erdmost
erdiradio_online
handball
SzepesBanner
Megyei Jogú Városok Szövetsége
mjvsz
nav
KormanyzatBanner
Érdcenter
agaboga
CsukaBanner
tanuszoda
visegrad
tamop
OEVB jegyzőkönyvek
Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Jegyzőkönyv az OEVB 2014. február 17-ei, alakuló üléséről
2014.02.27. csütörtök 09:04

Készült: az 1. számú OEVB 2014. február 17-én megtartott alakuló üléséről

Jelen vannak: az OEVB tagjai a mellékelt jelenléti ív szerint

NAPIREND ELŐTT:

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet OEVI vezető: A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény értelmében a választási bizottság tagja és póttagja esküt tesz.

T. Mészáros András polgármester: Köszönti a bizottság tagjait, az eskü szövegét előmondja.

A Bizottság tagjai a polgármester előtt a törvény által előírt esküt letették.

 

NAPIRENDI JAVASLAT:

1.      Javaslat az 1. sz. OEVB elnökének és elnökhelyettesének megválasztására

1. NAPIRENDI PONT

Tárgy: Javaslat az 1. sz. OEVB elnökének és elnökhelyettesének megválasztása

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet: A törvény 39. § (1) bekezdés értelmében a választási bizottság az alakuló ülésén a választott tagok közül megválasztja elnökét és annak helyettesét. Az elnök és az elnökhelyettes személyére a bizottság tagjai tehetnek javaslatot.

Dr. Szabó Gergely: Javaslatot tesz Dr. Csigi Zsolt személyére.

Dr. Szabó Eszter: Szintén Dr. Csigi Zsoltot javasolja elnöknek megválasztani.

Az 1. számú OEVB 3 igen szavazattal Dr. Csigi Zsoltot a bizottság elnökévé választotta, az alábbi határozatot hozta:

1/2014. (II.17.)

h a t á r o z a t

elnök megválasztásáról

A Pest Megyei 1. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakba: Ve.) 39. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva elnökének megválasztása tárgyában meghozta az alábbi

h a t á r o z a t o t:

A Pest Megyei 1. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság elnökének Dr. Csigi Zsolt Attilát választja meg.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül a Nemzeti Választási Irodához címezve a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet fellebbezést nyújthat be jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a mérlegelési jogkörben hozott határozat megváltoztatása iránt a Pest Megyei 1. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsághoz. A fellebbezést személyesen, levélben (2030 Érd, Alsó u. 1.), telefaxon (23/522-363), elektronikus levélben (valasztas@erd.hu) úgy kell benyújtani, hogy legkésőbb 2014. február 20-án 16.00 óráig megérkezzen.

A fenti határidő elmulasztása jogvesztő hatályú. A fellebbezés tárgyi illetékmentes.

I N D O K O L Á S

A Ve. 39. § (1) bekezdése alapján a választási bizottság az alakuló ülésén a tagok közül megválasztja az elnökét.

Jelen határozat a Ve. 39. § (1) bekezdésén és 46. §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 221. § (1) bekezdésén, valamint 223. § (1) és (3) bekezdésén, valamint a 224. § (1)-(4) bekezdésén, az illetékmentesség az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 1. pontján alapul.

Dr. Szabó Eszter: Elnökhelyettesnek dr. Szabó Gergely Balázst javasolja.

 

Az 1. számú OEVB 3 igen szavazattal Dr. Szabó Gergely Balázst a bizottság elnökhelyettesévé választotta, az alábbi határozatot hozta:

2/2014. (II.17.)

h a t á r o z a t

elnökhelyettes megválasztásáról

A Pest Megyei 1. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakba: Ve.) 39. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva elnökhelyettesének megválasztása tárgyában meghozta az alábbi

h a t á r o z a t o t:

A Pest Megyei 1. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság elnökhelyettesének Dr. Szabó Gergely Balázst választja meg.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül a Nemzeti Választási Irodához címezve a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet fellebbezést nyújthat be jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a mérlegelési jogkörben hozott határozat megváltoztatása iránt a Pest Megyei 1. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsághoz. A fellebbezést személyesen, levélben (2030 Érd, Alsó u. 1.), telefaxon (23/522-363), elektronikus levélben (valasztas@erd.hu) úgy kell benyújtani, hogy legkésőbb 2014. február 20-án 16.00 óráig megérkezzen.

A fenti határidő elmulasztása jogvesztő hatályú. A fellebbezés tárgyi illetékmentes.

I N D O K O L Á S

A Ve. 39. § (1) bekezdése alapján a választási bizottság az alakuló ülésén a tagok közül megválasztja az elnökhelyettesét.

Jelen határozat a Ve. 39. § (1) bekezdésén és 46. §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 221. § (1) bekezdésén, valamint 223. § (1) és (3) bekezdésén, valamint a 224. § (1)-(4) bekezdésén, az illetékmentesség az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 1. pontján alapul.

Több kérdés, észrevétel nem hangzott el.

K. m. f.

 

 

 Dr. Csigi Zsolt

 

elnök

Nyomtatás
Ajánlás a Facebook-on Share
Események
2018. november
HKSzCsPSzV
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
Felhívások
Meghívó
2018.11.21. szerda 16:00
Polgármesteri Hivatal II. emeleti tárgyaló
2018.11.22. csütörtök 09:00
Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
2018.11.22. csütörtök 18:00
Polgárok Háza Díszterme – Érd, Alsó u. 3.
foldrajzi.jpg
katasztrofa
erdi_ujsag_2016.jpg
Érdi Lap
tamop
napraforgp
Érdi galéria