erdmost
erdiradio_online
handball
SzepesBanner
Megyei Jogú Városok Szövetsége
mjvsz
nav
KormanyzatBanner
Érdcenter
agaboga
CsukaBanner
tanuszoda
visegrad
tamop
A Polgármesteri Hivatal bankszámlaszámai
Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Gépjárműadó
2006.09.14. csütörtök 18:17

Tájékoztató a gépjárműadóról

 

2004. január 1-jétől a gépjárműadóról szóló 1991.évi LXXXII. tv. és az adózás rendéről szóló 2003.évi XCII.tv alapján az adókivetést az adóügyi hatóság végzi, a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának adatszolgáltatása alapján. Az adóbevallást és a változásról szóló bejelentési kötelezettséget az állampolgárok Érd Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának Okmányirodáján az átírási kötelezettség teljesítésével együtt teszik meg, tehát külön bevallást nem kell készíteni.

 

Az adó alanya: az a személy, aki/amely a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény alapján vezetett járműnyilvántartásban (a továbbiakban: hatósági nyilvántartás) az év első napján üzemben tartóként, ennek hiányában tulajdonosként (a továbbiakban együtt e § alkalmazásában: tulajdonos) szerepel. Amennyiben a hatósági nyilvántartás szerint egy gépjárműnek több tulajdonosa vagy több üzemben tartója van, akkor közülük az adó alanya az, akinek/amelynek a nevére a forgalmi engedélyt kiállították.

 

Év közben újonnan vagy újra forgalomba helyezett gépjármű utáni adó alanya az, aki/amely a forgalomba helyezés hónapjának utolsó napján a hatósági nyilvántartásban tulajdonosként szerepel.

 

Az adóalany halálát, illetve megszűnését követő év 1. napjától - feltéve, hogy a hatósági nyilvántartásban ekkor még mindig az elhunyt személy vagy a megszűnt szervezet szerepel tulajdonosként - azt a személyt kell az adó alanyának tekinteni, akit/amelyet a halálesetet vagy megszűnést követően a hatósági nyilvántartásba elsőként tulajdonosként bejegyeztek.

 

Amennyiben a gépjármű tulajdonjogában bekövetkezett változást a korábbi tulajdonos (átruházó) a külön jogszabályban meghatározott módon bejelentette -külön jogszabály a 35/2000.(XI.30.) számú BM rendelet melynek 76/A § (4) bek. szerint, a gépjármű tulajdonjogában bekövetkezett változás bejelentését a változástól számított 15 napon belül, a régi tulajdonos a tulajdonjog változásról készült okirat benyújtásával, megküldésével teljesítheti-, akkor a bejelentési kötelezettség megnyíltát (szerződés megkötésének időpontját) követő év első napjától nem minősül adóalanynak. Ettől az időponttól kezdve a korábbi tulajdonostól tulajdonjogot szerző felet kell az adó alanyának tekinteni, kivéve ha ettől az időponttól a hatósági nyilvántartásban harmadik személy szerepel tulajdonosként.

 

Gépjármű tulajdonátruházása esetén, ha a tulajdonátszállással érintett felek egyike sem tesz eleget a külön jogszabály által meghatározott bejelentési kötelezettségének, akkor a tulajdonátszállás bejelentése évének utolsó napjáig az eladó az adó alanya.

 

A személygépkocsi és motorkerékpár adó alapja -ide nem értve az autóbuszt- a hatósági nyilvántartásban feltüntetett, kilowattban kifejezett teljesítménye

Az adó mértéke a gépjármű korától függően változik:

-         gyártási évében és az azt követő 3 naptári évben 345 Ft/kilowatt,

-         gyártási évet követő 4-7. naptári évben 300 Ft/kilowatt,

-         gyártási évet követő 8-11. naptári évben 230 Ft/kilowatt

-         gyártási évet követő 12-15. naptári évben 185 Ft/kilowatt,

-         gyártási évet követő 16. naptári évben és az azt követő naptári években 140 Ft/kilowatt.

Adót kell fizetni az 250 cm3 alatti, rendszámtáblával ellátott és forgalomba helyezett motorkerékpárok után.

 

A személygépkocsira és motorkerékpárra semmilyen adókedvezményt nem biztosít a jogszabály.

 

Az adó alapja az autóbusz, a nyergesvontató, a lakópótkocsi esetében változatlanul a hatósági nyilvántartásban feltüntetett saját tömege (önsúlya).

Tehergépjárműveknél a hatósági nyilvántartásban feltüntetett saját tömege (önsúlya) növelve a terhelhetősége (raksúlya) 50%-ával.

Az adó mértéke az itt felsorolt gépjárműveknél az adóalap minden megkezdett 100 kilogrammja után 1200 Ft.

2010. január 1-jétől a tehergépjármű, autóbusz, nyerges vontató, pótkocsi esetében az adómérték az adóalap minden megkezdett 100 kilogrammja után 1380 Ft.

 

Az „E” betűjelű ideiglenes rendszámtáblával ellátott személyszállító gépjármű után 8000 Ft, míg a tehergépjármű után 40 000 Ft adót kell fizetni. A „P” betűjelű ideiglenes rendszámtábla kiadása esetén 20 000 Ft adót kell fizetni. A gépjármű állandó rendszámtáblával való ellátását követő hónap 1. napjától az adófizetési kötelezettségre az általános szabályok az irányadók. Amennyiben a hatósági nyilvántartás szerint állandó rendszámmal ellátott gépjárműre „E” betűjelű ideiglenes rendszámtáblát adnak ki, ez után nem kell az e bekezdés szerinti adót megfizetni.

 

Az autóbuszok és a tehergépjárművek adókedvezménye az alábbiak szerint változik:

20%-os adókedvezmény jár az 5,6,7,8 környezetvédelmi osztály-jelzéssel ellátott gépjármű után.

30%-os adókedvezmény jár a 9,10,11,12 környezetvédelmi osztály-jelzéssel ellátott gépjármű után.

A nyergesvontatók adókedvezménye 5,6,7,8 környezetvédelmi osztály jelzés esetén 30%, 9,10,11,12 környezetvédelmi osztály jelzés esetén 50%.

A légrugós vagy azzal egyenértékű rugózási rendszerű nyerges vontató, tehergépjármű, autóbusz esetén az adómérték az adóalap minden megkezdett 100 kilogrammja után .

Légrugós vagy azzal egyenértékű rugózási rendszerű gépjármű az a jármű, amelyik a Tanács 96/53/EK Irányelvének II. melléklete szerinti légrugós vagy azzal egyenértékű rugózási rendszerrel rendelkezik és ezt a tényt az adóalany az önkormányzati adóhatóságnál a közlekedési hatóság által kiadott hatósági bizonyítvánnyal, az igazságügyi gépjármű-közlekedési műszaki szakértő szakvéleményével vagy „útkímélő tengely” bejegyzést tartalmazó forgalmi engedély bemutatásával jelenti be.”

Ahhoz, hogy az érintett járművek üzembentartói/tulajdonosai az alacsonyabb adótételt igénybe tudják venni bejelentést kell tenniük a légrugós tehergépjárművekről, mivel az önkormányzati adóhatóság adatbázisa erre vonatkozóan adatot nem tartalmaz.

Azon járművek, amelyekhez kapcsolódóan az adózó nem tett bejelentést, vagy nem csatolta a törvény által előírt tanúsítványt, 1380 Ft/100 kg szerinti mértékkel adóznak.

 

 

Külön bejelentési kötelezettség terheli azon gépjármű tulajdonosokat:

- akiknek adófizetési kötelezettsége szünetel: a rendőrhatóság igazolása szerint jogellenesen került ki az adóalany birtokából

- akit a tulajdonában álló gépjármű után mentesség illet meg,

-súlyos mozgáskorlátozott

-súlyos mozgáskorlátozott kiskorú személyt szállít

 

A súlyos mozgáskorlátozott személyek adómentessége:

Mentes az adó alóla súlyos mozgáskorlátozott személy vagy a súlyos mozgáskorlátozott kiskorú személyt szállító, vele közös háztartásban élő szülője, nevelőszülője, mostoha- vagy örökbefogadó szülője tulajdonában lévő egy darab, 100 kilowatt teljesítményt el nem érő személygépkocsi, ide nem értve a személytaxiként üzemelő személygépkocsit. Ha a mentességre jogosult tulajdonában több személygépkocsi van, akkor a mentesség kizárólag a legkisebb teljesítményű személygépkocsi után jár.

 

Nyomtatás
Ajánlás a Facebook-on Share
Események
2018. október
HKSzCsPSzV
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
Felhívások
Meghívó
2018.10.24. szerda 15:00
Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
2018.10.24. szerda 17:00
Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
2018.10.25. csütörtök 10:00
Polgárok Háza Díszterme – Érd, Alsó u. 3.
foldrajzi.jpg
katasztrofa
erdi_ujsag_2016.jpg
Érdi Lap
tamop
napraforgp
Érdi galéria