utcában. Továbbra is felszíni vízelvezetésre szeretné fordítani a felhasználható összeget, mivel ez kerületében nagy problémát okoz, mivel a Parkvárosba tervezett Interspár építése kapcsán nagy erővel fog leérkezni a víz, mely a Túzok és Szalonka utcába érkezik. Ezt a problémát alulról kezdené megoldani.

   

  Géczi János: A nagyállomásra vezető úton volt járda, melyet felszedtek, az árkok alját ezzel is kirakhatnák mederlapként. Koncentráltan erre a részre érkezik le a víz, így környékükön folyamatos problémát okoz a belvíz. Ahová vezetik a vizet, onnan kellene kezdeni a mederlapozást.

   

  Mészáros Mihály: Szeretnék megoldani a felszíni vízelvezetés problémáját, most a Rávna területére nyertek pályázatot, mely 650 millió forintot jelent. Elmondja, hogy az említett járdalapok többsége nagyon rossz állapotban vannak, használhatatlanok voltak. Az Idei évre vonatkozólag közel 100 millió forint kerülne felosztásra a választókerületekben járdafelújításra.

   

  Dombai Tamás: Elmondja, hogy ő a Zámori úti vasúti átjáró alatti részre szeretné fordítani az említett összeget.

   

  Mészáros Mihály: Körzetében az Alispán és a Pacsirta utca van kijelölve.

   

  Csóli László: Az árkokban lévő víznek nincs befogadója, ez jelenti a fő problémát, még gyalog sem lehet közlekedni azon a részen, ahová korábban vezették, mert el van tömítve, illetve betemették az árkokat, mivel ott magánterület lett kialakítva.

   

  Dombai Tamás: Oda kell figyelni a felszíni vízelvezetésre, hogy a MÁV felújítás során ezt oldják meg.

   

  Mészáros Mihály: Felmerült, hogy a Tárnoki kereszteződésbe hasonló záportározót építsenek, mint a Tesconál, illetve Tárnok felé kellene elvezetni.

   

  Csóli László: A probléma két önkormányzatot is érint, hiszen az érdi csapadékvizet Tárnokra kellene elvezetni, ha ezt nem tudják megoldani, megáll a területeken a talajvíz.

   

  Mészáros Mihály: Szeretné, ha ezt a javaslatot írásban is eljuttatnák a Műszaki Irodára, Horváth Andreának címezve.

   

  Dombai Tamás: A záportározót a Zámori és Vadlúd utca sarkára tervezték, ha a körforgalom megépült volna.

   

  Csóli László: Véleménye szerint a két árkot kellene kipucolni és a Benta patakba levezetni a vizet.

   

  Kiss Ferenc: Az ingatlan tulajdonosa nem kötelezhető arra, hogy tulajdona előtt járdát építsen?

   

  Mészáros Mihály: Utána néz, de a járdát mindenképpen meg kell tervezteti és engedélyeztetni.

   

  Edelstein József: Felhívja a figyelmet a vízszámlákban található tartalomra.

   

  4. NAPIRENDI PONT

   

  Tárgy: Délibáb utca lakóinak panasza az ott működő vasteleppel kapcsolatban

   

  Lakos: Elmondja, hogy a Délibáb utcában lakik, mely mellett lévő terület ipari telepnek van minősítve. 4 éve MÉH telep létesült, az ott használt présgép sokszor egész nap működik, valamint a szomszédba sokszor méretes vasdarabok hullanak át. A rezgésre a környező házak falai megrepedeztek, továbbá a szállítójárművekről többször előfordult, hogy vaslemezek esnek le. A szállító konténer 5:30-kor indul Dunaújvárosba vassal megrakodva, mely így szintén nagy dübörgéssel jár a korai órában, a tárgyak rezegnek lakásaikban. A vállalkozó megkapta az engedélyt, de amikor a zajmérést végezték a présgép csak alapszinten működött. Sokszor megközelíthetetlenek gépjárművel a szomszédok, mert elállja az utcát. Hozzáteszi, hogy a ház számára eszmei értéket képvisel, ezért nem szeretné azt eladni.

   

  Mészáros Mihály: Az engedélyt megszerezte a vállalkozó, így nincs olyan hivatkozási alap, mely szerint az engedélyt vissza lehetne vonni. Véleménye szerint, ha összehívnának egy közös megbeszélést, melyen Önök és a vállalkozó is részt venne, lenne eredménye? Fel fogja kérni a jegyző asszonyt, hogy ez ügyben kezdeményezzenek megbeszélést.

   

  Dombai Tamás: Javasolja, hogy a zaj és rezgésvédelemről szóló rendeletüket szigorítsák oly mértékben, hogy ilyen tevékenység ne legyen szombat és vasárnapi napokon végezhető.

   

  Mészáros Mihály: Tudomása szerint nincs nyitva tartás meghatározva a szolgáltatónak.

   

  5. NAPIRENDI PONT

   

  Tárgy: 2009. évi költségvetés ismertetése, ezen belül az aktuális fejlesztési beruházások előkészítése

   

  Mészáros Mihály: Ismerteti a Közgyűlés napirendi pontjait és azok lényegét. A költségvetésben helyet kell biztosítani a folyó beruházásoknak, a Gárdonyi Általános Iskola és tanuszoda szeptemberben már működőképes lesz. A Városi Sportcsarnokkal kapcsolatban is megállapodás közeli állapotba kerültek. A Bagoly utcai felüljáró építésével kapcsolatban lezajlott a lakossági fórum az érintett lakókkal. A helyi közösségi közlekedésre szóló pályázat is be van nyújtva, mint arról már korábban is esett szó. A városközpont pályázata I. fordulóban elfogadásra kerül. A Batthyány Iskola Sportcsarnokának felújítása is tervben van, melyeket ismertet.

   

  Kiss Ferenc: Mi történt a tervezett Benta lakóparkkal kapcsolatban?

   

  Mészáros Mihály: A tárgyalások folyamatban vannak, első ütemben tárgyalta korábban a Közgyűlés.

   

  Lakos: A csatornázási program tartalmazza a csatornázott utcák leaszfaltozását is?

   

  Mészáros Mihály: Csak a jelenleg is aszfaltozott utak visszaállítása van betervezve. Mivel több kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett bezárja a részönkormányzat ülését.

   

   

   

   

   

   

                                                                                                              Mészáros Mihály

 • Nyomtatás
  Ajánlás a Facebook-on Share
  Események
  2018. október
  HKSzCsPSzV
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  293031
  Felhívások
  Meghívó
  2018.10.24. szerda 15:00
  Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
  2018.10.24. szerda 17:00
  Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
  2018.10.25. csütörtök 10:00
  Polgárok Háza Díszterme – Érd, Alsó u. 3.
  foldrajzi.jpg
  katasztrofa
  erdi_ujsag_2016.jpg
  Érdi Lap
  tamop
  napraforgp
  Érdi galéria