erdmost
erdiradio_online
handball
SzepesBanner
Megyei Jogú Városok Szövetsége
mjvsz
nav
KormanyzatBanner
Érdcenter
agaboga
CsukaBanner
tanuszoda
visegrad
tamop
- Lakosság-szolgálati Iroda
Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Birtokvédelem
2014.05.28. szerda 10:50

TÁJÉKOZTATÓ

Birtokvédelmi kérelem nyomtatványának kitöltéséhez, birtokvédelmi kérelem benyújtásához

1. A birtokvédelmi eljárás kérelemre indul. A birtokvédelmi kérelmet és mellékleteit eggyel több példányban kell benyújtani, mint amennyi féllel szemben a birtokvédelmet kérik! A kérelemnek a kérelmet benyújtó személy, valamint a birtoksértést elkövető személy vonatkozásában tartalmaznia kell az alábbi adatokat:

- a kérelmet benyújtó személy nevét, lakcímét, illetve célszerű megadni egyéb elérhetőséget is (jogi személy esetén nevét, székhelyét), FONTOS, hogy a kérelmet a birtoklásban megzavart, vagy birtokától megfosztott (természetes vagy jogi) személy nyújtsa be,

- a birtoksértést elszenvedett személy képviseletében eljáró személy nevét, lakcímét, ha nem képviselő jár el, akkor ezt nem kell kitölteni (ilyen esetben teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt meghatalmazás csatolása kötelező)

- a birtoksértő személy nevét, lakcímét (jogi személy esetén nevét, székhelyét), mert ismeretlen személy ellen nincs mód birtokvédelmi eljárás lefolytatására. FONTOS, hogy a birtoksértést ténylegesen elkövető személy kerüljön itt megnevezésre, ne pl. az ingatlan tulajdonosa, ha az ingatlan bérbe van adva és a bérlők a birtoksértők!

2. A birtoksértő cselekmény leírásának tartalmaznia kell:

- a birtokvitával érintett dolog megjelölését (ingatlanról vagy ingóról van-e szó, ingatlanon belül pl. útszakaszról, kertrészről, lakásról, melléképületről stb., ingó esetén pl. gépjármű típusát, rendszámát)

- a jegyző illetékességét megalapozó adatokat (pl. a birtoksértéssel érintett ingatlan pontos, cím szerinti megjelölését)

- a birtoksértés időpontját (A jegyzőhöz a birtoksértés bekövetkezésétől számított 1 éven belül lehet benyújtani birtokvédelem iránti kérelmet, az 1 éven túli birtoksértések esetében bírósághoz kell fordulni! Folyamatosan elkövetett birtokháborítás esetén az elkövetés kezdő időpontja az irányadó.)

- a kérelem benyújtásakor fennálló birtokállapotot (a sérelmes állapot leírását)

- az eredeti birtokállapotot (milyen volt a helyzet azelőtt, hogy a birtoksértés bekövetkezett volna, és ez az eredeti helyzet mikor és hogyan alakult ki)

- a birtokállapot megváltozására vonatkozó körülmények pontos leírását (pl. ki mikor és hogyan változtatta/sértette meg a birtokhelyzetet, próbálta-e a kérelmező felszólítani, visszaszerezni a birtokot, önként hagyott-e fel a birtoklással vagy kitették a birtokból stb. FONTOS, hogy a birtoksértő cselekmény során felmerült egyéb körülmények (pld. zajongás, sértegetés, személyeskedés, erőszakoskodás, fenyegetés) szabálysértés vagy bűncselekmény megállapítása szempontjából bírhat jelentőséggel, ezek a körülmények NEM kerülnek értékelésre, mert nem tartozik birtokvédelmi hatáskörbe!)

 

3. A jegyző döntésére irányuló kifejezett kérelmet úgy kell megfogalmazni, hogy abból kiderüljön, milyen módon kívánja a kérelmező megszüntettetni a birtoksértő állapotot (pl. a birtoksértő biztosítson kulcsot a bejutáshoz, biztosítsa a hozzáférést az ingatlanhoz), illetve mitől kívánja a jövőre nézve eltiltatni a birtoksértőt.

Bizonyítási eljárás:

Felhívom figyelmét, hogy a birtokvédelmi szabályok szerint a jegyző a felek által előterjesztett, valamint a bizonyítási eljárás során megismert bizonyítékok alapján dönt. A birtokvita eldöntéséhez szükséges tényeket annak a félnek kell bizonyítania, akinek érdekében áll, hogy azokat a jegyző valósnak fogadja el. A fél a bizonyítékokat a bizonyítási eljárás bejezéséig – az eljárási határidő lejártát megelőző ötödik napig – nyújthatja be.

Fentiek alapján célszerű a kérelemhez csatolni az ügy kezdetekor rendelkezésre álló bizonyítékokat, amelyek lehetnek pl. okiratok, fényképek, helyszínrajz, kitűzési vázrajz stb.

Amennyiben a birtoksértés ténye tanúkkal igazolható, az ügyintéző előzetesen egyeztetett időpontban a bizonyítási eljárás befejezéséig tudja a tanút meghallgatni.

Amennyiben semmilyen bizonyítási indítványt nem jelölnek meg, a jegyző a rendelkezésre álló adatok alapján dönt.

A birtokvédelmi eljárás ILLETÉKKÖTELES, 3.000.-Ft illetékbélyeget kell leróni a birtokvédelmi kérelmen. Amennyiben hiánypótlási felhívás ellenére sem fizeti meg az illetéket, a jegyző a kérelem elutasításáról dönt!

 

Birtokvédelmi kérelem nyomtatvány letölthető innen.


Nyomtatás
Ajánlás a Facebook-on Share
Események
2018. december
HKSzCsPSzV
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
Felhívások
Meghívó
2018.12.13. csütörtök 09:00
Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
2018.12.14. péntek 18:00
volt II. Lajos Általános Iskola (2030 Érd, Fő u. 42.)
foldrajzi.jpg
katasztrofa
erdi_ujsag_2016.jpg
Érdi Lap
tamop
napraforgp
Érdi galéria