erdmost
erdiradio_online
handball
SzepesBanner
Megyei Jogú Városok Szövetsége
mjvsz
nav
KormanyzatBanner
Érdcenter
agaboga
CsukaBanner
tanuszoda
visegrad
tamop
OEVB jegyzőkönyvek
Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Jegyzőkönyv az OEVB 2014. március 06-ai üléséről
2014.03.07. péntek 14:17

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

 

Készült: az 1. számú OEVB 2014. március 06-án megtartott üléséről

 

Jelen vannak: az OEVB tagjai a mellékelt jelenléti ív szerint

NAPIRENDI JAVASLAT:

 

Tájékoztatás Dombai Tamás, a Közösség a Társadalmi Igazságosságért Néppárt jelölő szervezet jelöltjének visszalépéséről

 

1. Javaslat Gara Ferencné, Szabad Választók Pártja jelöltjének nyilvántartásba vételére

 

2. Javaslat Varga Andrea, Magyar Demokratikus Unió jelölő szervezet jelöltjének nyilvántartásba vételére

 

3. Javaslat Lakatos Tivadar, az MCF Roma Összefogás Párt jelöltje nyilvántartásba vételének elutasítására 

 

4. Javaslat Gyarmati Zoltán, a Szabad Magyarok Pártja jelöltje nyilvántartásba vételének elutasítására 

 

5. Javaslat Kocsner János Gyula, Összefogás Párt jelöltje nyilvántartásba vételének elutasítására

 

6.  Javaslat Németh Péterné, a Nemzeti Érdekért Párt jelöltje nyilvántartásba vételének elutasítására

 

7. Javaslat Varga Józsefné, a Határon Túli Magyarok Pártja jelöltje nyilvántartásba vételének elutasítására 

 

8. Javaslat Pázmán Sándor Tibor, a Rend, Szabadság, Jólét Párt jelöltje nyilvántartásba vételének elutasítására 

 

9. Ajánlóív átadásának elmulasztása miatti bírság kiszabásáról 

- Szociáldemokrata Párt (Vadászi Nándor nyilvántartásba véve)

- Magyarországi Szociáldemokrata Párt (Szekszer Bernadett Katalin nyilvántartásba véve)

- Együtt 2014 (Nehéz Tünde Julianna elutasítva)

- Szabad Magyarok Pártja (Gyarmati Zoltán)

- Összefogás Párt (Kocsner János Gyula)

- Rend, Szabadság, Jólét Párt (Pázmán Sándor Tibor)

- Határon Túli Magyarok Pártja (Varga Józsefné)

- Magyar Republikánus Politikai Párt (Lukács Nikolett)

- Új Magyarország Párt (Bátonyiné Illés Marianna)

- Új Dimenzió Párt (Bátonyi Zoltán Barnabás)

- Magyarországi Cigánypárt (Kállai Dezső)

- Keresztény Magyarok Szövetsége (Neubauer János Vince)

 

10. Javaslat a külképviseleteken leadott szavazatok és az átjelentkezéssel szavazó választópolgárok által leadott szavazatok megszámlálására illetékes szavazatszámláló bizottság kijelölésére

 

11. Egyebek

 

 

NAPIREND ELŐTT:

Tájékoztatás Dombai Tamás, a Közösség a Társadalmi Igazságosságért Néppárt jelölő szervezet jelöltjének visszalépéséről

 

 

Dr. Csigi Zsolt OEVB elnök: Elmondja, hogy Dombai Tamás, a Közösség a Társadalmi Igazságosságért Néppárt jelölő szervezet jelöltje bejelentette a visszalépését.

 

 

1. NAPIRENDI PONT

Tárgy: Javaslat Gara Ferencné, Szabad Választók Pártja jelöltjének nyilvántartásba vételére

 

 

Dr. Csigi Zsolt OEVB elnök: Elmondja, hogy 2014. március 3-án Gara Ferencné, a Szabad Választók Pártja jelölő szervezet jelöltje a 1493G0001-0100 sorszám alatti ajánlóíveit átadta az OEVI-nek, nyilvántartásba vétel céljából. A választási iroda az ajánlásokat ellenőrizte. Az érvényes ajánlások száma elérte a jelöltséghez szükséges számot.

 

Az 1. számú OEVB 6 igen szavazattal Gara Ferencné, a Szabad Választók Pártja jelölő szervezet jelöltjét nyilvántartásba vette, az alábbi határozatot hozta:

 

23/2014. (III. 06.) számú határozata

Gara Ferencné, a Szabad Választók Pártja jelölő szervezet jelöltjének nyilvántartásba vétele tárgyában

 

A Pest Megyei 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (a továbbiakban: Választási Bizottság) Gara Ferencné a Szabad Választók Pártja jelölő szervezet jelöltjének bejelentése alapján meghozta az alábbi  

határozatot:

A Választási Bizottság Gara Ferencné, a Szabad Választók Pártja jelölő szervezet Pest Megye 01. számú egyéni választókerületi jelöltjeként  

n y i l v á n t a r t á s b a   v e s z i.

Jelen határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül a Nemzeti Választási Bizottságnak címzett, de a Pest Megyei 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottságnál (2030 Érd, Alsó u. 1.) személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben előterjesztett fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az a jogorvoslati határidő lejártáig (2014. március 09. 16.00. óra) a Pest Megyei 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsághoz megérkezzen. 

I N D O K O L Á S

 

Gara Ferencné jelöltet a Szabad Választók Pártja jelölő szervezet 2014. március 03. napján, törvényes határidőn belül a 1493G0001-0100 sorszám alatti ajánlóívek átadásával a Választási Bizottságnál nyilvántartásba vételre bejelentette.

 

A Pest Megyei 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Iroda (a továbbiakban: Választási Iroda) az ajánlóíveken összegyűjtött ajánlásokat a központi névjegyzék és a szavazókörök és választókerületek adataival történő összevetés útján ellenőrizte.

 

Az egyéni választókerületben a jelöléshez legalább ötszáz választópolgár ajánlása szükséges.

 

A Választási Iroda - tájékoztatása szerint - 620 db ajánlás tételes ellenőrzését elvégezte, ebből megállapította, hogy az érvényes ajánlások száma a jelöléshez szükséges számot eléri, így a további ajánlások tételes ellenőrzését – a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 127.§ (2) bekezdésében foglaltak alkalmazásával – mellőzte.

 

Az ajánlások ellenőrzéséről kapott tájékoztatás alapján a Választási Bizottság megállapította, hogy a jelölt bejelentés a törvényes feltételeknek megfelelt, így Gara Ferencné jelölt nyilvántartásba vétele a mai napon megtörtént.

 

A Választási Bizottság jelen határozatát a Ve. 46.§-a, 124-127. §-a, 132. §-a, valamint 252. § (2) bekezdése, valamint az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény (továbbiakban Vjt.) 6.§-a alapján hozta. A jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 10.§-a, 221. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) és (3) bekezdésén, a 224. § (1)-(4) bekezdésén, valamint a 297. § (2) b/ pontján alapul.

 

2. NAPIRENDI PONT

Tárgy: Javaslat Varga Andrea, Magyar Demokratikus Unió jelölő szervezet jelöltjének nyilvántartásba vételére

 

Dr. Csigi Zsolt OEVB elnök: Elmondja, hogy 2014. március 3-án Varga Andrea, a Magyar Demokratikus Unió jelölő szervezet jelöltje a 2972K0001-0100 sorszám alatti ajánlóíveit átadta az OEVI-nek, nyilvántartásba vétel céljából. A választási iroda az ajánlásokat ellenőrizte. Az érvényes ajánlások száma elérte a jelöltséghez szükséges számot.

 

Az 1. számú OEVB 6 igen szavazattal Varga Andrea, a Magyar Demokratikus Unió jelölő szervezet jelöltjét nyilvántartásba vette, az alábbi határozatot hozta:

 

24/2014. (III. 06.) számú határozata

Varga Andrea, a Magyar Demokratikus Unió jelölő szervezet jelöltjének nyilvántartásba vétele tárgyában

 

A Pest Megyei 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (a továbbiakban: Választási Bizottság) Varga Andrea, a Magyar Demokratikus Unió jelölő szervezet jelöltjének bejelentése alapján meghozta az alábbi

határozatot:

A Választási Bizottság Varga Andrea, a Magyar Demokratikus Unió jelölő szervezet Pest Megye 01. számú egyéni választókerületi jelöltjeként  

n y i l v á n t a r t á s b a   v e s z i.

Jelen határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül a Nemzeti Választási Bizottságnak címzett, de a Pest Megyei 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottságnál (2030 Érd, Alsó u. 1.) személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben előterjesztett fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az a jogorvoslati határidő lejártáig (2014. március 09. 16.00. óra) a Pest Megyei 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsághoz megérkezzen. 

 

I N D O K O L Á S

Varga Andrea jelöltet a Magyar Demokratikus Unió jelölő szervezet 2014. március 03. napján, törvényes határidőn belül a 2972K0001-0100 sorszám alatti ajánlóívek átadásával a Választási Bizottságnál nyilvántartásba vételre bejelentette.

A Pest Megyei 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Iroda (a továbbiakban: Választási Iroda) az ajánlóíveken összegyűjtött ajánlásokat a központi névjegyzék és a szavazókörök és választókerületek adataival történő összevetés útján ellenőrizte.

Az egyéni választókerületben a jelöléshez legalább ötszáz választópolgár ajánlása szükséges.

A Választási Iroda - tájékoztatása szerint - 660 db ajánlás tételes ellenőrzését elvégezte, ebből megállapította, hogy az érvényes ajánlások száma a jelöléshez szükséges számot eléri, így a további ajánlások tételes ellenőrzését – a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 127.§ (2) bekezdésében foglaltak alkalmazásával – mellőzte.

Az ajánlások ellenőrzéséről kapott tájékoztatás alapján a Választási Bizottság megállapította, hogy a jelölt bejelentés a törvényes feltételeknek megfelelt, így Varga Andrea jelölt nyilvántartásba vétele a mai napon megtörtént.

 

A Választási Bizottság jelen határozatát a Ve. 46.§-a, 124-127. §-a, 132. §-a, valamint 252. § (2) bekezdése, valamint az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény (továbbiakban Vjt.) 6.§-a alapján hozta. A jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 10.§-a, 221. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) és (3) bekezdésén, a 224. § (1)-(4) bekezdésén, valamint a 297. § (2) b/ pontján alapul.

 

3. NAPIRENDI PONT

Tárgy: Javaslat Lakatos Tivadar, az MCF Roma Összefogás Párt jelöltje nyilvántartásba vételének elutasítására

 

 

Dr. Csigi Zsolt OEVB elnök: Elmondja, hogy Lakatos Tivadar, MCF Roma Összefogás Párt jelölő szervezet jelöltje 2014. március 03. napján, törvényes határidőn belül a 3050B0001-0080 sorszám alatti ajánlóíveit átadta az OEVI-nek, nyilvántartásba vétel céljából. A választási iroda az ajánlásokat ellenőrizte. A 80 darab ajánlóíven leadott 606 darab ajánlás közül 427 darab érvényes, és 179 darab érvénytelen az alábbiak okán:

- 25 darab többszörös ajánlás miatt;

- 154 darab egyéb okból nem elfogadható.

 

 

Az 1. számú OEVB 6 igen szavazattal Lakatos Tivadar, az MCF Roma Összefogás Párt jelöltjének nyilvántartásba vételét visszautasítja, az alábbi határozatot hozta:

 

25/2014. (III.06.) számú határozata

Lakatos Tivadar, MCF Roma Összefogás Párt jelölő szervezet jelöltjének nyilvántartásba vétele tárgyában

 

A Pest Megyei 1. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság az MCF Roma Összefogás Párt jelölő szervezet bejelentése alapján Lakatos Tivadar jelöltként történő nyilvántartásba vételét 427 darab érvényes és 179 darab érvénytelen ajánlás alapján visszautasítja.

Jelen határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül a Nemzeti Választási Bizottságnak címzett, de a Pest Megyei 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottságnál (2030 Érd, Alsó u. 1.) személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben előterjesztett fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az a jogorvoslati határidő lejártáig (2014. március 09. 16.00. óra) a Pest Megyei 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsághoz megérkezzen.

I N D O K O L Á S

 

Lakatos Tivadar jelöltet az MCF Roma Összefogás Párt jelölő szervezet 2014. március 03. napján, törvényes határidőn belül a 3050B0001-0080 sorszám alatti ajánlóívek átadásával a Választási Bizottságnál nyilvántartásba vételre bejelentette.

 

A Pest Megyei 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Iroda (a továbbiakban: Választási Iroda) az ajánlóíveken összegyűjtött ajánlásokat a központi névjegyzék és a szavazókörök és választókerületek adataival történő összevetés útján ellenőrizte.

 

Az egyéni választókerületben a jelöléshez legalább ötszáz választópolgár ajánlása szükséges.

 

A Választási Bizottság az ellenőrzés eredményeképpen megállapította, hogy a 80 darab ajánlóíven leadott 606 darab ajánlás közül 427 darab érvényes, és 179 darab érvénytelen az alábbiak okán:

- 25 darab többszörös ajánlás miatt;

- 154 darab egyéb okból nem elfogadható.

 

Minderre figyelemmel az ajánlások száma nem érte el a jelöltséghez szükséges ajánlás számot, így a Választási Bizottság a jelölt nyilvántartásba vételét visszautasította.

 

A Választási Bizottság jelen határozatát a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 124-127. §-a, 132. §-a, 133. § (2) bekezdésén, valamint 252. § (2) bekezdése alapján hozta.

A jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 221. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) és (3) bekezdésén, a 224. § (1)-(4) bekezdésén, valamint a 225-226. §-on alapul.

 

 

4. NAPIRENDI PONT

Tárgy: Javaslat Gyarmati Zoltán, a Szabad Magyarok Pártja jelöltje nyilvántartásba vételének elutasítására

 

Dr. Csigi Zsolt OEVB elnök: Elmondja, hogy Gyarmati Zoltán a Szabad Magyarok Pártja jelölő szervezet jelöltje 2014. március 03. napján, törvényes határidőn belül a 3038C0001, 003-0041, 0043-0055, 0057-0063, 0065-0078, 0080 sorszám alatti ajánlóíveit átadta az OEVI-nek, nyilvántartásba vétel céljából. A választási iroda az ajánlásokat ellenőrizte. A 75 darab ajánlóíven leadott 586 darab ajánlás közül 380 darab érvényes, és 206 darab érvénytelen az alábbiak okán:

- 19 darab többszörös ajánlás miatt;

- 187 darab egyéb okból nem elfogadható.

 

Az 1. számú OEVB 6 igen szavazattal Gyarmati Zoltán, a Szabad Magyarok Pártja jelöltjének nyilvántartásba vételét visszautasítja, az alábbi határozatot hozta:

 

26/2014. (III.06.) számú határozata

Gyarmati Zoltán, a Szabad Magyarok Pártja jelölő szervezet jelöltjének nyilvántartásba vétele tárgyában

A Pest Megyei 1. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság a Szabad Magyarok Pártja jelölő szervezet bejelentése alapján Gyarmati Zoltán jelöltként történő nyilvántartásba vételét 380 darab érvényes és 206 darab érvénytelen ajánlás alapján visszautasítja.

Jelen határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül a Nemzeti Választási Bizottságnak címzett, de a Pest Megyei 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottságnál (2030 Érd, Alsó u. 1.) személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben előterjesztett fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az a jogorvoslati határidő lejártáig (2014. március 09. 16.00. óra) a Pest Megyei 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsághoz megérkezzen.

I N D O K O L Á S

 

Gyarmati Zoltán jelöltet a Szabad Magyarok Pártja jelölő szervezet 2014. március 03. napján, törvényes határidőn belül a 3038C0001, 003-0041, 0043-0055, 0057-0063, 0065-0078, 0080 sorszám alatti ajánlóívek átadásával a Választási Bizottságnál nyilvántartásba vételre bejelentette.

 

A Pest Megyei 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Iroda (a továbbiakban: Választási Iroda) az ajánlóíveken összegyűjtött ajánlásokat a központi névjegyzék és a szavazókörök és választókerületek adataival történő összevetés útján ellenőrizte.

 

Az egyéni választókerületben a jelöléshez legalább ötszáz választópolgár ajánlása szükséges.

 

A Választási Bizottság az ellenőrzés eredményeképpen megállapította, hogy a 75 darab ajánlóíven leadott 586 darab ajánlás közül 380 darab érvényes, és 206 darab érvénytelen az alábbiak okán:

- 19 darab többszörös ajánlás miatt;

- 187 darab egyéb okból nem elfogadható.

 

Minderre figyelemmel az ajánlások száma nem érte el a jelöltséghez szükséges ajánlás számot, így a Választási Bizottság a jelölt nyilvántartásba vételét visszautasította.

 

A Választási Bizottság jelen határozatát a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 124-127. §-a, 132. §-a, 133. § (2) bekezdésén, valamint 252. § (2) bekezdése alapján hozta.

A jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 221. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) és (3) bekezdésén, a 224. § (1)-(4) bekezdésén, valamint a 225-226. §-on alapul.

 

 

5. NAPIRENDI PONT

Tárgy: Javaslat Kocsner János Gyula, Összefogás Párt jelöltje nyilvántartásba vételének elutasítására

 

Dr. Csigi Zsolt OEVB elnök: Elmondja, hogy Kocsner János Gyula, Összefogás Párt jelölő szervezet jelöltje 2014. március 03. napján, törvényes határidőn belül a 0308K0001-0007, 0009-0020, 0022-0032, 0034-0073, 0075-0250 sorszám alatti ajánlóíveit átadta az OEVI-nek, nyilvántartásba vétel céljából. A választási iroda az ajánlásokat ellenőrizte. A 246 darab ajánlóíven leadott 490 darab ajánlás közül 360 darab érvényes, és 130 darab érvénytelen az alábbiak okán:

- 37 darab többszörös ajánlás miatt;

- 93 darab egyéb okból nem elfogadható.

 

 

Az 1. számú OEVB 6 igen szavazattal Kocsner János Gyula, az Összefogás Párt jelöltjének nyilvántartásba vételét visszautasítja, az alábbi határozatot hozta:

 

27/2014. (III.06.) számú határozata

Kocsner János Gyula, az Összefogás Párt jelölő szervezet jelöltjének nyilvántartásba vétele tárgyában

 

A Pest Megyei 1. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság az Összefogás Párt jelölő szervezet bejelentése alapján Kocsner János Gyula jelöltként történő nyilvántartásba vételét 360 darab érvényes és 130 darab érvénytelen ajánlás alapján visszautasítja.

Jelen határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül a Nemzeti Választási Bizottságnak címzett, de a Pest Megyei 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottságnál (2030 Érd, Alsó u. 1.) személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben előterjesztett fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az a jogorvoslati határidő lejártáig (2014. március 09. 16.00. óra) a Pest Megyei 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsághoz megérkezzen.

 

I N D O K O L Á S

 

Kocsner János Gyula jelöltet az Összefogás Párt jelölő szervezet 2014. március 03. napján, törvényes határidőn belül a 0308K0001-0007, 0009-0020, 0022-0032, 0034-0073, 0075-0250 sorszám alatti ajánlóívek átadásával a Választási Bizottságnál nyilvántartásba vételre bejelentette.

 

A Pest Megyei 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Iroda (a továbbiakban: Választási Iroda) az ajánlóíveken összegyűjtött ajánlásokat a központi névjegyzék és a szavazókörök és választókerületek adataival történő összevetés útján ellenőrizte.

 

Az egyéni választókerületben a jelöléshez legalább ötszáz választópolgár ajánlása szükséges.

 

A Választási Bizottság az ellenőrzés eredményeképpen megállapította, hogy a 246 darab ajánlóíven leadott 490 darab ajánlás közül 360 darab érvényes, és 130 darab érvénytelen az alábbiak okán:

- 37 darab többszörös ajánlás miatt;

- 93 darab egyéb okból nem elfogadható.

 

Minderre figyelemmel az ajánlások száma nem érte el a jelöltséghez szükséges ajánlás számot, így a Választási Bizottság a jelölt nyilvántartásba vételét visszautasította.

 

A Választási Bizottság jelen határozatát a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 124-127. §-a, 132. §-a, 133. § (2) bekezdésén, valamint 252. § (2) bekezdése alapján hozta.

A jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 221. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) és (3) bekezdésén, a 224. § (1)-(4) bekezdésén, valamint a 225-226. §-on alapul.

 

6. NAPIRENDI PONT

Tárgy: Javaslat Németh Péterné, a Nemzeti Érdekért Párt jelöltje nyilvántartásba vételének elutasítására

 

 

Dr. Csigi Zsolt OEVB elnök: Elmondja, hogy Németh Péterné, Nemzeti Érdekért Párt jelölő szervezet jelöltje 2014. március 03. napján, törvényes határidőn belül a 2357G0001-0100 sorszám alatti ajánlóíveit átadta az OEVI-nek, nyilvántartásba vétel céljából. A választási iroda az ajánlásokat ellenőrizte. A 100 darab ajánlóíven leadott 572 darab ajánlás közül 342 darab érvényes, és 230 darab érvénytelen az alábbiak okán:

- 115 darab többszörös ajánlás miatt;

- 115 darab egyéb okból nem elfogadható.

 

Az 1. számú OEVB 6 igen szavazattal Németh Péterné, a Nemzeti Érdekért Párt jelöltjének nyilvántartásba vételét visszautasítja, az alábbi határozatot hozta:

 

28/2014. (III.06.) számú határozata

Németh Péterné, a Nemzeti Érdekért Párt jelölő szervezet jelöltjének nyilvántartásba vétele tárgyában

A Pest Megyei 1. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság a Nemzeti Érdekért Párt jelölő szervezet bejelentése alapján Németh Péterné jelöltként történő nyilvántartásba vételét 342 darab érvényes és 230 darab érvénytelen ajánlás alapján visszautasítja.

Jelen határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül a Nemzeti Választási Bizottságnak címzett, de a Pest Megyei 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottságnál (2030 Érd, Alsó u. 1.) személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben előterjesztett fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az a jogorvoslati határidő lejártáig (2014. március 09. 16.00. óra) a Pest Megyei 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsághoz megérkezzen.

I N D O K O L Á S

 

Németh Péterné jelöltet a Nemzeti Érdekért Párt jelölő szervezet 2014. március 03. napján, törvényes határidőn belül a 2357G0001-0100 sorszám alatti ajánlóívek átadásával a Választási Bizottságnál nyilvántartásba vételre bejelentette.

 

A Pest Megyei 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Iroda (a továbbiakban: Választási Iroda) az ajánlóíveken összegyűjtött ajánlásokat a központi névjegyzék és a szavazókörök és választókerületek adataival történő összevetés útján ellenőrizte.

 

Az egyéni választókerületben a jelöléshez legalább ötszáz választópolgár ajánlása szükséges.

 

A Választási Bizottság az ellenőrzés eredményeképpen megállapította, hogy a 100 darab ajánlóíven leadott 572 darab ajánlás közül 342 darab érvényes, és 230 darab érvénytelen az alábbiak okán:

- 115 darab többszörös ajánlás miatt;

- 115 darab egyéb okból nem elfogadható.

 

Minderre figyelemmel az ajánlások száma nem érte el a jelöltséghez szükséges ajánlás számot, így a Választási Bizottság a jelölt nyilvántartásba vételét visszautasította.

 

A Választási Bizottság jelen határozatát a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 124-127. §-a, 132. §-a, 133. § (2) bekezdésén, valamint 252. § (2) bekezdése alapján hozta.

A jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 221. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) és (3) bekezdésén, a 224. § (1)-(4) bekezdésén, valamint a 225-226. §-on alapul.

 

 

7. NAPIRENDI PONT

Tárgy: Javaslat Varga Józsefné, a Határon Túli Magyarok Pártja jelöltje nyilvántartásba vételének elutasítására

 

 

Dr. Csigi Zsolt OEVB elnök: Elmondja, hogy Varga Józsefné, Határon Túli Magyarok Pártja jelölő szervezet jelöltje 2014. március 03. napján, törvényes határidőn belül a 2973A0001-0040, 0044, 0046, 0049, 0053, 0058, 0061-0066, 0069-0070, 0073 sorszám alatti ajánlóíveit átadta az OEVI-nek, nyilvántartásba vétel céljából. A választási iroda az ajánlásokat ellenőrizte. Az 54 darab ajánlóíven leadott 318 darab ajánlás közül 252 darab érvényes, és 66 darab érvénytelen az alábbiak okán:

- 13 darab többszörös ajánlás miatt;

- 53 darab egyéb okból nem elfogadható.

 

Az 1. számú OEVB 6 igen szavazattal Varga Jánosné, a Határon Túli Magyarok Pártja jelöltjének nyilvántartásba vételét visszautasítja, az alábbi határozatot hozta:

 

29/2014. (III.06.) számú határozata

Varga Józsefné, a Határon Túli Magyarok Pártja jelölő szervezet jelöltjének nyilvántartásba vétele tárgyában

A Pest Megyei 1. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság a Nemzeti Érdekért Párt jelölő szervezet bejelentése alapján Varga Józsefné jelöltként történő nyilvántartásba vételét 252 darab érvényes és 66 darab érvénytelen ajánlás alapján visszautasítja.

Jelen határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül a Nemzeti Választási Bizottságnak címzett, de a Pest Megyei 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottságnál (2030 Érd, Alsó u. 1.) személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben előterjesztett fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az a jogorvoslati határidő lejártáig (2014. március 09. 16.00. óra) a Pest Megyei 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsághoz megérkezzen.

I N D O K O L Á S

 

Varga Józsefné jelöltet a Határon Túli Magyarok Pártja jelölő szervezet 2014. március 03. napján, törvényes határidőn belül a 2973A0001-0040, 0044, 0046, 0049, 0053, 0058, 0061-0066, 0069-0070, 0073 sorszám alatti ajánlóívek átadásával a Választási Bizottságnál nyilvántartásba vételre bejelentette.

 

A Pest Megyei 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Iroda (a továbbiakban: Választási Iroda) az ajánlóíveken összegyűjtött ajánlásokat a központi névjegyzék és a szavazókörök és választókerületek adataival történő összevetés útján ellenőrizte.

 

Az egyéni választókerületben a jelöléshez legalább ötszáz választópolgár ajánlása szükséges.

 

A Választási Bizottság az ellenőrzés eredményeképpen megállapította, hogy az 54 darab ajánlóíven leadott 318 darab ajánlás közül 252 darab érvényes, és 66 darab érvénytelen az alábbiak okán:

- 13 darab többszörös ajánlás miatt;

- 53 darab egyéb okból nem elfogadható.

 

Minderre figyelemmel az ajánlások száma nem érte el a jelöltséghez szükséges ajánlás számot, így a Választási Bizottság a jelölt nyilvántartásba vételét visszautasította.

 

A Választási Bizottság jelen határozatát a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 124-127. §-a, 132. §-a, 133. § (2) bekezdésén, valamint 252. § (2) bekezdése alapján hozta.

A jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 221. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) és (3) bekezdésén, a 224. § (1)-(4) bekezdésén, valamint a 225-226. §-on alapul.

 

 

8. NAPIRENDI PONT

Tárgy: Javaslat Pázmán Sándor Tibor, a Rend, Szabadság, Jólét Párt jelöltje nyilvántartásba vételének elutasítására

 

Dr. Csigi Zsolt OEVB elnök: Elmondja, hogy Pázmán Sándor Tibor, Rend, Szabadság, Jólét Párt jelölő szervezet jelöltje 2014. március 03. napján, törvényes határidőn belül a 2974B0001-0026, 0029, 0038-0039, 0053-0055, 0059-0080 sorszám alatti ajánlóíveit átadta az OEVI-nek, nyilvántartásba vétel céljából. A választási iroda az ajánlásokat ellenőrizte. Az 54 darab ajánlóíven leadott 321 darab ajánlás közül 248 darab érvényes, és 73 darab érvénytelen az alábbiak okán:

- 14 darab többszörös ajánlás miatt;

- 59 darab egyéb okból nem elfogadható.

 

 

Az 1. számú OEVB 6 igen szavazattal Pázmán Sándor Tibor, a Rend, Szabadság, Jólét Párt jelöltjének nyilvántartásba vételét visszautasítja, az alábbi határozatot hozta:

 

30/2014. (III.06.) számú határozata

Pázmán Sándor Tibor, a Rend, Szabadság, Jólét Párt jelölő szervezet jelöltjének nyilvántartásba vétele tárgyában

A Pest Megyei 1. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság a Rend, Szabadság, Jólét Párt jelölő szervezet bejelentése alapján Pázmán Sándor Tibor jelöltként történő nyilvántartásba vételét 248 darab érvényes és 73 darab érvénytelen ajánlás alapján visszautasítja.

Jelen határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül a Nemzeti Választási Bizottságnak címzett, de a Pest Megyei 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottságnál (2030 Érd, Alsó u. 1.) személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben előterjesztett fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az a jogorvoslati határidő lejártáig (2014. március 09. 16.00. óra) a Pest Megyei 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsághoz megérkezzen.

I N D O K O L Á S

 

Pázmán Sándor Tibor jelöltet a Rend, Szabadság, Jólét Párt jelölő szervezet 2014. március 03. napján, törvényes határidőn belül a 2974B0001-0026, 0029, 0038-0039, 0053-0055, 0059-0080 sorszám alatti ajánlóívek átadásával a Választási Bizottságnál nyilvántartásba vételre bejelentette.

 

A Pest Megyei 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Iroda (a továbbiakban: Választási Iroda) az ajánlóíveken összegyűjtött ajánlásokat a központi névjegyzék és a szavazókörök és választókerületek adataival történő összevetés útján ellenőrizte.

 

Az egyéni választókerületben a jelöléshez legalább ötszáz választópolgár ajánlása szükséges.

 

A Választási Bizottság az ellenőrzés eredményeképpen megállapította, hogy az 54 darab ajánlóíven leadott 321 darab ajánlás közül 248 darab érvényes, és 73 darab érvénytelen az alábbiak okán:

- 14 darab többszörös ajánlás miatt;

- 59 darab egyéb okból nem elfogadható.

 

Minderre figyelemmel az ajánlások száma nem érte el a jelöltséghez szükséges ajánlás számot, így a Választási Bizottság a jelölt nyilvántartásba vételét visszautasította.

 

A Választási Bizottság jelen határozatát a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 124-127. §-a, 132. §-a, 133. § (2) bekezdésén, valamint 252. § (2) bekezdése alapján hozta.

A jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 221. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) és (3) bekezdésén, a 224. § (1)-(4) bekezdésén, valamint a 225-226. §-on alapul.

 

 

9. NAPIRENDI PONT

Tárgy: Javaslat ajánlóív átadásának elmulasztása miatti bírság kiszabásáról –Szociáldemokrata Párt

 

Dr. Csigi Zsolt elnök: Elmondja, hogy a Szociáldemokrata Párt jelölő szervezet jelöltje Vadászi Nándor 2014. március 3. napján 16.00 óráig nem hozott vissza 1 db ajánlóívet, ezért ennek elmulasztása miatt a választási bizottság hivatalból eljárva bírságot szab ki. 

Az 1. számú OEVB 6 igen szavazattal a Szociáldemokrata Pártra ajánlóív elmulasztás miatti bírságot szab ki és, az alábbi határozatot hozta:

 

31/2014. (III. 06.) számú határozata

Ajánlóív átadásának elmulasztása miatti bírság kiszabásáról

A Pest Megyei 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság a Szociáldemokrata Párt jelölő szervezet ajánlóívei átadásának elmulasztása tárgyában meghozta az alábbi

határozatot

A Választási Bizottság a Szociáldemokrata Párt jelölő szervezettel szemben 50.750,-Ft azaz Ötvenezer-hétszázötven forint összegű

 b í r s á g o t   s z a b   k i.

Jelen határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül a Nemzeti Választási Bizottságnak címzett, de a Pest Megyei 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottságnál (2030 Érd, Alsó u. 1.) személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben előterjesztett fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az a jogorvoslati határidő lejártáig (2014.03.09. 16.00 óra) a Pest Megyei 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsághoz megérkezzen. 

 

I N D O K O L Á S

 

A Szociáldemokrata Párt (székhelye: 1082 Budapest, Baross u. 61.) jelölő szervezet (továbbiakban Igénylő) igénylése alapján a Pest Megyei 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Iroda (továbbiakban Választási Iroda) Vadászi Nándor Pest Megye 01. számú egyéni választókerületi jelölt állításához 100 (száz) db 2554A0001-2554A0100 sorszám alatti ajánlóív kinyomtatásáról gondoskodott.

 

A 2014. február 18. napján kelt átadás-átvételi jegyzőkönyv tanúsága szerint a Választási Iroda az ajánlóíveket a fenti jelölő szervezet képviselője részére átadta.

 

A Választási Iroda a jelölt bejelentésére nyitva álló határidő lejártakor, 2014. március 3. napján 16.00 órakor észlelte, hogy az Igénylő ezen határidő lejártáig a rendelkezésére bocsátott 100 darab ajánlóíveket teljes körűen nem adta át, abból 1 darab (2554A0009) ajánlóív benyújtására nem került sor.

 

Ezen mulasztásával az Igénylő megsértette a választási eljárásáról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 124. § (2) bekezdésében foglaltakat, miszerint a jelöltet állítani szándékozó szervezet, illetve a független jelöltként indulni szándékozó választópolgár a rendelkezésére bocsátott összes ajánlóívet köteles átadni a választási irodának a jelölt bejelentésére rendelkezésre álló határidőben.

 

E kötelezettség elmulasztása esetén a jelölt nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottság hivatalból eljárva bírságot szab ki. A bírság összege minden be nem nyújtott ajánlóív után a kötelező legkisebb munkabér havi összegének fele.

 

A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 483/2013. (XII.17.) Korm. rendelet 2.§ (1) bekezdése a minimálbér havi összegét 101.500 Ft-ban állapítja meg. Ez alapján a Ve. 124.§ (2) bekezdésében foglalt kötelezettség megszegése miatt kiszabandó bírság ajánlóívenkénti összege 50.750 Ft.

 

Minderre figyelemmel a Választási Bizottság az Igénylőt 1 darab át nem adott ajánlóív után 50.750,- Ft összegű bírsággal sújtotta.

 

A Választási Bizottság jelen határozatát a Ve. 124. §-a alapján hozta.

A jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 10.§-a, 221. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) és (3) bekezdésén, a 224. § (1)-(4) bekezdésén, valamint a 297. § (2) b/ pontján alapul.

 

10. NAPIRENDI PONT

Tárgy: Javaslat ajánlóív átadásának elmulasztása miatti bírság kiszabásáról –Magyarországi Szociáldemokrata Párt

 

Dr. Csigi Zsolt elnök: Elmondja, hogy a Magyarországi Szociáldemokrata Párt jelölő szervezet jelöltje Szekszer Bernadett Katalin 2014. március 3. napján 16.00 óráig nem hozott vissza 19 db ajánlóívet, ezért ennek elmulasztása miatt a választási bizottság hivatalból eljárva bírságot szab ki. 

 

 

Az 1. számú OEVB 6 igen szavazattal a Magyarországi Szociáldemokrata Pártra ajánlóív elmulasztás miatti bírságot szab ki és, az alábbi határozatot hozta:

 

 

32/2014. (03.06.) OEVB

Ajánlóív átadásának elmulasztása miatti bírság kiszabásáról

A Pest Megyei 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság a Magyarországi szociáldemokrata Párt jelölő szervezet ajánlóívei átadásának elmulasztása tárgyában meghozta az alábbi

határozatot

A Választási Bizottság a Magyarországi Szociáldemokrata Párt jelölő szervezettel szemben 964.250 Ft, azaz kilencszázhatvannégyezer-kettőszázötven forint összegű

 b í r s á g o t   s z a b   k i.

Jelen határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül a Nemzeti Választási Bizottságnak címzett, de a Pest Megyei 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottságnál (2030 Érd, Alsó u. 1.) személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben előterjesztett fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az a jogorvoslati határidő lejártáig (2014.03.09. 16.00 óra) a Pest Megyei 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsághoz megérkezzen. 

 

I N D O K O L Á S

 

A Magyarországi Szociáldemokrata Párt (székhelye: 1126 Budapest, Béla király út 30/C.) jelölő szervezet (továbbiakban Igénylő) igénylése alapján a Pest Megyei 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Iroda (továbbiakban Választási Iroda) Szekszer Bernadett Katalin Pest Megye 01. számú egyéni választókerületi jelölt állításához 100 db 1652K0001-1652K0100 sorszám alatti ajánlóív kinyomtatásáról gondoskodott.

 

A 2014. február 18. napján kelt átadás-átvételi jegyzőkönyv tanúsága szerint a Választási Iroda az ajánlóíveket a fenti jelölő szervezet képviselője részére átadta.

 

A Választási Iroda a jelölt bejelentésére nyitva álló határidő lejártakor, 2014. március 3. napján 16.00 órakor észlelte, hogy az Igénylő ezen határidő lejártáig a rendelkezésre bocsátott 100 (száz) darab ajánlóíveket teljes körűen nem adta át, abból 19 darab (1652K0011-1652K0018, 1652K0023-1652K0030, 1652K0048-1652K0050) ajánlóív benyújtására nem került sor.

 

Ezen mulasztásával az Igénylő megsértette a választási eljárásáról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 124. § (2) bekezdésében foglaltakat, miszerint a jelöltet állítani szándékozó szervezet, illetve a független jelöltként indulni szándékozó választópolgár a rendelkezésére bocsátott összes ajánlóívet köteles átadni a választási irodának a jelölt bejelentésére rendelkezésre álló határidőben.

 

E kötelezettség elmulasztása esetén a jelölt nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottság hivatalból eljárva bírságot szab ki. A bírság összege minden be nem nyújtott ajánlóív után a kötelező legkisebb munkabér havi összegének fele.

 

A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 483/2013. (XII.17.) Korm. rendelet 2.§ (1) bekezdése a minimálbér havi összegét 101.500 Ft-ban állapítja meg. Ez alapján a Ve. 124.§ (2) bekezdésében foglalt kötelezettség megszegése miatt kiszabandó bírság ajánlóívenkénti összege 50.750 Ft.

 

Minderre figyelemmel a Választási Bizottság az Igénylőt 19 darab át nem adott ajánlóív után 19x50.750=964.250,- Ft összegű bírsággal sújtotta.

 

A Választási Bizottság jelen határozatát a Ve. 124. §-a alapján hozta.

A jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 10.§-a, 221. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) és (3) bekezdésén, a 224. § (1)-(4) bekezdésén, valamint a 297. § (2) b/ pontján alapul.

 

11. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Javaslat ajánlóív átadásának elmulasztása miatti bírság kiszabásáról –Együtt 2014 Párt

 

Dr. Csigi Zsolt elnök: Elmondja, hogy az Együtt 2014 Párt jelölő szervezet jelöltje Nehéz Tünde Julianna 2014. március 3. napján 16.00 óráig nem hozott vissza 1 db ajánlóívet, ezért ennek elmulasztása miatt a választási bizottság hivatalból eljárva bírságot szab ki. 

 

 

Az 1. számú OEVB 6 igen szavazattal az Együtt 2014 Pártra ajánlóív elmulasztás miatti bírságot szab ki és, az alábbi határozatot hozta:

 

33/2014. (03.06.) OEVB

Ajánlóív átadásának elmulasztása miatti bírság kiszabásáról

A Pest Megyei 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság az Együtt 2014 Párt jelölő szervezet ajánlóívei átadásának elmulasztása tárgyában meghozta az alábbi

határozatot

A Választási Bizottság az Együtt 2014 Párt jelölő szervezettel szemben 50.750 Ft azaz ötvenezer-hétszázötven forint összegű

 b í r s á g o t   s z a b   k i.

Jelen határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül a Nemzeti Választási Bizottságnak címzett, de a Pest Megyei 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottságnál (2030 Érd, Alsó u. 1.) személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben előterjesztett fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az a jogorvoslati határidő lejártáig (2014.03.09. 16.00 óra) a Pest Megyei 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsághoz megérkezzen. 

 

I N D O K O L Á S

 

Az Együtt 2014 Párt (székhelye: 1126 Budapest, Böszörményi út 13-15. 3. 9.) jelölő szervezet (továbbiakban Igénylő) igénylése alapján a Pest Megyei 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Iroda (továbbiakban Választási Iroda) Nehéz Tünde Julianna Pest Megye 01. számú egyéni választókerületi jelölt állításához 80 (nyolcvan) db 3051C0001-3051C0080 sorszám alatti ajánlóív kinyomtatásáról gondoskodott.

 

A 2014. február 20. napján kelt átadás-átvételi jegyzőkönyv tanúsága szerint a Választási Iroda az ajánlóíveket a fenti jelölő szervezet képviselője részére átadta.

 

A Választási Iroda a jelölt bejelentésére nyitva álló határidő lejártakor, 2014. március 3. napján 16.00 órakor észlelte, hogy az Igénylő ezen határidő lejártáig a rendelkezésére bocsátott 80 darab ajánlóíveket teljes körűen nem adta át, abból 1 darab (3051C0051) ajánlóív benyújtására nem került sor.

 

Ezen mulasztásával az Igénylő megsértette a választási eljárásáról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 124. § (2) bekezdésében foglaltakat, miszerint a jelöltet állítani szándékozó szervezet, illetve a független jelöltként indulni szándékozó választópolgár a rendelkezésére bocsátott összes ajánlóívet köteles átadni a választási irodának a jelölt bejelentésére rendelkezésre álló határidőben.

 

E kötelezettség elmulasztása esetén a jelölt nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottság hivatalból eljárva bírságot szab ki. A bírság összege minden be nem nyújtott ajánlóív után a kötelező legkisebb munkabér havi összegének fele.

 

A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 483/2013. (XII.17.) Korm. rendelet 2.§ (1) bekezdése a minimálbér havi összegét 101.500 Ft-ban állapítja meg. Ez alapján a Ve. 124.§ (2) bekezdésében foglalt kötelezettség megszegése miatt kiszabandó bírság ajánlóívenkénti összege 50.750 Ft.

 

Minderre figyelemmel a Választási Bizottság az Igénylőt 1 darab át nem adott ajánlóív után 50.750,- Ft összegű bírsággal sújtotta.

 

A Választási Bizottság jelen határozatát a Ve. 124. §-a alapján hozta.

A jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 10.§-a, 221. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) és (3) bekezdésén, a 224. § (1)-(4) bekezdésén, valamint a 297. § (2) b/ pontján alapul.

 

12. NAPIRENDI PONT

Tárgy: Javaslat ajánlóív átadásának elmulasztása miatti bírság kiszabásáról – Szabad Magyarok Pártja

Dr. Csigi Zsolt elnök: Elmondja, hogy a Szabad Magyarok Párt jelölő szervezet jelöltje Gyarmati Zoltán 2014. március 3. napján 16.00 óráig nem hozott vissza 5 db ajánlóívet, ezért ennek elmulasztása miatt a választási bizottság hivatalból eljárva bírságot szab ki.

 

Az 1. számú OEVB 6 igen szavazattal a Szabad Magyarok Pártra ajánlóív elmulasztás miatti bírságot szab ki és, az alábbi határozatot hozta:

 

34/2014. (03.06.) OEVB

Ajánlóív átadásának elmulasztása miatti bírság kiszabásáról

A Pest Megyei 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság a Szabad Magyarok Pártja jelölő szervezet ajánlóívei átadásának elmulasztása tárgyában meghozta az alábbi

határozatot

A Választási Bizottság a Szabad Magyarok Pártja jelölő szervezettel szemben 253.750,-Ft azaz kettőszázötvenháromezer-hétszázötven forint összegű

 b í r s á g o t   s z a b   k i.

Jelen határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül a Nemzeti Választási Bizottságnak címzett, de a Pest Megyei 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottságnál (2030 Érd, Alsó u. 1.) személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben előterjesztett fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az a jogorvoslati határidő lejártáig (2014.03.09. 16.00 óra) a Pest Megyei 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsághoz megérkezzen. 

  I N D O K O L Á S

 

A Szabad Magyarok Pártja (székhelye: 7400 Kaposvár, Virág u. 2.) jelölő szervezet (továbbiakban Igénylő) igénylése alapján a Pest Megyei 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Iroda (továbbiakban Választási Iroda) Gyarmati Zoltán Pest Megye 01. számú egyéni választókerületi jelölt állításához 80 (nyolcvan) db 3038C0001-3038C0080 sorszám alatti ajánlóív kinyomtatásáról gondoskodott.

 

A 2014. február 20. napján kelt átadás-átvételi jegyzőkönyv tanúsága szerint a Választási Iroda az ajánlóíveket a fenti jelölő szervezet képviselője részére átadta.

 

A Választási Iroda a jelölt bejelentésére nyitva álló határidő lejártakor, 2014. március 3. napján 16.00 órakor észlelte, hogy az Igénylő ezen határidő lejártáig a rendelkezésére bocsátott 80 darab ajánlóíveket teljes körűen nem adta át, abból 5 darab (3038C0002, 3038C0042, 3038C0056, 3038C0064, 3038C0079) ajánlóív benyújtására nem került sor.

 

Ezen mulasztásával az Igénylő megsértette a választási eljárásáról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 124. § (2) bekezdésében foglaltakat, miszerint a jelöltet állítani szándékozó szervezet, illetve a független jelöltként indulni szándékozó választópolgár a rendelkezésére bocsátott összes ajánlóívet köteles átadni a választási irodának a jelölt bejelentésére rendelkezésre álló határidőben.

 

E kötelezettség elmulasztása esetén a jelölt nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottság hivatalból eljárva bírságot szab ki. A bírság összege minden be nem nyújtott ajánlóív után a kötelező legkisebb munkabér havi összegének fele.

 

A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 483/2013. (XII.17.) Korm. rendelet 2.§ (1) bekezdése a minimálbér havi összegét 101.500 Ft-ban állapítja meg. Ez alapján a Ve. 124.§ (2) bekezdésében foglalt kötelezettség megszegése miatt kiszabandó bírság ajánlóívenkénti összege 50.750 Ft.

 

Minderre figyelemmel a Választási Bizottság az Igénylőt 5 darab át nem adott ajánlóív után 5x50.750=253.750,- Ft összegű bírsággal sújtotta.

 

A Választási Bizottság jelen határozatát a Ve. 124. §-a alapján hozta.

A jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 10.§-a, 221. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) és (3) bekezdésén, a 224. § (1)-(4) bekezdésén, valamint a 297. § (2) b/ pontján alapul.

 

 

13. NAPIRENDI PONT

Tárgy: Javaslat ajánlóív átadásának elmulasztása miatti bírság kiszabásáról –Összefogás Párt

Dr. Csigi Zsolt elnök: Elmondja, hogy az Összefogás Párt jelölő szervezet jelöltje Kocsner János Gyula 2014. március 3. napján 16.00 óráig nem hozott vissza 4 db ajánlóívet, ezért ennek elmulasztása miatt a választási bizottság hivatalból eljárva bírságot szab ki.

 

Az 1. számú OEVB 6 igen szavazattal az Összefogás Pártra ajánlóív elmulasztás miatti bírságot szab ki és, az alábbi határozatot hozta:

 

35/2014. (03.06.) OEVB

Ajánlóív átadásának elmulasztása miatti bírság kiszabásáról

A Pest Megyei 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság az Összefogás Párt jelölő szervezet ajánlóívei átadásának elmulasztása tárgyában meghozta az alábbi

határozatot

A Választási Bizottság az Összefogás Párt jelölő szervezettel szemben 203.000,- Ft, azaz kettőszázháromezer forint összegű

 b í r s á g o t   s z a b   k i.

Jelen határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül a Nemzeti Választási Bizottságnak címzett, de a Pest Megyei 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottságnál (2030 Érd, Alsó u. 1.) személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben előterjesztett fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az a jogorvoslati határidő lejártáig (2014.03.09. 16.00 óra) a Pest Megyei 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsághoz megérkezzen. 

 

I N D O K O L Á S

 

Az Összefogás Párt (székhelye: 2000 Szentendre, Ady Endre u. 1.) jelölő szervezet (továbbiakban Igénylő) igénylése alapján a Pest Megyei 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Iroda (továbbiakban Választási Iroda) Kocsner János Gyula Pest Megye 01. számú egyéni választókerületi jelölt állításához 250 (kettőszázötven) db 0308K0001-0308K0250 sorszám alatti ajánlóív kinyomtatásáról gondoskodott.

 

A 2014. február 17. napján kelt átadás-átvételi jegyzőkönyv tanúsága szerint a Választási Iroda az ajánlóíveket a fenti jelölő szervezet képviselője részére átadta.

 

A Választási Iroda a jelölt bejelentésére nyitva álló határidő lejártakor, 2014. március 3. napján 16.00 órakor észlelte, hogy az Igénylő ezen határidő lejártáig a rendelkezésére bocsátott 250 darab ajánlóíveket teljes körűen nem adta át, abból 4 darab (0308K0008, 0308K0021, 0308K0033, 0308K0074) ajánlóív benyújtására nem került sor.

 

Ezen mulasztásával az Igénylő megsértette a választási eljárásáról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 124. § (2) bekezdésében foglaltakat, miszerint a jelöltet állítani szándékozó szervezet, illetve a független jelöltként indulni szándékozó választópolgár a rendelkezésére bocsátott összes ajánlóívet köteles átadni a választási irodának a jelölt bejelentésére rendelkezésre álló határidőben.

 

E kötelezettség elmulasztása esetén a jelölt nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottság hivatalból eljárva bírságot szab ki. A bírság összege minden be nem nyújtott ajánlóív után a kötelező legkisebb munkabér havi összegének fele.

 

A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 483/2013. (XII.17.) Korm. rendelet 2.§ (1) bekezdése a minimálbér havi összegét 101.500 Ft-ban állapítja meg. Ez alapján a Ve. 124.§ (2) bekezdésében foglalt kötelezettség megszegése miatt kiszabandó bírság ajánlóívenkénti összege 50.750 Ft.

 

Minderre figyelemmel a Választási Bizottság az Igénylőt 4 (négy) darab át nem adott ajánlóív után 4x50.750=203.000,- Ft összegű bírsággal sújtotta.

 

A Választási Bizottság jelen határozatát a Ve. 124. §-a alapján hozta.

A jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 10.§-a, 221. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) és (3) bekezdésén, a 224. § (1)-(4) bekezdésén, valamint a 297. § (2) b/ pontján alapul.

 

14. NAPIRENDI PONT

Tárgy: Javaslat ajánlóív átadásának elmulasztása miatti bírság kiszabásáról – Rend, Szabadság, Jólét Párt

 

Dr. Csigi Zsolt elnök: Elmondja, hogy a Rend, Szabadság, Jólét Párt jelölő szervezet jelöltje Pázmán Sándor Tibor 2014. március 3. napján 16.00 óráig nem hozott vissza 46 db ajánlóívet, ezért ennek elmulasztása miatt a választási bizottság hivatalból eljárva bírságot szab ki. 

 

Az 1. számú OEVB 6 igen szavazattal a Rend, Szabadság, Jólét Pártra ajánlóív elmulasztás miatti bírságot szab ki és, az alábbi határozatot hozta:

 

36/2014. (III. 6.) számú határozat

Ajánlóív átadásának elmulasztása miatti bírság kiszabásáról

A Pest Megyei 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság a Rend, Szabadság, Jólét Párt jelölő szervezet ajánlóívei átadásának elmulasztása tárgyában meghozta az alábbi

határozatot:

A Választási Bizottság a Rend, Szabadság, Jólét Párt jelölő szervezettel szemben 2.334.500,- Ft, azaz kétmillió-háromszázharmincnégyezer-ötszáz forint összegű

 b í r s á g o t   s z a b   k i.

Jelen határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül a Nemzeti Választási Bizottságnak címzett, de a Pest Megyei 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottságnál (2030 Érd, Alsó u. 1.) személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben előterjesztett fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az a jogorvoslati határidő lejártáig (2014. 03. 09. 16.00. óra) a Pest Megyei 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsághoz megérkezzen. 

I N D O K O L Á S

 

A Rend, Szabadság, Jólét Párt (6111 Gátér, Petőfi S. u. 61. sz.) jelölő szervezet (továbbiakban Igénylő)  igénylése alapján a Pest Megyei 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Iroda (továbbiakban Választási Iroda) Pázmán Sándor Tibor Pest Megye 01. számú egyéni választókerületi jelölt állításához 100 db 2974B0001-2974B0100 sorszám alatti ajánlóív kinyomtatásáról gondoskodott.

 

A 2014. 02. 20. és 2014. 03. 01. napján kelt átadás-átvételi jegyzőkönyv tanúsága szerint a Választási Iroda az ajánlóíveket a fenti jelölő szervezet képviselője részére átadta.

 

A Választási Iroda a jelölt bejelentésére nyitva álló határidő lejártakor, 2014. március 3. napján 16.00 órakor észlelte, hogy az Igénylő ezen határidő lejártáig a rendelkezésre bocsátott 100 darab ajánlóíveket teljes körűen nem adta át, abból 46  darab /2974B0027-2974B0028; 2974B0030-2974B0037; 2974B0040-2974B0052; 2974B0056-2974B0058; 2974B0081-2974B0100 / ajánlóív benyújtására nem került sor.

 

Ezen mulasztásával az Igénylő megsértette a választási eljárásáról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 124. § (2) bekezdésében foglaltakat, miszerint a jelöltet állítani szándékozó szervezet, illetve a független jelöltként indulni szándékozó választópolgár a rendelkezésére bocsátott összes ajánlóívet köteles átadni a választási irodának a jelölt bejelentésére rendelkezésre álló határidőben.

 

E kötelezettség elmulasztása esetén a jelölt nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottság hivatalból eljárva bírságot szab ki. A bírság összege minden be nem nyújtott ajánlóív után a kötelező legkisebb munkabér havi összegének fele.

 

A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 483/2013. (XII.17.) Korm. rendelet 2.§ (1) bekezdése a minimálbér havi összegét 101 500,- Ft-ban állapítja meg. Ez alapján a Ve. 124.§ (2) bekezdésében foglalt kötelezettség megszegése miatt kiszabandó bírság ajánlóívenkénti összege 50 750,-Ft.

 

Minderre figyelemmel a Választási Bizottság az Igénylőt 46 darab át nem adott ajánlóív után 46x50750,- Ft = 2.334.500,- Ft összegű bírsággal sújtotta.

A Választási Bizottság jelen határozatát a Ve. 124. §-a alapján hozta.

A jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 10.§-a, 221. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) és (3) bekezdésén, a 224. § (1)-(4) bekezdésén, valamint a 297. § (2) b/ pontján alapul.

 

 

15. NAPIRENDI PONT

Tárgy: Javaslat ajánlóív átadásának elmulasztása miatti bírság kiszabásáról – Határon Túli Magyarok Párt

Dr. Csigi Zsolt elnök: Elmondja, hogy a Határon Túli Magyarok Párt jelölő szervezet jelöltje Varga Józsefné 2014. március 3. napján 16.00 óráig nem hozott vissza 46 db ajánlóívet, ezért ennek elmulasztása miatt a választási bizottság hivatalból eljárva bírságot szab ki.

 

 

Az 1. számú OEVB 6 igen szavazattal a Határon Túli Magyarok Pártra ajánlóív elmulasztás miatti bírságot szab ki és, az alábbi határozatot hozta:

 

37/2014. (III. 6.) számú határozat

Ajánlóív átadásának elmulasztása miatti bírság kiszabásáról

 

 

A Pest Megyei 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság a  Határon Túli Magyarok Pártja jelölő szervezet ajánlóívei átadásának elmulasztása tárgyában meghozta az alábbi

határozatot:

A Választási Bizottság a Határon Túli Magyarok Pártja jelölő szervezettel szemben 2.334.500,- Ft azaz kétmillió-háromszázharmincnégyezer-ötszáz forint összegű

 b í r s á g o t   s z a b   k i.

Jelen határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül a Nemzeti Választási Bizottságnak címzett, de a Pest Megyei 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottságnál (2030 Érd, Alsó u. 1.) személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben előterjesztett fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az a jogorvoslati határidő lejártáig (2014. 03. 09. 16.00. óra) a Pest Megyei 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsághoz megérkezzen. 

I N D O K O L Á S

 

A Határon Túli Magyarok Pártja (székhelye: 1024 Budapest, Margit Krt. 55. I/2.) jelölő szervezet (továbbiakban Igénylő) igénylése alapján a Pest Megyei 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Iroda (továbbiakban Választási Iroda) Varga Józsefné Megye 01. számú egyéni választókerületi jelölt állításához 100 db 2973A0001-2973A0100 sorszám alatti ajánlóív kinyomtatásáról gondoskodott.

 

A 2014. 02. 20. és 2014. 03. 01. napján kelt átadás-átvételi jegyzőkönyvek tanúsága szerint a Választási Iroda az ajánlóíveket a fenti jelölő szervezet képviselője részére átadta.

 

A Választási Iroda a jelölt bejelentésére nyitva álló határidő lejártakor, 2014. március 3. napján 16.00 órakor észlelte, hogy az Igénylő ezen határidő lejártáig a rendelkezésére bocsátott 100 darab ajánlóíveket teljes körűen nem adta át, abból 46  darab / 2973A0041-2973A0043; 2973A0045, 2973A0047-2973A0048; 2973A0050-2973A0052; 2973A0054-2973A0057; 2973A0059-2973A0060; 2973A0067-2973A0068; 2973A0071-2973A0072, 2973A0074-2973A0100/ ajánlóív benyújtására nem került sor.

 

Ezen mulasztásával az Igénylő megsértette a választási eljárásáról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 124. § (2) bekezdésében foglaltakat, miszerint a jelöltet állítani szándékozó szervezet, illetve a független jelöltként indulni szándékozó választópolgár a rendelkezésére bocsátott összes ajánlóívet köteles átadni a választási irodának a jelölt bejelentésére rendelkezésre álló határidőben.

 

E kötelezettség elmulasztása esetén a jelölt nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottság hivatalból eljárva bírságot szab ki. A bírság összege minden be nem nyújtott ajánlóív után a kötelező legkisebb munkabér havi összegének fele.

 

A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 483/2013. (XII.17.) Korm. rendelet 2.§ (1) bekezdése a minimálbér havi összegét 101 500,- Ft-ban állapítja meg. Ez alapján a Ve. 124.§ (2) bekezdésében foglalt kötelezettség megszegése miatt kiszabandó bírság ajánlóívenkénti összege 50 750,-Ft.

 

Minderre figyelemmel a Választási Bizottság az Igénylőt 46 darab át nem adott ajánlóív után 46x50750,- Ft = 2.334.500,- Ft összegű bírsággal sújtotta.

A Választási Bizottság jelen határozatát a Ve. 124. §-a alapján hozta.

A jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 10.§-án, 221. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) és (3) bekezdésén, a 224. § (1)-(4) bekezdésén, valamint a 297. § (2) b/ pontján alapul.

 

 

 

 

16. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Javaslat ajánlóív átadásának elmulasztása miatti bírság kiszabásáról – Magyar Republikánus Politikai Párt

 

Dr. Csigi Zsolt elnök: Elmondja, hogy a Magyar Republikánus Politikai Párt jelölő szervezet jelöltje Lukács Nikolett 2014. március 3. napján 16.00 óráig nem hozott vissza 80 db ajánlóívet, ezért ennek elmulasztása miatt a választási bizottság hivatalból eljárva bírságot szab ki. 

 

Az 1. számú OEVB 6 igen szavazattal a Magyar Republikánus Politikai Pártra ajánlóív elmulasztás miatti bírságot szab ki és, az alábbi határozatot hozta:

 

38/2014. (03.06.) OEVB számú határozat

Ajánlóív átadásának elmulasztása miatti bírság kiszabásáról

 

A Pest Megyei 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság a Magyar Republikánus Politikai Párt jelölő szervezet ajánlóívei átadásának elmulasztása tárgyában meghozta az alábbi

határozatot

 

A Választási Bizottság a Magyar Republikánus Politikai Párt jelölő szervezettel szemben 4.060.000,- Ft, azaz négymillió-hatvanezer forint összegű

 

 b í r s á g o t   s z a b   k i.

 

Jelen határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül a Nemzeti Választási Bizottságnak címzett, de a Pest Megyei 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottságnál (2030 Érd, Alsó u. 1.) személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben előterjesztett fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az a jogorvoslati határidő lejártáig (2014.03.09. 16.00 óra) a Pest Megyei 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsághoz megérkezzen. 

 

I N D O K O L Á S

 

A Magyar Republikánus Politikai Párt (székhelye: 2600 Vác, Pincevölgy dűlő 8.) jelölő szervezet (továbbiakban Igénylő) igénylése alapján a Pest Megyei 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Iroda (továbbiakban Választási Iroda) Lukács Nikolett Pest Megye 01. számú egyéni választókerületi jelölt állításához 80 db 3354G0001-3354G0080 sorszám alatti ajánlóív kinyomtatásáról gondoskodott.

 

A 2014. február 22. napján kelt átadás-átvételi jegyzőkönyv tanúsága szerint a Választási Iroda az ajánlóíveket a fenti jelölő szervezet képviselője részére átadta.

 

A Választási Iroda a jelölt bejelentésére nyitva álló határidő lejártakor, 2014. március 3. napján 16.00 órakor észlelte, hogy az Igénylő ezen határidő lejártáig a rendelkezésére bocsátott 80 darab ajánlóívből egyetlen darabot sem adott át.

 

Ezen mulasztásával az Igénylő megsértette a választási eljárásáról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 124. § (2) bekezdésében foglaltakat, miszerint a jelöltet állítani szándékozó szervezet, illetve a független jelöltként indulni szándékozó választópolgár a rendelkezésére bocsátott összes ajánlóívet köteles átadni a választási irodának a jelölt bejelentésére rendelkezésre álló határidőben.

 

E kötelezettség elmulasztása esetén a jelölt nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottság hivatalból eljárva bírságot szab ki. A bírság összege minden be nem nyújtott ajánlóív után a kötelező legkisebb munkabér havi összegének fele.

 

A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 483/2013. (XII.17.) Korm. rendelet 2.§ (1) bekezdése a minimálbér havi összegét 101.500 Ft-ban állapítja meg. Ez alapján a Ve. 124.§ (2) bekezdésében foglalt kötelezettség megszegése miatt kiszabandó bírság ajánlóívenkénti összege 50.750 Ft.

 

Minderre figyelemmel a Választási Bizottság az Igénylőt 80 (nyolcvan) darab át nem adott ajánlóív után 80x50.750Ft=4.060.000,- Ft összegű bírsággal sújtotta.

 

A Választási Bizottság jelen határozatát a Ve. 124. §-a alapján hozta.

A jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 10.§-a, 221. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) és (3) bekezdésén, a 224. § (1)-(4) bekezdésén, valamint a 297. § (2) b/ pontján alapul.

 

 

17. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Javaslat ajánlóív átadásának elmulasztása miatti bírság kiszabásáról – Új Magyarország Párt

 

Dr. Csigi Zsolt elnök: Elmondja, hogy az Új Magyarország Párt jelölő szervezet jelöltje Bátonyiné Illés Marianna 2014. március 3. napján 16.00 óráig nem hozott vissza 120 db ajánlóívet, ezért ennek elmulasztása miatt a választási bizottság hivatalból eljárva bírságot szab ki. 

 

Az 1. számú OEVB 6 igen szavazattal az Új Magyarország Pártra ajánlóív elmulasztás miatti bírságot szab ki és, az alábbi határozatot hozta:

 

39/2014. (III. 6.) számú határozat

Ajánlóív átadásának elmulasztása miatti bírság kiszabásáról

 

A Pest Megyei 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság az Új Magyarország Párt jelölő szervezet ajánlóívei átadásának elmulasztása tárgyában meghozta az alábbi

határozatot:

A Választási Bizottság az Új Magyarország Párt jelölő szervezettel szemben 6.090.000,- Ft, azaz hatmillió-kilencvenezer forint összegű

 b í r s á g o t   s z a b   k i.

Jelen határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül a Nemzeti Választási Bizottságnak címzett, de a Pest Megyei 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottságnál (2030 Érd, Alsó u. 1.) személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben előterjesztett fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az a jogorvoslati határidő lejártáig (2014. 03. 09. 16.00. óra) a Pest Megyei 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsághoz megérkezzen. 

I N D O K O L Á S

 

Az Új Magyarország Párt (székhelye: 8900 Zalaegerszeg, Eötvös u. 6-10. sz. 3/6. ) jelölő szervezet (továbbiakban Igénylő) igénylése alapján a Pest Megyei 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Iroda (továbbiakban Választási Iroda) Bátonyiné Illés Marianna Pest Megye 01. számú egyéni választókerületi jelölt állításához 120 db 1481G0001-1481G0120 sorszám alatti ajánlóív kinyomtatásáról gondoskodott.

 

A 2014. 02. 17. napján kelt átadás-átvételi jegyzőkönyv tanúsága szerint a Választási Iroda az ajánlóíveket a fenti jelölő szervezet képviselője részére átadta.

 

A Választási Iroda a jelölt bejelentésére nyitva álló határidő lejártakor, 2014. március 3. napján 16.00 órakor észlelte, hogy az Igénylő a törvényi határidő lejártáig a rendelkezésére bocsátott 120 darab ajánlóív egyikét sem adta át a Választási Iroda részére.

 

Ezen mulasztásával az Igénylő megsértette a választási eljárásáról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 124. § (2) bekezdésében foglaltakat, miszerint a jelöltet állítani szándékozó szervezet, illetve a független jelöltként indulni szándékozó választópolgár a rendelkezésére bocsátott összes ajánlóívet köteles átadni a választási irodának a jelölt bejelentésére rendelkezésre álló határidőben.

 

E kötelezettség elmulasztása esetén a jelölt nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottság hivatalból eljárva bírságot szab ki. A bírság összege minden be nem nyújtott ajánlóív után a kötelező legkisebb munkabér havi összegének fele.

 

A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 483/2013. (XII.17.) Korm. rendelet 2.§ (1) bekezdése a minimálbér havi összegét 101 500,- Ft-ban állapítja meg. Ez alapján a Ve. 124.§ (2) bekezdésében foglalt kötelezettség megszegése miatt kiszabandó bírság ajánlóívenkénti összege 50 750,-Ft.

 

Minderre figyelemmel a Választási Bizottság az Igénylőt 120 darab át nem adott ajánlóív után 120x50750,- Ft = 6.090.000,- Ft összegű bírsággal sújtotta.

A Választási Bizottság jelen határozatát a Ve. 124. §-a alapján hozta.

A jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 10.§-a, 221. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) és (3) bekezdésén, a 224. § (1)-(4) bekezdésén, valamint a 297. § (2) b/ pontján alapul.

18. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Javaslat ajánlóív átadásának elmulasztása miatti bírság kiszabásáról – Új Dimenzió Párt

 

Dr. Csigi Zsolt elnök: Elmondja, hogy az Új Dimenzió Párt jelölő szervezet jelöltje Bátonyi Zoltán Barnabás 2014. március 3. napján 16.00 óráig nem hozott vissza 120 db ajánlóívet, ezért ennek elmulasztása miatt a választási bizottság hivatalból eljárva bírságot szab ki. 

 

Az 1. számú OEVB 6 igen szavazattal az Új Dimenzió Pártra ajánlóív elmulasztás miatti bírságot szab ki és, az alábbi határozatot hozta:

 

40/2014. (III. 6.) számú határozat

Ajánlóív átadásának elmulasztása miatti bírság kiszabásáról

A Pest Megyei 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság z Új Dimenzió Párt jelölő szervezet ajánlóívei átadásának elmulasztása tárgyában meghozta az alábbi

határozatot:

A Választási Bizottság az Új Dimenzió Párt jelölő szervezettel szemben 6.090.000,- Ft, azaz hatmillió-kilencvenezer forint összegű

 b í r s á g o t   s z a b   k i.

Jelen határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül a Nemzeti Választási Bizottságnak címzett, de a Pest Megyei 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottságnál (2030 Érd, Alsó u. 1.) személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben előterjesztett fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az a jogorvoslati határidő lejártáig (2014. 03. 09. 16.00. óra) a Pest Megyei 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsághoz megérkezzen. 

I N D O K O L Á S

 

Az Új Dimenzió Párt (székhelye:1077 Budapest, Rózsa u. 37. pinceszint) jelölő szervezet (továbbiakban Igénylő) igénylése alapján a Pest Megyei 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Iroda (továbbiakban Választási Iroda) Bátonyi Zoltán Barnabás Pest Megye 01. számú egyéni választókerületi jelölt állításához 120 db 1472J0001-1472J0120 sorszám alatti ajánlóív kinyomtatásáról gondoskodott.

 

A 2014. 02. 17. napján kelt átadás-átvételi jegyzőkönyv tanúsága szerint a Választási Iroda az ajánlóíveket a fenti jelölő szervezet képviselője részére átadta.

 

A Választási Iroda a jelölt bejelentésére nyitva álló határidő lejártakor, 2014. március 3. napján 16.00 órakor észlelte, hogy az Igénylő a törvényi határidő lejártáig a rendelkezésére bocsátott 120 darab ajánlóív egyikét sem adta át a Választási Iroda részére.

 

Ezen mulasztásával az Igénylő megsértette a választási eljárásáról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 124. § (2) bekezdésében foglaltakat, miszerint a jelöltet állítani szándékozó szervezet, illetve a független jelöltként indulni szándékozó választópolgár a rendelkezésére bocsátott összes ajánlóívet köteles átadni a választási irodának a jelölt bejelentésére rendelkezésre álló határidőben.

 

E kötelezettség elmulasztása esetén a jelölt nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottság hivatalból eljárva bírságot szab ki. A bírság összege minden be nem nyújtott ajánlóív után a kötelező legkisebb munkabér havi összegének fele.

 

A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 483/2013. (XII.17.) Korm. rendelet 2.§ (1) bekezdése a minimálbér havi összegét 101 500,- Ft-ban állapítja meg. Ez alapján a Ve. 124.§ (2) bekezdésében foglalt kötelezettség megszegése miatt kiszabandó bírság ajánlóívenkénti összege 50 750,- Ft.

 

Minderre figyelemmel a Választási Bizottság az Igénylőt 120 darab át nem adott ajánlóív után 120x50750,- Ft = 6.090.000,- Ft összegű bírsággal sújtotta.

A Választási Bizottság jelen határozatát a Ve. 124. §-a alapján hozta.

A jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 10.§-a, 221. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) és (3) bekezdésén, a 224. § (1)-(4) bekezdésén, valamint a 297. § (2) b/ pontján alapul.

 

19. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Javaslat ajánlóív átadásának elmulasztása miatti bírság kiszabásáról –Magyarországi Cigánypárt

 

Dr. Csigi Zsolt elnök: Elmondja, hogy a Magyarországi Cigánypárt jelölő szervezet jelöltje Kállai Dezső 2014. március 3. napján 16.00 óráig nem hozott vissza 150 db ajánlóívet, ezért ennek elmulasztása miatt a választási bizottság hivatalból eljárva bírságot szab ki.

 

 

Az 1. számú OEVB 6 igen szavazattal a Magyarországi Cigánypártra ajánlóív elmulasztás miatti bírságot szab ki és, az alábbi határozatot hozta:

 

41/2014. (III. 6.) számú határozat

Ajánlóív átadásának elmulasztása miatti bírság kiszabásáról

A Pest Megyei 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság a Magyarországi Cigánypárt jelölő szervezet ajánlóívei átadásának elmulasztása tárgyában meghozta az alábbi

határozatot:

A Választási Bizottság a Magyarországi Cigánypárt jelölő szervezettel szemben 7.612.500,- Ft, azaz hétmillió-hatszáztizenkettőezer-ötszáz forint összegű

 b í r s á g o t   s z a b   k i.

Jelen határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül a Nemzeti Választási Bizottságnak címzett, de a Pest Megyei 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottságnál (2030 Érd, Alsó u. 1.) személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben előterjesztett fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az a jogorvoslati határidő lejártáig (2014. 03. 09. 16.00. óra) a Pest Megyei 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsághoz megérkezzen. 

I N D O K O L Á S

 

A Magyarországi Cigánypárt (székhelye: 3528 Miskolc, Temes u. 32/4.) jelölő szervezet (továbbiakban Igénylő) igénylése alapján a Pest Megyei 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Iroda (továbbiakban Választási Iroda) Kállai Dezső Pest Megye 01. számú egyéni választókerületi jelölt állításához 150 db 0206E0001-0206E0150 sorszám alatti ajánlóív kinyomtatásáról gondoskodott.

 

A 2014. 02. 17. napján kelt átadás-átvételi jegyzőkönyv tanúsága szerint a Választási Iroda az ajánlóíveket a fenti jelölő szervezet képviselője részére átadta.

 

A Választási Iroda a jelölt bejelentésére nyitva álló határidő lejártakor, 2014. március 3. napján 16.00 órakor észlelte, hogy az Igénylő a törvényi határidő lejártáig a rendelkezésére bocsátott 150 darab ajánlóív egyikét sem adta át a Választási Iroda részére.

 

Ezen mulasztásával az Igénylő megsértette a választási eljárásáról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 124. § (2) bekezdésében foglaltakat, miszerint a jelöltet állítani szándékozó szervezet, illetve a független jelöltként indulni szándékozó választópolgár a rendelkezésére bocsátott összes ajánlóívet köteles átadni a választási irodának a jelölt bejelentésére rendelkezésre álló határidőben.

 

E kötelezettség elmulasztása esetén a jelölt nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottság hivatalból eljárva bírságot szab ki. A bírság összege minden be nem nyújtott ajánlóív után a kötelező legkisebb munkabér havi összegének fele.

 

A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 483/2013. (XII.17.) Korm. rendelet 2.§ (1) bekezdése a minimálbér havi összegét 101 500,- Ft-ban állapítja meg. Ez alapján a Ve. 124.§ (2) bekezdésében foglalt kötelezettség megszegése miatt kiszabandó bírság ajánlóívenkénti összege 50 750,- Ft.

 

Minderre figyelemmel a Választási Bizottság az Igénylőt 150 darab át nem adott ajánlóív után 150x50750,- Ft = 7.612.500,- Ft összegű bírsággal sújtotta.

A Választási Bizottság jelen határozatát a Ve. 124. §-a alapján hozta.

A jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 10.§-a, 221. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) és (3) bekezdésén, a 224. § (1)-(4) bekezdésén, valamint a 297. § (2) b/ pontján alapul.

20. NAPIRENDI PONT

Tárgy: Javaslat ajánlóív átadásának elmulasztása miatti bírság kiszabásáról –Keresztény Magyarok Szövetsége

 

Dr. Csigi Zsolt elnök: Elmondja, hogy a Keresztény Magyarok Szövetsége jelölő szervezet jelöltje Neubauer János Vince 2014. március 3. napján 16.00 óráig nem hozott vissza 100 db ajánlóívet, ezért ennek elmulasztása miatt a választási bizottság hivatalból eljárva bírságot szab ki.

 

Az 1. számú OEVB 6 igen szavazattal a Keresztény Magyarok Szövetségére ajánlóív elmulasztás miatti bírságot szab ki és, az alábbi határozatot hozta:

 

42/2014. (III. 6.) számú határozat

Ajánlóív átadásának elmulasztása miatti bírság kiszabásáról

A Pest Megyei 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság a Keresztény Magyarok Szövetsége jelölő szervezet ajánlóívei átadásának elmulasztása tárgyában meghozta az alábbi

határozatot:

A Választási Bizottság a Keresztény Magyarok Szövetsége jelölő szervezettel szemben 5.075.000,- Ft, azaz ötmillió-hetvenötezer forint összegű

 b í r s á g o t   s z a b   k i.

Jelen határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül a Nemzeti Választási Bizottságnak címzett, de a Pest Megyei 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottságnál (2030 Érd, Alsó u. 1.) személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben előterjesztett fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az a jogorvoslati határidő lejártáig (2014. 03. 09. 16.00. óra) a Pest Megyei 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsághoz megérkezzen. 

I N D O K O L Á S

 

A Keresztény Magyarok Szövetsége (székhelye: 9913 Nagymizdó, Fő u.89.) jelölő szervezet (továbbiakban Igénylő) igénylése alapján a Pest Megyei 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Iroda (továbbiakban Választási Iroda) Neubauer János Vince Pest Megye 01. számú egyéni választókerületi jelölt állításához 100 db 3917I0001-3917I0100 sorszám alatti ajánlóív kinyomtatásáról gondoskodott.

 

A 2014. 02. 28. napján kelt átadás-átvételi jegyzőkönyv tanúsága szerint a Választási Iroda az ajánlóíveket a fenti jelölő szervezet képviselője részére átadta.

 

A Választási Iroda a jelölt bejelentésére nyitva álló határidő lejártakor, 2014. március 3. napján 16.00 órakor észlelte, hogy az Igénylő a törvényi határidő lejártáig a rendelkezésére bocsátott 100 darab ajánlóív egyikét sem adta át a Választási Iroda részére.

 

Ezen mulasztásával az Igénylő megsértette a választási eljárásáról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 124. § (2) bekezdésében foglaltakat, miszerint a jelöltet állítani szándékozó szervezet, illetve a független jelöltként indulni szándékozó választópolgár a rendelkezésére bocsátott összes ajánlóívet köteles átadni a választási irodának a jelölt bejelentésére rendelkezésre álló határidőben.

 

E kötelezettség elmulasztása esetén a jelölt nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottság hivatalból eljárva bírságot szab ki. A bírság összege minden be nem nyújtott ajánlóív után a kötelező legkisebb munkabér havi összegének fele.

 

A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 483/2013. (XII.17.) Korm. rendelet 2.§ (1) bekezdése a minimálbér havi összegét 101 500,- Ft-ban állapítja meg. Ez alapján a Ve. 124.§ (2) bekezdésében foglalt kötelezettség megszegése miatt kiszabandó bírság ajánlóívenkénti összege 50 750,- Ft.

 

Minderre figyelemmel a Választási Bizottság az Igénylőt 100 darab át nem adott ajánlóív után 100x50750,- Ft = 5.075.000,- Ft összegű bírsággal sújtotta.

A Választási Bizottság jelen határozatát a Ve. 124. §-a alapján hozta.

A jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 10.§-a, 221. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) és (3) bekezdésén, a 224. § (1)-(4) bekezdésén, valamint a 297. § (2) b/ pontján alapul.

 

 

21. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Javaslat a külképviseleteken leadott szavazatok és az átjelentkezéssel szavazó választópolgárok által leadott szavazatok megszámlálására illetékes szavazatszámláló bizottság kijelölésére 

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző: A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 292. § (1) bekezdése szerint az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság a szavazást megelőző 8. napig kijelöli – a Nemzeti Választási Iroda kéri, hogy ezt szervezési és technikai okokból előbb tegyék meg – a külképviseleteken leadott szavazatok és az átjelentkezéssel szavazó választópolgárok által leadott szavazatok megszámlálására illetékes, az országgyűlési egyéni választókerület székhely településén működő szavazatszámláló bizottságot, amely nem lehet a 78. § szerint kijelölt szavazókör szavazatszámláló bizottsága. Javasolja, hogy a Pest Megyei 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság a Pest Megyei 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületben a külképviseleteken leadott szavazatok, az átjelentkezéssel szavazó választópolgárok által leadott szavazatok megszámlálására a 17. számú szavazókör szavazatszámláló bizottságát (Szepes Gyula Művelődési Központ 2030 Érd, Alsó u. 9.) jelölje ki. Az átjelentkezők az eddigiekkel ellentétben most a lakóhelyük szerinti egyéni választókerületi jelöltre fognak szavazni.

 

Az 1. számú OEVB 6 igen szavazattal a külképviseleteken leadott szavazatok és az átjelentkezéssel szavazó választópolgárok által leadott szavazatok megszámlálására illetékes szavazatszámláló bizottság kijelölésével kapcsolatban az alábbi határozatot hozta:

 

43/2014. (III. 06.) számú határozata

 

a külképviseleteken leadott szavazatok és az átjelentkezéssel szavazó választópolgárok által leadott szavazatok megszámlálására illetékes szavazatszámláló bizottság kijelöléséről

 

 

A Pest Megyei 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság a külképviseleteken leadott szavazatok és az átjelentkezéssel szavazó választópolgárok által leadott szavazatok megszámlálására illetékes szavazatszámláló bizottság kijelölése tárgyában meghozta az alábbi

 

h a t á r o z a t o t:

 

A Pest Megyei 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság a Pest Megyei 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületben a külképviseleteken leadott szavazatok, az átjelentkezéssel szavazó választópolgárok által leadott szavazatok megszámlálására a 17. számú szavazókör szavazatszámláló bizottságát (Szepes Gyula Művelődési Központ 2030 Érd, Alsó u. 9.) jelöli ki.

 

Jelen határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül a Nemzeti Választási Bizottságnak címzett, de a Pest Megyei 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottságnál (2030 Érd, Alsó u. 1.) személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben előterjesztett fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az a jogorvoslati határidő lejártáig (2014. 03. 09. 16.00. óra) a Pest Megyei 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsághoz megérkezzen. 

I N D O K O L Á S

 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 292. § (1) bekezdése szerint az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság a szavazást megelőző 8. napig kijelöli a külképviseleteken leadott szavazatok és az átjelentkezéssel szavazó választópolgárok által leadott szavazatok megszámlálására illetékes, az országgyűlési egyéni választókerület székhely településén működő szavazatszámláló bizottságot, amely nem lehet a 78. § szerint kijelölt szavazókör szavazatszámláló bizottsága.

 

A Választási Bizottság jelen határozatát a Ve. 292. § (1) bekezdése alapján hozta. A jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 10.§-án, 221. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) és (3) bekezdésén, a 224. § (1)-(4) bekezdésén, valamint a 297. § (2) b/ pontján alapul.

 

 

 

 

 

 

22. NAPIRENDI PONT

Tárgy: Egyebek

 

Dr. Kaltenbach Jenő delegált tag: Kérdezi, hogy felmerült-e az ajánlóívek ellenőrzése során, hogy visszaéltek az ajánlóívekkel, aláírásokkal. Sok a jelölő szervezet, ezért felmerülhet, hogy aláírásgyűjtés közben megoldható, hogy egymás mellett gyűjtők átveszik a másiktól.

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző: A Választási Iroda tagjai nem hivatottak vizsgálni az aláírások eredetét.

 

Dr. Csigi Zsolt elnök: Kérdezi, hogy a jelölő szervezetnek mi az érdeke abban, hogy a másik jelölő szervezetnek átadja az adatokat.

 

Dr. Kaltenbach Jenő delegált tag: Az a jelölő szervezet, aki jelöltet tud állítani, az miért ne beszélhetne össze egy olyan jelölő szervezettel, akinek nincs meg a jelöltállításhoz szükséges ajánlás.

 

Eőry Örs delegált tag: Szerinte úgy vetődhetne fel a kérdés, hogy tapasztalt-e a Választási Iroda az ajánlóívek feldolgozása során gyanús aláírásokat.

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző: Az ajánlóívekre ugyanaz a személy is rávezetheti az adatokat, az aláírást kellett saját kezűleg ráírni az ajánlóívre. Az aláírásokat nem tudják vizsgálni és ezt jogszabály sem írja elő.

 

Dr. Kaltenbach Jenő delegált tag: Kérdezi, hogy mennyire jellemző a többes ajánlás, illetve az, hogy valaki több jelölő szervezet ajánlóívét is aláírta.

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző: Van, akinek sok a többes ajánlása, és van, akinek kevesebb. A rendszer azt nem mutatja, hogy egy választópolgár hány jelölő szervezet ajánlóívét írta alá.

 

Dr. Kaltenbach Jenő delegált tag: Meglehetősen furcsa egy jogállamban, hogyha ezt nem vizsgálja senki, hiszen könnyen vissza lehet élni személyes adatokkal. Az aláírások valódiságát tudja, hogy nehéz ellenőrizni. Ha felmerül valakinél, hogy több jelöltet is támogatott, akkor meg lehetne tőle kérdezni, hogy tényleg többet ajánlott-e.

 

Eőry Örs delegált tag: Az, hogy a választópolgár élt-e a szabadság jogával, hogy több jelölő szervezetnek is aláírt-e, az ellenőrizhetetlen.

 

Dr. Kaltenbach Jenő delegált tag: Szerinte érdemes elgondolkozni, hogy ezt a szisztémát érdemes-e fenntartani. Nem lát a többes ajánlásra alkotmányos indokot. A szisztéma ad egy olyan kiskaput, csalási lehetőséget, ami miatt el kellene gondolkodni, hogy megfogalmazzanak a majdani törvényhozónak egy olyan javaslatot, hogy foglalkozzon, gondolja át a problémát, érdemes-e fenntartani ezt a rendszert.

 

Dr. Csigi Zsolt elnök: Szerinte, ha egy polgár több jogot kap, az nem rossz.

 

Dr. Kaltenbach Jenő delegált tag: A kérdés az, hogy ez több jog-e. A Választási Bizottság feladata a választás tisztaságának megóvása.

 

Dr. Csigi Zsolt elnök: Nem tartja magát hivatottnak arra, hogy valaki aláírásának valódiságát kétségbe vonja. Azt bárki megteheti, ha gyanús esetet tapasztal, akkor a szükséges intézkedést ő tegye meg. A Választási Bizottságnak a választás tisztasága felett kell őrködnie.

 

Eőry Örs delegált tag: Ha van konkrét eset, akkor azt kell megvizsgálnia a bizottságnak.

 

Dr. Kaltenbach Jenő delegált tag: Nincs konkrét eset, de azt kéri, hogy jegyzőkönyvben rögzítsék felvetését.

 

Nyomtatás
Ajánlás a Facebook-on Share
Események
2018. december
HKSzCsPSzV
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
Felhívások
Meghívó
2018.12.18. kedd 15:00
Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
2018.12.18. kedd 17:00
Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
2018.12.20. csütörtök 10:00
Polgárok Háza Díszterme – Érd, Alsó u. 3.
foldrajzi.jpg
katasztrofa
erdi_ujsag_2016.jpg
Érdi Lap
tamop
napraforgp
Érdi galéria