erdmost
erdiradio_online
handball
SzepesBanner
Megyei Jogú Városok Szövetsége
mjvsz
nav
KormanyzatBanner
Érdcenter
agaboga
CsukaBanner
tanuszoda
visegrad
tamop
MEGHÍVÓK, események
Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
A Közgyűlés március 20-ai ülése

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2014. március 20-án, csütörtökön, 10.00 órai kezdettel tartja következő ülését.

Helyszín: Polgárok Háza Díszterme
Kezdete: 2014.03.20. csütörtök 10:00

NAPIRENDI JAVASLAT:

1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

            Előadó: T. Mészáros András polgármester

2. Tájékoztatók:

- Tájékoztató az adósságátvállalással kapcsolatos intézkedéseiről

            Előadó: T. Mészáros András polgármester

- Tájékoztató a Start Mintaprogramra benyújtott pályázatról

            Előadó: Segesdi János alpolgármester

3. Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, a közétkeztetésről, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 83/2011. (XII.22.) önkormányzati rendelet módosítására

            Előadó: Segesdi János alpolgármester

4. Javaslat a háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi és a területi védőnői körzetekről szóló 64/2011. (VIII.1.) önkormányzati rendelet módosítására

            Előadó: Dr. Veres Judit, a Szociális és Egészségügyi B. elnöke

5. Javaslata sportról és a helyi sporttevékenység támogatásáról szóló 12/2007. (III.26.) önkormányzati rendelet módosítására

            Előadó: Mórás Zsolt, a Sport, Ifjúsági és Közrendvédelmi Bizottság elnöke

6. Javaslat az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által adományozható díjakról és kitüntetésekről szóló 40/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelet módosítására

            Előadó: T. Mészáros András   polgármester

7. Javaslat az Önkormányzat és az ÉTV Kft. között létrejött szerződés alapján a víziközművek, műtárgyak 2014. évi bérleti díjának meghatározására

            Előadó: T. Mészáros András   polgármester

8. Javaslat döntés meghozatalára az ÉTV Kft. eszközei között nyilvántartott víziközműveknek, illetőleg víziközmű létrehozására irányuló beruházásoknak az ellátásért felelős Önkormányzatra ellenérték fejében történő átruházása tárgyában

            Előadó: T. Mészáros András   polgármester

9. Javaslat a szennyvíz-csatorna építési munkálatokhoz szükséges deponáló helyek kijelöléséről szóló 273/2011. (VII.28.) határozat módosítására, és ezzel összefüggésben a 0110/103 hrsz-ú ingatlan vagyonkezelésbe adására

            Előadó: T. Mészáros András polgármester

10. Javaslat együttműködési megállapodás megkötésére az Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft-vel, és a Szippant-Hat Konzorciummal  

            Előadó: T. Mészáros András polgármester

11. Javaslat a Környezetvédelmi Alap 2014. évi felhasználására

            Előadó: T. Mészáros András polgármester

12. Javaslat döntés meghozatalára az Érdi Rendőrkapitányság új épületének felépítése céljából térítésmentesen átadandó területről

            Előadó: T. Mészáros András   polgármester

13. Javaslat az Érd, Sas u. 2. szám alatti 17946/1 helyrajzi számú telephelyre megkötött albérleti szerződés módosítására

            Előadó: T. Mészáros András polgármester

14. Javaslat a Szociális Gondozó Központ magasabb vezetői teendőinek ellátására benyújtott pályázat elbírálására

            Előadó: T. Mészáros András polgármester

15. Javaslat Érd Megyei Jogú Város köznevelési intézményeiben a 2014/2015. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározására, valamint a maximális csoportlétszám túllépésének engedélyezésére

            Előadó: Kéri Mihály, az Oktatási és Művelődési Bizottság elnöke

16. Javaslat a Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény kapacitás és teljesítményvolumen-korlát bővítésére irányuló kérelmének fenntartói jóváhagyására

            Előadó: Segesdi János alpolgármester

17. Javaslat a Sport Kft részére nyújtott tagi kölcsön utólagos jóváhagyására

            Előadó: T. Mészáros András polgármester

18. Javaslat Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi Közbeszerzési Tervének jóváhagyására

            Előadó: T. Mészáros András   polgármester

19. Javaslat Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi közfoglalkoztatási programjának megvalósításához szükséges önrész biztosítására

            Előadó: Segesdi János alpolgármester

20. Javaslat szándéknyilatkozat kibocsátására a Pest Megyei Rendőr-főkapitánysággal kötendő megállapodással összefüggő pénzügyi fedezet biztosítása tárgyában

            Előadó: T. Mészáros András   polgármester

21. Javaslat önkormányzati tulajdonú gépjármű térítésmentes átadására a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Érdi Rendőrkapitányság részére

            Előadó: T. Mészáros András   polgármester

22. Javaslat vagyonvédelmi szolgáltatás bővítésére, valamint ezzel összefüggésben az Érdi Városfejlesztési Kft. üzleti tervének módosítására

            Előadó: T. Mészáros András polgármester

23. Beszámolók:

- Beszámoló az Érdi Városi Polgárőr Egyesület 2013. évi tevékenységéről

            Előadó: Pálházy Imre, az egyesület elnöke

- Beszámoló a település tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról a 2013. évre vonatkozóan

            Előadó: Rózsa Gábor tűzoltóparancsnok

- Beszámoló a Vagyonnyilatkozati és Összeférhetetlenségi Bizottság 2013. évi tevékenységéről

            Előadó: Antunovits Antal, a bizottság elnöke

- Beszámoló a Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény 2013. évi szakmai tevékenységéről

            Előadó: T. Mészáros András   polgármester

24. Egyebek

A következő napirendi pontok tárgyalásának idejére a Közgyűlés a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés a) pontja értelmében zárt ülést tart!

25. Javaslat Érd Közbiztonságáért és Tűzbiztonságáéért Díj 2014. évi adományozására

            Előadó: Mórás Zsolt, a Sport, Ifjúsági és Közrendvédelmi Bizottság elnöke

Érd, 2014. március 14.

T. Mészáros András

Ajánlás a Facebook-on Share
Események
2018. november
HKSzCsPSzV
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
Felhívások
Meghívó
2018.11.21. szerda 16:00
Polgármesteri Hivatal II. emeleti tárgyaló
2018.11.22. csütörtök 09:00
Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
2018.11.22. csütörtök 18:00
Polgárok Háza Díszterme – Érd, Alsó u. 3.
foldrajzi.jpg
katasztrofa
erdi_ujsag_2016.jpg
Érdi Lap
tamop
napraforgp
Érdi galéria