erdmost
erdiradio_online
handball
SzepesBanner
Megyei Jogú Városok Szövetsége
mjvsz
nav
KormanyzatBanner
Érdcenter
agaboga
CsukaBanner
tanuszoda
visegrad
tamop
Tusculanum Településrészi Önkormányzat
Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
A Tusculanum Részönkormányzat 2007. május 14-i ülésének jegyzőkönyve
2007.06.08. péntek 17:40

Jegyzőkönyv

A Tusculanum Településrészi Önkormányzat

2007. május 14-én tartott üléséről

 

Jelen vannak: 10 megválasztott képviselőből 5 fő, a jelenléti ív szerint

Helye: Gárdonyi Géza Általános Iskola Érd, Gárdonyi Géza u. 1-3.

Mórás Zsolt elnök: Köszönti az ülésen résztvevő tagokat, Segesdi János alpolgármestert

Tusculanum Településrészi Önkormányzat 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, a napirendet elfogadta.

 

NAPIRENDI JAVASLAT:

 

1.)Érdi Újság terjesztési problémáinak megtárgyalása (kérném a tagokat, hogy a saját ill. környezetükben élők tapasztalatait, véleményét szíveskedjenek összegyűjteni)

2.)Tájékoztató az ÉKFI Földutak Karbantartásáról szóló intézkedési tervéről

3.)A lakók önerős út- és járdaépítési szándékának felmérése, a kiírt önerős pályázat ismertetése

4.) Egyebek

 

 

1. NAPIRENDI PONT

Tárgy:  Érdi Újság terjesztési problémáinak megtárgyalása (kérném a tagokat, hogy a saját ill. környezetükben élők tapasztalatait, véleményét szíveskedjenek összegyűjteni)

 

Mórás Zsolt: Felkéri a jelenlévőket, hogy a terjesztéssel kapcsolatos problémáikat mondják el, hiszen a napirend célja az ezzel kapcsolatos adatgyűjtés.

 

Segesdi János alpolgármester: Részletes tájékoztatást adott a terjesztők tevékenységével kapcsolatos problémákról. Elmondja, hogy a Posta ellen először a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőségnél járnak el, hiszen nem érdekes számukra az, hogy kivel szerződött tovább a Posta, lényeg a levelek időbeni kiküldése.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

Lakossági felszólaló: Nem egyformán hordják ki a László térre sem az újságokat. A vállalkozó összegyűjti a kihordandó anyagot, és egy héten egyszer viszi ki.  De vannak határidős számlák is azok között. Felvetődik benne, hogy a vállalkozónak szánt pénzösszeg felét miért nem adják oda inkább a postásoknak.

 

Mórás Zsolt: Elmondja, hogy a postának nincs joga arra, hogy beleszóljon abba, hogy a kézbesítést hogyan látja el. A város csak annyit tud tenni, hogy a problémákat összegyűjti és megpróbál változtatni a kialakult helyzeten.

 

Segesdi János: Tájékoztatja a jelenlévőket az Érdi Újság kiadásával kapcsolatos körülmények várható változásairól.

 

Dániel József: Tájékoztatást ad újság kiadásával kapcsolatos szerkesztőségi rendszerekről.

 

Mórás Zsolt: A felvetésekből megállapítható, hogy ezen a területen az Érdi Újság terjesztésével komoly probléma nincsen.

 

2. NAPIRENDI PONT

Tárgy: Tájékoztató az ÉKFI Földutak Karbantartásáról szóló intézkedési tervéről

 

Mórás Zsolt: A tájékoztató anyagban le van írva az is, hogy az ÉKF hogyan fogja felújítani, illetve karbantartani a murvás utakat. Több képviselő kapott telefont arra vonatkozóan, hogy jó, hogy gréderezik az utakat, de az emberek szilikózis közeli állapotba kerülnek. Az elmúlt négy hétben keresték a cégeket a murvás utak kezelésével kapcsolatban. Ráadásul ez nem is murva, hanem kőpor, amit a szakemberek szerint el kellene hordani az utakról.

 

Segesdi János: A költségvetésben 100 millió Ft van tervezve szilárd útburkolatra. Ha csatornát helyeznek el, akkor azzal talán a kőpor nagy részét el tudják ásni, s így nem kell csak a felső réteget eltávolítani. Természetesen a csatornázott utak helyreállításával kezdik. Pályázni fognak az átmenő forgalmat is bonyolító utak esetében, mint például Diósdi út, Bagoly utca stb. Mivel komoly esély van a Tárnoki út menti egészségügyi központtal kapcsolatban, ezért a Bagoly utca terveztetése a Tárnoki útig meg fog történni. Sőt a Szovátai ú felöl is fognak megközelítő utat létesíteni. Ahol van csatorna, a szilárd burkolatú utak felújításakor előnyt élvez intézményeink környezete. Továbbá a már szilárd burkolatú utakat összekötő utcák aszfaltozása. Természetesen a szilárd burkolatú utak mellett szeretnék a vízelvezetést is megoldani.

 

Dániel József: Kérdése, hogy a csatornázáskor kiemelt földet lehetne-e a murvás területekre ráhordatni.

 

Segesdi János: A kőpor elszállításáért fizetni kell, de a föld hordásáért nem, hiszen az nem szennyező anyag.

 

Mórás Zsolt: Kérdésre elmondja, hogy a kőporos utak lerakását az előző testület többségben szavazta meg, ezért a döntéséért ő a felelős. Amennyiben területünkön megvalósul a multifunkcionális egészségügyi intézmény, logikusan fejlődni fog egy kicsit a környék. De ha elkezdődik a csatornázás, akkor sem fogja azt jelenteni, hogy látványosan megépülnek a murvás utak.

 

Sasváriné Pál utcai lakos: A férfi nevű utcák mind kőporosak. A Pál utcában van csatorna ezért kérdése, hogy aszfaltozva lesz-e?

 

Segesdi János: A Pál utca a Riminyáki és a Vörösmarty utca között egy menekülő útvonal lehet. A Széchenyi téren is a Vörösmarty ötágú körforgalomhoz hasonlót létesítenek majd. S a Pál utcának összekötő út szerepe lesz majd, így a rangsor elején szerepel. A Pál utca egyébként az Imre utcai nyílt árok vizének levezetésével kapcsolatban is előtérbe fog kerülni.

 

Dániel József: Úgy gondolja, ha hozzájárul pénzzel egy közműépítéshez, akkor résztulajdonossá válik. Legalábbis ha beruházáshoz hozzájárul valamilyen formában, szeretné látni annak hasznát. Például egy viziközmű-beruházásnál a szolgáltatási díjban lehetne érvényesíteni a hozzájárulás összegét.

 

 

3. NAPIRENDI PONT

Tárgy: A lakók önerős út- és járdaépítési szándékának felmérése, a kiírt önerős pályázat ismertetése

 

Mórás Zsolt: Az önerős út- és járdaépítési szándékkal összefüggésben volt egy rendelete 2004-ben. Amennyiben a lakók építési szándékukat jelzik a beruházásnak 50 %-át megpályázhatják ebből az alapból. A költségvetésben erre a célra 60 millió Ft van elkülönítve. Sok utca lakója hangoztatja igényét útépítéssel kapcsolatban, s most lehetőséget kapnak ily módon a megvalósításra. A pályázat benyújtási határideje június 15-e, melyet a Városfejlesztési és Műszaki Bizottsághoz kell benyújtani. Hiánypótlásra lehetőséget kapnak 8 napon belül az értesítés kézhezvételétől számítva.

 

Dániel József: Véleménye szerint, akik előre befizetik a pénzt, azoknak legyenek kiváltságaik.

 

Segesdi János: Nem jelenti azt a pályázat, hogy az önkormányzat kötelezettségeit átruházná a lakókra.  Gyakorlatilag ez a helyi 1+1 Ft-os pályázat. Hiszen a város ugyanannyit tesz hozzá, mint amennyit a lakók.

 

Dániel József: Véleménye szerint azok az emberek, akik befizetik a rájuk eső részt, valamilyen módon kompenzációt kapjanak mindaddig, amíg a többiek nem járulnak hozzá a számukra is kedvező beruházáshoz.  

 

Mórás Zsolt: Ez a pályázati kiírás szerepel a csütörtöki ülésen, amely nem egy rossz gondolat.

 

4. NAPIRENDI PONT

Tárgy: Egyebek

 

Mórás Zsolt: Korábban már szóba került, hogy a polgárőrök beszámolója szerepelni fog a napirenden. A közgyűlés elé kerül május 17-én. Már elhangzott korábban, hogy a részönkormányzatokra épülve szeretnék a szervezet sejtjeit felépíteni.

 

Eőry Csaba: A múltkori témát folytatva szeretné elmondani, hogy szívesen látnák a jelentkezőket, akik ebbe az önkéntes tevékenységbe bekapcsolódnának. Kéri, hogy a problémáikat és észrevételeiket mondják el, s vagy azonnal választ ad, vagy a következő ülésre készül fel. Részletesen tájékoztatja a jelenlévőket az eljárási lehetőségekről (rendőrségi, hatósági,) A polgárőrség az, aki a lakosságot zavaró, de  nem büntethető eseteket derítse fel, hárítsa el.

 

A Tusculanum Településrészi Önkormányzat hozzászólás, észrevétel és határozathozatal nélkül a Polgárőrség beszámolóját tudomásul vette.

 

Segesdi János: Kérdésre válaszolva elmondja, hogy sajnos önerőből a város nem tudja a csatornázást megoldani, így a fővárossal kapcsolatos konzorciumtól függenek. Még ebben az évben elkezdik, vagy a Lakáskasszával, vagy a Fundamentával felvenni a kapcsolatot. Szeretnék, ha az elő-takarékosságból származó pénzösszeg rendelkezésre állhatna. De szükség lesz még befektető bevonására is. A város közlekedésével kapcsolatban a Műszaki Egyetemen tanuló diákoktól ötleteket várnak, melyeket szakembereknek kiadva alakul majd ki egy egész várost átfogó közlekedési koncepciót szeretnének.

 

Dániel József: A gázközmű-beruházáshoz hozzájárult, azóta is várja a TIGÁZ-tól a részvényjegyeit.

 

Segesdi János: A TIGÁZ a városnak adott át egy részvénycsomagot helyettesítve a hozzájárulást, melynek értékesítéséről korábban döntött már a testület, melyet feléltek, s többek között benne van a kőporos utakban.  

Kérése a részönkormányzati tagok felé – mivel szeretnék, ha minél több fórumról jönnének be az információk – hogy járuljanak hozzá ahhoz, hogy a képviselők elérhetőségének megjelentetéséhez hasonlóan a nevük és elérhetőségükről tájékoztatást adjanak az Érdi Újságban a lakosság számára.

 

Mórás Zsolt: Megkérdezi a jelenlévő tagokat, hogy telefonszámuk megjelentetésével egyetértenek-e. 

 

A Tusculanum Településrészi Önkormányzat hozzászólás, észrevétel és határozathozatal nélkül egyetért telefonszáma, (e-mail címe) megjelentetésével.

 

 

Mórás Zsolt: Megállapítja, hogy egyebekben más észrevétel nem hangzott el, így a településrész önkormányzatának ülését bezárja.

 

Érd, 2007. június 4.

                                                             

 

       Mórás Zsolt 

                                                                   településrészi ÖK. elnöke

 

 

Nyomtatás
Ajánlás a Facebook-on Share
Események
2018. november
HKSzCsPSzV
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
Felhívások
Meghívó
2018.11.19. hétfő 18:30
Parkvárosi Közösségi Ház (Gépész u. 14.) fszt. közösségi terem
2018.11.21. szerda 16:00
Polgármesteri Hivatal II. emeleti tárgyaló
2018.11.22. csütörtök 09:00
Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
foldrajzi.jpg
katasztrofa
erdi_ujsag_2016.jpg
Érdi Lap
tamop
napraforgp
Érdi galéria