erdmost
erdiradio_online
handball
SzepesBanner
Megyei Jogú Városok Szövetsége
mjvsz
nav
KormanyzatBanner
Érdcenter
agaboga
CsukaBanner
tanuszoda
visegrad
tamop
Jegyzőkönyvek
Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Jegyzőkönyv 2009. szeptember 09.
2009.09.30. szerda 14:15

JEGYZŐKÖNYV

Vincellér – Kertváros Településrészi Önkormányzat üléséről

 

 

Az ülés helye: Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola (2030 Érd, Bajcsy-Zsilinszky Endre út 19-21,6. sz. terem)

Időpont: 2009. szeptember 09. szerda 17 óra

 

 

Jelen vannak: mellékelt jelenléti ív szerint  

 

 

Dr. Veres Judit (Vincellér – Kertváros Településrészi Önkormányzatelnöke): Köszönti a megjelent tagokat, vendégeket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes 5 fővel. Ismerteti a napirendi javaslatot.

 

 

NAPIRENDI JAVASLAT:

 

1)      Rendeletalkotási javaslat a parkolóhelyek létesítéséről és megváltásáról

2)      Javaslat a hulladékkezelési közszolgáltatás díjfizetési rendjének egy alkalommal történő módosítására

3)      Javaslat Körzeti Megbízotti Irodák kialakítására és térítésmentes használatba, illetve bérbeadására

4)      Körzeti megbízott beszámolója az elmúlt hónapokban a körzetben történt eseményekről

5)      Polgárőrség megbízottjának beszámolója az elmúlt hónapokban a körzetben történt eseményekről

6)      Aktuális ügyek

 

 

A településrészi részönkormányzat a napirendet (5 igen szavazattal) egyhangúlag elfogadta.

 

 

1.      sz. napirendi pont:  

 

 

Tárgy: Rendeletalkotási javaslat a parkolóhelyek létesítéséről és megváltásáról

 

 

Segesdi János (Érd Megyei Jogú Városalpolgármestere): A parkolóhelyek kiépítésére való pályázatokon való részvétel miatt van szükség a parkolási rendelet megalkotására. A rendelet egy alapvető szabályozás, hogy hogyan, milyen feltételekkel kell és lehet elkezdeni parkolókat építeni. Az újonnan épülő üzletházaknak, lakóházaknak milyen szabályok alapján kell kialakítani a parkolókat. Ha esetleg nem tudja kialakítani, akkor milyen feltételrendszerrel tudja megváltani. Költséghatékonyság vizsgálat kell, amihez szükség van a parkolási díjak megállapítására. 4 alternatíva lehetséges: fizető parkolás díja 0 Ft, önkormányzat építi és tartja fenn, vállalkozás tartja fenn, vegyes rendszer: önkormányzat és vállalkozás közös fenntartásában. Jelenleg Érden a Polgármesteri Hivatal előtt és a Szepes Gyula Művelődési Központ előtt van szabályosan kiépített parkoló rendszer. A Shop Stop megépítette a saját parkolóját, de az nem közterületen lévő közösségi parkoló. A fizetős parkoló építés a városközpontra terjed ki. A lakótelep parkolását is meg kellene oldani. Abban kell gondolkodni, hogyha egy lakáshoz két autó van, akkor milyen tarifa rendszerrel legyen megoldva. Egy autó egy családnál még elfogadható, de kettőt lehet már luxusnak is nevezni. Ha meglesz a megfelelő parkoló szám, akkor utána 7 hónappal vezethető be a fizetős parkoló rendszer.

 

Doór László (lakossági érdeklődő): Nem ért egyet a parkolási díj bevezetésével, mert az autósok már így is többféle adót fizetnek. Kérdezi, hogy miért nem lehet megoldani a parkolók építését és üzemeltetését a súly adóból. Nem tartja luxusnak az egy házhoz a két autót.

 

Segesdi János: Ezt azért fizeti, hogy kulturált, rendezett körülmények között tudjon parkolni. A súlyadót nem az önkormányzat veti ki, az egy központi adó. Nem kötelező igénybe venni a fizetős parkolót.

 

Füstös Sándor (tag): Felhívja a figyelmet arra, hogy a vasúti sínek mellett tiltott növények találhatóak (például parlagfű).

 

 

 

 

2.      sz. napirendi pont:  

 

 

 

Tárgy: Javaslat a hulladékkezelési közszolgáltatás díjfizetési rendjének egy alkalommal történő módosítására

 

 

 

Dr. Veres Judit: Az Érdkom Érdi Kommunális Hulladékkezelő Kft vezetése a jelenlegi számlázási rend egyszeri módosítását javasolja az Önkormányzatnak. Egy alkalommal a város egész területén eltérnek a negyedéves számlázási rendtől. A város közigazgatási területét két fő részre bontják: a Tárnoki út és a Tárnoki út alatti terület lenne a város egyik része, míg a Tárnoki út feletti területek jelentik számlázási szempontból a város másik részét. A módosítást követően az adminisztrációs és ügyfélszolgálati feladatok jobban eloszlanának, ami lehetővé tenné a kulturált ügyfélfogadást és a precízebb ügyintézést, hiszen egy adott hónapban csak a város egyik fele kapna számlát, a másik fele pedig a következő hónapban. Másodsorban a cég folyamatosabban jutna bevételhez, és kevesebb külső pénzügyi forrást, forgóeszköz-hitelt kellene igénybe vennie.

 

Segesdi János: Az Érd-Kom Kft.-vel nem az a baj, hogy foglalkoznak-e az ügyfelekkel. A hozzáállásukkal nem elégedettek, komolytalanra veszik a szolgáltatást és drága is. Újra kel gondolni a szerződést az Érd- Kom Kft.-vel. Az Érd Kom Kft.-t az önkormányzat eladta az előző ciklusban magánvállalkozásnak. A magántulajdonos csak a saját érdekeit nézi.

 

Szilvási Györgyné: Kérdezi, hogy miért van az, hogy évek óta majdnem ugyanannyit fizet a 60 literes kukáért, mintha 120 literes kukája lenne.

 

Segesdi János: A szemét súlyának az értéke a szemétszállítás díjában a teljes érték 10 %-a. A szolgáltatást kell megfizetni.

 

 

 

 

3.      sz. napirendi pont:  

 

 

 

Tárgy: Javaslat Körzeti Megbízotti Irodák kialakítására és térítésmentes használatba, illetve bérbeadására

 

 

Tímár László (r. alezredes, Érdi Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztályvezető): Törekvésük, hogy legyen rendőr-állampolgári kapcsolat, ennek első lépése, a körzeti megbízotti irodák életre keltése. Jelenleg 4 db körzeti iroda fog létre jönni: Duna utca 84., Iparos u. 2-6., Római u. 24/a., Fehérvári u. 16. A Bem téri irodában Dorogi Viktor és Gajárszki Ádám fog szolgálatot teljesíteni. Az Önkormányzat felajánlásaképp a bútorok, irodaszerek megvannak, a számítógépes rendszer nincs telepítve, véleménye szerint 1 – 2 hónapon belül működni fog. Meglátása szerint október környékén teljes kapacitással fog ez működni. Hangsúlyozza, hogy a bűnelkövetők ellen vannak, a bűncselekmények visszaszorítására koncentrálnak. Az Önkormányzat támogatását megkapják, véleménye szerint egyre fokozódik a támogatás. Köszöni az Önkormányzat támogatását. Bemutatja Somodi Sándor r. századost a Körzeti Megbízotti Alosztály vezetőjét.

 

Somodi Sándor (r. százados, Érdi Rendőrkapitányság, Körzeti Megbízotti Alosztály vezetője): Az Iskola rendőre program beindítását tervezik. Feladatuk lesz a gyerekek és a felnőttek nevelése a közbiztonság, közlekedés biztonság szempontjából: „Tanulj meg biztonságosan és kulturáltan közlekedni” program keretében a Talmácsi Motor Sport Klubbal állnak összeköttetésben.

 

Dr. Veres Judit: Kéri, hogy a körzeti megbízottak elérhetősége nyilvános legyen. Kéri, hogy a térfigyelő kamerák tapasztalatairól számoljanak be.

 

Tímár László: A térfigyelő rendszer jó, gyorsan lehet reagálni a bűncselekmények elkövetésére, utólagosan fel lehet deríteni bűncselekményeket, bűnözők ezt tudják. A bűnözők köztudatába ez el fog jutni! Már a három hónap alatt elkövetőket is tudtak fogni. Az októberi közgyűlésre készülnek ezzel kapcsolatban beszámolóval. A körzeti megbízottak fogadóórákat is fognak tartani, az elérhetőségek az újságban és nyilvános helyeken is meg fogják jelentetni.

 

Baráth Ferenc: Kérdezi, hogy az Iskola rendőr program az ugyanaz a program-e, amit a Közlekedési Minisztérium közlekedés nevelési programjával. Felhívja a figyelmet a Bajcsy-Zsilinszky út – Riminyáki út – Vincelléri úton motorozó személyre.

 

Somodi Sándor: Az iskola rendőr program az ORFK programja.

 

Fotyék József (tag): Kérdezi, hogy a körzeti megbízotti rendszerek hosszabb távra építkeznek-e. Kérdezi, hogy mi biztosítja, hogy a körzeti megbízott hosszabb ideig marad a helyén.

 

Tímár László: Szeretnék, ha a körzeti megbízottak sokáig látnák el a területüket. A lényeg a terület és a személy ismeret.

 

Szilvási Györgyné (lakossági érdeklődő): Felhívja a figyelmet a Tárnoki út 94. sz. alatt lévő áldatlan állapotokra.  

 

Macsotay Tibor: Tájékoztatásul elmondja, hogy az Igazságügyi és Rendészeti Minisztériumtól a város kap még 5 darab térfelügyeleti kamerát, az üzemeltetést, karbantartást kell vállalni. Minden körzetben 2 fő körzeti megbízottat akarnak szolgálatba állítani.

 

 

 

 

 

4. sz. napirendi pont:

 

 

Tárgy: Körzeti megbízott beszámolója az elmúlt hónapokban a körzetben történt eseményekről

 

 

 

 

 

 

5. sz. napirendi pont:

 

 

Tárgy: Polgárőrség megbízottjának beszámolója az elmúlt hónapokban a körzetben történt eseményekről

 

 

Macsotay Tibor: A Bem téren a Teleki Sámuel Általános Iskolánál állandó forgalomirányítás van.

 

 

6. sz. napirendi pont:  

 

 

Tárgy: Aktuális ügyek

 

 

Szilvási Györgyné (lakossági érdeklődő): A Riminyáki úton a fél járdát már újból benőtte a fű, amivel az ÉKFI nem is törődik, a gazolással pedig nem is törődnek.

 

Metzger Béláné (tag): Megemlíti, hogy akik a fű kaszálását végzik, azok között is vannak, akik nagyon kedvesen viselkednek a járókelőkre és figyelnek is rájuk még munka közben is.

 

Segesdi János: Tájékoztatja a településrészi önkormányzat tagjait, hogy a Gárdonyi Gáza Általános Iskola melletti uszoda várhatóan 2009. október közepén fog megnyílni. A Gárdonyi Géza Általános Iskola hivatalos megnyitója pedig 2009. november 16-án lesz. Az uszoda nem az iskolához tartozó létesítmény, hanem az egy sportlétesítmény.

 

 

 

 

Nyomtatás
Ajánlás a Facebook-on Share
Események
2018. november
HKSzCsPSzV
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
Felhívások
Meghívó
2018.11.19. hétfő 18:30
Parkvárosi Közösségi Ház (Gépész u. 14.) fszt. közösségi terem
2018.11.22. csütörtök 18:00
Polgárok Háza Díszterme – Érd, Alsó u. 3.
2018.11.29. csütörtök 11:44
Polgárok Háza Díszterme – Érd, Alsó u. 3.
foldrajzi.jpg
katasztrofa
erdi_ujsag_2016.jpg
Érdi Lap
tamop
napraforgp
Érdi galéria