erdmost
erdiradio_online
handball
SzepesBanner
Megyei Jogú Városok Szövetsége
mjvsz
nav
KormanyzatBanner
Érdcenter
agaboga
CsukaBanner
tanuszoda
visegrad
tamop
MEGHÍVÓK, események
Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
A Közgyűlés decemberi ülése

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. december 19-én - csütörtökön - 10:00 órakor tartja következő ülését.

Helyszín: Polgárok Háza Díszterme
Kezdete: 2013.12.19. csütörtök 10:00

NAPIRENDI JAVASLAT:

1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

            Előadó: T. Mészáros András polgármester

2. Tájékoztatók:

- Tájékoztató a helyi közösségi közlekedés támogatására biztosított szerkezetátalakítási tartalék felhasználásáról

    Előadó: Segesdi János alpolgármester

- Tájékoztató az Érdi Rádió megindításával kapcsolatos intézkedések megtételéről 

    Előadó: T. Mészáros András polgármester

- Tájékoztató a behajthatatlanná minősített követelésekről

    Előadó: T. Mészáros András polgármester

3. Rendeletalkotási javaslat az Önkormányzat 2014. évi átmeneti finanszírozásáról és költségvetési gazdálkodásáról

    Előadó: T. Mészáros András polgármester

4. Javaslat Érd Megyei Jogú Város 2013. évi költségvetéséről szóló 10/2013. (III.18.) önkormányzati rendelet módosítására

    Előadó: T. Mészáros András polgármester

5. Rendeletalkotási javaslat a szociális ellátások helyi szabályairól

    Előadó: Segesdi János alpolgármester

6. Javaslat az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által alapított tanulmányi ösztöndíjakról szóló 30/2013. (IX.24.) önkormányzati rendelet módosítására

    Előadó: Kéri Mihály, az Oktatási és Művelődési Bizottság elnöke

7. Javaslat Érd Megyei Jogú Város fenntartásában működő intézményekben foglalkoztatott közalkalmazottak juttatásainak szabályairól szóló rendeletek módosítására (hétfői postázás)

    Előadó: T. Mészáros András polgármester

8. Javaslat a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek juttatásairól és támogatásairól szóló 24/2012. (V.7.) önkormányzati rendelet módosítására

    Előadó: T. Mészáros András polgármester

9. Javaslat a háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi és a területi védőnői körzetekről szóló 64/2011. (VIII.1.) önkormányzati rendelet módosítására

    Előadó: Segesdi János alpolgármester

10. Javaslat a temető kapacitás növelésének átmeneti megoldására, illetve a temető bővítésére kapcsolatos döntések meghozatalára, valamint javaslat a köztemetők fenntartásáról, rendjéről és üzemeltetéséről szóló 31/1999. (XI. 29.) önkormányzati rendeletnek a szociális temetéssel összefüggő módosítására

    Előadó: T. Mészáros András polgármester

11. Javaslat a kéményseprő-ipari közszolgáltatási szerződések felülvizsgálatára, továbbá a Pest Megye területén történő kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 62/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelet módosítására

    Előadó: T. Mészáros András polgármester

12. Javaslat a Polgármesteri Hivatal létszámának meghatározására, beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2013. évi tevékenységéről

    Előadó: T. Mészáros András polgármester

13. Javaslat az Érd és Térsége Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft-vel megkötött hulladékkezelési közszolgáltatási szerződéssel kapcsolatosan érkezett törvényességi felhívással kapcsolatos döntés meghozatalára

    Előadó: T. Mészáros András polgármester

14. Javaslat a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás ellátásával kapcsolatos szándéknyilatkozat kiadására

    Előadó: T. Mészáros András polgármester

15. Javaslat az Érd, Budai u. 8. szám alatti, 22562/A/1 hrsz-ú társasházi ingatlan megvásárlására

    Előadó. T. Mészáros András polgármester

16. Javaslat a Kincses Óvoda Kutyavári Tagóvodája férőhelybővítéséről szóló beruházási célokmány jóváhagyására vonatkozó 182/2013. (VI.27.) határozat módosítására

    Előadó. T. Mészáros András polgármester

17. Javaslat az EU Önerő Alap felhasználásának részletes szabályairól szóló 285/2012. (X.9.) Korm. rendelet alapján pályázat benyújtásáról szóló 324/2012. (X.18.) határozat visszavonására

    Előadó: T. Mészáros András polgármester

18. Javaslat a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal megkötött vagyonkezelési szerződés módosítására

    Előadó: T. Mészáros András polgármester

19. Javaslat a 8934 hrsz-ú közterületből 155 m2 nagyságú terület kivonására vonatkozó 136/2013 (VI.30.), valamint a 226/2013. (IX.19.) határozatok visszavonására

    Előadó: T. Mészáros András polgármester

20. Javaslat a Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény helyiségének hasznosítására

    Előadó: Szabó Béla, a Városfejlesztési, Üzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottság elnöke

21. Javaslat Érd Megyei Jogú Város stratégiai zajtérképe felülvizsgálatára

    Előadó. T. Mészáros András polgármester

22. Javaslat az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft. alapító okiratának módosítására

    Előadó: T. Mészáros András polgármester

23. Javaslat az Érd, Velencei u. 39-41. szám alatti uszoda, sport- és rendezvénycsarnok működési költségei biztosításáról szóló 214/2013. (IX.19.) határozat módosítására

    Előadó: T. Mészáros András polgármester

24. Javaslat Törökbálint Önkormányzatával a Felsővölgyi úti ingatlanok csatornázása érdekében megkötött megállapodás módosítására

    Előadó: T. Mészáros András polgármester

25. Javaslat a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ közreműködésével társfinanszírozásban megvalósuló, a Budafoki útra (6. sz. út 18+670 km szelvénye) tervezett gyalogos átkelőhely kialakítására

    Előadó: T. Mészáros András polgármester

26. Javaslat az ÉTV Kft eszközei között nyilvántartott víziközműveknek, illetőleg víziközmű létrehozására irányuló beruházásoknak az ellátásért felelős Önkormányzatra történő átruházásának jóváhagyására

    Előadó: T. Mészáros András polgármester

27. Javaslat a Szivárvány Óvoda alapító okiratának módosítására

    Előadó. T. Mészáros András polgármester

28. Javaslat Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2014. évi munkatervének elfogadására és a közmeghallgatás időpontjának meghatározására

    Előadó: T. Mészáros András polgármester

29. Javaslat a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői 2014. évi teljesítménykövetelményeinek alapját képező stratégiai célok meghatározására

    Előadó: T. Mészáros András polgármester

30. Javaslat a Polgármesteri Hivatal, valamint az önkormányzati intézmények 2014. évi belső ellenőrzési terveinek jóváhagyására

    Előadó: Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző

31. Javaslat az önkormányzat 2013. évi közbeszerzési tervének módosítására

    Előadó: T. Mészáros András polgármester

32. Javaslat az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény magasabb vezetői teendőinek ellátására vonatkozó pályázat kiírásáról szóló 278/2013. (XI.21.) határozat módosítására

    Előadó: T. Mészáros András polgármester

33. Javaslat pályázat kiírására a Szociális Gondozó Központ magasabb vezetői teendőinek ellátására

    Előadó: T. Mészáros András polgármester

34. Javaslat szolgáltatási szerződés megújítására a Napra Forgó Nonprofit Közhasznú Kft-vel hátrányos helyzetű munkavállalók részére nyújtandó álláskeresési és munkaerő közvetítő szolgáltatásra

    Előadó: Segesdi János alpolgármester

35. Javaslat Tárnok Nagyközség Önkormányzatával jelzőrendszeres házi segítségnyújtás biztosítására kötött szolgáltatási szerződés időbeli hatályának meghosszabbítására

    Előadó: Segesdi János alpolgármester

36. Javaslat szolgáltatási szerződés megkötésére Tárnok Nagyközség Önkormányzatával hajléktalan személyek átmeneti ellátásának biztosítására

    Előadó: Segesdi János alpolgármester

37. Javaslat praxisjog gyakorlásához történő hozzájárulás megújítására, vállalkozó háziorvos részére a háziorvosi alapellátás biztosítására

    Előadó: Dr. Veres Judit, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke

38. Javaslat fogorvosi szerződés megszüntetésére, új szerződés megkötésére  

    Előadó: Dr. Veres Judit, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke

39. Beszámoló az SH/3/32 kódszámú „Érd Megyei Jogú Város vízellátási rendszerének rekonstrukciója az ellátásbiztonság érdekében” című pályázathoz kapcsolódó önerő igényről

    Előadó: T. Mészáros András polgármester

40. Egyebek

A következő napirendi pontok tárgyalásának idejére a Közgyűlés a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés a) pontja értelmében zárt ülést tart!

41. Javaslat az Érdi Művészeti Díj 2013. évi adományozására

    Előadó: Kéri Mihály, az Oktatási és Művelődési Bizottság elnöke

Ajánlás a Facebook-on Share
Események
2018. október
HKSzCsPSzV
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
Felhívások
Meghívó
2018.10.24. szerda 15:00
Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
2018.10.24. szerda 17:00
Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
2018.10.25. csütörtök 10:00
Polgárok Háza Díszterme – Érd, Alsó u. 3.
foldrajzi.jpg
katasztrofa
erdi_ujsag_2016.jpg
Érdi Lap
tamop
napraforgp
Érdi galéria