erdmost
erdiradio_online
handball
SzepesBanner
Megyei Jogú Városok Szövetsége
mjvsz
nav
KormanyzatBanner
Érdcenter
agaboga
CsukaBanner
tanuszoda
visegrad
tamop
Polgármesteri Hírlevél
2016.03.22. kedd 15:43

2015.07.29. szerda 10:27

Tisztelt Érdiek!

Évente 8 milliárd forinttal támogatja a magyar kormány Érd fejlődését öt éven keresztül a Modern Városok Program keretében. Az erről szóló együttműködési megállapodást július 3-án írtam alá Orbán Viktor miniszterelnökkel. Ezzel az összesen 40 milliárd forint fejlesztési forrással történelmi lehetőséghez jutott városunk: megvalósíthatjuk a Batthyány 2020 Programban megfogalmazott célokat.


2015.06.11. csütörtök 15:38

Tisztelt Érdiek!

Érden mindig is sok gondot okozott az utak állapota, ez a város életének egyik legégetőbb problémája. Ezért is örömteli, hogy ebben az évben közel százmillió forintot fordíthatunk az érdi utak karbantartási munkálataira. Ebből 60 millió jut az aszfaltos utak javítására, kátyúzására, ami várhatóan 5500 m2 aszfaltburkolat javítását teszi lehetővé 2015-ben. A murvás, martaszfaltos utak rendbetétele a számítások szerint 45-50 millió forintba kerül majd. A munkálatokat előre meghatározott ütemezés szerint végzik az ÉKFI munkatársai. (Az ütemezésről, az aktuálisan érintett utak listájáról havi bontásban az Érdi Újság számaiból tájékozódhat.) Az elmúlt években 40 km új utat sikerült építeni a városban, ezzel mintegy 40 százalékkal nőtt a burkolt utak száma Érden. Bár ez több, mint amennyi az elmúlt évtizedekben összesen épült, még mindig sok, minimum 300 km utat kellene megépíteni. Ehhez a csatornaprogrammal megegyező nagyságrendű forrásra, azaz legalább 30 milliárd forintra lenne szükség, ám ez sajnos jelenleg nem áll rendelkezésre. A városvezetés azonban folyamatos tárgyalásokat folytat a kormánnyal érdi fejlesztési pénzek bevonásáról.


2014.06.03. kedd 13:52

Tisztelt Érdi Lakótársam!

Új uniós költségvetési időszak előtt állunk, ezért itt az idő, hogy mi, érdiek megbeszéljük az elkövetkező évek céljait, lehetőségeit!

Ahhoz, hogy városunk EU-s forrásokhoz juthasson, a 2014-2020 közötti időszakra egy fejlesztési tervet kell készítenünk. Megbízott szakembereink felmérték, hogy eddig mit sikerült elérni a városban és melyek a még megoldásra váró problémák. A helyzetfelmérés azonban csak akkor lehet teljes, ha megkérdezzük a leginkább érintettek, az itt lakók véleményét.


2014.05.06. kedd 09:31

Tisztelt Érdi Lakótársam!

Örömmel tájékoztatom, hogy lényegében befejeződött városunk évtizedek óta tervezett beruházása, a csatornázás.

Az első szó természetesen a köszöneté. Köszönetet mondok Önnek és családjának a kezdetektől tartó bizalomért és támogatásért és türelemért! Köszönettel vettük az odafigyelést, a hibajelzéseket, a jobbító szándékú javaslatokat is. Ezek kellettek ahhoz, hogy sikeres legyen Érd történelmének legnagyobb beruházása.


2013.08.26. hétfő 11:28

Tisztelt Érdi Lakótársam!

Érd város történelmének legnagyobb környezetvédelmi beruházása, a valamennyi itt élő ember életkörülményét javító csatornázási program a célegyeneshez ért. Most már nagyon kevés építendő csatornaszakasz van, inkább az ellenőrzések, az ennek nyomán szükségessé váló javítások zajlanak. Gyorsuló ütemben állítják helyre a csatornaépítés érdekében elkerülhetetlenül megrongált utakat. Komplett városrészek újultak meg, ahol a csatornázás után soha nem látott mennyiségű új burkolatot sikerült építeni.


2013.05.06. hétfő 10:26

Tisztelt Érdi Lakótársam!

Kétfajta – csatornázással érintett – utunk van Érden: amit már helyreállítottak a kivitelezők és amit ezután fognak helyreállítani. Húsz hónapja tart Érd városának legnagyobb beruházása. Ennek során túl vagyunk egy tavalyi aszályos nyáron, egy korábbi években nem tapasztalt keménységű télen és egy erősen csapadékos tavaszon. Érthető tehát, hogy mindenki nagyon várja már, hogy az építkezési munkák végre befejeződjenek és visszatérhessen a normális életvitel a városba.

Köszönöm a türelmét és támogatását abban, hogy az építkezéssel járó elkerülhetetlen kellemetlenségek – zaj, por és sár – ellenére segíti az építők munkáját, hogy minél hamarabb befejeződhessen a komfortos, környezetkímélő, európai színvonalú életvitelt lehetővé tevő beruházás.


2012.11.20. kedd 10:30

Tisztelt Érdi Lakótársam!

A gyermekes családok és az egész város számára jó hírrel kezdhetem az e havi hírlevelet. Két óvodapályázatunk is sikeres volt, így az elmúlt években közel 40 milliárd forint pályázati pénzt elnyert városunkban hamarosan 130 férőhellyel bővülhet az óvodai ellátás.


2012.09.20. csütörtök 10:35

Tisztelt Érdi Lakótársam!

Érd Megyei Jogú Város vezetése az elmúlt években igyekezett könnyíteni a városban élők adóterhein. Az adófizetés mindenki számára kötelesség, a város vezetőinek azonban az is felelőssége, hogy lehetőségei szerint enyhítsen a rászorultak terhein. Ezért most újból a helyi adókkal kapcsolatos mentességekre és kedvezményekre hívom fel a figyelmüket. A Hírlevél természetesen nem ad módot arra, hogy az érvényes jogszabályokat részletesen ismertessem. Ezért arra kérem, hogy a részletekről tájékozódjon Hivatalunkban, illetve az ügyfélszolgálati irodán. Ezúton szeretném felhívni a figyelmét arra is, hogy az érdi TESCO-ban (Budafoki út 2-4.) új kihelyezett ügyfélszolgálati irodát nyitottunk, ahol munkatársaink készséggel állnak rendelkezésükre. Reméljük, ezzel is hozzájárulhatunk hivatalos ügyeik hatékony és gyors rendezéséhez.


2012.08.29. szerda 08:33

Tisztelt Érdi Lakótársam!

Örömmel értesítem, hogy augusztus 1-jén megnyílt az önkormányzat kihelyezett ügyfélszolgálati irodája az érdi TESCO-ban.

A 2013 júniusáig tartó csatornaépítés munkálatainak félidejéhez érkeztünk. A kivitelezők jelentése alapján a lefektetett csatornacsövek tekintetében is túlléptük a „felezővonalat”: az Érden összesen megépítendő kb. 240 km csatornából több mint 120 km már elkészült.


2012.05.02. szerda 16:02

Tisztelt Érdi  Lakótársam!

Érd történelmének egyik legjelentősebb éve lesz 2012: végre elkezdődhetett a szennyvízcsatorna megépítése. Bizonyára Ön is tapasztalta már, hogy csatornaépítő brigádok dolgoznak szerte a városban.

A kivitelezők arról tájékoztattak, hogy az Érd-Nyugat részen ebben az évben 100%-ban, az Érd-Kelet részen 80%-ban be kívánják fejezni a csatornaépítést. Így jövőre leginkább az úthelyreállítások, útépítések és az átadás-átvételek maradnak.


2011.12.15. csütörtök 15:51

Tisztelt Érdi Polgár!

A Karácsony a feltétel nélküli, tiszta forrásból áradó szeretet és odaadás ünnepe. Alkalom arra, hogy a szentség által megáldott szeretettel forduljunk családunk, barátaink felé. De ha csak az ünnep napján van lelkünkben a szeretet isteni csendje – „semmik vagyunk”… Lelkünk templomának ajtaját mindig nyitva kell tartanunk. Ez a legfőbb ajándék, amelyet másoknak adhatunk.

A közösség – a család, a barátok, a kollégák, a város -, amelyben élnünk adatott, akkor rendelkezik teremtő energiával, ha befogadó. Hiszem, hogy Érd város közössége rendelkezik ezzel az energiával, olyankor is, amikor közügyeink megítélésében eltérőek a vélemények.


2011.02.09. szerda 19:59

Tisztelt Érdi Lakótársam!

Városunkban 2011. január 1-jétől új adórendelet van érvényben, amely több változást is hozott az adózás szabályaiban. A megváltozott szabályok miatt sokan érdeklődnek, hogy milyen kedvezmények vehetők igénybe, milyen adómérséklési vagy adóelengedési lehetőségek állnak rendelkezésre azok számára, akiknek gondot jelent az adó befizetése. Erről szeretnék az Ön számára egy rövid tájékoztatást adni, mert a város vezetése és önkormányzata számára is fontos, hogy polgárai megélhetése semmilyen körülmények között ne kerülhessen veszélybe.


2010.12.20. hétfő 13:18

Tisztelt Érdi Polgár!

 

Karácsony ünnepe a feltétel nélküli, tiszta forrásból áradó szeretet és odaadás ünnepe. De mindez semmit sem ér, ha más napokon, a hétköznapok zűrzavarában, zajában elfeledkezünk e szeretetről. Az ajándék nem megváltás, hanem kifejezése a szándéknak, amellyel minden nap egymás felé kell fordulnunk. Mert ha szeretet nélkül élünk, ha csak az ünnep napján van lelkünkben a szeretet isteni csendje – „semmik vagyunk”… Lelkünk templomának ajtaját mindig nyitva kell tartanunk. Ez a legfőbb ajándék, amelyet másoknak adhatunk.

A másik szemében felcsillanó fény minden ajándéknál többet ér. Ez a fény, ami összeköt minket, ez teszi igazi, megbonthatatlan közösségé a családot, a barátokat. Ez az igazi ünnep kezdete.

Érd megyei Jogú Város Önkormányzata nevében

áldott, békés Karácsonyt

és eredményekben gazdag, boldog újévet kívánok!

 

Érd, 2010. december

 

Tisztelettel:

T. Mészáros András

polgármester


2010.12.01. szerda 15:36

Érd az egyik legeredményesebb város az országban!

Tisztelt Érdi Lakótársam!

Mindenekelőtt köszönetet szeretnék mondani azért a bizalomért, amelyet a választáson Önöktől kaptunk!  Az a jelentős felhatalmazás, amelyet az érdiek adtak, számunkra azt jelenti, hogy a döntő többség elégedett volt a teljesítményünkkel, azzal a fejlődéssel, amely városunkat jellemzi az utóbbi években. Éppen ezért úgy vélem, hogy ezt a dinamikus fejlődést eredményező munkát kell folytatnunk!

A közelmúltban az országos sajtó egy olyan tényről számolt be, amelyre minden érdi büszke lehet. Az előző ciklusban valamennyi város közül Érd pályázott a legeredményesebben pályázati pénzekre. A beadott pályázataink 94 százaléka volt sikeres – azt hiszem, ez a szám önmagáért beszél. A lehetőségeinket kihasználtuk, hiszen országosan a negyedik legtöbb pénzt Érd nyerte el!


2010.11.22. hétfő 10:15

A virágzó kertvárosért!

Tisztelt Érdi Lakótársam!

Tovább kell fejlesztenünk az oktatási-nevelési intézményeinket!

Szeptemberben hagyományosan az egyik legfontosabb esemény gyermekeink iskola- és óvodakezdése. Fontos napok ezek városunk életében. Hiszen – bár nem mindenkit érint közvetlenül a kérdés – egy város megtartó erejét, az itt élők életminőségét jelentősen befolyásolja az, hogy adott esetben gyermekeink, unokáink milyen nevelésben részesülnek, milyen oktatást kaphatnak az érdi iskolákban. Minden itt élőt érint, hogy milyen lakóhelyének híre, milyen befolyással bír ingatlana értékére a közvélekedés.


2010.11.22. hétfő 10:14

Tisztelt Érdi Lakótársam!

Olykor ideje van a számvetésnek. A városvezetés életében most jött el ez a pillanat. Mint polgármesternek nekem is sorra kell vennem, hogy alakult a város élete, miként alakultak közös ügyeink. 2010. október 3-án újból önkormányzati választások lesznek. Meggyőződésem, hogy a választás minden esetben a demokrácia ünnepe, és mint ilyenre, illik méltóképpen felkészülni!


2010.11.22. hétfő 10:11

Tisztelt Érdi Lakótársam!

Képzelje el városunkat 2020-ban… Biztos vagyok benne, hogy egyetértünk: lakókörnyezetünk egészen más, mint a mostani: útjaink aszfaltosak, a csapadékvíz nem okoz gondot egy-egy nagyobb esőzés alkalmával, ingatlanjaink minden közművel biztonságosan el vannak látva, beleértve az ivóvizet, csatornát is.


2010.06.04. péntek 09:47

Tisztelt Érdi Lakótársam!

 

Az elmúlt három és fél évben sokszor volt alkalmam örömhírrel szolgálni Önnek, amikor arról kaptam értesítést, hogy közös erőfeszítésünk sikerrel járt: újabb és újabb jelentős támogatást sikerült megszereznünk városunk, az itt élők számára. Az a fejlesztési program, amelyet 2007 májusában beindítottunk, mára kézzelfogható pozitív változást jelent minden városlakónak: ebben a válságos időszakban is közel 40.000 millió Ft értékű - önkormányzatunk által előkészített és beindított – projekt zajlik városunkban.


2010.06.04. péntek 09:45

TISZTELT ÉRDI LAKÓTÁRSAM!

 

Mindenekelőtt szeretném megköszönni Érd valamennyi, választójogával élő lakójának, hogy részt vett az országgyűlési választáson, és szavazatával erősítette a demokráciát, azt a jogot, amely lehetőséget ad valamennyiünknek véleményünk kifejtéséhez!


Események
2018. december
HKSzCsPSzV
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
Felhívások
Meghívó
2018.12.18. kedd 15:00
Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
2018.12.18. kedd 17:00
Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
2018.12.20. csütörtök 10:00
Polgárok Háza Díszterme – Érd, Alsó u. 3.
foldrajzi.jpg
katasztrofa
erdi_ujsag_2016.jpg
Érdi Lap
tamop
napraforgp
Érdi galéria