erdmost
erdiradio_online
handball
SzepesBanner
Megyei Jogú Városok Szövetsége
mjvsz
nav
KormanyzatBanner
Érdcenter
agaboga
CsukaBanner
tanuszoda
visegrad
tamop
MEGHÍVÓK, események
Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Közgyűlés 2014. december 18-ai ülése

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2014. december 18-án (csütörtökön) 10:00 órakor tartja következő ülését.

Helyszín: Polgárok Háza Díszterme
Kezdete: 2014.12.18. csütörtök 10:00

NAPIREND ELŐTT

Érd Szociális Munkájáért Díj átadása

 

NAPIRENDI JAVASLAT:

1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó: T. Mészáros András polgármester

2. - Tájékoztató a 2014. évi, őszi zöld- és biohulladék elszállításáról

Előadó: T. Mészáros András polgármester

- Tájékoztató a 2014. szeptember 11-14-én történt rendkívüli esőzések miatt bekövetkezett szennyvíz elöntések tapasztalatairól és a további elöntések elleni védekezés lehetőségeiről

Előadó: T. Mészáros András polgármester

- Tájékoztató a 2014. évi választásokkal kapcsolatban kihelyezett plakátok eltávolításáról (későbbi postázás)

Előadó: Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző

3. Rendeletalkotási javaslat az Önkormányzat 2015. évi átmeneti finanszírozásáról és költségvetési gazdálkodásáról

Előadó: T. Mészáros András polgármester

4. Javaslat Érd Megyei Jogú Város 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.6.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

5. Javaslat az ingatlanok és közterületek tisztán tartásáról, és a szervezett hulladékkezelési közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 23/2005. (VII.01.) önkormányzati rendelet módosítására, valamint a települési szilárd hulladék kezelésére vonatkozó közszolgáltatási szerződés módosítására az elkülönített hulladékgyűjtés bevezetésével összefüggésben

Előadó: T. Mészáros András polgármester

6. Javaslat a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek juttatásairól és támogatásairól szóló 24/2012. (V.7.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

7. Javaslat a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek megszegésének jogkövetkezményeiről szóló 34/2013. (XI.7.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

8. Javaslat önkormányzati bizottságok megnevezésének megváltozásával érintett egyes önkormányzati rendeletek módosítására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

9. Javaslat Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2015. évi költségvetési koncepciójára

Előadó: T. Mészáros András polgármester

10. Javaslat a közgyűlés bizottsági elnökeinek és tagjainak megválasztásáról szóló 249/2014. (X.23.) határozat módosítására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

11. Javaslat a Polgármesteri Hivatal álláshelyeinek, valamint az önkormányzat költségvetéséből közvetlenül finanszírozott álláshelyek meghatározására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

12. Javaslat folyószámlahitel szerződés megkötésére

Előadó: T. Mészáros András polgármester

13. Javaslat az Érd város több részterületét érintő Településszerkezeti Terv, és Helyi Építési Szabályzat módosítás véleményezésének lezárására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

14. Javaslat egyes költségvetési szervek alapító okiratainak módosítására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

15. Javaslat a 2014. december 1-jén kezdődő közfoglalkoztatással kapcsolatos döntések meghozatalára

Előadó: Simó Károly alpolgármester

16. Javaslat az Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Kft-nek nyújtandó tagi kölcsön összegének meghatározására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

17. Javaslat a könyvvizsgáló személyében bekövetkező változás létesítő okiratokban történő átvezetésére

Előadó: T. Mészáros András polgármester

18. Javaslat az Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság új felügyelő bizottsági tagjának megválasztására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

19. Javaslat a kizárólagos önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok egységes javadalmazási szabályzatának megalkotására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

20. Javaslat „autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítás közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátására” tárgyú pályázati eljárás eredményének megállapítására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

21. Javaslat Érd Megyei Jogú Város Szociális Szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálatára

Előadó: Dr. Bács István alpolgármester

22. Javaslat Diósd Város Önkormányzata által szociális feladatok biztosítására kiírt pályázaton való részvételre, valamint feladat-ellátási szerződés megkötésére

Előadó: Dr. Bács István alpolgármester

23. Javaslat szolgáltatási szerződés megkötésére Tárnok Nagyközség Önkormányzatával hajléktalan személyek átmeneti ellátásának biztosítására, valamint a Tárnok Nagyközséggel kötött jelzőrendszeres házi segítségnyújtásról szóló szolgáltatási szerződés módosítására

Előadó: Dr. Bács István alpolgármester

24. Javaslat a területi ellátási kötelezettséggel működő megüresedett 1. számú házi-gyermekorvosi körzet betöltésére irányuló pályázat kiírására

Előadó: Dr. Bács István alpolgármester

25. Javaslat szolgáltatási szerződés megújítására a Napra Forgó Nonprofit Közhasznú Kft-vel hátrányos helyzetű munkavállalók részére nyújtandó álláskeresési és munkaerő közvetítő szolgáltatás tekintetében

Előadó: T. Mészáros András polgármester

26. Javaslat az érdi Kós Károly Szakképző Iskola közétkeztetésének biztosítására megkötött vállalkozási szerződés módosítására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

27. Javaslat a Polgármesteri Hivatal dolgozói béren kívüli juttatásai 2015. évi keretösszegének megállapítására (későbbi postázás)

Előadó: T. Mészáros András polgármester

28. Javaslat a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői 2015. évi teljesítménykövetelményeinek alapját képező stratégiai célok meghatározására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

29. Javaslat Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2015. évi munkatervének elfogadására és a 2015. évi közmeghallgatás időpontjának meghatározására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

30. Javaslat az Érdi Újság kiadására vonatkozó szerződés felmondására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

31. Javaslat a Közép-Magyarországi Bioenergetikai és Térségfejlesztési Klaszterből történő kilépésre

Előadó: T. Mészáros András polgármester

32. Javaslat a Polgármesteri Hivatal, valamint az önkormányzati intézmények 2015. évi belső ellenőrzési terveinek jóváhagyására

Előadó: Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző

33. Beszámoló az Érdi Települési Értéktár Bizottság 2014. II. félévben végzett munkájáról, valamint javaslat a Bizottság 2015. évre vonatkozó munka- és pénzügyi tervének jóváhagyására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

34. Egyebek

A következő napirendi pontok tárgyalásának idejére a Közgyűlés a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés a) pontja értelmében zárt ülést tart!

35. Javaslat Csuka Zoltán Díj 2015. évi adományozására

Előadó: Kéri Mihály, a Köznevelési és Művelődési Bizottság elnöke

36. Javaslat Érdi Művészeti Díj 2015. évi adományozására

Előadó: Kéri Mihály, a Köznevelési és Művelődési Bizottság elnöke

37. Javaslat fellebbezés elbírálására közgyógyellátásra való jogosultság iránt benyújtott kérelem érdemi vizsgálat nélküli elutasítása tárgyában

Előadó: T. Mészáros András polgármester

38. Javaslat fellebbezés elbírálására jogosulatlan közterület-használat tárgyában

Előadó: T. Mészáros András polgármester

17.00 órától - KÖZMEGHALLGATÁS


Ajánlás a Facebook-on Share
Események
2018. december
HKSzCsPSzV
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
Felhívások
Meghívó
2018.12.18. kedd 15:00
Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
2018.12.18. kedd 17:00
Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
2018.12.20. csütörtök 10:00
Polgárok Háza Díszterme – Érd, Alsó u. 3.
foldrajzi.jpg
katasztrofa
erdi_ujsag_2016.jpg
Érdi Lap
tamop
napraforgp
Érdi galéria