erdmost
erdiradio_online
handball
SzepesBanner
Megyei Jogú Városok Szövetsége
mjvsz
nav
KormanyzatBanner
Érdcenter
agaboga
CsukaBanner
tanuszoda
visegrad
tamop
MEGHÍVÓK, események
Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Közgyűlés - 2007. április 19.

 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2007. április 19-én tartja következő ülését.

 

Az ülésre benyújtott előterjesztések. 

Helyszín: Polgárok Háza fsz. 7. számú terme - Érd, Alsó u. 3.
Kezdete: 2007.04.19. csütörtök 10:00

NAPIREND ELŐTT:

Az „Intelligens elektronikus közigazgatási programrendszer” keretében megvalósításra kerülő E-demokrácia-modul bemutatója

 

NAPIRENDI JAVASLAT:

1. Rendeletalkotási javaslat Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

2. Javaslat Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2004. (VI. 01.) számú rendelet (SZMSZ) felülvizsgálatára (I. forduló)

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

3. Javaslat az ingatlanok és közterületek tisztán tartásáról, és a szervezett hulladékkezelési közszolgáltatás kötelező igénybevételéről 23/2005. (VII. 01.) ÖK. rendelet módosítására

Előadó: Mecsériné Szilágyi Erzsébet, jegyzői jogkörben eljáró osztályvezető

 

4. Javaslat a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályairól szóló, 26/2004. (VII. 05.) számú rendelet módosítására

Előadó: Segesdi János alpolgármester

 

5. Javaslat a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló 4/2007. (II.26.) számú rendelet módosítására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

6. Javaslat az adóügyi feladatokat ellátó köztisztviselők anyagi érdekeltségének rendszeréről szóló rendelet megalkotására

Előadó:  T. Mészáros András polgármester

 

7.  Rendeletalkotási javaslat az Érdi Építészeti-műszaki Tervtanács működéséről

Előadó: T. Mészáros András polgármester


8. Javaslat az Érd Város Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ) szóló 33/2006. (VI.26.) ÖK. számú rendelete módosítására

- Javaslat az önkormányzat tulajdonát képező 0201 hrsz-ú külterületi ingatlan – intézményterület céljára történő - belterületbe vonására

Előadó: T. Mészáros András polgármester; Tóth Tamás tanácsnok

 

9. Javaslat a jegyzői álláshelyre kiírt pályázat elbírálására (helyszíni kiosztás)

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

10. Javaslat az aljegyzői álláshelyre kiírt pályázat elbírálására (helyszíni kiosztás)

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

11. Javaslat a Csuka Zoltán Városi Könyvtár intézményvezetői megbízására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

12. Javaslat az Érd és Térsége Víziközmű Kft. társtulajdonosai által megkötött együttműködési megállapodás módosítására

            Előadó:  T. Mészáros András polgármester

 

13. Javaslat vételi ajánlat megtételére az Érd és Térsége Víziközmű Kft. üzletrészének megvásárlása céljából

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

14. Javaslat az önkormányzat feladat-ellátási kötelezettségébe tartozó szociális szolgáltatások ellátásának vállalkozásba adására irányuló közbeszerzési eljárás megindítására

Előadó: Segesdi János alpolgármester

 

15. Javaslat terület átadásra az Érdi Református Egyházközösség részére

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

16. Javaslat eszközátadási szerződés megkötésére az ÉRD-KOM Kft-vel elfogadott határozat módosítására

-        Javaslat  az ÉRD-KOM Kft taggyűlésén szereplő határozati javaslatok elfogadására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

17. Javaslat a Vegyépszer Rt-vel kötött bérleti szerződés módosítására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

18. Javaslat Érd Megyei Jogú Város bűnmegelőzési és közbiztonsági koncepciójára

Előadó: Dombai Tamás, a Közrendvédelmi Bizottság elnöke

 

19. Javaslat a Tállya utcai óvodaudvar burkolat-felújítására

Előadó: Tekauer Norbert, az Érdligeti Településrészi Önkormányzat elnöke

 

20. Javaslat a fogyatékos személyek nappali ellátásáról szóló kistérségi megállapodáshoz való csatlakozásról szóló 18/2007.(I.25.) számú határozat módosítására

Előadó: Segesdi János alpolgármester

 

21. Javaslat közoktatási intézmények Diósd községgel közös fenntartását célzó mikrotérségi megállapodás elfogadására

Előadó: Segesdi János alpolgármester

 

22. Javaslat a  művészeti élet és a helyi tájékoztatás önkormányzati támogatására

            Előadó: Kéri Mihály, az Oktatási és Művelődési Bizottság elnöke

 

23. Javaslat a Csuka Zoltán Városi Könyvtár felzárkóztató, állománygyarapítási pályázatához önrész összegének meghatározására

Előadó: Kéri Mihály, az Oktatási és Művelődési Bizottság elnöke

 

24. Javaslat a tanítási időkeretet csökkentő órák, programok elfogadására

Előadó: Kéri Mihály, az Oktatási és Művelődési Bizottság elnöke

 

25. Javaslat a Városi Nevelési Tanácsadó alapító okiratának módosítására

Előadó: Kéri Mihály, az Oktatási és Művelődési Bizottság elnöke

 

26. Javaslat a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola alapító okiratának módosítására

Előadó: Kéri Mihály, az Oktatási és Művelődési Bizottság elnöke

 

27. Javaslat pályázat kiírására a II. Lajos Általános Iskola vezetői álláshelyére

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

28. Javaslat az egyházak, felekezetek és vallási közösségek önkormányzati támogatásával kapcsolatos pályázati határidők megállapítására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

29. Javaslat Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 10. számú fogorvosi körzet működtetési jogára kiírt pályázat eredménytelenné nyilvánítására és új pályázat kiírására

Előadó: Segesdi János alpolgármester

 

30. Javaslat Érd Megyei Jogú Város 2007. évi lomtalanítási ütemtervére

            Előadó:  T. Mészáros András polgármester

 

31. Beszámoló Érd Megyei Jogú Város Hivatásos Tűzoltósága 2006. évi tevékenységéről

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

32. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó: T. Mészáros András polgármester

33. Tájékoztatók

-        Tájékoztató a helyi és helyközi közlekedés helyzetéről (A teljes anyag a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Csoportjánál tekinthető meg)

-        Tájékoztató a Sirius Állat- és Természetvédelmi Alapítvány által üzemeltetett Ebtelep 2006. évi működéséről

-        Tájékoztató a Fészek Egyesület 2006. évi tevékenységéről

-        Tájékoztató az intézményi villamosenergia-költség csökkentésére kiírandó közbeszerzési pályázatról

-        Tájékoztató a Közgyűlés két ülése között történt fontosabb eseményekről (helyszíni kiosztás)

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

A következő napirendi pontok tárgyalásának idejére a Közgyűlés a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 12. § (4) bekezdésének értelmében zárt ülést tart.

 

34. Javaslat Érdi Sport Díj adományozására

Előadó: Mórás Zsolt, a Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke

 

35. Javaslat ápolási díj elutasítása ellen benyújtott fellebbezés elbírálására

Előadó: dr. Schütz István az Egészségügyi Bizottság elnöke

 

T. Mészáros András


 

Ajánlás a Facebook-on Share
Események
2018. november
HKSzCsPSzV
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
Felhívások
Meghívó
2018.11.19. hétfő 18:30
Parkvárosi Közösségi Ház (Gépész u. 14.) fszt. közösségi terem
2018.11.21. szerda 16:00
Polgármesteri Hivatal II. emeleti tárgyaló
2018.11.22. csütörtök 09:00
Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
foldrajzi.jpg
katasztrofa
erdi_ujsag_2016.jpg
Érdi Lap
tamop
napraforgp
Érdi galéria