erdmost
erdiradio_online
handball
SzepesBanner
Megyei Jogú Városok Szövetsége
mjvsz
nav
KormanyzatBanner
Érdcenter
agaboga
CsukaBanner
tanuszoda
visegrad
tamop
- ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS 2014.
Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
HVI 5/2014. (VII.29.) határozata
2014.07.29. kedd 16:06

 a nemzetiségi szavazókör kijelöléséről szóló 3/2014. (VII. 2.) sz. határozat módosításáról

 

 

 A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 77. § (1) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva Érd Megyei Jogú Városban a nemzetiségi szavazókör sorszámát és címét a következőben állapítom meg, illetve módosítom:

 

„800. számú nemzetiségi szavazókör: Szepes Gyula Művelődési Központ

2030 Érd, Alsó u. 9.

 

A szavazókör határa a település egészére és valamennyi nemzetiségre kiterjed.

Elrendelem a határozat Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hirdetőtábláján, valamint az Önkormányzat hivatalos honlapján (www.erd.hu) történő közzétételét 2014. július 3-tól 2014. július 17-ig.

 

Ezen határozat ellen a Ve. 234. § alapján a határozat közzétételének időtartama alatt nyújtható be fellebbezés Érd Megyei Jogú Város Helyi Választási Iroda vezetőjéhez személyesen, levélben (2030 Érd, Alsó u. 1.), telefaxon a 06-23/522-363-as faxszámra vagy elektronikus levélben a valasztas@erd.hu elektronikus címre. A fellebbezésre megállapított határidő jogvesztő, az a határidő utolsó napján 2014. július 17-én 16.00 órakor jár le.

A fellebbezésnek tartalmaznia kell a kérelem jogalapját, a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai értesítési címét, a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát. A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét.

A fellebbezést a Pest Megyei Területi Választási Iroda vezetője bírálja el a benyújtást követő három napon belül. A területi választási iroda vezetőjének határozata ellen további jogorvoslatnak helye nincs.

 

I n d o k o l á s:

 

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 242. § (2) bekezdése szerint a települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választását akkor kell kitűzni, ha a településen az adott nemzetiséghez tartozó személyek száma - a legutolsó népszámlálásnak az adott nemzetiséghez tartozásra vonatkozó kérdéseire nyújtott adatszolgáltatás nemzetiségenként összesített adatai szerint - a huszonöt főt eléri.

 

Érd Megyei Jogú Városban az utolsó népszámlálás adatai szerint   az alábbi nemzetiségekhez tartozó személyek száma éri el a huszonöt főt:

görög              63 fő

horvát             82 fő

lengyel            50 fő

német              523 fő

roma                600 fő

román              289 fő

szerb               33 fő

szlovák            42 fő

ukrán               34 fő

 

Fentiek alapján Érd Megyei Jogú Városban várhatóan kitűzésre kerül a nemzetiségi önkormányzati választás, melyre tekintettel ki kell alakítani a nemzetiségi szavazókört az alábbi szabályok alapján.

323. § (1) Ha a településen tartanak települési nemzetiségi önkormányzati választást, a különböző nemzetiségek számára - a területi és az országos nemzetiségi önkormányzati választásra is - közös nemzetiségi szavazóhelyiség szolgál.

(2) A nemzetiségi szavazóhelyiséget úgy kell kialakítani, hogy a fogyatékossággal élő választópolgárok számára akadálymentes legyen.

(3) Ha a településen egyetlen nemzetiség települési önkormányzatának választására sem kerül sor, a területi, illetve országos nemzetiségi önkormányzati választáson a szavazatszámláló bizottság feladatait a helyi választási bizottság látja el.

 

Érd, 2014. július 2.”

 

A határozat módosítására a szavazókör sorszámának elírása miatt került sor.

 

Érd, 2014. július 29.

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet

HVI vezetője

 

 

Nyomtatás
Ajánlás a Facebook-on Share
Események
2018. december
HKSzCsPSzV
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
Felhívások
Meghívó
2018.12.18. kedd 15:00
Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
2018.12.18. kedd 17:00
Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
2018.12.20. csütörtök 10:00
Polgárok Háza Díszterme – Érd, Alsó u. 3.
foldrajzi.jpg
katasztrofa
erdi_ujsag_2016.jpg
Érdi Lap
tamop
napraforgp
Érdi galéria