erdmost
erdiradio_online
handball
SzepesBanner
Megyei Jogú Városok Szövetsége
mjvsz
nav
KormanyzatBanner
Érdcenter
agaboga
CsukaBanner
tanuszoda
visegrad
tamop
OEVB határozatok
Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
051/2014. (III.28.) határozat
2014.03.28. péntek 20:28

51/2014. (III.28.) számú határozata

 

Erdélyi-Sándor Áron által benyújtott kifogás elbírálásáról

A Pest Megyei 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (továbbiakban: Választási Bizottság) Erdélyi-Sándor Áron, Jobbik Magyarországért Mozgalom, Pest megye 1. választókerület kampányfőnöke (lakcím: 2045 Törökbálint, Kerekdomb utca 55.)  által benyújtott kifogás elbírálása tárgyában meghozta az alábbi

 

határozatot:

 

 

A Pest Megyei 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság a kifogásnak helyt ad, megállapítja, hogy dr. Dorosz Dávid képviselőjelölt plakátjának elhelyezésével jogszabálysértést követett el, és eltiltja a további jogszabálysértéstől.

 

Jelen határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül a Nemzeti Választási Bizottságnak címzett, de a Pest Megyei 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottságnál (2030 Érd, Alsó u. 1.) személyesen, levélben, telefaxon a 06-23/522-363-as faxszámra vagy elektronikus levélben a valasztas@erd.hu elektronikus címre előterjesztett fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az a jogorvoslati határidő lejártáig (2014. március 31-én 16.00. óráig) a Pest Megyei 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsághoz megérkezzen.

 

 

I N D O K O L Á S

 

 

Erdélyi-Sándor Áron 2045 Törökbálint, Kerekdomb utca 55.; szám alatti lakos emailban kifogást terjesztett elő 2014. március 28-án, melyhez csatolt 2db fotót (választási plakátokról). 

 

A beadványozó a kifogásában előadta, hogy dr. Dorosz Dávid képviselőjelölt plakátjának elhelyezésével megsértette a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (a továbbiakban: Kkt.) 12.§ (3b) bekezdésében foglaltakat, mely szerint nem lehet reklámtábla, reklámhordozó és egyéb reklámcélú berendezés a közvilágítási-, villany-, telefonoszlopon, függetlenül attól, hogy a közvilágítási-, villany-, és telefonoszlop a közút úttesten kívüli burkolatlan területén, járdán, gyalogúton vagy kerékpárúton helyezkedik el. Előadta továbbá, hogy ezen tevékenységével dr. Dorosz Dávid sérti a közterületek használatáról szóló 68/2011 (X.26.) önkormányzati rendelet 22. §-át is.

 

A beadványozó kérte, hogy a Bizottság állapítsa meg, hogy dr. Dorosz Dávid jogszabálysértő módon járt el, és tiltsa el a további jogsértéstől.

 

A Választási Bizottság megállapította a becsatolt fotók alapján, hogy a képviselőjelölt plakátját villanyoszlopokra helyezték ki, mely Kkt. 12. § /3b/ bekezdése, valamint a reklámtáblák, reklámhordozók és egyéb reklám célú berendezések, közutak melletti elhelyezésének részletes szabályairól szóló 224/2011.(X.21.) Korm.rendelet (a továbbiakban: Rendelet) szerint tilos. A Rendelet 1. §-a értelmében e rendelet alkalmazásában reklámtábla, reklámhordozó és egyéb reklám célú berendezés: minden olyan jel, jelzés vagy bármely tárgy, amely a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 3. § d/ pontjában meghatározott gazdasági reklámnak minősül, vagy célja, hogy a közúton és a közforgalom számára el nem zárt magánúton közlekedőket bizonyos ideológiák, elvek, értékek, elképzelések támogatásáról vagy elutasításáról meggyőzze, ide értve a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 144. §-a szerinti plakátot is.

A Rendelet fentebb idézett 1. §-a értelmében tehát a Ve. 144. §-a szerinti plakátra (plakátokra) is alkalmazandók a Rendelet szabályai.

A Választási Bizottság a helyi rendelettel kapcsolatban megállapította, hogy az kizárólag a hatósági jogkört gyakorló polgármesternek ad felhatalmazást eljárás lefolytatására, ezért a Bizottság jogkövetkezményeket nem állapíthat meg a rendelet alapján.

 

Ezért a Választási Bizottság a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.

 

 

A határozat a Ve. 208 §-án, 218. §-án, a  jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 223-227. §-ain alapul.

Nyomtatás
Ajánlás a Facebook-on Share
Események
2018. október
HKSzCsPSzV
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
Felhívások
Meghívó
2018.10.24. szerda 15:00
Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
2018.10.24. szerda 17:00
Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
2018.10.25. csütörtök 10:00
Polgárok Háza Díszterme – Érd, Alsó u. 3.
foldrajzi.jpg
katasztrofa
erdi_ujsag_2016.jpg
Érdi Lap
tamop
napraforgp
Érdi galéria