erdmost
erdiradio_online
handball
SzepesBanner
Megyei Jogú Városok Szövetsége
mjvsz
nav
KormanyzatBanner
Érdcenter
agaboga
CsukaBanner
tanuszoda
visegrad
tamop
A Polgármesteri Hivatal bankszámlaszámai
Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Építményadó - telekadó
2006.09.14. csütörtök 17:11
Építményadó - telekadó

építményadó űrlapletöltés


 • Érd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. alapján, a 41/2000.(XII.22.) számú rendeletével, valamint a jelenleg hatályos 49/2007.(XI.26.) KGY. rendeletével 2001. január 1-től bevezette az építményadót városunkban.

   

  ADÓKÖTELES: az önkormányzat illetékességi területén lévő építmények közül a lakás és a nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész (a továbbiakban együtt: építmény).

   

  ADÓ ALANYA: aki a naptári év (a továbbiakban: év) első napján az építmény tulajdonosa. Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok. Amennyiben az építményt az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog terheli, az annak gyakorlására jogosult az adó alanya. (A tulajdonos, a vagyoni értékű jog jogosítottja a továbbiakban együtt: tulajdonos).

  Társasház, garázs és üdülő esetén a tulajdonosok önálló adóalanyok, a közös használatú helyiségek után az adó alanya az említett közösség.

   

  ADÓ ALAPJA: az építmény forgalmi értékének 50%-a (korrigált forgalmi érték).

   

  ADÓ MÉRTÉKE: a korrigált forgalmi érték 0,45%-a, minimum fizetendő adó 10000.- forint.

   

  ADÓKEDVEZMÉNY:

  - Az adóalapotképező magánszemély tulajdonában álló lakásba - lakcímnyilvántartás szerint - az adott év január 1-én állandó lakosként bejelentett személyek után, személyenként 20% adókedvezmény vehető igénybe, az adóból maximum annak 50%-áig, de a minimumadót a kedvezmény igénybevételével is meg kell fizetni,

  - Magánszemély esetén az adóévet megelőző évben közműépítések tárgyában alkotott külön önkormányzati rendelet alapján (út-és járdaépítések) hozzájárulást teljesített, 1 évre a fizetendő évi adó összegéből 50%-os mértékű kedvezményben részesül, a minimumadót ebben az esetben is meg kell fizetni.

   

  ADÓ FIZETÉSE: az építményadó pótlékmentes megfizetésére félévenként (március 15., szeptember 15.) van lehetőség.

   

  ADÓKÖTELEZETTSÉG KELETKEZÉSE, VÁLTOZÁSA:

  A helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. 52. § 7. pontja szerint tulajdonos: az a személy vagy szervezet, aki/amely az ingatlan-nyilvántartásban tulajdonosként szerepel. Amennyiben az ingatlan tulajdonjogának átruházására irányuló szerződést az ingatlanügyi hatósághoz benyújtották - melynek tényét az ingatlanügyi hatóság széljegyezte - , a szerző felet kell tulajdonosnak tekinteni.

   

  Az adókötelezettség a használatbavételi, illetőleg a fennmaradási engedély kiadását követő év első napján keletkezik. Az engedély nélkül épült, vagy anélkül használatba vett építmény esetében az adókötelezettség a tényleges használatbavételt követő év első napján keletkezik.

  Az adókötelezettséget érintő változást (így különösen az alapterület módosulását, az építmény átminősítését) a következő év első napjától kell figyelembe venni.

   

  Az építmény használatának szünetelése az adókötelezettséget nem érinti.

   

  ADÓKÖTELEZETTÉG MEGSZŰNÉSE: az építmény megszűnése (lebontás, eladás, stb.) évének utolsó napján.

  Az építménynek az év első felében történő megszűnése (lebontása) esetén a második félévre vonatkozó adókötelezettség megszűnik.

   

  ADÓMENTESSÉG: kérelemre , méltányosság címén, vagyoni – jövedelmi viszonyok figyelembevételével.

   

  Az adó megállapítása bevallás alapján történik, a bevallás benyújtásának határideje az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 32.§. 2. bekezdése szerint az adóalanynak az adókötelezettség keletkezését követő 15 napon belül kell adóbevallást tennie, de legkésőbb január 15-ig.

  A bevallás elmulasztása vagy valótlan adat közlése a törvény 172.§-a szerint mulasztási bírság kiszabásával sújtható.

   

  Az építményadó bevallás csak abban az esetben érvényes, ha az adóalany(ok) azt aláírásával (aláírásaival) hitelesíti(k).

  Amennyiben a tulajdonosok a tulajdonrészük arányától eltérő módón kívánják az adót megfizetni, nyilatkozniuk kell az adófizető személyéről, valamennyiük aláírásával.
 • Telekadó                                                                                telekadó űrlapletöltés 

  Érd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. alapján, a 41/2000.(XII.22.) számú rendeletével, valamint a jelenleg hatályos 49/2007.(XI.26.) KGY. rendeletével 2001.január 1-től bevezette a telekadót városunkban.

   

  ADÓKÖTELES: az önkormányzat illetékességi területén lévő beépítetlen belterületi földrészlet (a továbbiakban: telek).

   

  ADÓ ALANYA: aki az év első napján a telek tulajdonosa.

   

  ADÓ ALAPJA: a telek forgalmi értékének 50%-a (korrigált forgalmi érték).

   

  ADÓ MÉRTÉKE: a korrigált forgalmi érték 0,6%-a, minimum fizetendő adó 20.000.- forint.

   

  ADÓKEDVEZMÉNY:

  - Magánszemély esetén az adóévet megelőző évben közműépítések tárgyában alkotott külön önkormányzati rendelet alapján (út-és járdaépítések) hozzájárulást teljesített, 1 évre a fizetendő évi adó összegéből 50%-os mértékű kedvezményben részesül, a minimumadót ebben az esetben is meg kell fizetni.

   

  ADÓ FIZETÉSE: a telekadó pótlékmentes megfizetésére félévenként (március 15., szeptember 15.) van lehetőség.

   

  ADÓMENTESSÉG: kérelemre , méltányosság címén, vagyoni – jövedelmi viszonyok figyelembevételével.

  Mentes az adó alól az építési tilalom alatt álló telek a tilalom ideje alatt.

   

  Az adó megállapítása bevallás alapján történik, a bevallás benyújtásának határideje az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 32.§. 2. bekezdése szerint az adóalanynak az adókötelezettség keletkezését követő 15 napon belül kell adóbevallást tennie, de legkésőbb január 15-ig.

  A bevallás elmulasztása vagy valótlan adat közlése a törvény 172.§-a szerint mulasztási bírság kiszabásával sújtható.

   

  A telekadó bevallás csak abban az esetben érvényes, ha az adóalany(ok) azt aláírásával (aláírásaival) hitelesíti.

  Amennyiben a tulajdonosok a tulajdonrészük arányától eltérő módón kívánják az adót megfizetni, nyilatkozniuk kell az adófizető személyéről, valamennyiük aláírásával.

   

   

  Érd ingatlanforgalmát jellemző,

  2004 - 2008. évben kialakult értékadatok

  a Pest Megyei Illetékhivatal adatai alapján

   

  (Tájékoztató és segítség a forgalmi érték meghatározásához)

   

  Lakóépületek:

   

  Családi ház ezer Ft/nm

  Öröklakás ezer Ft/nm

  Összkomfortos

  Komfortos

  Komf. nélk.

  Összkomfortos

  Komfortos

  150-250

  120-150

   80-130

  150-250

  -

   

   

  Garázs:

   

  Gépkocsitároló ezer Ft/nm

  Önálló építményként 

  Lakóházzal egybeépülve

  Teremgarázs (beálló helyenként)

  80

  60-140

  100-150

   

   

  Lakótelek:

   

  Lakótelek ezer Ft/nm

  Összközművel

  Víz-villany-gáz

  Közmű nélkül

  12-30

  10-15

  8-10

   

   

  A fenti táblázatok forgalmi érték átlagárakat tartalmaznak, mely függ az épület korától és műszaki állapotától, valamint az ingatlan elhelyezkedésétől.

   

   

  Tájékoztató a méltányossági kérelemhez

   

  Az adóhatóság a magánszemély kérelme alapján az őt terhelő adótartozást - a magánszemélyt terhelő járuléktartozás kivételével -, valamint a bírság- vagy pótléktartozást mérsékelheti vagy elengedheti, ha azok megfizetése az adózó és a vele együtt élő közeli hozzátartozók megélhetését súlyosan veszélyezteti.

   

  A kérelem benyújtása után amennyiben szükséges környezettanulmány elkészítésére kerül sor, melynek időpontjáról írásban értesítést kap a kérelmező.

   

  A kérelem elbírálása és a feltételek meghatározása során figyelembe kell venni a fizetési nehézség kialakulásának okait és körülményeit, melyhez az alábbi igazolások becsatolása szükséges:

  -az adózó és vele közös háztartásban élők jövedelem igazolása, bankszámlakivonata, eltartottak száma (iskola látogatási igazolás)

  -a háztartáshoz kapcsolódó, alapvető rezsi kiadások igazolása (víz, fűtés, áramdíj, gáz, villany, közös költség).

   

  Adótartozás kizárólag magánszemélyek esetében mérsékelhető, egyéni vállalkozó és jogi személy esetében  csak a bírság és késedelmi pótlék összegének mérséklésére van lehetőség, az adótartozásra részletfizetés, illetve fizetési halasztás engedélyezhető.

   

  Jogi személyeknek a kérelemhez csatolni kell az utolsó havi pénzforgalmi kimutatást és az adótartozás esedékességének időpontját 15 nappal megelőző időszak pénzforgalmi kimutatását, az előző évi mérlegbeszámolót, a követelések behajtására tett intézkedésékről szóló iratokat, valamint a kimutatást a tárgyévi  pénzeszközök átadásáról és az előző évi társasági adó bevallást.

   

  A méltányossági, illetve fizetési könnyítési kérelem illetéke 2.200.-Ft, melyet az eljárás kezdeményezésekor átutalással vagy készpénz-átutalási megbízással kell megfizetni Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 12001008-00209494-01700006 számú államigazgatási eljárási illeték beszedési számlájára.

 •  letöltés dokumentumként

Nyomtatás
Ajánlás a Facebook-on Share
Események
2018. november
HKSzCsPSzV
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
Felhívások
Meghívó
2018.11.19. hétfő 18:30
Parkvárosi Közösségi Ház (Gépész u. 14.) fszt. közösségi terem
2018.11.22. csütörtök 18:00
Polgárok Háza Díszterme – Érd, Alsó u. 3.
2018.11.29. csütörtök 11:44
Polgárok Háza Díszterme – Érd, Alsó u. 3.
foldrajzi.jpg
katasztrofa
erdi_ujsag_2016.jpg
Érdi Lap
tamop
napraforgp
Érdi galéria