erdmost
erdiradio_online
handball
SzepesBanner
Megyei Jogú Városok Szövetsége
mjvsz
nav
KormanyzatBanner
Érdcenter
agaboga
CsukaBanner
tanuszoda
visegrad
tamop
OEVB határozatok
Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
049/2014. (III.24.) határozat
2014.03.25. kedd 15:30

dr. Dorosz Dávid által benyújtott kifogás elbírálásáról

A Pest Megyei 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (továbbiakban: Választási Bizottság) dr. Dorosz Dávid által benyújtott kifogás elbírálása tárgyában meghozta az alábbi

határozatot:

A Pest Megyei 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság a kifogást érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

Jelen határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül a Nemzeti Választási Bizottságnak címzett, de a Pest Megyei 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottságnál (2030 Érd, Alsó u. 1.) személyesen, levélben, telefaxon a 06-23/522-363-as faxszámra vagy elektronikus levélben a valasztas@erd.hu elektronikus címre előterjesztett fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az a jogorvoslati határidő lejártáig (2014. március 27-án 16.00. óráig) a Pest Megyei 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsághoz megérkezzen.

I N D O K O L Á S

dr. Dorosz Dávid 1133 Budapest, Thurzó utca 5/B. 3 em. 1 a., szám alatti lakos emailben kifogást terjesztett elő 2014. március 21-én, melyhez csatolta Érd Megyei Jogú Város polgármesterének 7-17158/2014. számú határozatát (Reklám célú berendezések ( plakátot ) kihelyezésének megtiltásáról Érd Megyei Jogú Városban a közterületen található közvilágítási,- villanyoszlopokon, a közút tartozékain, közlekedési jelzőtáblákon),  a Kúria Kvk.II.37.307/2014/3. számú határozatát (választási plakát kihelyezésének tárgyában hozott végzés) és 15 db fotót (választási plakátok eltávolításáról). 

A beadványozó a kifogásában előadta, hogy Érd Megyei Jogi Város polgármestere a 2014. március 17-én hozott, 7-17158/2014. iktatószámú határozatában a villanyoszlopokra, illetve közlekedési táblákra kihelyezett választási plakátjai miatt jogosulatlan közterület-használatot állapított meg, egyben elrendelte azok eltávolítását. Megítélése szerint a fenti határozat jogszabálysértő, mivel a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 144. § (3) bekezdése szerint „plakát a kampányidőszakban - a (4)-(7) bekezdésben meghatározott kivételekkel - korlátozás nélkül elhelyezhető.” A Ve. 144. § (6) bekezdése „a választási kampányt szolgáló önálló hirdető-berendezés elhelyezésére, valamint az óriásplakátok vonatkozásában” rendeli alkalmazni a közterület-használatról szóló jogszabályokat, márpedig a választási plakát önálló hirdető-berendezésnek (nem lévén „berendezés”) nyilvánvalóan nem minősül. Éppen ezért a választási plakátokra a közterület-használatra vonatkozó jogszabályokat nem lehet alkalmazni, azokra hivatkozva a választási plakátok eltávolítását jogszerűen nem lehet elrendelni. A reklámtáblák, reklámhordozók és egyéb reklám célú berendezések, közutak melletti elhelyezésének részletes szabályairól szóló 224/2011.(X.21.) Korm.rendelet 1.§-a ugyan e fogalmi kört pontosan rögzíti, abba beleérti a választási plakátot is, azonban e rendelkezés alkalmazását a Ve. 144.§-a (4)-(7) bekezdései nem teszik lehetővé, így a korlátozás nélküli elhelyezés főszabályát e rendelkezés sem ronthatja le. A beadványozó hivatkozott még a Kúria 2014. március 17-én meghozott, Kvk.II.37.307/2014/3. számú végzésére is, mely szintén alátámasztja fentiek szerinti álláspontját. A beadványozó leírta, hogy a hivatkozott, 7-17158/2014. iktatószámú határozata a plakátok eltávolításakor még nem emelkedett jogerőre, így az a választási plakátjaim eltávolításának jogalapja eleve nem állt fenn.

A beadványozó kérte, hogy Ve. 2. § (1) bekezdés e) pontjának és 144. § (3) bekezdésének megsértése miatt a Bizottság állapítsa meg, hogy a választási plakátjai közterület-felügyelők általi eltávolítása jogsértő volt, valamint tiltsa el a jogsértőket a további jogsértéstől.

Érd Megyei Jogi Város polgármesterének 7-17158/2014. iktatószámú határozata, a közterületek használatáról szóló 68/2011.(X.26.) ÖK. számú rendelet alapján hatósági jogkörben meghozott döntés, mellyel szembeni önálló jogorvoslatot a közigazgatási eljárásról szóló a 2004. évi CXL. törvény biztosít. A Választási Bizottságnak nincs jogszabályi felhatalmazása arra, hogy a fenti hatóság döntését felülvizsgálja, vagy döntésének megváltoztatására utasítsa a hatóságot.

A Választási Bizottság megjegyzi, hogy a Kúria Kvk.II.37.307/2014/3. számú végzése egyedi döntés, mely automatikusan nem alkalmazható más ügyekben.

A Ve. 215. § d) pontja szerint a kifogást a Választási Bizottság érdemi vizsgálat nélkül elutasítja, ha annak elbírálása nem tartozik egyik Választási bizottság hatáskörébe sem.

Ezért a Választási Bizottság a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.

A határozat a Ve. 208 §-án, 215. § d) pontján, a  jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 223-227. §-ain alapul.

Érd, 2014. március 24.

 

dr. Csigi Zsolt

 

a Pest Megyei 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi

 

Választási Bizottság elnöke

Nyomtatás
Ajánlás a Facebook-on Share
Események
2018. december
HKSzCsPSzV
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
Felhívások
Meghívó
2018.12.18. kedd 15:00
Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
2018.12.18. kedd 17:00
Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
2018.12.20. csütörtök 10:00
Polgárok Háza Díszterme – Érd, Alsó u. 3.
foldrajzi.jpg
katasztrofa
erdi_ujsag_2016.jpg
Érdi Lap
tamop
napraforgp
Érdi galéria