erdmost
erdiradio_online
handball
SzepesBanner
Megyei Jogú Városok Szövetsége
mjvsz
nav
KormanyzatBanner
Érdcenter
agaboga
CsukaBanner
tanuszoda
visegrad
tamop
MEGHÍVÓK, események
Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Közgyűlés júniusi ülése

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. június 21-én, csütörtökön 10.00 órakor tartja következő ülését.

NAPIREND ELŐTT:

Érd Egészségügyéért Díj és az Év Családja Díj átadása

Helyszín: Polgárok Háza Díszterme
Kezdete: 2012.06.21. csütörtök 10:00

NAPIRENDI JAVASLAT:

1. - Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

- Javaslat az „Iskolai tehetséggondozás” (TÁMOP-3.4.3/11-.) című pályázat tárgyában hozott 116/2012. (IV.26.) és 117/2012. (IV.26.) közgyűlési határozatok visszavonására

            Előadó: T. Mészáros András polgármester

2. Javaslat Érd megyei Jogú Város 2012. évi költségvetéséről szóló 10/2012. (III.12.) önkormányzati rendelet módosítására

            Előadó: T. Mészáros András polgármester

3. Javaslat Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló, 38/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelet módosítására

            Előadó: T. Mészáros András polgármester

4. Javaslat a 83/2009. (XII.18.) önkormányzati rendeletben elfogadott hulladékgazdálkodási terv felülvizsgálatáról szóló beszámoló, valamit a 2012-2017. közötti időszakra Érd Megyei Jogú Város hulladékgazdálkodási tervének elfogadására

            Előadó: T. Mészáros András polgármester

5. Javaslat az Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítására

            Előadó: T. Mészáros András polgármester

6. Javaslat a Szepes Gyula Művelődési Központ Alapító Okiratának módosítására 

            Előadó: T. Mészáros András polgármester

7. Javaslat Érd megyei Jogú Város alap- és középfokú oktatási intézményeiben a 2012/2013. tanévben a pedagógus álláshelyek számának, valamint a heti órakeret meghatározására

            Előadó: T. Mészáros András polgármester

8. Javaslat az Egységes Pedagógiai Szakszolgálat álláshely számának csökkentésére

            Előadó: T. Mészáros András polgármester

9. Javaslat a maximális osztály- és csoportlétszám túllépésének engedélyezésére

            Előadó: Kéri Mihály, az Oktatási és Művelődési Bizottság elnöke

10. Javaslat az önkormányzat csatlakozására a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2013. évi fordulójához

            Előadó: Kéri Mihály, az Oktatási és Művelődési Bizottság elnöke

11. Javaslat a Corvinus Térségi Integrált Szakképző Központ Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságban meglévő önkormányzati üzletrész értékesítésére, illetve a társaság jogutód nélküli végelszámolással történő megszüntetésére

            Előadó: T. Mészáros András polgármester

12. Javaslat az Érdi Létesítmény Üzemeltető Kft-nek az érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft-be történő beolvadásához szükséges döntések meghozatalára

            Előadó: T. Mészáros András polgármester

13. Javaslat az érdi 23148/5, 23278/2, 23369/2 helyrajzi számú ingatlanok helyi közúttá minősítéséhez való hozzájárulás megadására, valamint az utak tulajdonjogának térítésmentes elfogadására

            Előadó: T. Mészáros András polgármester

14. Javaslat közterületek elnevezésére

              Előadó: Szabó Béla bizottsági elnök

15. Javaslat pályázat kiírására az Érdi Építészeti Nívódíjra

            Előadó: Szabó Béla bizottsági elnök

16. Javaslat a KMOP-3.3.3-11-2011-0084 „Napenergia hasznosítása villamos áram termelésre az érdi tanuszodában” című pályázathoz önerő biztosításáról szóló 356/2011 (X.20.) KGY határozat módosítására

            Előadó: T. Mészáros András polgármester

17. Javaslat pályázat benyújtására a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás állami finanszírozási rendszerbe történő befogadására és működésének támogatására

            Előadó: Segesdi János alpolgármester

18. Javaslat szolgáltatási szerződés megkötésére a Fészek Egyesülettel

            Előadó: T. Mészáros András polgármester

19. Javaslat megállapodás megkötésére a Szülők Fóruma Egyesülettel

            Előadó: T. Mészáros András polgármester

20. Javaslat praxisjog gyakorlásához történő hozzájárulás megújítására vállalkozó fogszakorvos részére, az iskolai és ifjúsági fogászati alapellátás biztosítására

            Előadó: dr. Veres Judit, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke

21. Javaslat Tárnok Nagyközség Önkormányzatával kötendő Együttműködési megállapodás megkötésére a rekultivációval kapcsolatban

            Előadó: T. Mészáros András polgármester

22. Beszámolók:

- Beszámoló Érd Megyei Jogú Város Hivatásos Tűzoltósága 2011. évi tevékenységéről

            Előadó: T. Mészáros András polgármester

                          Rózsa Gábor tű. őrnagy, tűzoltóparancsnok

- Beszámoló a Gesztelyi-ház (Érd, Alsó u. 2.) és az elkészült sétány üzemeltetéséről, Létesítmény-üzemeltető Kft-vel kötött szerződés teljesítéséről

            Előadó: T. Mészáros András polgármester

- Beszámoló a „Város Nyugalmáért” Közhasznú Közalapítvány 2011. évi működéséről

            Előadó: Segesdi János alpolgármester

- Beszámoló a településrészi önkormányzatok 2011. évi tevékenységéről

            Előadó: településrészi önkormányzatok elnökei

23. Egyebek

A következő napirendi pontok tárgyalásának idejére a Közgyűlés a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 12. § (4) bekezdésének értelmében zárt ülést tart!

24. Javaslat a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és a Lukin László Alapfokú Művészetoktatási Intézmény magasabb vezetői álláshelyére benyújtott pályázatok elbírálására

            Előadó: T. Mészáros András polgármester

Érd, 2012. június 15.

 

T. Mészáros András

 

Ajánlás a Facebook-on Share
Események
2018. november
HKSzCsPSzV
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
Felhívások
Meghívó
2018.11.19. hétfő 18:30
Parkvárosi Közösségi Ház (Gépész u. 14.) fszt. közösségi terem
2018.11.22. csütörtök 18:00
Polgárok Háza Díszterme – Érd, Alsó u. 3.
foldrajzi.jpg
katasztrofa
erdi_ujsag_2016.jpg
Érdi Lap
tamop
napraforgp
Érdi galéria