erdmost
erdiradio_online
handball
SzepesBanner
Megyei Jogú Városok Szövetsége
mjvsz
nav
KormanyzatBanner
Érdcenter
agaboga
CsukaBanner
tanuszoda
visegrad
tamop
Jegyzőkönyvek
Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Jegyzőkönyv 2008. október 15.
2008.10.30. csütörtök 14:07

JEGYZŐKÖNYV

Vincellér-Kertváros Településrészi Önkormányzat üléséről

 

 

Az ülés helye: Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola (Érd, Bajcsy-Zsilinszky Endre út 19-21, ebédlő)

Időpont: 2008. október 15. szerda 17 óra

 

 

Jelen vannak: mellékelt jelenléti ív szerint  

 

 

 

Dr. Veres Judit (Vincellér-Kertváros Településrészi Önkormányzatelnöke): Köszönti a megjelent tagokat, vendégeket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes 9 fővel. Ismerteti a napirendi javaslatot és kéri még egy napirendi pont felvételét: „Javaslat térfigyelő rendszer bevezetésére, a képfelvevővel megfigyelt közterületek kijelölésére”. Javasolja, hogy ez legyen az első napirendi pont, mivel e napirendi pont előterjesztője Kozma Károly r. alezredes úr még egy másik részönkormányzathoz is el szeretne menni. Ezt követően, amennyiben másnak nincs észrevétele, javasolja az alábbi módosított napirend elfogadását.

 

 

 

NAPIRENDI JAVASLAT:

 

1)      Javaslat térfigyelő rendszer bevezetésére, a képfelvevővel megfigyelt közterületek kijelölése és az új körzeti megbízott bemutatása

2)      A városrészek nevei – az utca névtáblákra felkerülő nevek

3)      A Bajcsy- Zsilinszky utca – Riminyáki út – Tárnoki úti kereszteződés építése

4)      Aktuális ügyek

 

 

A településrészi részönkormányzat a módosított napirendet (9 igen szavazattal) egyhangúlag elfogadta.

 

 

 

 

 

 

1.      sz. napirendi pont:  

 

 

Tárgy: Javaslat térfigyelő rendszer bevezetésére, a képfelvevővel megfigyelt közterületek kijelölésére

 

 

Dr. Veres Judit: Felkéri Kozma Károly urat (Érdi Rendőrkapitányság vezetőjét) a térfigyelő rendszer bevezetéséről szóló előterjesztésének ismertetésére.

 

Kozma Károly (r. alezredes, rendőrségi főtanácsos): A térfigyelő rendszerrel kapcsolatban elmondja, hogy ez valójában a polgármester úr előterjesztése, de a törvény úgy rendelkezik, hogy a rendőrkapitányságnak kell szakmai javaslattal ellátni, hogy hol legyenek a kamerák. Az a tapasztalat, hogy ahol megjelennek a kamerák, onnan kiszorulnak a bűnözők, hiszen ők is tudják, hogy hol vannak a kamerák. A saját magunk biztonságára, védelmére lenne ez a térfigyelő rendszer, ami nagyon jó ötlet. A bűnesetek megelőzésében ez egy működőképes rendszer lehetne. A térfigyelő rendszer önmagában természetesen nem segít, egy azonnal reagáló hadtestet is létre kell hozni a későbbiek során, ami a megfigyelés közben látott állapotokra reagálhatna. Ennek a térfigyelő rendszernek a kiépítése 3 ütemben valósulna meg. Az Önkormányzat 2008. évi költségvetésének fejlesztési céltartalékában a térfigyelő rendszer kiépítésére 25 millió forintot különített el a Közgyűlés. Az Önkormányzat erre a célra pályázaton is nyert 10 millió forintot. Így összesen 35 millió forintot fordíthatna a Közgyűlés az informatikai figyelő központ kiépítésére és térfigyelő kamerák létesítésére. Ezt követően a tervek szerint 2009. évben összesen 30 millió forintot, 2010-ben pedig 25 millió forintot irányozna elő a Képviselőtestület a kiépítésre, üzemeltetésre és működtetésre. Így összességében mintegy 90 millió forintból valósulna meg városunkban a térfigyelő rendszer. A rendszer működtetéséhez szükséges figyelő-, és diszpécser-személyzet költsége előreláthatólag kb. 5 – 10 millió forint lenne évente. A térfigyelő rendszer kiépítését az önkormányzat finanszírozza, a rendőrségre a szakmai rész tartozik. A szakmai indoklás nagyon egyszerű. A lakosság biztonságérzetét rossz irányban befolyásolja az olyan – a közterületeken tapasztalható – deviáns magatartási forma, amely még nem képezi, de határát súrolja az egyes szabálysértési és bűncselekményi kategóriáknak. A rendőrséget elsősorban közterületre találták ki, a közterület védelmében.   Ha működik a rendszer, akkor elfogásra kerülhetnek az elkövetők. Eléggé nehézkes a tanúk felkutatása az egyes bűncselekmények esetében. Elsősorban azért, mert olyan törvények és állapotok vannak, hogy joggal, vagy jog nélkül, de nem szívesen mennek az emberek tanúskodni. Mert tartanak attól, hogy a későbbiek során az elkövető a sérelmükre is el fog követni valamit, illetve megfélemlíti őket. Ez a kamerás rendszer alkalmas lehet arra, hogy bizonyítékként szolgáljon az eljárás során, és fel lehessen használni. Olyan helyeken kell elhelyezni a kamerákat, ahol az állampolgári jogok minél kisebb sérelme mellett, minél nagyobb területet tudjunk lefogni. Elsősorban azon közlekedési csomópontok figyelésére teszünk javaslatot, melyeken a város bármely területén jogsértést elkövető személyeknek a közút hálózat sajátosságai miatt át kell haladnia. Diósdon már két éve elkészítettek egy kamerarendszert, és azóta is csak próba üzemmódban üzemel. Működik, de csak minimális szinten, nem végezték el a megfelelő karbantartást, szoftverfrissítéseket és ennek következtében pl. behomályosodott a felvétel. Százhalombattán 1 éve működik a kamerás rendszer és az addig is alacsony bűncselekmény szám 23 %-kal csökkent.

 

Macsotay Tibor (Érdi Polgárőrség elnöke): Elmondja, hogy műszakilag 3 éves munkaterv van, ahogy az alezredes úr is elmondta. A pályázat szerint legalább 4 kamerát kell felszerelni. Az első ütembe a 35 millió Ft-ba úgy néz ki, hogy bele fog férni 8 kamera. A második – látványosabb – ütem szerint 9 kamera és 11 inaktív kamera kerülne felszerelésre. A rendszer legdrágább pontja maga a doboz, ami kb. 0,5 millió Ft-ba kerül, mert ezek a dobozok védve vannak párásodás ellen, hűteni és fűteni kell őket, pánik gomb és riasztó gomb is van rajta. A kamera a rendőrségen rögzíti az eseményeket és a rendőrség a törvényes határidőig – 3 napig – meg isőrzi a felvételeket. A rendszer ZOOM-olható, tehát kikockázható és akár a rendszámot és a sofőrt is ki lehet kockázni, ha bűncselekményi ok van rá. A kamera éjjel is lát és ezért is drágább a szokásos rendszereknél. Ez egy komplett rendszer és ez a minimálisra fogja leszűkíteni azokat a felderítetlen bűncselekményeket, amelyek a kamerás területeken fognak történni. A 89 millió Ft-ból összesen 24 aktív és 26 inkatív kamera kiépítése oldható meg. Ennek a legolcsóbb része maga a kamera, ami kb. 120.000,-  Ft. A polgármester úrral elküldtük 65 helyre a javaslat tervezetet, hogy támogassák meg a várost, de csak egyetlen helyről, a Tescotól jött visszaigazolás, hogy támogatnák az ötletet kb. 1 milllió Ft-tal. Vagy rossz anyagot küldtünk ki, vagy tényleg ennyire nagy az érdektelenség! Visszatérve még műszakilag egy kicsit Százhalombattára, a 16 kamerás rendszert 40 millió Ft-ból építették ki, az általunk kidolgozott rendszer kevesebből jönne ki. Tehát sem a százhalombattai (ami félmegoldás), sem a diósdi (ami egy halott dolog) példát nem kéne követnünk.Az első négy kamera elhelyezése a következő helyeken lenne: Budai úti körforgalom, Bem téri csomópont (Érd, Zámori út), Tesco körforgalom (Érd, Budafoki út) és a Szt. László tér (Érd, Kossuth u., Szent István út). A kamerák szigorúan csak közterületeket figyelhetnek!

 

Segesdi János (Érd Megyei Jogú Város alpolgármestere):A bűnözést sajnos nem tudjuk megakadályozni, megelőzni is nagyon-nagyon nehezen, ezért is lenne jó ötlet ez a térfigyelős megoldás.

 

Fürtös Sándor (tag): Felhívja a rendőr kapitány figyelmét és javaslatot tesz, hogy  a Daróci utcai kereszteződésnél is mérni kéne a gépkocsik sebességét, mert nem tartják be a közlekedési szabályokat és ezen a helyen is fokozottan kellene ezt ellenőrizni, mert vagy 80 km/h órával mennek.

 

Kozma Károly: Vigyázni kell ezekkel a sebességkorlátozásos ügyekkel és a bírságokkal, mert a büntetési tételek az utóbb időben nagyon megugrottak és ezek visszafelé is elsülhetnek. A tartozásokat akár a lakásra, házra is ráterhelik. A probléma valós és hónapról hónapra felülvizsgáljuk, hogy mely területeken kellene fokozottabban figyelni.

 

 

 

2.      sz. napirendi pont:  

 

Tárgy: A városrészek nevei – az utca névtáblákra felkerülő nevek

 

Segesdi János: Elmondja az új utcanév táblákkal és a városrészek neveivel kapcsolatban, hogy ezek régóta kialakult nevek. Nem érdemes a településrészi önkormányzatok jelenlegi neveihez, határaihoz igazodni, mert ezek változhatnak. Ahogy változnak a választókerületek is a beköltözéseknek köszönhetően, úgy változnak a településrészi önkormányzatok is. Nemcsak a tájékozódást tartom fontosnak, hanem az identitás tudat elősegítése. Az utcanév táblákon, ha megjelennek az elnevezések, akkor ezt a lakosok előbb-utóbb átveszik. Az elnevezések kompromisszumos megoldások eredménye. Az új utcanév táblákat minden kerítésre ki lehet tenni. Ezek normális utcanév táblák, olvasható betűkkel, műanyagból fognak készülni, hogy ne lopják el őket. Nem lehet mindegyik utcanév tábla mellé egy rendőrt állítani, hogy ne lopják el. Törökbálinton és Diósdon is hasonló megoldás van. 10 – 20 gazember miatt nem fogjuk megváltoztatni a talapzatot, nem hagyjuk, hogy egy kisebbség tönkre tegye mások munkáját. A rendőrséget is megerősítjük, térfigyelő kamerákat csinálunk. Az önkormányzat előtt mintaként ki van téve és azokat még nem lopták el, nem fújták le, nem törték el és nem is rongálták meg. Biztos lesz olyan tábla, amit el fognak lopni, amit le fognak törni, de remélhetőleg a többség rá fog jönni, hogy ezekre érdemes vigyázni. Emlékezzünk csak a virágládákra. A virágládák a központban működőképesek voltak, ellenben Parkvárosban mind a hármat felborították. Pedig ott is szép lett volna. Kihúzták a virágot és ledobták oda mellé. Visszatérve az utcanév táblákra tehát 3 zóna lesz. Az első a főútvonalak mellett a zászlós megoldás, a második a gyűjő utcák és kereszteződések, a harmadik pedig minden kerítés sarkán. A házszám táblák a lakosok dolga. Az olyan kifogások a lakosok részéről, hogy az én kerítésemre ne tegyék az nem lehetséges, mivel ezt rendelet szabályozza.

 

Lakossági érdeklődő: Ezeket a városrészi elnevezéseket a busz megállóhelyeken is fel kéne tüntetni. Érd megyei jogú város honlapjára fel kéne tenni, hogy mikor lett Érd város (1979), illetve azt is, hogy mikortól lett megyei jogú város (2006), mert ezek fontos dátumok, segítenék a lakosság tájékoztatását, és segítségre lehetne viták eldöntésében.

 

 

 

3.      sz. napirendi pont:  

 

 

Tárgy: A Bajcsy- Zsilinszky utca – Riminyáki út – Tárnoki úti kereszteződés építése

 

 

Segesdi János: A kereszteződés építése sajnos nem a megfelelő ütemben zajlik.

 

Lakossági érdeklődő: A kerülőutakat jobban is elő lehetett volna készíteni.

 

 

 

4.      sz. napirendi pont:  

 

 

Tárgy: Aktuális ügyek

 

 

A részönkormányzat tagjai és a lakossági érdeklődők felkérik az alpolgármester urat, hogy a beadott pályázatokról ejtsen néhány szót.

 

Segesdi János: Az alábbi fontosabb pályázatokról tesz említést: az SZTK-val kapcsolatban elmondja, hogy 2008. június 16-án kellett volna dönteni, akkor volt a pályázat határideje. Ennek ellenére még nem döntöttek. Megvan az ígéret is, hogy megnyerjük, de nem döntöttek még róla. Reméljük, hogy előbb-utóbb csak megtörténik a döntés. A városépítési pályázat keretében a központ megújítása szerepel, a Művelődési Központ, A Földrajzi Múzeum rendbetétele, a Budai út átalakítása. Az aluljáró nem váltotta be a reményeket és felszínre kerültek a hiányosságai. A Budai úton kimutatták, hogy az átmenő forgalom 5 %-a lokális közlekedésből adódik. A Rávna rendezése. Földutak aszfaltozása.

 

 

Dr. Veres Judit: A képviselői keret felhasználásra került. A rendelkezésre álló keretet túl is léptük.

Nyomtatás
Ajánlás a Facebook-on Share
Események
2018. december
HKSzCsPSzV
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
Felhívások
Meghívó
2018.12.18. kedd 15:00
Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
2018.12.18. kedd 17:00
Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
2018.12.20. csütörtök 10:00
Polgárok Háza Díszterme – Érd, Alsó u. 3.
foldrajzi.jpg
katasztrofa
erdi_ujsag_2016.jpg
Érdi Lap
tamop
napraforgp
Érdi galéria