erdmost
erdiradio_online
handball
SzepesBanner
Megyei Jogú Városok Szövetsége
mjvsz
nav
KormanyzatBanner
Érdcenter
agaboga
CsukaBanner
tanuszoda
visegrad
tamop
MEGHÍVÓK, események
Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
A Közgyűlés áprilisi ülése

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2017. április 27-én, csütörtökön, 10.00 órai kezdettel tartja következő rendes ülését.

 

NAPIREND ELŐTT

Érd Közbiztonságáért és Tűzbiztonságáért Díj és az Év Rendőre Díj átadása

Helyszín: Polgárok Háza Díszterme
Kezdete: 2017.04.27. csütörtök 10:00

NAPIRENDI JAVASLAT - (kattintással elérhetők az előterjesztések)

1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

 

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

2. - Szöveges beszámoló Érd Megyei Jogú Város 2016. évi zárszámadásához, rendeletalkotási javaslat a költségvetés végrehajtásáról

- Beszámoló a Környezetvédelmi Alap 2016. évi felhasználásáról

- Tájékoztató a Vízügyi Építési Alap 2016. évi felhasználásáról

- Tájékoztató a 2016. évi polgármesteri keret felhasználásáról, a nem pályázat útján nyújtott támogatásokról

 

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

3. Javaslat a közterületek használatáról szóló 68/2011. (X.26.) önkormányzati rendelet módosítására

 

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

4. Javaslat az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által adományozható díjakról és kitüntetésekről szóló 7/2017. (II.27.) önkormányzati rendelet, valamint az Ifjúsági Önkormányzat Alapokmányának módosítására

 

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

5. Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, a közétkeztetésről, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 83/2011. (XII.22.) önkormányzati rendelet módosítására

 

Előadó: Simó Károly alpolgármester

 

6. Javaslat az Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási megállapodásának módosítására

 

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

7. Javaslat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés megszüntetésére

 

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

8. Javaslat az ÉTH Kft-vel kapcsolatos egyes tulajdonosi döntések meghozatalára

 

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

9. Javaslat az Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság új felügyelő bizottsági tagjának megválasztására

 

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

10. Javaslat az Érd Megyei Jogú Város több részterületére vonatkozó Településszerkezeti Terv, és Helyi Építési Szabályzat módosítás véleményezésének lezárására

 

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

11. Javaslat közlekedési tanulmány készítésére Érd, Diósd és Törökbálint települések közös finanszírozásában

 

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

12. Javaslat az érdi 3264 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan közterületből való kivonására

 

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

13. Javaslat az Érd, Alispán utca 8/A. szám alatti irodaház vagyonkezelésbe adására

 

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

14. Javaslat a Magyar Állam tulajdonában álló, Érd 033/28 és 033/30 hrsz-ú ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adásának kezdeményezésére

 

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

15. Javaslat Konzorciumi Megállapodás keretében pályázatok benyújtására a NIF Zrt.-vel a VEKOP-5.3.3-17 kódszámú „Fenntartható közlekedésfejlesztés Érden” című felhívásra

 

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

16. Javaslat pályázatok benyújtására a VEKOP-5.3.3-17 kódszámú „Fenntartható közlekedésfejlesztés Érden” című felhívásra

 

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

17. - Javaslat a VEKOP-6.1.1-15-RD2 felhívással kapcsolatos Döntés-előkészítő Bizottság által megküldött döntési javaslatokkal való egyetértésre

- Javaslat a VEKOP-6.1.1-15-RD2 kódszámú „Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése” című pályázatok benyújtása tárgyában meghozott közgyűlési határozatok módosítására

 

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

18. Javaslat az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázat benyújtására

 

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

19. Javaslat a DELFINTEL Energiaellátási, Távközlési, Tervezési és Kivitelező Korlátolt Felelősségű Társasággal megkötött megállapodás módosítására

 

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

20. Javaslat az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. és a Hargitai Farkasok Sportegyesület között jégcsarnok építésére kötendő együttműködési megállapodás jóváhagyására

 

Előadó: Mórás Zsolt, a Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke

 

21. Javaslat a 4. számú házi gyermekorvosi praxis működtetésével kapcsolatos döntések meghozatalára

 

Előadó: dr. Bács István alpolgármester

 

22. Javaslat óvodai tagintézmény-vezető pályázat mellőzésével történő ismételt vezetői megbízásával kapcsolatos fenntartói nyilatkozat kiadására

 

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

23. Javaslat az Érdi Tankerületi Központ fenntartásában és működtetésében lévő érdi köznevelési intézmények átszervezésének véleményezésére

 

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

24. Javaslat együttműködési megállapodás megkötésére a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal

 

Előadó: Simó Károly alpolgármester

 

25. Javaslat a 2017. évi nyári napközis tábor megrendezésére

 

Előadó: Kéri Mihály, a Köznevelési és Művelődési Bizottság elnöke

 

26. - Javaslat a Polgármesteri Hivatal, valamint az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2016. évi belső ellenőrzési jelentéseinek jóváhagyására

- Javaslat a Polgármesteri Hivatal, valamint az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2016. évi belső kontrollrendszereinek működéséről tett vezetői nyilatkozatok jóváhagyására

 

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

27. Beszámolók:

- Beszámoló az Érdi Városi Polgárőr Egyesület 2016. évben végzett tevékenységéről

 

Előadó: T. Mészáros András polgármester

- Beszámoló a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével kapcsolatos közszolgáltatás ellátásának tapasztalatairól

 

Előadó: T. Mészáros András polgármester

- Beszámoló a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 2016. évi működéséről

 

Előadó: Mórás Zsolt, a Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke

- Beszámoló a Volánbusz Zrt. közszolgáltatási szerződésben vállalat 2016. évi tevékenységéről

 

Előadó: T. Mészáros András polgármester

- Beszámoló a Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény 2016. évi szakmai tevékenységéről

 

Előadó: Dr. Veres Judit, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke

 

28. Egyebek

 

 

A következő napirendi pontok tárgyalásának idejére a Közgyűlés a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés a) pontja értelmében zárt ülést tart!

 

 

29. Javaslat az Érdi Tankerületi Központ fenntartásában és működtetésében levő Érdi Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola intézményvezetői álláshelyére benyújtott pályázatok véleményezésére

 

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

30. Javaslat az Érdi Sport Díj 2017. évi adományozására

 

Előadó: Mórás Zsolt, a Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke

 

31. Javaslat az Év Családja Díj 2017. évi adományozására

 

Előadó: Dr. Veres Judit, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke

 

 


Ajánlás a Facebook-on Share
Események
2018. november
HKSzCsPSzV
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
Felhívások
Meghívó
2018.11.19. hétfő 10:00
Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
2018.11.19. hétfő 18:30
Parkvárosi Közösségi Ház (Gépész u. 14.) fszt. közösségi terem
2018.11.21. szerda 16:00
Polgármesteri Hivatal II. emeleti tárgyaló
foldrajzi.jpg
katasztrofa
erdi_ujsag_2016.jpg
Érdi Lap
tamop
napraforgp
Érdi galéria