erdmost
erdiradio_online
handball
SzepesBanner
Megyei Jogú Városok Szövetsége
mjvsz
nav
KormanyzatBanner
Érdcenter
agaboga
CsukaBanner
tanuszoda
visegrad
tamop
Természeti értékvédelmi rendelet
Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Érd Megyei Jogú Város természeti értékeinek védelméről szóló rendelet
2012.05.16. szerda 11:33

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE

20/2012. (V.7.) önkormányzati rendelete

Érd Megyei Jogú Város természeti értékeinek helyi védelméről

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 24. § (1) bekezdés b.) pontjában, valamint 36. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed  Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat természetvédelmi oltalma alatt álló valamennyi természeti területre, azok védőövezetére, valamint ezek tulajdonosaira, kezelőire, használóira.

2. § E rendelet alkalmazásában:

1. Védett természeti terület: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat által e rendeletben védetté nyilvánított helyi jelentőségű természetvédelmi területek és természeti emlékek.

2. Védőövezet: a védett természeti területek közvetlen közelében található azon terület, amelyen bekövetkező változások alapvetően és közvetlenül befolyásolhatják a védett természeti terület állapotát, környezetbe történő illeszkedését.

2. A védett természeti területekre vonatkozó közös szabályok

3. § (1) A védett természeti területhez kapcsolódóan e rendelet szerint védőövezetek kerülnek kijelölésre.

(2) A védett természeti területtel és védőövezetével érintett terület használata során a tulajdonosnak törekednie kell a védett természeti terület jó állapotban tartására és az esetleges károsodások megelőzésére.

(3) A védett természeti terület állapotának megóvása érdekében a tulajdonossal egyeztetett módon történő kezelési intézkedéseket - kiemelten az élősködő növények irtását, tájidegen fajok szakszerű eltávolítását - indokolt esetben éves rendszerességgel el kell végezni.

(4) A védett természeti területek a Madarak és Fák Napja (május 10.) és az Érdi Napok keretében meghatározott napon szabadon, a tulajdonost értesítve, egyébként pedig a tulajdonos engedélyével látogathatóak.

(5) Védett természeti területtel és védőövezetével érintett területen közlekedésre csak az arra kijelölt út vehető igénybe.

(6) A védett természeti területet a „Helyi jelentőségű természeti érték (természetvédelmi terület/természeti emlék)  Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat”  feliratú táblával kell megjelölni. A megrongálódott táblák javításáról, cseréjéről vagy a hiányzó táblák pótlásáról a polgármester gondoskodik.

(7) A védett természeti területek tudatformáló erejének elősegítése és a védelem feltételeinek biztosítása érdekében azok helyi sajtóban, médiában közművelődésben és  közoktatásban történő bemutatására törekedni kell.

(8) A védett természeti területtel és védőövezetével érintett területen a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 38. § (1) bekezdésében felsoroltakon túl a természetvédelmi hatóság engedélye szükséges:

a.)                kiállítások és egyéb kulturális rendezvények megtartásához,

b.)                filmforgatáshoz,

c.)                táborozáshoz.

(9) A helyi jelentőségű védett természeti terület fenntartásáról, természeti állapotának fejlesztéséről, őrzéséről a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 62. § (2) bekezdése alapján az önkormányzat gondoskodik.

3. A helyi jelentőségű védett természeti területek

4. § Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata természetvédelmi területként védetté nyilvánítja az alábbiakat:

1. Czabai-kert,

2. Berza-kert.

5. § (1) A Czabai-kert az Érd 6837 helyrajzi szám alatt található 6767 m2 kiterjedésű területen helyezkedik el. A védelem indoka: Az ingatlan faállományát csaknem teljes egészében kocsányos és kocsánytalan tölgy alkotja (kb. 240 db). A fák kora ma kb. 70-110 év. Az állomány a környék megelőző állapotának reliktuma (reliktumerdő). A védetté nyilvánítás célja az eredeti növényállomány, a beépített környezetben zárványként megmaradt természetes, természetközeli környezet védelme és bemutatása.

(2) A természetvédelmi terület védőövezete a 6826, 6827, 6828, 6829, 6830, 6831, 6833, 6835, 6836, 6844, 6846, 6847, 6848, 6849, 6850, 6851, 6852, , 6935, 6936, 6956 helyrajzi számú ingatlanokra terjed ki.

6. § (1) A Berza-kert az Érd 11659, 11660,11663 helyrajzi szám alatt található összesen 5575 m2 kiterjedésű területen helyezkedik el. A védelem indoka: az erdei fenyő az utolsó jégkor idején kiterjedt erdőket alkotott ezen a vidéken. Az Érd-Tétényi fennsíkon való megjelenése telepítés következménye, ennek állománya uralta régen a területet, azonban mára csak kisebb foltban van jelen a korábban szintén jellemző állománnyal, fekete fenyőkkel és molyhos-tölgyekkel  A védetté nyilvánítás célja a beépített környezetben zárványként megmaradt természetes, természetközeli környezet védelme és bemutatása.

(2) A természetvédelmi terület védőövezete a 11642, 11222, 11221, 11657, 11658, 11661/1, 11661/2, 11661/3, 11662/2, 11664/1 helyrajzi számú ingatlanokra terjed ki.

7. § Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata helyi jelentőségű természeti emlékként védetté nyilvánítja az alábbiakat:

1. Kaptárfülkék (kaptárkő)- Bajuszfű utca,

2. Idős tölgyfa - Alsóvölgyi utca.

8. § (1) A Kaptárfülkék az Érd 11655 helyrajzi szám alatti ingatlanon találhatóak. 

A területen található sziklavonulat négy db, jelenleg is látható fülkével rendelkezik. A védelem indoka, hogy a kaptárfülkék méhek tartására szolgáltak, vagy kultikus célokat töltöttek be, esetleg kegytárgy tartására alkalmazták. Esetlegesen kelta származású néptörzsek vájták ki a fülkéket, és a halottak hamvának elhelyezésére szolgáltak. A régi kutatások alapján a Budai járásban található a legtöbb. A védetté nyilvánítás célja a kaptárfülkék természeti emlékként történő védelme, megőrzése.

(2) A természeti emlék védőövezete a 11654, 11655 és 11656 helyrajzi számú ingatlanra terjed ki.

9. § (1) Az idős tölgyfa az Érd 11636 helyrajzi szám alatti ingatlanon található. A védelem indoka: az idős csertölgy tanúfája (kb. 20 m magas, törzskerülete mellmagasságban 417 cm, átmérője 130 cm) az Érden történt parcellázásokat megelőző időszak erdeinek. A becslés szerint a fa kora kb. 120 évre tehető.  A védetté nyilvánítás célja a reliktumfa védelmének biztosítása, bemutatása.

(2) A természeti emlék közterületről történő láthatóságát biztosítani kell.

(3) A természeti emlék védőövezete a 11635, a 11636, és 11638, 11640/4, 11640/5, 11641/1 helyrajzi számú ingatlanokra terjed ki.

4. Záró rendelkezések

10. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

 

dr. Ferencz Dóra

T. Mészáros András

jegyző

polgármester

 

A Közgyűlés elfogadta a 2012. április 26-ai ülésén.

Nyomtatás
Ajánlás a Facebook-on Share
Események
2018. október
HKSzCsPSzV
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
Felhívások
Meghívó
2018.10.24. szerda 15:00
Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
2018.10.24. szerda 17:00
Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
2018.10.25. csütörtök 10:00
Polgárok Háza Díszterme – Érd, Alsó u. 3.
foldrajzi.jpg
katasztrofa
erdi_ujsag_2016.jpg
Érdi Lap
tamop
napraforgp
Érdi galéria