erdmost
erdiradio_online
handball
SzepesBanner
Megyei Jogú Városok Szövetsége
mjvsz
nav
KormanyzatBanner
Érdcenter
agaboga
CsukaBanner
tanuszoda
visegrad
tamop
MEGHÍVÓK, események
Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Közgyűlés decemberi ülése

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése  2010. december 16-án (csütörtökön) 10.00 órakor tartja következő ülését.

NAPIREND ELŐTT:

Európa- és Világbajnoki helyezett Sportolók elismerése

 

NAPIRENDI JAVASLAT:

 

Helyszín: Polgárok Háza Díszterme
Kezdete: 2010.12.16. csütörtök 10:00

1. Javaslat Érd Megyei Jogú Város 2010. évi költségvetéséről szóló, 17/2010. (III.05.)  KGY. rendelet módosítására

            Előadó: T. Mészáros András polgármester

2. Rendeletalkotási javaslat az Önkormányzat 2011. évi átmeneti finanszírozásáról és költségvetési gazdálkodásáról

            Előadó: T. Mészáros András polgármester

3. - Tájékoztató Érd Megyei Jogú Város 2010. évi költségvetésének háromnegyedéves teljesítéséről

- Javaslat Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciójára

            Előadó: T. Mészáros András polgármester

4. Javaslat a helyi adókról szóló 44/2010. (XI. 26.) KGY. számú rendelet módosítására

            Előadó: T. Mészáros András polgármester

5. Javaslat az önkormányzati tulajdonú víziközműből szolgáltatott ivóvíz és a biztosított csatornaszolgáltatás díjainak megállapításáról szóló, 6/1994. (II.25.) ÖK. rendelet módosítására

            Előadó: T. Mészáros András polgármester

6. - Javaslat az ingatlanok és közterületek tisztán tartásáról, és a szervezett hulladékkezelési közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló, 23/2005. (VII.01.) ÖK. rendelet módosítására a 2011. évi közszolgáltatási díj meghatározása

- Beszámoló a szolgáltatás ellátására és az alkalmazás tapasztalataira vonatkozóan

- Előterjesztés a települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás egységnyi díjtételének kiszámítása alapjául szolgáló költségelemzésről

            Előadó: T. Mészáros András polgármester

                          dr. Szabolcs Mária jegyző

7. Javaslat az Érd Megyei Jogú Város fenntartásában működő közművelődési és közgyűjteményi intézményekben dolgozó közalkalmazottak juttatásainak szabályairól szóló 8/2008. (II.22.) KGY. rendelet módosítására

            Előadó: T. Mészáros András polgármester

8. Javaslat a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti tagozódásának, valamint Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2004. (VI.01.) ÖK. számú  rendeletének módosítására

            Előadó: T. Mészáros András polgármester

9. Javaslat a Dél-Budai Regionális Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Program előkészítéséhez kapcsolódó 3. számú támogatási szerződés módosítás elfogadására

            Előadó: T. Mészáros András polgármester

10. Javaslat az érdi 1/2 hrsz-ú, természetben az Érd, Fonó utcai vízmű telep állami tulajdonú ingatlanvagyon tulajdonjogának utólagos és ingyenes megszerzésére

            Előadó: T. Mészáros András polgármester

11. Javaslat pályázat benyújtására „Üzemelő vízbázisok diagnosztikai vizsgálata” című KEOP-2009-2.2.3/A kódszámú pályázati kiírásra

            Előadó: T. Mészáros András polgármester

12. Javaslat pályázat benyújtására a „Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése” című KEOP-2009-7.1.1.1 és KEOP-2009-1.1.1. kódszámú pályázati kiírásra

            Előadó: T. Mészáros András polgármester

13. Javaslat a Lőcsei út - illetve a Tárnoki út és a Damjanich utca Lőcsei úttal közös csatlakozási területe - szilárd burkolatának felújítása kapcsán fel nem használt támogatás lemondásáról szóló 327/2010. (XI. 25.) KGY. számú határozat módosítására (helyszíni kiosztás)

            Előadó: T. Mészáros András polgármester

14. Javaslat a Csuka Zoltán Városi Könyvtár létszámának bővítésére

            Előadó: T. Mészáros András polgármester

15. Javaslat Érd Megyei Jogú Város fenntartásában működő oktatási-nevelési intézmények Nevelési és Pedagógiai Programjának módosítására

            Előadó: T. Mészáros András polgármester

16. Javaslat Érd Megyei Jogú Város Szociális Szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálatára

            Előadó: Segesdi János alpolgármester

17. Javaslat megállapodás megkötésére jelzőrendszeres házi segítségnyújtó jelzőberendezések és operátori központ biztosítása tárgyában

            Előadó: Segesdi János alpolgármester

18. Javaslat Dr. Váli Erzsébet háziorvos működtetési joga elidegenítéséhez és Dr. Nery Klaudia Krisztina háziorvos működtetési jog megszerzéséhez való hozzájárulás megadására

            Előadó: Dr. Veres Judit, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke

19. Javaslat Érd Megyei Jogú Város környezeti fenntarthatósági tervének elfogadására – „Local Agenda 21” program

            Előadó: T. Mészáros András polgármester

20. Javaslat Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011. évi munkatervére

            Előadó: T. Mészáros András polgármester

21. Javaslat a Polgármesteri Hivatal 2011. évi kiemelt céljainak meghatározására

            Előadó: T. Mészáros András polgármester

22. Javaslat Érd Megyei Jogú Város Hivatásos Tűzoltósága 2011. évi kiemelt céljainak meghatározására

            Előadó: T. Mészáros András polgármester,

                          Vörös János tűzoltóparancsnok

23. Javaslat a Hinterland Mérnöki Iroda Kft.-vel és az Égszi Senior Kft.-vel 2006. és 2009. között megkötött egyes szerződésekkel kapcsolatos intézkedésekre

            Előadó: T. Mészáros András polgármester

24. Beszámoló a Prettl Electronics Hungary Kft-vel kötött együttműködési megállapodásról

            Előadó: T. Mészáros András polgármester

25. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról

            Előadó: T. Mészáros András polgármester

26. Tájékoztatók:

- Tájékoztató a „Kistérségi járóbeteg szakellátás fejlesztése a Közép-magyarországi régióban” KMOP 4.3.2 pályázat végrehajtásáról (Szakorvosi Rendelőintézet felújítása)

- Tájékoztató a minőségbiztosítási rendszerhez kapcsolódó felmérésről

- Tájékoztató a Közgyűlés két ülése között történt fontosabb eseményekről

            Előadó: T. Mészáros András polgármester

27. Egyebek

 

A következő napirendi pontok tárgyalásának idejére a Közgyűlés a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 12. § (4) bekezdésének értelmében zárt ülést tart!

 

28. Javaslat tanszer-tankönyv támogatás iránti kérelem elutasítása ellen benyújtott fellebbezés elbírálására (2 db)

            Előadó: T. Mészáros András polgármester

29. Javaslat ápolási díj megállapítása iránti kérelem elutasítása ellen benyújtott fellebbezés elbírálására

            Előadó: T. Mészáros András polgármester

30. Javaslat átmeneti segély megállapítása iránti kérelem elutasítása ellen benyújtott fellebbezés elbírálására

            Előadó: T. Mészáros András polgármester

Érd, 2010. december 10.

T. Mészáros András

Ajánlás a Facebook-on Share
Események
2018. október
HKSzCsPSzV
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
Felhívások
Meghívó
2018.10.24. szerda 15:00
Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
2018.10.24. szerda 17:00
Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
2018.10.25. csütörtök 10:00
Polgárok Háza Díszterme – Érd, Alsó u. 3.
foldrajzi.jpg
katasztrofa
erdi_ujsag_2016.jpg
Érdi Lap
tamop
napraforgp
Érdi galéria