erdmost
erdiradio_online
handball
SzepesBanner
Megyei Jogú Városok Szövetsége
mjvsz
nav
KormanyzatBanner
Érdcenter
agaboga
CsukaBanner
tanuszoda
visegrad
tamop
ÉTV 9/A megkeresés
Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
ÉTV 9/A megkeresés
2011.03.21. hétfő 16:15

Az Étv. 9/A.§, és 9.§(2) bekezdésében, valamint az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK) 5.§ (2) bekezdésében foglaltak értelmében ezúton értesítem, hogy Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése mellékelt 27/2011. (I.27.) KGY. határozata I./2 pontjában foglaltak figyelembe vételével megkezdjük a tárgyi területre vonatkozó Szabályozási Terv (SZT), és a Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ) módosítását

A 2010 nyarán elfogadott településrendezési tervek kereskedelmi-szolgáltató gazdasági (Gksz-1) övezetbe sorolták a település délnyugati belterületi részéhez közvetlenül kapcsolódó, Sas utca – Szajkó utca – 7. sz. főút elkerülő szakasza által határolt, Szent Ilona telep elnevezésű, jelenleg mezőgazdasági művelés alatt álló területeket. A területre tervezett első kereskedelmi beruházás részét képezi a szabályozási terven jelölt, tervezett gyűjtőút 7. sz. főút elkerülő szakasza, és a Sas utca közötti kiépítése, valamint a főúttal alkotott körforgalmi csomópont megvalósítása. A fejlesztési területre vonatkozó telekalakítási, és építészeti tervezés során nyilvánvalóvá vált néhány olyan szempont, mely a Szabályozási Terv, és a Helyi Építési Szabályzat módosítását indokolják:

- Az ingatlanok, és a gyűjtőút telekalakításába be kell vonni a 0191/59 hrsz-ú, állami tulajdonban lévő utat is. A tervezett 20 m széles gyűjtőút a Sas utca felőli részen a szélesebb állami tulajdonú út területén belül halad. A Magyar Állam tulajdonosi jogait gyakorló MNV Zrt. hozzájárulásának beszerzése a telekalakítás, és így a beruházás megvalósítását kiszámíthatatlan ideig korlátozhatja, ezért megoldásként a Szabályozási Terv módosítása jöhet szóba úgy, hogy a gyűjtőút az érintett részen illeszkedjen az állami tulajdonú úthoz. A módosítás kedvező módon azt jelenti, hogy az út ezen része szélesebb, ~28m lesz, és a tervezett beruházás ingatlana is kialakítható lesz.

- A Helyi Építési Szabályzat néhány előírását is indokolt módosítani, melyek közül a legjelentősebbek az önkormányzati parkolási rendelet szerinti, országos előírásokhoz képest +50%-kal megnövelt parkolószám kialakításának módját célzó változtatások. Módosítást, pontosítást igényel a HÉSZ csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatos előírása, valamint a gazdasági területen elhelyezkedő épületek homlokzati anyaghasználatával kapcsolatos előírások is.

A HÉSZ szöveges módosítása szükséges a fentieken túl a 27/2011. (I.27.) KGY. határozat II. pontban megfogalmazott indokok miatt is.

 

A tervezett módosítások a 233/2010. (VII.19.) KGY. határozattal elfogadott Településszerkezeti Tervben nem eredményeznek változást.

(a hatályos településrendezési tervek az interneten megtekinthetők: http://www.erd.hu/nyitolap/kozugyeink/onkormanyzat/teleprend )

 

A hatályos SZT, és HÉSZ módosításának elsődleges célja, tehát, hogy a város helyi gyűjtőút hálózatának egyik fontos tervezett eleme, és csomópontja a környező gazdasági-kereskedelmi fejlesztések első ütemével együtt megvalósulhasson. A településrendezési cél összhangban van a 184/2008. (VI.26.) KGY. sz. határozattal elfogadott településfejlesztési koncepcióval.

A településrendezési terv módosításának várható hatásaként a gyűjtőút szakasz, és csomópont megvalósításával a terület megközelíthetősége, és feltárása javul. A kereskedelmi- szolgáltató gazdasági területekre vonatkozó építési előírások megváltoztatása a további fejlesztési területek beépítését is segítik.

A településrendezési tervek módosítását, mivel az az Étv. 9/A.§ a) bekezdésben megfogalmazott kritériumoknak megfelel, a 9.§(2) bekezdés szerinti véleményeztetéssel kívánjuk lefolytatni, úgy, hogy megkeresésünkhöz a módosítás elfogadásra kerülő, és alátámasztó munkarészeit is mellékeljük.

Az Étv. 9.§(2) bekezdés szerint az érintett lakosság, szervezetek, érdek-képviseleti szervek a módosítással kapcsolatban 15 munkanapon belül tehetik meg észrevételeiket.

Nyomtatás
Ajánlás a Facebook-on Share
Események
2018. november
HKSzCsPSzV
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
Felhívások
Meghívó
2018.11.19. hétfő 18:30
Parkvárosi Közösségi Ház (Gépész u. 14.) fszt. közösségi terem
2018.11.22. csütörtök 18:00
Polgárok Háza Díszterme – Érd, Alsó u. 3.
2018.11.29. csütörtök 11:44
Polgárok Háza Díszterme – Érd, Alsó u. 3.
foldrajzi.jpg
katasztrofa
erdi_ujsag_2016.jpg
Érdi Lap
tamop
napraforgp
Érdi galéria