erdmost
erdiradio_online
handball
SzepesBanner
Megyei Jogú Városok Szövetsége
mjvsz
nav
KormanyzatBanner
Érdcenter
agaboga
CsukaBanner
tanuszoda
visegrad
tamop
MEGHÍVÓK, események
Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
A Közgyűlés júniusi rendes ülése

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2010. június 24-én, csütörtökön, 10.00 órai kezdettel tartja következő ülését.

NAPIREND ELŐTT:

Az Érdi Sport Díj átadása

NAPIRENDI JAVASLAT:

Helyszín: Polgárok Háza Díszterme - Alsó u. 3.
Kezdete: 2010.06.24. csütörtök 10:00

NAPIREND ELŐTT:

Az Érdi Sport Díj átadása

NAPIRENDI JAVASLAT:

1. Interpellációk:

- Javaslat az önkormányzati ingatlanhoz kapcsolódó szolgáltatásokkal összefüggő intézkedésekkel kapcsolatos interpelláció vizsgálati eredményének elfogadására (ingatlan értékbecslés, vagyonkataszter)

Előadó: Szabó Béla a Vagyongazdálkodási és Beszerzési Bizottság elnöke

 

- Javaslat a 2007. év végén és 2008. év elején megvásárolt akadálymentesítési, valamint útépítési tervdokumentációk beszerzésének indokait és körülményeit érintő vizsgálat alapján készült Jelentés elfogadására

Előadó: Tóth Tamás a Városfejlesztési, Műszaki és Mezőgazdasági Bizottság elnöke

 

2. Javaslat a „Mihálytelep” területére elkészült Településszerkezeti Terv, Szabályozási Terv és Helyi Építési Szabályzat módosításának tárgyalására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

3. Javaslat az Érd, Ilonatelep, Szajkó utca – Sas utca – 7. sz. elkerülő út által határolt területre vonatkozó településrendezési szerződés elfogadására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

4. - Javaslat Érd Megyei Jogú Város teljes területére vonatkozó településrendezési tervek –Településszerkezeti Terv, Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv – elfogadására. Javaslat a város építészeti örökségének helyi védelméről szóló 14/2007. (III.27.) KGY. rendelet módosítására, valamint a változtatási tilalom elrendeléséről szóló 28/2007. (V.18.) KGY rendelet hatályon kívül helyezésére

- Javaslat az Érd Megyei Jogú Város Építészeti-műszaki Tervtanács működéséről szóló 41/2007. (IX. 21.) KGY. rendelet módosítására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

5. Javaslat a Tárnok területén lévő hulladéklerakó fenntartásának költségeire

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

6. Javaslat ifj. Gróf Andrássy Gyula születésének 150. évfordulója kapcsán állítandó szobor szponzori támogatására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

7. Javaslat a város 2010. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

8. Javaslat a távhőszolgáltatás helyi szabályozásáról, valamint a távhőszolgáltatási díjak megállapításáról és alkalmazásáról szóló 2/2008. (I.25.) KGY. rendelet módosítására

Előadó: Dr. Csőzik László alpolgármester

 

9. Javaslat az Érd, Kossuth L. u. 42/a szám alatti 15737/2 hrsz-ú ingatlan vagyonkezelésbe adására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

10. Javaslat a Vagyongazdálkodási és Beszerzési Bizottság 35/2010. (V.18.) VB.  határozatának visszavonására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

11. Javaslat a Bem téri bevásárlóközpont beruházásra vonatkozó (hrsz: 3204/3) beépítési kötelezettség határidejének meghosszabbítására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

12. Javaslat a Szemünk Fénye Programban történő részvételre

Előadó: Segesdi János alpolgármester

 

13. Javaslat képzési programra benyújtandó pályázati projekt megvalósítására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

14. Javaslat támogatás nyújtására az árvízzel sújtott Aszaló Község Önkormányzata részére (hétfői postázás)

            Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

15. Javaslat Érd a Szociális Gondozó Központ Érd Aradi u. 7. sz. alatti I.sz. Bölcsőde dolgozói létszámának biztosítására

            Előadó: Segesdi János alpolgármester

 

16. Javaslat Érd Megyei Jogú Város Közoktatási Intézkedési Tervének módosítására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

17. Javaslat Érd Megyei Jogú Város fenntartásában működő oktatási-nevelési intézmények Nevelési és Pedagógiai Programjának módosítására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

18. Javaslat a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és a Móra Ferenc Általános Iskola alapító okiratának módosítására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

19. Javaslat a Szivárvány Óvoda Tusculanum Tagóvodája álláshelyeinek bővítésére

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

20. Javaslat a Vörösmarty Mihály Gimnázium álláshelyeinek bővítésére

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

21. Javaslat Érd Megyei Jogú Város közoktatási intézményeiben a 2010/2011. tanévben a pedagógus álláshelyek számának meghatározására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

 

22. Javaslat Érd Megyei Jogú Város közoktatási intézményeiben a 2010/2011. tanévben az indítható osztályok, csoportok számának meghatározására, valamint a maximális osztálylétszám túllépésének engedélyezésére

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

23. Javaslat Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat csatlakozására a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2011. évi fordulójához

Előadó: Kéri Mihály, az Oktatási és Művelődési Bizottság elnöke

 

24. Javaslat működtetési jog gyakorlásához történő hozzájárulások megújítására, vállalkozó orvosok részére az alapellátás biztosítására

Előadó: Dr. Schütz István, az Egészségügyi Bizottság elnöke

 

25. Javaslat a helyi önkormányzat esélyegyenlőségi programjára vonatkozó döntési jog átruházásra

Előadó: T. Mészáros András polgármester

               

26. Javaslat az érdi 24 223 hrsz-ú ingatlan térítésmentes felajánlásának elfogadására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

27. Javaslat a D+I Szervező Bt. bérleti díjtartozásának elengedésére

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

28. Javaslat a Sikeres Média Bt. számlatartozásának elengedésére

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

29. Javaslat vis maior támogatás iránti kérelem benyújtására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

30. Javaslat a KMOP-2.3.1/B-08-2009-0012 azonosító jelű, a közösségi közlekedés előnyben részesítése című pályázat részét képező buszkorridor kialakítására

            Előadó: Tóth Tamás, Városfejlesztési, Műszaki és Mezőgazdasági Bizottság elnöke

 

31. Javaslat a helyi közforgalmú közlekedés normatív támogatásának igénybevételéhez szükséges nyilatkozat megtételére

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

32. Beszámolók:

- Beszámoló Érd Megyei Jogú Város diáksportjáról és a fiatalok egészségmegőrzési programjáról

Előadó: Mórás Zsolt, a Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke

 

- Beszámoló a Batthyány Terv teljesítéséről

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

33. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

            Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

34. Tájékoztatók:

-         Tájékoztató az Egészségház létrehozásának lehetőségeiről

-         Tájékoztató az Érdi Kerekasztal (ÉKA) 2006-os határozatainak, döntéseinek teljesítéséről az elmúlt két év tükrében

-         Tájékoztató a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló 4/2007. (II. 26.) rendelet végrehajtásáról

-         Tájékoztató az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság által kiírt, a tűzoltóságok technikai eszközeinek fejlesztésére, felújítására benyújtott pályázatról

 

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

35. Egyebek

Ajánlás a Facebook-on Share
Események
2018. december
HKSzCsPSzV
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
Felhívások
Meghívó
2018.12.10. hétfő 10:00
Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
2018.12.10. hétfő 17:30
Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
2018.12.11. kedd 17:00
Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
foldrajzi.jpg
katasztrofa
erdi_ujsag_2016.jpg
Érdi Lap
tamop
napraforgp
Érdi galéria