erdmost
erdiradio_online
handball
SzepesBanner
Megyei Jogú Városok Szövetsége
mjvsz
nav
KormanyzatBanner
Érdcenter
agaboga
CsukaBanner
tanuszoda
visegrad
tamop
MEGHÍVÓK, események
Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Közgyűlés novemberi ülése

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2009. november 19-én, csütörtökön, 10.00 órai kezdettel tartja következő ülését.

 

NAPIREND ELŐTT:

Pest Megye 1000 éves évfordulója alkalmából emlékzászló átadása

Helyszín: Polgárok Háza Díszterme
Kezdete: 2009.11.19. csütörtök 10:00

NAPIRENDI JAVASLAT:

1. Válasz interpellációkra

2. Javaslat a 6. sz. főút elkerülő szakasza nyomvonalának módosítása kapcsán, a 6. sz. főút (Budafoki u.) – 6. sz., 7. sz. főút közös elkerülő szakasza – Ófalusi csomópont – M6 autópálya– településhatár (Bp. XXII. kerület) által közrezárt területen Településszerkezeti terv, Szabályozási terv és Helyi Építési Szabályzat elfogadására

            Előadó: T. Mészáros András polgármester

3. Javaslat az Érd, Szajkó utca – Sas utca – 7.sz. elkerülő út által határolt területre vonatkozó településrendezési tanulmányterv elfogadására

            Előadó: T. Mészáros András polgármester

4. Javaslat a volt Lőtér területe településrendezési tanulmánytervének elfogadására

            Előadó: T. Mészáros András polgármester

5. Javaslat az Érd MJV teljes közigazgatási területére készülő Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv egyeztetési anyagának elfogadására

            Előadó: T. Mészáros András polgármester

6. Javaslat a változtatási tilalom elrendeléséről szóló 28/2007. (V.18.) számú rendelet módosítására

            Előadó: T. Mészáros András polgármester

7. Javaslat Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott közoktatási intézmények középtávú feladatarányos finanszírozásának elveiről, létszámadatairól szóló 13/2004. (II. 26.) ÖK. határozat végrehajtásának felfüggesztéséről szóló 13/2009. (I.29.) KGY. határozat visszavonására

            Előadó: T. Mészáros András polgármester

8. Javaslat Érd Megyei Jogú Város 2009. évi költségvetésének módosítására

            Előadó: T. Mészáros András polgármester

9. Tájékoztató a város 2009. évi költségvetésének I-III. negyedéves teljesítéséről

            Előadó: T. Mészáros András polgármester

10. Javaslat Érd Megyei Jogú Város 2010. évi költségvetési koncepciójára

            Előadó: T. Mészáros András polgármester

11. Javaslat Érd Város névhasználatáról szóló 4/1994. (II. 25.) ÖK. rendelet módosítására

            Előadó: T. Mészáros András polgármester

12. Javaslat a város címerének és zászlajának alkotásáról és használatáról, valamint az épületek fellobogózásáról és feldíszítéséről szóló 36/1997. (XII.1.) számú Ök. rendelet módosítására

            Előadó: T. Mészáros András polgármester

13. Javaslat a távhőszolgáltatás helyi szabályozásáról, valamint a távhőszolgáltatási díjak megállapításáról és alkalmazásáról szóló 2/2008. (I.25.) KGY. rendelet módosítására

            Előadó: Dr. Aradszki András alpolgármester

14. Javaslat a közterületek-használatáról szóló 43/2004. (XII.23.) ÖK. számú rendelet módosítására

            Előadó: T. Mészáros András polgármester

15. Javaslat a helyi hulladékgazdálkodási tervről szóló 34/2004. (XI.2.) ÖK. rendelet felülvizsgálatára

            Előadó: T. Mészáros András polgármester   

16. Javaslat szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályairól szóló, 26/2004. (VII.5.) ÖK. rendelet módosítására

            Előadó: Segesdi János alpolgármester

17. Javaslat a gyámügyi igazgatásról és a gyermekek védelmének szabályairól szóló, 37/1997. (XII.1.) ÖK. rendelet módosítására

            Előadó: Segesdi János alpolgármester

18. Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 13/2000. (III.21.) ÖK. számú rendelet módosítására

            Előadó: Segesdi János alpolgármester

19. Rendeletalkotási javaslat a „lakásért életjáradékot” program bevezetésére (I. forduló)

            Előadó: Segesdi János alpolgármester

20. Javaslat a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítására

            Előadó: T. Mészáros András polgármester

21. Javaslat a Szivárvány Óvoda Alapító Okiratának módosítására, férőhelyeinek és álláshelyeinek bővítésére

            Előadó: T. Mészáros András polgármester

22. Javaslat a Szociális Gondozó Központ Alapító Okiratának módosítására

            Előadó: Segesdi János alpolgármester

23. Javaslat a Móra Ferenc Általános Iskola telephelyeinek bővítésére

            Előadó: T. Mészáros András polgármester

24. Javaslat az „Elektronikus helyi közigazgatási infrastruktúra fejlesztése” című, KMOP-2009-4.7.1 kódszámú pályázaton való részvételre

            Előadó: T. Mészáros András polgármester

25. Javaslat az Érdi Sport Kft. létrehozására

            Előadó: T. Mészáros András polgármester

26. Javaslat településőr foglalkoztatására

            Előadó: T. Mészáros András polgármester

27. Javaslat a Pest Megyei Speciális Mentő és Kutató Egyesület részére történő 2 db Lada Niva típusú terepjáró személygépkocsi térítésmentes átruházására

            Előadó: T. Mészáros András polgármester   

28. Javaslat üdülési jog ingyenes elfogadására

            Előadó: T. Mészáros András polgármester   

29. Javaslat a Fővárosi és Pest Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatallal fennálló használatba adási szerződés megszüntetéséről és a bérleti szerződés megkötéséről szóló 213/2009. (VI. 25.) KGY. határozat módosítására

            Előadó: T. Mészáros András polgármester

30. Javaslat a Kós Károly Szakképző Iskola Corvinus TISZK-be való belépésére

            Előadó: T. Mészáros András polgármester

31. Javaslat döntéshozatalra az Érdi Kistérségi Többcélú Társulás Kistérségi Közoktatási Intézkedési Tervről

            Előadó: T. Mészáros András polgármester

32. Javasat az iskolabusz-járat működtetéséről szóló, 253/2009. (IX.10.) KGY. határozat módosítására

            Előadó: Segesdi János alpolgármester

33. Az Esküdt utca - Felvigyázó utca - Elnök utca - Vörösmarty utca Szabadság tértől a Kossuth Lajos utcáig tartó szakasza szilárd burkolatának felújítása kapcsán fel nem használt támogatás lemondására

            Előadó: T. Mészáros András polgármester

34. Javaslat a csatorna társulati tagságból eredő érdekeltségi hozzájárulással kapcsolatos döntés meghozatalára

            Előadó: T. Mészáros András polgármester

35. Javaslat az érdi Csér és Csíz, Cinke és Cankó utcákban lévő, valamint a további csatorna beruházással érintett magántulajdonban lévő ingatlanok vonatkozásában közös megegyezéssel történő szolgalomalapításra

            Előadó: T. Mészáros András polgármester

36. Javaslat a Budaörs Kistérség Többcélú Társulással a jelzőrendszeres házi segítségnyújtással kapcsolatos szerződés felmondására

            Előadó: Segesdi János alpolgármester

37. Javaslat hozzájárulásra a Szakorvosi Rendelőintézet óraszám átcsoportosítására

            Előadó: Dr. Schütz István, az Egészségügyi Bizottság elnöke

38. Javaslat a 235/2009. (VI.25.) KGY. határozat módosítása az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft. megbízásáról a Parkvárosi alközpont, Érdliget alközpont, a Gazdaságfejlesztési területek, Ófalu akcióterületek előzetes akcióterületi tervei, valamint egy projektportfolió elkészítése tárgyában

            Előadó: T. Mészáros András polgármester

39. Javaslat a Duna Partnerségi Hálózathoz való csatlakozás jóváhagyására

            Előadó: T. Mészáros András polgármester

40. Javaslat az ENTP tagsággal kapcsolatos döntésre

            Előadó: T. Mészáros András polgármester

41. Javaslat a lakások és helyiségek bérletére valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvényben a települési önkormányzatok részére biztosított elővásárlási joggal kapcsolatos döntés meghozatalára

            Előadó: T. Mészáros András polgármester

42. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

            Előadó: T. Mészáros András polgármester

43. Tájékoztatók:

-  Tájékoztató a közlekedési kataszter jelenlegi állapotáról

            Előadó: Tóth Tamás, a Városfejlesztési, Műszaki és Mezőgazdasági Bizottság elnöke

-  Tájékoztató a polgármester, alpolgármesteri keretből nyújtott támogatásokról

-  Tájékoztatók a közgyűlés két ülése között történt fontosabb eseményekről

            Előadó: T. Mészáros András polgármester

44. Egyebek

A következő napirendi pontok tárgyalásának idejére a Közgyűlés a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 12. § (4) bekezdésének értelmében zárt ülést tart!

45. Tájékoztató a város illetékességi területén üzembe helyezett térfelügyeleti kamerarendszer működéséről

            Előadó: Kozma Károly r. alezredes kapitányságvezető

46. Beszámoló Érd Megyei Jogú Város Lakáskoncepciójának végrehajtásáról

            Előadó: Szabó Béla Vagyongazdálkodási és Beszerzési Bizottság elnöke

47. Javaslat eljárási bírságot kiszabó végzés ellen benyújtott fellebbezés elbírálására

            Előadó: T. Mészáros András polgármester

48. Javaslat tanszertámogatás megállapítása iránti kérelem elutasítása ellen benyújtott fellebbezés elutasítására

            Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

Ajánlás a Facebook-on Share
Események
2018. november
HKSzCsPSzV
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
Felhívások
Meghívó
2018.11.19. hétfő 18:30
Parkvárosi Közösségi Ház (Gépész u. 14.) fszt. közösségi terem
2018.11.22. csütörtök 18:00
Polgárok Háza Díszterme – Érd, Alsó u. 3.
foldrajzi.jpg
katasztrofa
erdi_ujsag_2016.jpg
Érdi Lap
tamop
napraforgp
Érdi galéria