erdmost
erdiradio_online
handball
SzepesBanner
Megyei Jogú Városok Szövetsége
mjvsz
nav
KormanyzatBanner
Érdcenter
agaboga
CsukaBanner
tanuszoda
visegrad
tamop
- HATÁROZATOK
Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
209/2010. (IX.29.) HVB. határozat - kifogás elbírálásáról
2010.09.30. csütörtök 21:05

209/2010. (IX.29.) HVB.

h a t á r o z a t

 kifogás elbírálásáról

Érd Megyei Jogú Város HelyiVálasztási Bizottsága – 2010. szeptember 29-én megtartott ülésén – a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 105/A. § (2) bekezdésének d) pontjában megállapított hatáskörében eljárva Horváth András (2030 Érd, Alsóvölgyi u. 5/B.) magánszemély által előterjesztett kifogás tárgyában meghozta a következő

határozatot:

Érd Megyei Jogú Város HelyiVálasztási Bizottsága a kifogásnak helyt ad és megállapítja, hogy a 2030 Egyesület választási kiadványának készíttetője és terjesztője megsértette a Ve. 42. § (1) bekezdését, a választási plakát tekintetében alkalmazni rendelt sajtóról szóló jogszabályokat, valamint a Ve. 3. § a) és d) pontjában rögzített a választás tisztaságának megóvása valamint a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás alapelvét. Érd Megyei Jogú Város Helyi Választási Bizottsága a 2030 Egyesületet eltiltja a kiadvány impresszum nélküli további terjesztésétől.

Jelen határozat ellen a döntéstől számított 2 napon belül a Területi Választási Bizottságnak címzett, de Érd Megyei Jogú Város Helyi Választási Bizottságához (2030 Érd, Alsó u. 1.) benyújtott fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a határozat meghozatalától számított két napon belül megérkezzen.

I N D O K O L Á S

A beadványozó 2010. szeptember 29-én kifogást nyújtott be Érd Megyei Jogú Város Helyi Választási Bizottságához a választásra irányadó jogszabályok megsértése miatt. Beadványában leírta, hogy személyesen észlelte 2010. szeptember 28-án a postaládájában, azt a 2030 Egyesületet hirdető kiadványt, amely nem rendelkezik impresszummal. A Beadványozó csatolta a beadványához a kiadvány egy példányát. Kérte a beadványozó a jogsértés megállapítását és a jogsértő további jogszabálysértéstől történő eltiltását.

A kifogás az alábbiak miatt alapos.

A Helyi Választási Bizottság a kifogásolt kiadvány tekintetében megállapítja, hogy az a Sajtótv. 20.§ b) pontja értelmében nyilvános közlésre szánt sajtótermék. A Sajtótv. 16. §-a értelmében minden sajtóterméket el kell látni impresszummal. Az impresszum részletes szabályait a Sajtótv. 16. § (1) bekezdése és a Sajtótv. végrehajtásáról szóló 12/1986. (IV. 22.) MT rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 21. §-a tartalmazza.

A Ve. 42. § (1) bekezdése alapján a választási plakát engedély és bejelentés nélkül előállítható és terjeszthető sajtótermék, melyre egyebekben a sajtóról szóló jogszabályokat kell alkalmazni. Mindezek alapján, mivel a jelen ügyben tárgyalt választási kiadvány nem tartalmazza a fenti jogszabályokban előírt adatokat, ezért a kiadvány készíttetője megsértette a Ve. 42. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezést, valamint ezen bekezdés alapján alkalmazni rendelt sajtóról szóló jogszabályokat is.

A Helyi Választási Bizottság továbbá megállapítja, hogy a kifogáshoz csatolt bizonyítékokból egyértelműen megállapítható, hogy a kiadvány a 2030 Egyesületet által készíttetett és terjesztett választási kiadvány.

A fent leírtak alapján a Helyi Választási Bizottság a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.

A határozat a Ve. 3. § a) és d) pontján, a 29/C. § (1) és (3) bekezdésén, 42. §. (1) bek, a 78. §. (1) bekezdés a) és b) pontján, a Sajtótv. 16. §. (1) bekezdésén, és a 20. §. b) és c) pontjain, valamint a Sajtótv. végrehajtásáról szóló 12/1986 (IV.22) MT. rendelet 21. §-án, a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve. 79.-80. §-kon alapul.

Érd, 2010. szeptember 29.                                                                      

Dr. Csigi Zsolt

a HVB elnöke

Nyomtatás
Ajánlás a Facebook-on Share
Események
2018. december
HKSzCsPSzV
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
Felhívások
Meghívó
2018.12.18. kedd 15:00
Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
2018.12.18. kedd 17:00
Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
2018.12.20. csütörtök 10:00
Polgárok Háza Díszterme – Érd, Alsó u. 3.
foldrajzi.jpg
katasztrofa
erdi_ujsag_2016.jpg
Érdi Lap
tamop
napraforgp
Érdi galéria