erdmost
erdiradio_online
handball
SzepesBanner
Megyei Jogú Városok Szövetsége
mjvsz
nav
KormanyzatBanner
Érdcenter
agaboga
CsukaBanner
tanuszoda
visegrad
tamop
MEGHÍVÓK, események
Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
A Közgyűlés szeptemberi ülése

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2009. szeptember 10-én, 10.00 órától tartja következő, rendes ülését.

Az ülés tervezett napirendje:

Helyszín: Polgárok Háza - Érd, Alsó u. 3. - 7. terem
Kezdete: 2009.09.10. csütörtök 10:00

1. Rendeletalkotási javaslat a parkolóhelyek létesítéséről és megváltásáról

Rendeletalkotási javaslat a fizető parkolóhelyekről

    Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

2. Rendeletalkotási javaslat a vállalkozásoknak nyújtandó támogatások feltételrendszeréről

    Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

3. Javaslat egyes önkormányzati rendeletek 2006/123/EK irányelvvel összefüggésben történő módosítására

    Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

4. Javaslat a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 13/2005. (IV.04.) ÖK. rendelet módosítására

    Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

5. Javaslat az önkormányzati mezei őrszolgálatról szóló 1/2008. (I.25.) KGY. rendelet módosítására

    Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

6. Javaslat a közterületek használatáról szóló 43/2004. (XII.23.) ÖK. rendeletnek a 2006/123/EK irányelvvel összefüggésben történő módosítására

    Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

7. Javaslat a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvényben foglalt, az elektronikus ügyintézés lehetőségeire vonatkozó eljárási cselekményekről szóló 37/2005. (X. 25.) ÖK. számú rendelet hatályon kívül helyezésére

    Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

8. Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 13/2000. (III.21.) ÖK. számú rendelet módosítására

    Előadó: Segesdi János alpolgármester

 

9. Javaslat az önkormányzat által fenntartott élelmezést nyújtó intézmények napi nyersanyagköltségének meghatározásáról szóló 8/1996.(III.13.) ÖK. számú rendelet módosítására

    Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

10. Javaslat háziorvosi rendelők székhelyeinek és telephelyeinek áthelyezésére a Riminyáki út 25. szám alatti ingatlanra, az ezzel kapcsolatban Érd Város háziorvosi körzeteiről szóló 14/2002. (VII.22.) ÖK. rendelet módosítására valamint együttműködési megállapodás megkötésére

    Előadó: dr. Schütz István, az Egészségügyi Bizottság elnöke  

 

11. Tájékoztató a 2009. évi költségvetés I. félévi végrehajtásáról

    Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

12. Javaslat fedezet biztosítására a Gárdonyi Géza Általános Iskola bővítésénél és tanuszoda építésénél jelentkező többlet- és pótmunkákra

    Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

13. Javaslat „A térségi közigazgatási és közszolgáltatási informatikai rendszerek továbbfejlesztése” című, KMOP-2009.4.7.1 kódszámú pályázati kiíráson való részvételre

    Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

14. Javaslat az „Energetikai és azzal kapcsolatos szolgáltatási koncesszió” közbeszerzési eljárása alapján benyújtott ajánlat elfogadására

    Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

15. Javaslat az iskolabusz-járat működtetésére

    Előadó: Segesdi János alpolgármester

 

16. Javaslat a közösségi közlekedés továbbfejlesztéséhez szükséges megalapozó tanulmány elkészíttetésére

    Előadó: Tóth Tamás, a Városfejlesztési, Műszaki és Mezőgazdasági Bizottság elnöke

 

17. Javaslat a nemzetiségi és kisebbségi önkormányzatok költségvetési támogatására

    Előadó: Jakab Béla, a Pénzügyi és Költségvetést Ellenőrző Bizottság elnöke

 

18. Javaslat a "KMOP-2007-5.2.1/B – Pest megyei településközpontok fejlesztése Integrált településfejlesztés Pest megyében” című pályázattal összefüggő döntésekről szóló 205/2009. (VI.25.) KGY. számú határozat módosítására

    Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

19. Javaslat az érdi Csér és Csíz, Cinke és Cankó utcákban lévő, valamint a további csatorna beruházással érintett magántulajdonban lévő ingatlanokon hatóság általi vízvezetési szolgalom alapítására

    Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

20. Javaslat az önkormányzati fenntartású oktatási-nevelési, közművelődési és közgyűjteményi intézmények alapító okiratainak módosítására

Javaslat az Intézményi Gondnokság alapító okiratának módosítására

Javaslat az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény alapító okiratának módosítására

Javaslat Érd Megyei Jogú Város Hivatásos Tűzoltósága alapító okiratának módosítására

Javaslat a Szociális Gondozó Központ alapító okiratának módosítására

Javaslat a Szakorvosi Rendelőintézet alapító okiratának módosítására

Javaslat a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítására

    Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

21. Javaslat a Gárdonyi Géza Általános Iskola átszervezésére

    Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

22. Javaslat az Érdi Sport Kft. létrehozására

    Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

23. Javaslat az Javaslat az Érdi Létesítmény Üzemeltető Kft. létrehozására

    Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

24. Javaslat az Érdi Városi Televízió és Kulturális  Kft. közhasznú nonprofit gazdasági társasággá alakítására és az alapító okiratának módosítására

    Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

25. Javaslat a Gesztelyi ház vagyonkezelői jogának átadására

    Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

26. Javaslat Körzeti Megbízotti Irodák kialakítására és térítésmentes használatba, illetve bérbeadására

 

    Előadó: Szabó Béla, a Vagyongazdálkodási és Beszerzési Bizottság elnöke

 

27. Javaslat az Érd, Apály utcán kialakításra kerülő telkek vizsgálatára

    Előadó: T. Mészáros András polgármester

          

28. Javaslat a 157/2009. (V.21.) KGY számú határozat visszavonására az Érd, Iparos úti csomópont I. ütemének megkezdéséhez kapcsolódó területi besorolásra

    Előadó: Szabó Béla, a Vagyongazdálkodási és Beszerzési Bizottság elnöke  

 

29. Javaslat a Felső-parkvárosban lévő 936, és 933 hrsz-ú terület besorolására

    Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

30. Javaslat az Érd Megyei Jogú Város teljes közigazgatási területére készülő Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv egyeztetési anyagának elfogadására

    Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

31. Javaslat a hulladékkezelési közszolgáltatás díjfizetési rendjének egy alkalommal történő módosítására

    Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

32. Javaslat Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi Közbeszerzési Tervének módosítására

    Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

33. Javaslat a helyi közforgalmú közlekedés normatív támogatás igénybevételéhez szükséges nyilatkozat megtételére

    Előadó: Segesdi János alpolgármester

 

34. Beszámoló Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének 208/2009. (VI.25.) KGY határozata alapján a nyári ülésezési szünet idejére, a Városfejlesztési, Műszaki és Mezőgazdasági Bizottság részére átadott hatáskörről

    Előadó: Tóth Tamás, a Városfejlesztési, Műszaki és Mezőgazdasági Bizottság elnöke

 

35. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

    Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

36. Tájékoztatók:

- Tájékoztató a lehetséges pénzügyi forrásokról az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft részére az Érd, Alsó u. 27. szám alatt létesítendő Egészségház megépítése céljából

- Tájékoztató a polgármester fogadóóráinak tapasztalatairól

- Tájékoztató a közgyűlés két ülése között történt fontosabb eseményekről

- Tájékoztató a minőségbiztosítási rendszerhez kapcsolódó felmérésről (képviselők és nem képviselő bizottsági tagok elégedettségének felmérése)

    Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

37. Egyebek

 

A következő napirendi pontok tárgyalásának idejére a Közgyűlés a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 12. § (4) bekezdésének értelmében zárt ülést tart!

 

38. Javaslat ápolási díj iránti kérelem elutasításáról szóló határozat ellen benyújtott fellebbezés elbírálására

    Előadó: dr. Schütz István, az Egészségügyi Bizottság elnöke

 

39. Javaslat fellebbezési eljárás megszüntetésére

    Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

Ajánlás a Facebook-on Share
Események
2018. december
HKSzCsPSzV
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
Felhívások
Meghívó
2018.12.18. kedd 15:00
Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
2018.12.18. kedd 17:00
Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
2018.12.20. csütörtök 10:00
Polgárok Háza Díszterme – Érd, Alsó u. 3.
foldrajzi.jpg
katasztrofa
erdi_ujsag_2016.jpg
Érdi Lap
tamop
napraforgp
Érdi galéria