erdmost
erdiradio_online
handball
SzepesBanner
Megyei Jogú Városok Szövetsége
mjvsz
nav
KormanyzatBanner
Érdcenter
agaboga
CsukaBanner
tanuszoda
visegrad
tamop
MEGHÍVÓK, események
Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Közgyűlés MEGHÍVÓ 2010. szeptember 02.

M E G H Í V Ó

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése

 

2010. szeptember 2-án (csütörtökön) 10.00 órakor kezdődő ülésére

 

Az ülés helye: Polgárok Háza Díszterme – Érd, Alsó u. 3.

Helyszín: Polgárok Háza Díszterme – Érd, Alsó u. 3.
Kezdete: 2010.09.02. csütörtök 10:00

NAPIRENDI JAVASLAT:

 

 

1. Interpellációk, interpellációkra adott válaszok elfogadása:

 

- Válasz dr. Döcsakovszky Béla „Önkormányzati segítség?” tárgyában benyújtott interpellációjára

- Válasz Tímár Istvánné „Az Érdi Lap elhelyezése” tárgyában benyújtott interpellációjára

 

 

2. Javaslat döntéshozatalra „az önkormányzati ingatlanhoz kapcsolódó szolgáltatásokkal összefüggő intézkedésekkel (ingatlan értékbecslés, vagyonkataszter)” kapcsolatos interpelláció kivizsgálásának eredményéről szóló határozat alapján

 

Előadó: Szabó Béla a Vagyongazdálkodási és Beszerzési Bizottság elnöke

 

 

3. Javaslat a zaj- és rezgésvédelem helyi szabályozásáról szóló 61/2009. (X.16.) KGY. rendelet módosítására, zajvédelmi szempontból fokozottan védett terület kijelölésére

 

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

 

4. Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 13/2000. (III.21.) számú rendelet módosítására

 

Előadó: Segesdi János alpolgármester

 

 

 

 

5. Javaslat Érd Megyei Jogú Város közoktatási intézményeiben a 2010/2011. tanévben a pedagógus álláshelyek számának-, valamint az iskolákban a heti órakeret meghatározására

 

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

 

6. Javaslat Érd Megyei Jogú Város közoktatási intézményeiben – Vörösmarty Mihály Gimnázium, Kincses Óvoda, Szivárvány Óvoda – a 2010/2011. tanévben/nevelési évben a maximális osztály- és csoportlétszám túllépésének engedélyezésére

 

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

 

7. Javaslat Érd Megyei Jogú Város 2010. évi költségvetésében szereplő, műemlékvédelemre szánt keretösszeg felhasználására

 

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

 

8. Javaslat az Érd-Kom Kft.-vel kötendő megállapodás elfogadására

 

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

 

9. Javaslat a második fordulós Svájci Alap pályázathoz kapcsolódó, a MÁV Magyar Államvasutak Zrt. tulajdonában és vagyonkezelésében álló ingatlanokkal kapcsolatos kártalanítási megállapodás megkötésére irányuló kötelezettség-vállalási nyilatkozat megtételére

 

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

 

10. Javaslat a Pest Megyei Víz- és Csatornamű Vállalat végelszámolásának lezárására

 

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

 

11. Javaslat a 0191/72, 0191/73, 0191/74, 0191/75, 0191/77 és a 0191/59, 0191/62, 0191/63, 0191/64, 0191/4 hrsz-ú külterületi ingatlanok belterületbe vonására

 

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

 

12. Javaslat működtetési jog gyakorlásához történő hozzájárulások megújítására, vállalkozó orvosok részére az alapellátás biztosítására

           

Előadó: Segesdi János alpolgármester

 

 

13. Javaslat megállapodás megkötésére Tárnok Nagyközség önkormányzatával jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátására

 

Előadó: Segesdi János alpolgármester

 

 

14. Javaslat Érd Megyei Jogú Város Idősügyi Tanácsának létrehozására, valamint az Idősügyi Tanács Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadására

 

Előadó: Segesdi János alpolgármester

 

 

15. Javaslat a Gárdonyi Géza Általános Iskola felújítására vonatkozó vizsgálati anyag megtárgyalására

 

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

 

16. Beszámoló a Pénzügyi és Költségvetést Ellenőrző Bizottság 2009. évi tevékenységéről

 

Előadó: Jakab Béla, Pénzügyi és Költségvetést Ellenőrző Bizottság elnöke

 

 

17. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

 

            Előadó: T. Mészáros András   polgármester

 

 

18. Tájékoztatók:

 

-                              Tájékoztató Érd Megyei Jogú Város 2010. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról

 

-                              Tájékoztató a polgármesteri keretből 2010. I. félévben nyújtott támogatásokról

 

-                              Tájékoztató a Közgyűlés két ülése között történt fontosabb eseményekről

 

Előadó: T. Mészáros András polgármester       

 

 

-                              Tájékoztató a Településrészi Önkormányzatok 2009. évi tevékenységéről

 

Előadó: Részönkormányzatok elnökei

 

19. Egyebek

 

 

 

 

 

 

A következő napirendi pontok tárgyalásának idejére a Közgyűlés a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 12. § (4) bekezdésének értelmében zárt ülést tart!

 

 

 

20. Javaslat a szavazatszámláló bizottságok tagjainak megválasztására

 

Előadó: dr. Szabolcs Mária jegyző

 

 

21. Javaslat a Pest Megye Környezetvédelméért Díj adományozására

 

            Előadó: T. Mészáros András   polgármester

 

 

22. Javaslat bölcsődei elhelyezés elutasítása ellen benyújtott fellebbezés elbírálására

 

            Előadó: Mészáros Mihály, a Szociális Bizottság elnöke

 

 

23. Javaslat bölcsődei elhelyezés iránti kérelem elutasítása ellen benyújtott fellebbezés elbírálására

 

            Előadó: Mészáros Mihály, a Szociális Bizottság elnöke

 

 

24. Javaslat ápolási díjra való jogosultság megszüntetése ellen benyújtott fellebbezés elbírálására

 

Előadó: dr. Schütz István, az Egészségügyi Bizottság elnöke

 

 

Ajánlás a Facebook-on Share
Események
2018. december
HKSzCsPSzV
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
Felhívások
Meghívó
2018.12.13. csütörtök 09:00
Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
2018.12.14. péntek 18:00
volt II. Lajos Általános Iskola (2030 Érd, Fő u. 42.)
foldrajzi.jpg
katasztrofa
erdi_ujsag_2016.jpg
Érdi Lap
tamop
napraforgp
Érdi galéria