erdmost
erdiradio_online
handball
SzepesBanner
Megyei Jogú Városok Szövetsége
mjvsz
nav
KormanyzatBanner
Érdcenter
agaboga
CsukaBanner
tanuszoda
visegrad
tamop
MEGHÍVÓK, események
Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Közgyűlés - 2009. május 21-ei ülése

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2009. május 21-én (csütörtökön) 10.00 órakor tartja következő ülését.

Helyszín: Polgárok Háza földszint 7. terem
Kezdete: 2009.05.21. csütörtök 10:00

1. Javaslat Érd Megyei Jogú Város 2009. évi költségvetésének módosítására 

        Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

2. Javaslat Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2009. Közbeszerzési Tervének módosítására

        Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

3. Javaslat az Érd, Fürdő u. 5. szám alatti 11922 hrsz-ú ingatlan értékesítésére

- Javaslat változtatási tilalom elrendeléséről szóló 28/2007. (V.18.) KGY. rendelet módosítására és a terület beépítési feltételeinek meghatározására

        Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

4. Javaslat Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 36/2008. (VI.27.) KGY. rendelet módosítására

        Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

5. Javaslat az önkormányzati fenntartású oktatási-nevelési, közművelődési és közgyűjteményi intézmények alapító okiratainak módosítására

Javaslat az Intézményi Gondnokság alapító okiratának módosítására

Javaslat az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény alapító okiratának módosítására

Javaslat Érd Megyei Jogú Város Hivatásos Tűzoltósága alapító okiratának módosítására

Javaslat a Szociális Gondozó Központ és a Szakorvosi Rendelőintézet alapító okiratának módosítására

Javaslat az Érdi Kistérségi Többcélú Társulás Alapító Okiratának módosítására

Javaslat az Érdi Csatornamű Vízgazdálkodási Társulat Alapító Okiratának módosítására

        Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

6. Javaslat a temetők fenntartásáról, rendjéről és üzemeltetéséről szóló 31/1999. (XI.29.) ÖK. számú rendelet módosítására

        Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

7. Javaslat a talajterhelési díjról, valamint a talajterhelési díjjal kapcsolatos adatszolgáltatási és eljárási szabályokrólszóló 46/2004. (XII.22.) ÖK. számú rendelet módosítására    

        Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

8. Javaslat a vásárokról és piacokról szóló 19/1998. (VI.22.) ÖK. rendelet hatályon kívül helyezésére

        Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

9. Rendeletalkotási javaslat a parkolóhelyek létesítéséről és megváltásáról (I. forduló)

        Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

10. Javaslat az Érd, Esküdt utca – Felvigyázó utca – Elnök utca – Vörösmarty utca felújításához  kapcsolódó  műszaki feladatok költségének biztosítására

        Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

11. Javaslat az Érd, Iparos úti csomópont I. ütemének megkezdéséhez kapcsolódó területi besorolásra

        Előadó: Szabó Béla bizottsági elnök

 

12. Javaslat a Batthyány Terv időarányos teljesítéséről szóló beszámoló elfogadására és  felülvizsgálatára, szándéknyilatkozat nyújtására pályázatokhoz

        Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

13. Javaslat az „Érd, Erzsébetváros vízrendezése” című, KMOP-3.3.1/B-2008-0028 kódszámú pályázathoz kapcsán, a Magyar Állam tulajdonában álló ingatlannal kapcsolatos használati jogcímet biztosító megállapodás megkötéséről  szóló 108/2009. (IV. 23.) KGY. határozat módosítására

        Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

14. Javaslat Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése által kiírt Szociális Gondozó Központ integrált szociális és közös igazgatású gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmény – kinevezett – magasabb vezetői álláshelyre kiírt pályázati felhívás visszavonására, a pályázati eljárás érvénytelenné nyilvánítására

        Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

15. Javaslat az Érd Városi Televízió Kft. 2008. évi egyszerűsített éves beszámolójának elfogadására

        Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

16. Javaslat közterületek elnevezésére

        Előadó: Tóth Tamás, a Városfejlesztési, Műszaki és Mezőgazdasági Bizottság elnöke

 

17. Javaslat Érd város 2009. évi lomtalanítási ütemtervére

        Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

18. Javaslat a „Települési önkormányzati belterületi közutak felújításának, korszerűsítésének támogatása (TEUT) című pályázaton való részvételre

        Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

19. Javaslat a 2009. évi „Önkormányzati fejlesztések támogatása területi kötöttségek nélkül (CÉDE)” című pályázaton való részvételre (helyszíni kiosztás)

        Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

20. Javaslat a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok működése céljából pályázati önrész biztosítására

        Előadó: dr. Aradszki András alpolgármester

 

21. Javaslat az egyházak, felekezetek és vallási közösségek pályázatainak elbírálására

        Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

22. Beszámoló a „Lehetőség a Felzárkózáshoz Alapítvány” által végzett utógondozói ellátás 2008. évi tevékenységéről

        Előadó: Segesdi János alpolgármester

 

23. Beszámoló a gyermekvédelem 2008. évi munkájáról

        Előadó: Dr. Szabolcs Mária Jegyző

 

24. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal tevékenységéről

        Előadó: Dr. Szabolcs Mária jegyző

 

25. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

        Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

26. Tájékoztatók:

-         Tájékoztató a 2009. évi út karbantartásokról

-         Tájékoztató a közgyűlés két ülése között történt fontosabb eseményekről

        Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

 27. Egyebek

 

A következő napirendi pontok tárgyalásának idejére a Közgyűlés a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 12. § (4) bekezdésének értelmében zárt ülést tart!

 

28. Javaslat a Tisztviselő és Újtelepi Részönkormányzat új tagjainak megválasztására (helyszíni kiosztás)

        Előadó: Mészáros Mihály a részönkormányzat elnöke

 

29. Javaslat Érd Közoktatásáért Díj odaítélésére

        Előadó: Kéri Mihály, az Oktatási és Művelődési Bizottság elnöke

 

30. Javaslat Érd Egészségügyéért Díj odaítélésére

        Előadó: Dr. Schütz István, az Egészségügyi Bizottság elnöke

 

31. Javaslat Érdi Közszolgálati Díj adományozására

        Előadó: Dr. Szabolcs Mária jegyző

 

32. Javaslat átmeneti segély megállapítása iránti kérelem elutasítása ellen benyújtott fellebbezés elbírálására

        Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

Ajánlás a Facebook-on Share
Események
2018. október
HKSzCsPSzV
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
Felhívások
Meghívó
2018.10.18. csütörtök 09:00
Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
2018.10.27. szombat 15:00
Szepes Gyula Művelődési Központ (2030 Érd, Alsó utca 9.)
foldrajzi.jpg
katasztrofa
erdi_ujsag_2016.jpg
Érdi Lap
tamop
napraforgp
Érdi galéria