erdmost
erdiradio_online
handball
SzepesBanner
Megyei Jogú Városok Szövetsége
mjvsz
nav
KormanyzatBanner
Érdcenter
agaboga
CsukaBanner
tanuszoda
visegrad
tamop
MEGHÍVÓK, események
Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Közgyűlés 2015. novemberi ülése

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2015. november 26-án - csütörtökön - 10.00 órától tartja következő ülését. 

Helyszín: Polgárok Háza Díszterme
Kezdete: 2015.11.26. csütörtök 10:00

NAPIREND ELŐTT: 

Érd Város Szociális Munkájáért Díj átadása

 

NAPIRENDI JAVASLAT: 

1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

2. Tájékoztató a Bűnmegelőzési projektek megvalósítása című pályázat benyújtásáról

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

3. Javaslat Érd Megyei Jogú Város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II.13.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

4. Javaslat a helyi adókról szóló 42/2011. (VI.29) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: T.  Mészáros András polgármester

 

5. Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, a közétkeztetésről, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 83/2011. (XII.22.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Simó Károly alpolgármester

 

6. Javaslat az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által alapított tanulmányi ösztöndíjakról szóló 30/2013. (IX.24.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: Kéri Mihály, a Köznevelési és Művelődési Bizottság elnöke

 

7. Javaslat az ingatlanok és közterületek tisztán tartásáról, és a szervezett hulladékkezelési közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 23/2005. (VII.01.) önkormányzati rendelet, és a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek megszegésének jogkövetkezményeiről szóló 34/2013.(XI.7.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: Antunovits Antal és dr. Bács István települési képviselők

 

8. Javaslat a 40-es számú vasúti fővonal Kelenföld-Százhalombatta szakaszának korszerűsítése kapcsán a Településszerkezeti Terv, és a Helyi Építési Szabályzat módosítására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

9. Javaslat az Érd alsó (30a) – Érd (40a) vasúti vonalakat összekötő vágány létesítésével kapcsolatos telepítési tanulmányterv elfogadására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

10. Javaslat a Pest megye önálló NUTS 2-es régióvá válásával kapcsolatos kezdeményezés támogatására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

11. Javaslat a KRAUSE Kft. telephelyére – Érd, 24799/3 és 24726 hrsz-ú ingatlanok – vonatkozó telepítési tanulmányterv elfogadására, és településrendezési szerződés megkötésére (későbbi postázás)

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

12. Javaslat beruházási célokmány módosítására az Érd, Rómer Flóris tér 1. szám alatti, 15452/1 helyrajzi számú ingatlanon található épület Család- és Gyermekjóléti Központtá történő átalakításával kapcsolatban

Előadó. T. Mészáros András polgármester

 

13. Javaslat a kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátására kiírt pályázat elbírálására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

14. Javaslat az érdi szennyvíztisztító telep és a kapcsolódó csatornahálózat üzemeltetésére kötött koncessziós szerződés módosítására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

15. Javaslat a 2014. évre fennálló vízi közmű eszközhasználati díjtartozás részbeni elengedésére

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

16. - Javaslat költségvetési szervek alapító okiratainak módosítására

- Javaslat az önkormányzat családsegítési, illetve gyermekjóléti szolgáltatási feladatainak ellátásához kapcsolódó döntések meghozatalára

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

17. Javaslat a városi térfigyelő kamerarendszer korszerűsítésére vonatkozó koncepció elfogadására és az új kamerarendszer térfigyelő kamerahelyeinek kijelölésére

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

18. Javaslat a közterületi információs rendszer terveinek elfogadására és az ütemezett megvalósítás költségeinek biztosítására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

19. Javaslat a Magyar Labdarúgó Szövetség által meghirdetett Országos Pályaépítési Program című pályázat keretében többlet önerő biztosítására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

20. Javaslat fiókgyógyszer létrehozásával kapcsolatos döntés meghozatalára

Előadó: dr. Bács István alpolgármester

 

21. Javaslat praxisjog gyakorlásához történő hozzájárulás megújítására, vállalkozó fogorvosok részére a fogorvosi alapellátás biztosítása érdekében

Előadó: dr. Bács István alpolgármester

 

22. Egyebek 

 

A következő napirendi pont tárgyalásának idejére a Közgyűlés a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés a) pontja értelmében zárt ülést tart! 

 

23. Javaslat a szennyvízelvezető hálózatra történő közműcsatlakozáshoz nyújtott önkormányzati visszatérítendő támogatás elutasítása ellen benyújtott fellebbezés elbírálására

Előadó: T. Mészáros András polgármester 

 

17.00 órától - KÖZMEGHALLGATÁS

 

Ajánlás a Facebook-on Share
Események
2018. december
HKSzCsPSzV
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
Felhívások
Meghívó
2018.12.13. csütörtök 09:00
Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
2018.12.14. péntek 18:00
volt II. Lajos Általános Iskola (2030 Érd, Fő u. 42.)
foldrajzi.jpg
katasztrofa
erdi_ujsag_2016.jpg
Érdi Lap
tamop
napraforgp
Érdi galéria