erdmost
erdiradio_online
handball
SzepesBanner
Megyei Jogú Városok Szövetsége
mjvsz
nav
KormanyzatBanner
Érdcenter
agaboga
CsukaBanner
tanuszoda
visegrad
tamop
- HATÁROZATOK
Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
195/2010. (IX.15.) HVB. határozat - kifogás elbírálásáról
2010.09.16. csütörtök 15:12

195/2010. (IX.15.) HVB.

h a t á r o z a t

 kifogás elbírálásáról

Érd Megyei Jogú Város HelyiVálasztási Bizottsága – 2010. szeptember 15-én megtartott ülésén – a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 105/A. § (2) bekezdésének d) pontjában megállapított hatáskörében eljárva magánszemély által előterjesztett kifogás tárgyában meghozta a következő 

határozatot: 

Érd Megyei Jogú Város Helyi Választási Bizottsága a kifogásnak helyt ad és megállapítja, hogy a Meggyesek Civil Érdek választási honlapjának (www.meggyesek.hu) felelős kiadója Jakab Béla megsértette a Ve. 3. § a) és d) pontjában rögzített a választás tisztaságának megóvása valamint a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás alapelvét, amikor a honlapon olyan információt jelentetett meg, hogy Schütz István a FIDESZ tagja.

Érd Megyei Jogú Város Helyi Választási Bizottsága eltiltja Jakab Bélát a honlap további törvénysértő tartalom szolgáltatásától.

Jelen határozat ellen a döntéstől számított 2 napon belül a Területi Választási Bizottságnak címzett, de Érd Megyei Jogú Város Helyi Választási Bizottságához (2030 Érd, Alsó u. 1.) benyújtott fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a határozat meghozatalától számított két napon belül megérkezzen. 

I N D O K O L Á S  

A beadványozó 2010. szeptember 15-én kifogást nyújtott be Érd Megyei Jogú Város Helyi Választási Bizottságához a választásra irányadó jogszabályok megsértése miatt. Beadványában leírta, hogy személyesen észlelte 2010. szeptember 15-én, hogy a Meggyesek Civil Érdek választási honlapján (www.meggyesek.hu) szerepel, hogy Schütz István a FIDESZ tagja. A Beadványozó csatolta a beadványához a honlap egy kinyomtatott változatát, illetve a Fidesz Központi Hivatal Tagnyilvántartását. Kérte továbbá, hogy a Bizottság kötelezze a honlap felelős kiadóját, hogy a jogsértés tényét azonos helyen és betűmérettel tüntesse fel a honlapon.  

A kifogás az alábbiak miatt alapos. 

Schütz Istvánt a Fidesz Központi Hivatal Tagnyilvántartása szerint a FIDESZ 2010. szeptember 1-től kizárta tagjai sorából. Ezért a Bizottság megállapította, hogy a Meggyesek Civil Érdek választási honlapján megjelent, a beadványozó által kifogásolt információk valóban alkalmasak arra, hogy a választópolgárt megtévesszék, hiszen azt az információt közvetítették az olvasó felé, hogy Schütz István a FIDESZ tagja. Ezért a Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy a kifogásolt honlap felelős kiadója Jakab Béla megsértette a Ve. 3. § a) és d) pontjaiban rögzített a választás tisztaságának megóvása valamint a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás alapelvét, és eltiltotta az elkövetőt a további jogszabálysértéstől.  A Beadványozó azon kérésének a Bizottság, hogy kötelezze a honlap felelős kiadóját a jogsértés tényének azonos helyen és betűmérettel történő feltüntetésére a honlapon, nem tud eleget tenni, tekintettel arra, hogy a Ve. 78. §-a tartalmazza az alkalmazható szankciókat, amelyek ebben az esetben a jogszabálysértés megállapítására és a jogsértő jogszabálysértéstől való eltiltására korlátozódnak. A határozatról értesítést kap a Meggyesek Civil Érdek, és Schütz István. 

A határozat a Ve. 3. § a) és d) pontjain, 29/C. § (1) és (3) bekezdésén, a 78. § (1) bekezdés a) és b) pontjain, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 79.-80. §-kon alapul. 

Érd, 2010. szeptember 15.   

dr. Csigi Zsolt

a HVB elnöke

Nyomtatás
Ajánlás a Facebook-on Share
Események
2018. október
HKSzCsPSzV
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
Felhívások
Meghívó
2018.10.24. szerda 15:00
Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
2018.10.24. szerda 17:00
Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
2018.10.25. csütörtök 10:00
Polgárok Háza Díszterme – Érd, Alsó u. 3.
foldrajzi.jpg
katasztrofa
erdi_ujsag_2016.jpg
Érdi Lap
tamop
napraforgp
Érdi galéria