erdmost
erdiradio_online
handball
SzepesBanner
Megyei Jogú Városok Szövetsége
mjvsz
nav
KormanyzatBanner
Érdcenter
agaboga
CsukaBanner
tanuszoda
visegrad
tamop
OEVB jegyzőkönyvek
Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Jegyzőkönyv az OEVB 2014. február 25-ei üléséről
2014.02.26. szerda 14:11

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

 

Készült: az 1. számú OEVB 2014. február 25-én megtartott üléséről

 

Jelen vannak: az OEVB tagjai a mellékelt jelenléti ív szerint

 

NAPIRENDI JAVASLAT:

 

1. Javaslat Dr. Dorosz Dávid, a Magyar Szocialista Párt, Együtt – A Korszakváltók Pártja, Demokratikus Koalíció, Párbeszéd Magyarországért Párt, Magyar Liberális Párt jelölő szervezet jelöltjének nyilvántartásba vételére

2. Pulai Edina, a Jobbik Magyarországért Mozgalom jelölő szervezet jelöltjének nyilvántartásba vételére

3. Javaslat hatáskör átruházására

 

 

1. NAPIRENDI PONT

Tárgy: Javaslat Dr. Dorosz Dávid, a Magyar Szocialista Párt, Együtt – A Korszakváltók Pártja, Demokratikus Koalíció, Párbeszéd Magyarországért Párt, Magyar Liberális Párt jelölő szervezet jelöltjének nyilvántartásba vételére

 

 

Dr. Csigi Zsolt OEVB elnök: Elmondja, hogy 2014. február 24-én dr. Dorosz Dávid, a Magyar Szocialista Párt, Együtt – A Korszakváltók Pártja, Demokratikus Koalíció, Párbeszéd Magyarországért Párt, Magyar Liberális Párt a jelölő szervezetek jelöltje a 0237K0001-0039, 0237K0041-101, 0237K0103-0170, 0237K0172, 0186-0189, 0191-0199 sorszám alatti ajánlóíveit átadta az OEVI-nek, nyilvántartásba vétel céljából. A választási iroda az ajánlásokat ellenőrizte. Az érvényes ajánlások száma elérte a jelöltséghez szükséges számot.

 

 

Az 1. számú OEVB 4 igen szavazattal dr. Dorosz Dávidot, a Magyar Szocialista Párt, Együtt – A Korszakváltók Pártja, Demokratikus Koalíció, Párbeszéd Magyarországért Párt, Magyar Liberális Párt jelölő szervezetek jelöltjét nyilvántartásba vette, az alábbi határozatot hozta:

 

 

4/2014. (II. 25.) számú határozata

 

Dr. Dorosz Dávid, a Magyar Szocialista Párt, Együtt – A Korszakváltók Pártja, Demokratikus Koalíció, Párbeszéd Magyarországért Párt, Magyar Liberális Párt jelölő szervezet jelöltjének nyilvántartásba vételének tárgyában

 

 

A Pest Megyei 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság Dr. Dorosz Dávid, a Magyar Szocialista Párt, Együtt – A Korszakváltók Pártja, Demokratikus Koalíció, Párbeszéd Magyarországért Párt, Magyar Liberális Párt jelölő szervezetek jelöltjének bejelentése alapján meghozta az alábbi

 

határozatot:

 

A választási bizottság dr. Dorosz Dávidot a Magyar Szocialista Párt, Együtt – A Korszakváltók Pártja, Demokratikus Koalíció, Párbeszéd Magyarországért Párt, Magyar Liberális Párt jelölő szervezet Pest Megye 01. számú egyéni választókerületi (közös) jelöltjeként  

n y i l v á n t a r t á s b a   v e s z i.

 

Jelen határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül a Nemzeti Választási Bizottságnak címzett, de a Pest Megyei 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottságnál (2030 Érd, Alsó u. 1.) személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben előterjesztett fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az a jogorvoslati határidő lejártáig (2014. február 28. 16.00. óra) a Pest Megyei 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsághoz megérkezzen.   

I N D O K O L Á S

 

Dr. Dorosz Dávid jelöltet a Magyar Szocialista Párt, Együtt – A Korszakváltók Pártja, Demokratikus Koalíció, Párbeszéd Magyarországért Párt, Magyar Liberális Párt jelölő szervezetek 2014. február hó 24. napján, törvényes határidőn belül a 0237K0001-0039, 0237K0041-101, 0237K0103-0170, 0237K0172, 0186-0189, 0191-0199 sorszám alatti ajánlóívek átadásával a Pest Megyei 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottságnál (továbbiakban Választási Bizottság) nyilvántartásba vételre bejelentették.

 

A Pest Megyei 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Iroda (a továbbiakban: Választási Iroda) az ajánlóíveken összegyűjtött ajánlásokat a központi névjegyzék és a szavazókörök és választókerületek adataival történő összevetés útján ellenőrizte.

 

Az egyéni választókerületben a jelöléshez legalább ötszáz választópolgár ajánlása szükséges.

 

 

A Választási Iroda tájékoztatása szerint 538 db ajánlás tételes ellenőrzését elvégezte, ebből megállapította, hogy az érvényes ajánlások száma a jelöléshez szükséges számot eléri, így a további ajánlások tételes ellenőrzését - a Ve. 127.§ (2) bekezdésében foglaltak alkalmazásával – mellőzte.

 

Az ajánlások ellenőrzéséről kapott tájékoztatás alapján a Választási Bizottság megállapította, hogy a jelölt bejelentés a törvényes feltételeknek megfelelt, így dr. Dorosz Dávid jelölt nyilvántartásba vétele a mai napon megtörtént.

 

A Választási Bizottság jelen határozatát a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 46.§-a, 124-127. §-a, 132. §-a, valamint 252. § (2) bekezdése, valamint az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény (továbbiakban Vjt.) 6.§-a alapján hozta. A jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 10.§-a, 221. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) és (3) bekezdésén, a 224. § (1)-(4) bekezdésén, valamint a 297. § (2) b/ pontján alapul.

 

 

 

2. NAPIRENDI PONT

Tárgy: Pulai Edina, a Jobbik Magyarországért Mozgalom jelölő szervezet jelöltjének nyilvántartásba vételére

 

 

Dr. Csigi Zsolt OEVB elnök: Elmondja, hogy 2014. február 25-én Pulai Edina, a Jobbik Magyarországért Mozgalom jelölő szervezet jelöltje a 0387E0001-0100  sorszám alatti ajánlóíveit átadta az OEVI-nek, nyilvántartásba vétel céljából. A választási iroda az ajánlásokat ellenőrizte. Az érvényes ajánlások száma elérte a jelöltséghez szükséges számot.

 

 

Az 1. számú OEVB 4 igen szavazattal Pulai Edinát, a Jobbik Magyarországért Mozgalom jelölő szervezet jelöltjét nyilvántartásba vette, az alábbi határozatot hozta:

 

5/2014. (II. 25.) számú határozata

 

Pulai Edina, a Jobbik Magyarországért Mozgalom jelölő szervezet jelöltjének nyilvántartásba vételének tárgyában

 

 

A Pest Megyei 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság Pulai Edina, a Jobbik Magyarországért Mozgalom jelölő szervezet jelöltjének bejelentése alapján meghozta az alábbi

határozatot:

 

A választási bizottság Pulai Edinát a Jobbik Magyarországért Mozgalom jelölő szervezet Pest Megye 01. számú egyéni választókerületi (közös) jelöltjeként  

 

n y i l v á n t a r t á s b a   v e s z i.

 

Jelen határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül a Nemzeti Választási Bizottságnak címzett, de a Pest Megyei 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottságnál (2030 Érd, Alsó u. 1.) személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben előterjesztett fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az a jogorvoslati határidő lejártáig (2014. február 28. 16.00. óra) a Pest Megyei 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsághoz megérkezzen. 

I N D O K O L Á S

 

 

Pulai Edina jelöltet a Jobbik Magyarországért Mozgalom jelölő szervezet 2014. február hó 25. napján, törvényes határidőn belül a 0387E0001-0100 sorszám alatti ajánlóívek átadásával a Pest Megyei 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottságnál (továbbiakban Választási Bizottság) nyilvántartásba vételre bejelentette.

 

A Pest Megyei 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Iroda (a továbbiakban: Választási Iroda) az ajánlóíveken összegyűjtött ajánlásokat a központi névjegyzék és a szavazókörök és választókerületek adataival történő összevetés útján ellenőrizte.

 

Az egyéni választókerületben a jelöléshez legalább ötszáz választópolgár ajánlása szükséges.

 

A Választási Iroda tájékoztatása szerint 549 db ajánlás tételes ellenőrzését elvégezte, ebből megállapította, hogy az érvényes ajánlások száma a jelöléshez szükséges számot eléri, így a további ajánlások tételes ellenőrzését - a Ve. 127.§ (2) bekezdésében foglaltak alkalmazásával – mellőzte.

 

Az ajánlások ellenőrzéséről kapott tájékoztatás alapján a Választási Bizottság megállapította, hogy a jelölt bejelentés a törvényes feltételeknek megfelelt, így Pulai Edina jelölt nyilvántartásba vétele a mai napon megtörtént.

 

A Választási Bizottság jelen határozatát a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 46.§-a, 124-127. §-a, 132. §-a, valamint 252. § (2) bekezdése, valamint az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény (továbbiakban Vjt.) 6.§-a alapján hozta. A jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 10.§-a, 221. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) és (3) bekezdésén, a 224. § (1)-(4) bekezdésén, valamint a 297. § (2) b/ pontján alapul.

 

 

3. NAPIRENDI PONT

Tárgy: Javaslat hatáskör átruházására

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet OEVI vezető: A választási eljárásról szóló törvény lehetőséget ad arra, amennyiben a határozatban név-, szám- vagy más elírás van, a választási bizottság felhatalmazása alapján a választási bizottság elnöke a hibát kijavítja, ha az nem hat ki az ügy érdemére.

 

Eőry Örs OEVB tag: Javasolja, hogy hozza meg a bizottság a fentiekre vonatkozó jegyzőkönyvi döntést.

 

Dr. Szabó Gergely OEVB elnökhelyettes: Szintén javasolja, hogy hozzanak erre vonatkozó döntést, a rugalmas működés érdekében.

 

Dr. Szabó Eszter OEVB tag: Javasolja a jegyzőkönyvi döntés meghozatalát.

 

 

A Pest Megyei 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 4 igen szavazattal meghozta 1. számú döntését az alábbiak szerint:

A Választási Bizottság a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 50. § (1) bekezdése alapján felhatalmazza a Választási Bizottság Elnökét a hiba kijavítására, amennyiben a Választási Bizottság határozatában név-, szám- vagy más elírás van, ha az nem hat ki az ügy érdemére.

 

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet OEVI vezető: A megbízó levél átadására vonatkozóan is lehetőséget ad a választási eljárásról szóló törvény a hatáskör elnökre történő átruházására.

 

 

A Pest Megyei 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 4 igen szavazattal meghozta 2. számú döntését az alábbiak szerint:

 

A Választási Bizottság a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 206. §-ban foglalt hatáskörét – „A választás eredményét megállapító választási bizottság a választás eredményének jogerőssé válását követő három napon belül átadja a megbízólevelet a megválasztott képviselőnek.” – a Választási Bizottság Elnökére ruházza át. 

 

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet OEVI vezető: A választási eljárásról szóló törvény lehetőséget ad arra, amennyiben  a választási bizottság megítélése szerint a kifogás elbírálására nem rendelkezik hatáskörrel és illetékességgel, az ügyet jegyzőkönyvbe foglalt döntéssel átteszi az annak elbírálására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező választási bizottsághoz, mely hatáskört az elnökre átruházhatja.

 

 

A Pest Megyei 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 4 igen szavazattal meghozta 3. számú döntését az alábbiak szerint:

 

A Választási Bizottság a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 213. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörét – „Ha a választási bizottság megítélése szerint a kifogás elbírálására nem rendelkezik hatáskörrel és illetékességgel, az ügyet - legkésőbb a beérkezését követő napon - jegyzőkönyvbe foglalt döntéssel átteszi az annak elbírálására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező választási bizottsághoz. A választási bizottság köteles eljárni a hozzá áttett ügyben.” - a Választási Bizottság Elnökére ruházza át.

Nyomtatás
Ajánlás a Facebook-on Share
Események
2018. december
HKSzCsPSzV
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
Felhívások
Meghívó
2018.12.13. csütörtök 09:00
Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
2018.12.14. péntek 18:00
volt II. Lajos Általános Iskola (2030 Érd, Fő u. 42.)
foldrajzi.jpg
katasztrofa
erdi_ujsag_2016.jpg
Érdi Lap
tamop
napraforgp
Érdi galéria