erdmost
erdiradio_online
handball
SzepesBanner
Megyei Jogú Városok Szövetsége
mjvsz
nav
KormanyzatBanner
Érdcenter
agaboga
CsukaBanner
tanuszoda
visegrad
tamop
Korábban írtuk 2007.
Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
NYITOTT BATTHYÁNY-PROGRAM, ELUTASÍTOTT RENDŐRSÉGI BESZÁMOLÓ
Beszámoló a Közgyűlés márciusi üléséről
2007.03.26. hétfő 12:40

Második fordulóra alkalmasnak ítélte a Batthyány-programot Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése márciusi rendes ülésén. A vitában a Fidesz képviselői a város hosszú távú gazdasági programjának erényeit, az érdi társadalom különböző rétegeinek – mások mellett a fiataloknak, a gyermeket vállalóknak, a diákoknak – juttatandó támogatásokat és ösztöndíjakat emelték ki. T. Mészáros András polgármester külön is kiemelte, hogy nyitott programról van szó, amelyet széleskörű egyeztetésre bocsát a városvezetés, s kész befogadni bármilyen, az érdiek érdekeit szolgáló javaslatot. Az ellenzéki képviselők a programmal kapcsolatban elutasító álláspontjukat hangoztatták, s kérték a városvezetést annak átdolgozására. A testület többsége a vitát követő szavazáson második tárgyalási fordulóra bocsátotta a javaslatot.

Egyetértés alakult ki viszont a város Drogstratégiájával kapcsolatban, amelyet a Közgyűlés egyhangúlag fogadott el.

 

A képviselők többsége viszont elutasította az Érdi Rendőrkapitányság 2006. évben végzett munkájáról szóló beszámolót. Hosszas vita alakult ki a rendőrkapitány és a képviselők között a rendőrségi munka minőségéről. A Közgyűlés végül az elutasító döntést azzal indokolta, hogy a személyi, technikai, infrastrukturális felszereltsége nem teszi alkalmassá a Rendőrkapitányságot feladatának teljes körű ellátására. Hangsúlyos szerepet játszott a döntésben az is, hogy a 2007. évi célkitűzések között sem szerepel ezzel kapcsolatos megoldási javaslat.

 

Hasonló vitát váltott ki Bor Sándornak, a Magyar Posta Zrt. Központi Területi Igazgatóság Igazgatójának városunk postai szolgáltatásának helyzetéről szóló tájékoztatója is. A képviselők – az érdi polgárok véleményeit is hangoztatva – egyöntetűen elégedetlenségüknek adtak hangot a Posta tevékenységével kapcsolatban. Megemlítették többek között a későn érkező, sőt gyakran nem is kézbesített, vagy más címre érkező küldeményeket. Az igazgató – némiképp hárítva a kritikát – a lakosság segítségét kérte annak érdekében, hogy a kézbesítés színvonalán javítani tudjanak. Kérése a lakossághoz, hogy lehetőség szerint biztosítsanak levélszekrényt (postaládát), de legalább írják ki a házszámot a kapura, több azonos házszám esetén – mert ilyen is előfordul egyes utcákban – a tulajdonos nevét. Tájékoztatta a képviselőket arról is, hogy 2007. június 1-jével egy kiadói cég veszi át a hírlapkézbesítést a városban. Elmondta még, hogy az új posta kb. 70 %-ban készen van, s várhatóan december elején nyílhat meg. A tervek szerint 16 közönségkapcsolati hely kerül kialakításra, és 500 bérelhető postafiókot alakítanak ki.

 

Ezt követően a Közgyűlés elfogadta a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti tagozódására, munkarendjére és ügyfélfogadási rendjének változására vonatkozó javaslatot. A döntés alapján március 26-ától változik a hivatal munka- és ügyfélfogadási rendje. Erről a hivatal időben tájékoztatja az érdieket.

 

A Közgyűlés rendeletet alkotott a sportról és a helyi sporttevékenység támogatásáról, s ezzel szabályozza a helyi sportszervezetek, a versenysport, az olimpikonok és paralimpikonok pályázat útján való támogatását is. A támogatások odaítélése a Sport és Ifjúsági Bizottság hatásköre.

 

A Közgyűlés elfogadta az egyházak önkormányzati támogatásáról szóló rendelet is. Az Önkormányzat elképzeléseinek megfelelően a civil szektor mellett az egyházak által végzett kulturális, nevelési-oktatási, szociális, egészségügyi, karitatív tevékenységének támogatása valósul meg ezáltal. A támogatás jellege vissza nem térítendő pénzbeli támogatás, mely pályázati rendszeren alapul, és meghatározott tevékenységek, programok finanszírozását célozza. Az elosztás semlegességét egy erre a célra létrehozott egyházi kollégium biztosítaná, mely az egyházak képviselőiből jön létre, és feladatát a támogatások odaítélésére vonatkozó javaslattétel képezné.

 

Megalkotta a Közgyűlés a város építészeti örökségének helyi védelméről szóló rendeletét is.

A továbbiakban a testület módosította a testület a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendeletét, a vagyonrendeletet, valamint a hirdető-berendezések és hirdetmények elhelyezéséről szóló rendeletet. Elfogadta a Közgyűlés az önkormányzati tulajdonú viziközműből szolgáltatott ivóvíz és a biztosított csatornaszolgáltatás díjainak megállapításáról szóló rendelet módosítására tett javaslatot is.

 

A testület döntött arról, hogy az Érdi Újság hetilappá alakuljon át. Ennek érdekében a Közgyűlés első lépésként felmondta az Érdi Újság jelenlegi kiadójával kötött szerződést, s határozott az új közbeszerzési eljárás megindításáról.

A következő napirend tárgyalásának idejére zárt ülés rendelt el a Közgyűlés. Ezen nem sikerült új főszerkesztőt választani, mert a jelöltek egyike sem kapta meg a minősített többséget. Ezért a főszerkesztői álláshelyre új pályázatot ír ki a Közgyűlés.

 

Módosította a testület az Önkormányzati Minőségirányítási Programot, és biztosította a szükséges önerőt a Szepes Gyula Művelődési Központ és a Magyar Földrajzi Múzeum pályázatához, továbbá hozzájárult a testvérvárosi kapcsolatok ápolását szolgáló pályázat benyújtásához.

 

Ezt követően a Közgyűlés felosztotta a civil szervezetek támogatására elkülönített összeget az egyes támogatási keretek között, és megállapította a pályázati határidőket.

 

Az Intézményi Gondnokság intézményvezetői álláshelyére kiírt pályázatot érvénytelenné nyilvánította a Közgyűlés, és új pályázatot írt ki az állás betöltésére.

 

Végül a képviselők elfogadták a Szociális Gondozó Központ, valamint a Központi Ügyelet előző évi tevékenységéről szóló beszámolót. Az ÉKF és a Városi Polgárőr Egyesület beszámolóját – annak átdolgozása után – a következő ülésén ismételten napirendre veszi a testület.

Nyomtatás
Ajánlás a Facebook-on Share
Események
2018. december
HKSzCsPSzV
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
Felhívások
Meghívó
2018.12.13. csütörtök 09:00
Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
2018.12.14. péntek 18:00
volt II. Lajos Általános Iskola (2030 Érd, Fő u. 42.)
foldrajzi.jpg
katasztrofa
erdi_ujsag_2016.jpg
Érdi Lap
tamop
napraforgp
Érdi galéria