erdmost
erdiradio_online
handball
SzepesBanner
Megyei Jogú Városok Szövetsége
mjvsz
nav
KormanyzatBanner
Érdcenter
agaboga
CsukaBanner
tanuszoda
visegrad
tamop
HATÁROZATOK
Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Az OEVB 34/2018. (IV.5.) határozata
2018.04.06. péntek 13:56

Demokratikus Koalíció által választási plakát felülragasztása miatt benyújtott kifogás elbírálásáról


A Pest Megyei 1. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (továbbiakban: Választási Bizottság) a Demokratikus Koalíció által a Momentum Mozgalom ellen választási plakát felülragasztása miatt benyújtott kifogás elbírálása tárgyában meghozta az alábbi

határozatot:

 

A Pest Megyei 1. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság a kifogásnak helyt ad. Megállapítja hogy a MomentumMozgalom jelölő szervezet a Demokratikus Koalíció plakátjának felülragasztásával megsértette a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 2. § (1) bekezdése c) és e) pontjának valamint a 144. § (7) bekezdését, ennek alapján a jogsértőt eltiltja a további jogszabálysértéstől, a Ve. 218. § (2) bekezdés d) pontja szerinti jogkövetkezményt mellőzi.

 

Jelen határozat ellen a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet a meghozatalától számított 3 napon belül a Nemzeti Választási Bizottságnak címzett, de a Pest Megyei 1. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottságnál (2030 Érd, Alsó u. 1.) személyesen, levélben, telefaxon a 06-23/522-363-as faxszámra vagy elektronikus levélben a valasztas@erd.hu elektronikus címre előterjesztett illetékmentes fellebbezést nyújthat be. A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az a jogorvoslati határidő lejártáig (legkésőbb 2018. április 8. napján 16.00 óráig) a Pest Megyei 1. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsághoz megérkezzen.

 

 

I N D O K O L Á S

 

A Demokratikus Koalíció jelölő szervezet képviseletében Gregus László (továbbiakban: Kérelmező) 2018. április 3-án 8 óra 30 perckor a Pest Megyei 1. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsághoz kifogást nyújtott be a Momentum Mozgalom (továbbiakban: Kérelmezett) ellen. Elmondása szerint a Kérelmezett az Érd, Bem téren lévő több villanyoszlopon elhelyezett választási plakátokat a saját plakátjaival felülragasztotta, illetőleg hirdetőtábláival az általuk kihelyezett plakátokat teljesen eltakarta.

A Kérelmező képviselő útján benyújtott kifogásában előadta, hogy a fenti eseményről 2018. 03. 30. napján szerzett tudomást.

A Kérelmező álláspontja szerint a Kérelmezett a fenti cselekedetével megsértette a Ve. 2. § (1) bekezdésének c) pontját valamint a 144. § (2), (3) és (7) bekezdésében foglaltakat. Előadta továbbá, hogy miután a Kérelmező által kihelyezett plakátokat több esetben teljesen körberagasztotta a Kérelmezett, a jogsértés tényét, csak egy újabb jogsértéssel tudná bizonyítani. Állítása alátámasztásaként a kifogáshoz 2 db fényképfelvételt csatolt, melyen állítása szerint jól látható, hogy a Kérelmezett plakátja alatt a Kérelmező által kihelyezett választási plakát található.

 

A kifogás az alábbiak miatt alapos.

 

A Választási Bizottság megállapította, hogy a fenti kifogás mind tartalmi, mind pedig formai szempontból megfelel a Ve. vonatkozó előírásainak, ezért a Bizottság a kifogást érdemben vizsgálta.

A Ve. 2. § (1) bekezdésének c) és e) pontjai rögzítik a jelöltek és a jelölő szervezetek közötti esélyegyenlőség, valamint a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás alapelvét. A Ve. 144. §-ának (3) bekezdése értelmében plakát a kampányidőszakban – a (4)-(7) bekezdésben meghatározott kivételekkel – korlátozás nélkül elhelyezhető. Ezek a korlátozások a következők: a 144. § (4) bekezdése értelmében épület falára, kerítésre plakátot elhelyezni kizárólag a tulajdonos, a bérlő, illetőleg – állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan esetén – a vagyonkezelői jog gyakorlójának hozzájárulásával lehet. Az (5) bekezdés szerint egyes középületeken, vagy a közterület meghatározott részén plakát, illetve óriásplakát elhelyezését a helyi önkormányzat, a fővárosban a Fővárosi Önkormányzat műemlékvédelmi, környezetvédelmi rendeletben megtilthatja. Állami vagy önkormányzati hatóság elhelyezésére szolgáló épületen vagy azon belül plakátot elhelyezni tilos. A (6) bekezdés alapján a választási kampányt szolgáló önálló hirdető-berendezés elhelyezésére, valamint az óriásplakátok vonatkozásában a közterület-használatról szóló jogszabályokat kell alkalmazni. Végül a (7) bekezdés szerinti korlátozás értelmében a plakátot úgy kell elhelyezni, hogy az ne fedje más jelölt vagy jelölő szervezet plakátját, és károkozás nélkül eltávolítható legyen. A plakátot az, aki elhelyezte, vagy akinek érdekében elhelyezték, a szavazást követő 30 napon belül köteles eltávolítani, vagy ennek elmaradása esetén az eltávolítás költségét viselni.

 

A Kérelmező által bizonyítékként becsatolt fotókról megállapítható, hogy a Kérelmezett választási plakátjai oly módon kerültek elhelyezésre, hogy azok sértik a Ve. 144. §-ának (7) bekezdésében foglaltakat, mivel a Kérelmező és más jelölő szervezet érdekében a villanyoszlopon elhelyezett választási plakátokat részben vagy egészben lefedik. A Választási Bizottság összességében megállapította, hogy a becsatolt bizonyítékok alapján igazolódott a Kérelmező azon állítása, hogy a fenti jogsértést a Kérelmezett elkövette.

A fentiek miatt a Választási Bizottság a kifogásnak helyt adott. A Választási Bizottság a jogsértés körülményeire figyelemmel – mely szerint a becsatolt bizonyítékok száma alapján a jogsértés csekély számban fordult elő, illetve a Kérelmezett ellen a Bizottság első alkalommal állapított meg jogsértést – a bírság kiszabását mellőzte.

 

A határozat a Ve. 2. § c) és e) pontjain, 144. § (3)-(7) bekezdésén, 212. §-án, 215. § c) pontján és a 297. § (1) bekezdés b) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve.  221. §-án, 223-227. §-ain és a 297. § (2) bekezdés b) pontján alapul.

 

Érd, 2018. április 5.

 

 

Dr. Tóth Tamás

 

elnök

 


Nyomtatás
Ajánlás a Facebook-on Share
Események
2018. október
HKSzCsPSzV
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
Felhívások
Meghívó
2018.10.24. szerda 15:00
Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
2018.10.24. szerda 17:00
Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
2018.10.25. csütörtök 10:00
Polgárok Háza Díszterme – Érd, Alsó u. 3.
foldrajzi.jpg
katasztrofa
erdi_ujsag_2016.jpg
Érdi Lap
tamop
napraforgp
Érdi galéria