erdmost
erdiradio_online
handball
SzepesBanner
Megyei Jogú Városok Szövetsége
mjvsz
nav
KormanyzatBanner
Érdcenter
agaboga
CsukaBanner
tanuszoda
visegrad
tamop
Korábban írtuk 2010...
Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Régiós központ lesz Érd Megyei Jogú Város!
Újabb másfél milliárd forint pályázati pénzt sikerült megszerezni
2010.04.07. szerda 10:45

A főváros szomszédságában elhelyezkedő megyei jogú városunk, Pest megye legnagyobb települése végre kezdi megmutatni igazi erejét! Az ország hét régiójában kiírt, regionális e-önkormányzati központok létesítésére kiírt pályázaton városunk sikerrel szerepelt. Olyan városokkal kerültünk egy sorba, mint Debrecen, Szeged, Pécs, Miskolc, Székesfehérvár, Szombathely.

A sikeres pályázat nem csak egy ezerhatszáz millió Ft-os beruházás megvalósítását teszi lehetővé, hanem egyben Érd régióban betöltött szerepét is erősíti. Olyan siker ez, amely egyben lehetővé teszi azt is, hogy fiatal városunk a tudás alapú helyi gazdaság fejlesztésében is az élen járjon.

<!-- @page { margin: 2cm } P { margin-bottom: 0.21cm } -->

A Batthyány Terv Értékteremtés Programja azt a célt is megfogalmazta erre a ciklusra, hogy igyekezzünk olyan fejlesztéseket előkészíteni, amelyek elősegítik Érd régióban betöltött szerepének növekedését. Ismert, hogy a ciklus eleje óta a város pályázatokkal foglalkozó szakembergárdája korábban soha nem látott mennyiségű pályázati pénzt sikerült megszerezzen Érd számára. A most elnyert pályázattal együtt ebben a ciklusban a- csatornázáson kívül- különböző területeken 6.250 millió Ft támogatás és kb. 2.500 millió Ft önrész biztosításával összesen 8.750 millió Ft értékű fejlesztés valósulhat meg Érden! Ha a csatornázási programot is figyelembe vesszük, akkor a ciklus eredménye kb. 40.000 millió Ft értékű -önkormányzat által megvalósított fejlesztési program- ami kb. két-két és fél évnyi éves költségvetésnek felel meg.

A Batthyány Tervben megfogalmazott célként 2007-ben elkészült az Érdi Információs Társadalom Stratégia (ÉRDITS), amely a helyi gazdaság fejlesztésének egy újszerű megközelítését tette lehetővé. Az ÉRDITS több pilléren áll, amelynek egyik tartóoszlopa az e-önkormányzat.

A most induló érdi e-önkormányzati projekt egy regionális önkormányzati elektronikus szolgáltató központ (ASP) kiépítését és működtetését teszi lehetővé, közel 350.000 ember kiszolgálásával. A központ elsősorban a régió önkormányzatai számára teszi lehetővé e-közigazgatási szolgáltatások nyújtását. Később azonban a szabályok lehetővé teszik a hét régiós szolgáltató központ versenyét, azaz lehetséges lesz más régiókban is szolgáltatni. A fejlesztések eredményeként a lakosság, illetve gazdasági szereplők lehető legszélesebb köre számára elérhetővé válik az elektronikus önkormányzati szolgáltatások igénybe vétele az egész régióban, ezáltal hozzájárulhatunk a költséghatékony és versenyképes régió kialakításához.

Általában elmondható (ez alól régiónk sem kivétel), hogy az önkormányzatok -nemzetközi összehasonlításban- igen keveset költenek informatikára. Ezt tovább rontotta a 2008-ban hazánkat is elérő világméretű pénzügyi válság, ami az ennek kapcsán jelentkező államháztartási konszolidációs törekvések folyományaként jelentősen szűkítette az önkormányzatok mozgásterét. További nehézség, hogy az elektronikus önkormányzati szolgáltatások kiépítése és működtetése költséges feladat. Ebből következik, hogy az ilyen szolgáltatások elterjedtsége meglehetősen alacsony. Az ASP központ kiépítése nagymértékben fog hozzájárulni az elektronikus önkormányzati szolgáltatások elterjedésében, és azok költséghatékony működtetésében. Régiónkban önkormányzatunknak kiemelkedő tapasztalata van elektronikus önkormányzati rendszerek bevezetése és működtetése terén, ami nagymértékben járulhat hozzá, hogy az általunk kiépíteni tervezett ASP központ jelentős mértékben javítsa a csatlakozó önkormányzatok, és azok ügyfeleinek elektronikus önkormányzati rendszerek révén történő kiszolgálását.

Országosan a hét régióban csak egy-egy önkormányzat nyerhette el a központ kiépítésének jogát. Egy-egy régióban a nyertes önkormányzat folyamatos díjfizetés ellenében biztosítja az ASP központ szolgáltatásait a többi önkormányzat számára. A szolgáltatási díjak kialakításánál figyelembe veszik az egyes települések teherbíró képességét, így a település lakosság számát, vagy az önkormányzat méretét és az igénybe vett konkrét alkalmazásokat. Ebben működési modellben tehát ez egy jövedelemtermelő beruházás, mégpedig az egyik legdinamikusabban fejlődő iparágban, az információtechnológiában.

A csatlakozott önkormányzatok az ASP szolgáltatások igénybevételével olyan szolgáltatásokhoz jutnak, amelyekre saját erőből nem lenne lehetőségük. A 2004. évi CXL. törvény (KET) előírja az elektronikus kapcsolattartás lehetőségének biztosítását az ügyfelek számára. Ahhoz, hogy ezt az önkormányzatok teljesíteni tudják, fejleszteniük kell a rendszereiket. Ha nem csatlakoznak az ASP-hez, akkor ezt a beruházást saját maguknak kell megfinanszírozniuk és megvalósítaniuk, majd gondoskodniuk is kell ezekről a kialakított rendszerekről. Ha az ASP-hez csatlakoznak, akkor a havonta fizetett szolgáltatási díj fejében megkapják az alkalmazásokat és nem kell foglalkozniuk ezekkel a feladatokkal és költségekkel. Az eredmény egy magasabb szakmai színvonalú, nagyobb rendelkezésre állású, szolgáltatási szint megállapodás alapú, barátságosabban használható, sokoldalúbb, szükség esetén átjárható és olcsóbban üzemeltethető, a tag önkormányzatok számára lényegesen kevesebb gonddal járó rendszer.

A pályázat sikeréhez hozzájárult, hogy már az előkészítés szakaszában óriási érdeklődés volt tapasztalható. Már a pályázat beadásáig több mint 60 település adta át csatlakozási szándéknyilatkozatát önkormányzatunk részére. Így a pályázatban vállalt csatlakoztatott településszám (43 település) várhatóan nem okoz majd gondot. Köztudott, hogy a régióban találhatóak az ország legjobban fejlett kistérségei, tehát joggal feltételezhetjük, hogy a régió olyan kiegyensúlyozott környezetet jelent, melyben az ASP központ működtetésének és fenntartásának gazdaságossági kockázata viszonylag alacsony. Továbbá lehetőségünk van az ASP központ jövedelmezőségének javítása érdekében budapesti (kerületi) önkormányzatokat is csatlakoztatni, és élni is fogunk lehetőséggel. Számítások szerint évente mintegy 200-220 millió Ft bevétel érhető el.

A jelentkező önkormányzatok csatlakoztatása támogatással valósul meg. Egy csatlakozó önkormányzatnak legalább 2 alkalmazást igénybe kell vennie. A támogatott csatlakoztatásokra 2013 június 30-áig van lehetőség. Utána is lehet csatlakozni az ASP-hez, de ahhoz ebben a konstrukcióban már nem vehető igénybe támogatás. A tervek szerint az Érd MJV által kiépítésre kerülő ASP-hez várhatóan 2011 nyarától lehet majd csatlakozni.

Önkormányzatunk információs társadalom stratégiájának egyik alapköve a Szolgáltató Önkormányzat, melynek célja, hogy kialakításra kerüljenek a hatékony és egységes hivatali ügyvitelt támogató elektronikus közigazgatás és adminisztráció gyakorlati használati értékkel rendelkező elemei, lehetővé téve a vállalkozók és állampolgárok számára.

Másik fontos stratégiai elem, hogy a kétirányú interaktivitást biztosító elektronikus ügyintézés révén az önkormányzat ügyfelei helyi és időbeli korlátozás nélkül, , elektronikus úton hozzáférjenek információkhoz és adatokhoz, illetve elektronikus támogatást és kiszolgálást kapjanak ügyeik intézéséhez.

Végül a stratégia harmadik fontos eleme a proaktív hivatali infrastruktúra, melynek célja egy költséghatékony, integrált, és alkalmazkodni képes önkormányzati informatikai környezet kialakítása, amely lehetővé teszi a gyors, biztonságos és ügyfélbarát ügyintézést és minimalizálja a Hivatal munkatársainak adminisztrációs terheit.

Ezek alapján elmondható, hogy az ASP központ kialakítása, ill. alkalmazásszolgáltatásainak igénybevétele teljesen egybevág az önkormányzat középtávú informatikai stratégiai céljaival, és egyben erősíti is azt. Önkormányzatunk jó kapcsolatot ápol számos környékbeli településsel és több budapesti kerülettel is, amit az ASP szolgáltatások nyújtásával tovább erősíthetünk, illetve szélesíthetünk.

Látható tehát, hogy az utak, csatornázás, felszíni vízelvezetés, intézményeink fejlesztése mellett a jövőbe tekintő beruházások is indulnak Érden. Reméljük, az életszínvonal növekedésével és a város polgárainak nyújtott szolgáltatások színvonalának emelkedésével egyre közelebb jutunk a korábban megfogalmazott városi célunkhoz, amely ebben foglalható össze: Érd a virágzó kertváros.

Nyomtatás
Ajánlás a Facebook-on Share
Események
2018. december
HKSzCsPSzV
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
Felhívások
Meghívó
2018.12.10. hétfő 10:00
Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
2018.12.11. kedd 17:00
Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
2018.12.13. csütörtök 09:00
Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
foldrajzi.jpg
katasztrofa
erdi_ujsag_2016.jpg
Érdi Lap
tamop
napraforgp
Érdi galéria