erdmost
erdiradio_online
handball
SzepesBanner
Megyei Jogú Városok Szövetsége
mjvsz
nav
KormanyzatBanner
Érdcenter
agaboga
CsukaBanner
tanuszoda
visegrad
tamop
- „A természettudományos közoktatás megújítása, az érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium koordinálásával” - TÁMOP-3.1.3-10/1-2010-0005
Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Tájékoztató a pályázatról
2011.08.31. szerda 10:37

Frissítve: 2012. március 4-én

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata az Új Magyarország Fejlesztési Terv  Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében, 2010. június 7-én, 300.000.000,- Ft elszámolható összköltségű pályázatot nyújtott be „A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a közoktatásban” című, TÁMOP-3.1.3-10/1 kódszámú pályázati felhívásra „A természettudományos közoktatás megújítása, az érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium koordinálásával” címmel. Önkormányzatunk 2010. december 27-én értesült a pályázat pozitív elbírálásáról és arról, hogy a fenti projekt megvalósítására 280.815.000,- Ft összegű vissza nem térítendő támogatásban részesült, 100% támogatási intenzitás mellett. A természettudományos közoktatás komplex fejlesztését célzó, az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával megvalósuló projekt keretében megtörténik az érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium meglévő laboratóriumi épületszárnyának átalakítása, és modern laboratóriumi eszközök beszerzésére is sor kerül. A szakmai program keretében laboránsok és szaktanárok képzése, tananyagok kidolgozása laborgyakorlatok szervezése történik meg 8 érdi, 1 sóskúti és 1 diósdi közoktatási intézmény bevonásával. A projekt eredményeképpen a Gimnázium épületében létrejövő, 21. századi követelményeknek megfelelő, modern természettudományos laboratórium kialakítása és az a köré szerveződő széles körű, hálózatos együttműködésen alapuló szakmai program megvalósítása nagymértékben elősegíti az érdi és Érd környéki gyermekek természettudományos érdeklődésének és a tanárok szakmódszertani felkészülésének erősítését. Közép- illetve hosszú távon hozzájárul a természettudományos képzéseket indító felsőoktatási intézményekbe sikeresen felvett tanulók számának, és így a versenyképes természettudományos szaktudással rendelkezők számának növeléséhez.

A projekt 2011. április 1. napjával megkezdődött.

A projekt keretében foglalkoztatott 1 fő természettudományos-laboratórium vezető és 2 fő szakképzett laboráns munkába állása 2011. április 1. napjával megtörtént.

A projekt támogatási szerződése 2011. április 11-én lépett hatályba. 

A projekt nyitórendezvénye 2011. június 29-én került lebonyolításra a projekt megvalósításának helyszínéül szolgáló érdi Vörösmarty Mihály Gimnáziumban.

A projekthez kapcsolódó beszerzések, közbeszerzések előkészítése, lebonyolítása részben már megtörtént, részben folyamatban van.

A természettudományos laboratórium kivitelezési munkálatai befejeződtek, a jogerős használatba vételi engedély megszerzésére 2011. szeptember 27-én került sor.

Az új laboratóriumi bútorok leszállítása és elhelyezése megtörtént.

A laboratóriumi eszközök beszerzése várhatóan a jövő év első felében történhet meg.

A laborvezető és laboránsok, valamint a szaktanárok két továbbképzésére vonatkozó megbízási szerződések 2011. szeptemberében, a tananyagok fejlesztésére és kivitelezésére vonatkozó vállalkozási szerződés 2011. október végén megkötésre került.

2011. szeptember 30-án sajtótájékoztatóra került sor, melyen ismertetésre került a projekt aktuális állása.

A laborvezető és a laboránsok kettő 30 órás, projektben tervezett akkreditált továbbképzése (projektmódszer, csoportmódszer tanórai alkalmazása; digitális tananyagok fejlesztése, szerkesztése, publikálása) megvalósult.

A szaktanárok részére a projektben vállalt továbbképzések közül a digitális tábla használatának elsajátítását célzó, 30 órás akkreditált pedagógus továbbképzés 2012. januárjában lezárult. A másik, szintén 30 órás, a korszerű laboratóriumi gyakorlatok levezetését célzó továbbképzés lebonyolítására a továbbképzési program akkreditálását követően kerülhet sor. A továbbképzés akkreditálása folyamatban van.

Rövidesen lezárul a tananyag-fejlesztési folyamat első szakasza, amelyben a papír alapú tananyagok készülnek el, ezt követi – 2012. tavaszán – a digitális tananyagok kivitelezése.

2011. december 6-án, a projektben résztvevő szaktanárok részére tájékoztató nap került megszervezésre, melynek két fő témáját a szaktanári továbbképzések, valamint a tananyagfejlesztés képezték.

A 2012-es évben megkezdődnek a projekthez kapcsolódó disszeminációs tevékenységek is.

2012. február 29-én szakmai műhelykonferencia megrendezésére kerül sor a projektbe bevont szaktanárok részvételével, meghívott előadók közreműködésével. A műhelykonferencia elsődleges célja a szakmai anyagok kidolgozásának elősegítése.

A laboratóriumi eszközök beszerzésére irányuló közbeszerzési eljárás elindult. A közbeszerzési eljárás eredményes lefolytatását követően, az új laboratóriumi eszközök leszállítása várhatóan 2012. tavasz végén – nyár elején valósulhat meg.

Terveink szerint 2012. májusában a laboratóriumi foglalkozások elindításra kerülhetnek.

A projekt célja:

Hosszú távú cél:

Érd Megyei Jogú Város és környéke hosszú távú fejlődésének záloga az oktatás magas színvonalú biztosítása, a megfelelő iskolai végzettségű, piacképes tudással rendelkező lakossági összetétel elérése. E célok elérésének egyik kézenfekvő eszköze a jelenleg is sikeres természettudományos oktatás fejlesztése, intézményi együttműködések biztosítása.

Projektcélok:

-      21. századi követelményeknek megfelelő természettudományos laboratórium kialakítása, infrastrukturális és eszközrendszer kiépítése

-      Széles körű együttműködésen alapuló szakmai program kialakítása, az érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium koordinálásával

-      Az érintett szaktanárok előzetes felkészítése a korszerű laboratóriumi gyakorlatok levezetésére, elméleti, módszertani és technikai szempontból egyaránt

-      A tanulók és a tanárok megismertetése a projekttanítás, csoportmódszer, digitális tanulási formák lehetőségeivel, egy széles körű, sok embert megmozgató programsorozat keretében

-      A szaktanárok és a diákok felkészítése a természettudományos kompetenciamérések bevezetésére

-      A program keretében megvalósuló bemutató órák magas színvonalának biztosítása, ennek érdekében digitális és papír alapú tananyagok biztosítása

-      A projekt megvalósítása során széles körű szakmai együttműködés kialakítása a hazai természettudományos oktatás képviselőivel, a program eredményeinek széles körben történő disszeminációja.

 

A projekt részletes szakmai tartalma:

-      A több mint 40 éve kiemelt természettudományos oktatást folytató érdi Vörösmarty Mihály Gimnáziumban egy, a 21. századi követelményeknek megfelelő, természettudományos laboratórium kialakítása:

            - 2X20 fős egybenyitható laboratórium

            - 40 fős várakozó helyiség

            - 2 előkészítő

            - 2 tanári dolgozószoba

            - Vegyszerraktár

            - Veszélyes-hulladék tároló.

-      A laboratórium teljes körű felszerelése modern kísérleti és szemléltető eszközökkel közel 100 millió forint összegben (többek között 2 db digitális tábla projektorral és notebookkal, digitális kamerák, fényképező gépek)

-      Szaktanárok képzése (44 fő):

- Korszerű laboratóriumi gyakorlatok levezetése - 44 fő részére (30 órás pedagógus továbbképzés)

- Digitális tábla használata - 22 fő részére (30 órás pedagógus továbbképzés)

-      Laborvezető és laboránsok alkalmazása, illetve képzése (1 fő laborvezető, 2 fő laboráns)

- Projektmódszer, csoportmódszer tanórai alkalmazása (30 órás továbbképzés)

- Digitális tananyagok fejlesztése, szerkesztése, publikálása (30 órás továbbképzés).

-      Szaktanári segédletek és tanulói munkafüzetek kidolgozása

- 48 különböző tematikára épülve

            - kb. 4500 példányban sokszorosítva.

-       Digitális táblán bemutatható prezentációk (kb. 250 különböző tartalommal)

-      Bemutató órák, laborgyakorlatok

            - több mint 700 tanóra /2 félév a partnerintézmények tanulóinak

- több mint 300 tanóra / 2 félév a Gimnázium tanulóinak

- tehetséggondozó foglalkozások.

-      Széles körű szakmai együttműködés kialakítása, az eredmények népszerűsítése

            - 3 konferencia

- számos média megjelenés, információs anyag stb.

A projekt célcsoportjai:

-      A programban résztvevő nevelési-oktatási intézmények (több mint 1000 fő)

-      Az Ember a természetben és a Földünk-környezetünk műveltségterületének oktatását végző természettudományos végzettséggel rendelkező szaktanárok (44 fő)

-      A létrehozott laboratóriumban dolgozó laborvezető, laboránsok (3 fő: 1 fő laborvezető, 2 laboráns)

-      A szakmai disszeminációs rendezvényekbe bevont pedagógusok, kutatók, oktatók, szakmai szervezetek (több mint 500 fő)

-      Egyéb eszközökkel (pl.: hírlevél, honlap, digitális tananyagok, tájékoztatók, sajtómegjelenések, közvetlen kapcsolatfelvétel) jóval több ember elérése valósul meg.

 

A projektben résztvevő, együttműködő közoktatási intézmények:

-      Andreetti Károly Általános és Művészeti Iskola (Sóskút)

-      Batthyány Általános Iskola és Sportiskola

-      Bolyai János Általános Iskola

-      Eötvös József Általános Művelődési Központ Általános Iskolája (Diósd)

-      Érdligeti Általános Iskola

-      Gárdonyi Géza Általános Iskola és Gimnázium

-      Kós Károly Szakképző Iskola

-      Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola

-      Móra Ferenc Általános Iskola

-      Teleki Sámuel Általános Iskola

-      Vörösmarty Mihály Gimnázium.

A projekt megvalósításának időtartama:

A projekt megvalósításának időtartama 24 hónap.

A projekt megvalósításának kezdete: 2011. április 1.

A projekt megvalósításának tervezett befejezése: 2013. április 1.

Kötelező projektfenntartási időszak: a projekt zárásától számított 5 év.

A projektmenedzsment szervezet munkatársai:

Projektmenedzser: dr. Mile Orsolya

Pénzügyi vezető: Csongrádi Éva

Projektasszisztens: Kandra Viktória.

Közreműködő Szervezet:

A projekttel összefüggésben Közreműködő Szervezetként az ESZA Nonprofit Kft. (http://www.esza.hu) jár el. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

 

Nyomtatás
Ajánlás a Facebook-on Share
Események
2018. október
HKSzCsPSzV
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
Felhívások
Meghívó
2018.10.24. szerda 15:00
Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
2018.10.24. szerda 17:00
Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
2018.10.25. csütörtök 10:00
Polgárok Háza Díszterme – Érd, Alsó u. 3.
foldrajzi.jpg
katasztrofa
erdi_ujsag_2016.jpg
Érdi Lap
tamop
napraforgp
Érdi galéria