erdmost
erdiradio_online
handball
SzepesBanner
Megyei Jogú Városok Szövetsége
mjvsz
nav
KormanyzatBanner
Érdcenter
agaboga
CsukaBanner
tanuszoda
visegrad
tamop
HATÁROZATOK
Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Az OEVB 37/2018. (IV.08.) határozata
2018.04.08. vasárnap 18:03

dr. Csőzik László, az MSZP-Párbeszéd országgyűlési képviselőjelöltje ellen tiltott kampánytevékenység gyakorlása miatt benyújtott kifogás elbírálásáról

A Pest Megyei 1. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (továbbiakban: Választási Bizottság) S. E. által dr. Csőzik László, az MSZP-Párbeszéd országgyűlési képviselőjelöltje ellen tiltott kampánytevékenység gyakorlása miatt benyújtott kifogás elbírálása tárgyában meghozta az alábbi

határozatot: 

A Pest Megyei 1. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság a kifogásnak helyt ad. Megállapítja hogy dr. Csőzik László, az MSZP-Párbeszéd országgyűlési képviselőjelöltje  megsértette a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 2. § (1) bekezdése a) és c) pontjának valamint a 143. §-át, ennek alapján a jogsértőt eltiltja a további jogszabálysértéstől, a Ve. 218. § (2) bekezdés d) pontja szerinti jogkövetkezményt mellőzi.

 

Jelen határozat ellen a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet a meghozatalától számított 3 napon belül a Nemzeti Választási Bizottságnak címzett, de a Pest Megyei 1. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottságnál (2030 Érd, Alsó u. 1.) személyesen, levélben, telefaxon a 06-23/522-363-as faxszámra vagy elektronikus levélben a valasztas@erd.hu elektronikus címre előterjesztett illetékmentes fellebbezést nyújthat be. A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az a jogorvoslati határidő lejártáig (legkésőbb 2018. április 11. napján 16.00 óráig) a Pest Megyei 1. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsághoz megérkezzen. 

I N D O K O L Á S 

S. E. 2018. április 8-án 14 óra 30 perckor a Pest Megyei 1. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsághoz kifogást nyújtott be dr. Csőzik László, az MSZP-Párbeszéd országgyűlési képviselőjelöltje (továbbiakban: Kérelmezett) ellen. Elmondása szerint a Kérelmezett 2018. április 8-án 12 óra 5-10 perckor az Érd, Túr utcai általános iskola udvarán, az érdi 21. számú szavazókör bejáratától hozzávetőlegesen 50 méterre politikai kampányt folytatott azzal a felszólítással, hogy „Szavazzatok a legesélyesebb ellenzéki jelöltre, azaz rám”.

A Kérelmező az általa előadottak bizonyítékaként kifogásában megjelölte dr. Csőzik László képviselőjelölt facebook oldalán közzétett videót:

https://www.facebook.com/csoziklaszlo/videos/158447044977932.

A Kérelmező álláspontja szerint a Kérelmezett a fenti cselekedetével megsértette a Ve. 2. § (1) bekezdésének a) és c) pontját valamint a 143. §-ban foglaltakat. 

A kifogás az alábbiak miatt alapos. 

A Választási Bizottság megállapította, hogy a fenti kifogás mind tartalmi, mind pedig formai szempontból megfelel a Ve. vonatkozó előírásainak, ezért a Bizottság a kifogást érdemben vizsgálta.

A Ve. 2. § (1) bekezdésének a) és c) pontjai rögzítik a választás tisztaságának megóvása, a jelöltek és a jelölő szervezetek közötti esélyegyenlőség alapelvét. A Ve. 143. §-a szerint a szavazóhelyiséget magában foglaló épületnek a szavazóhelyiség megközelítését szolgáló bejáratától számított 150 méteres távolságon belül - közterületen - választási kampánytevékenység a szavazás napján nem folytatható. 

A Kérelmező által bizonyítékként megjelölt videóból megállapítható, hogy a Kérelmezett 2018. április 8-án az érdi 21. számú szavazókör bejáratától hozzávetőlegesen 50 méterre politikai kampányt folytatott azzal a felszólítással, hogy „Szavazzatok a legesélyesebb ellenzéki jelöltre, azaz rám”.

A Választási Bizottság összességében megállapította, hogy a megjelölt bizonyítékok alapján igazolódott a Kérelmező azon állítása, hogy a fenti jogsértést a Kérelmezett elkövette.

A fentiek miatt a Választási Bizottság a kifogásnak helyt adott. A Választási Bizottság a jogsértés körülményeire figyelemmel – mely szerint a becsatolt bizonyítékok száma alapján a jogsértés csekély számban fordult elő, illetve a Kérelmezett ellen a Bizottság első alkalommal állapított meg jogsértést – a bírság kiszabását mellőzte. 

A határozat a Ve. 2. § a) és c) pontjain, 143. §-án, 212. §-án és a 297. § (1) bekezdés b) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve.  221. §-án, 223-227. §-ain és a 297. § (2) bekezdés b) pontján alapul. 

Érd, 2018. április 8. 

 

Dr. Tóth Tamás

 

elnök


Nyomtatás
Ajánlás a Facebook-on Share
Események
2018. november
HKSzCsPSzV
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
Felhívások
Meghívó
2018.11.19. hétfő 18:30
Parkvárosi Közösségi Ház (Gépész u. 14.) fszt. közösségi terem
2018.11.21. szerda 16:00
Polgármesteri Hivatal II. emeleti tárgyaló
2018.11.22. csütörtök 09:00
Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
foldrajzi.jpg
katasztrofa
erdi_ujsag_2016.jpg
Érdi Lap
tamop
napraforgp
Érdi galéria