erdmost
erdiradio_online
handball
SzepesBanner
Megyei Jogú Városok Szövetsége
mjvsz
nav
KormanyzatBanner
Érdcenter
agaboga
CsukaBanner
tanuszoda
visegrad
tamop
KÖZZÉTÉTEL
Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
A HVI vezetőjének határozata a nemzetiségi szavazókör kijelöléséről
2016.01.18. hétfő 13:39

Érd Megyei Jogú Város Helyi Választási Iroda vezetőjének

1/2016. (I.18.) határozata

Érd Megyei Jogú Város Helyi Választási Iroda vezetőjeként a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (Ve.) 77. § (1) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva Érd megyei Jogú Városban a nemzetiségi szavazókör sorszámát és címét a következőben állapítom meg:

800. számú nemzetiségi szavazókör: Szepes Gyula Művelődési Központ 2030 Érd, Alsó u. 9. 

A szavazókör határa a település egészére kiterjed.

Elrendelem a határozat Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hirdetőtábláján, valamint az Önkormányzat hivatalos honlapján (www.erd.hu) történő közzétételét 2016. január 18-tól 2016. február 1-jéig. 

Ezen határozat ellen a Ve. 234. § alapján a határozat közzétételének időtartama alatt nyújtható be fellebbezés Érd Megyei Jogú Város Helyi Választási Iroda vezetőjéhez személyesen, levélben (2030 Érd, Alsó u. 1.), telefaxon a 06-23/522-363-as faxszámra vagy elektronikus levélben a valasztas@erd.hu elektronikus címre. A fellebbezésre megállapított határidő jogvesztő, az a határidő utolsó napján 2016. február 1-jén 16.00 órakor jár le.

A fellebbezésnek tartalmaznia kell a kérelem jogalapját, a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai értesítési címét, a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát. A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét.

A fellebbezést a Pest Megyei Területi Választási Iroda vezetője bírálja el a benyújtást követő három napon belül. A területi választási iroda vezetőjének határozata ellen további jogorvoslatnak helye nincs. 

I n d o k o l á s 

A Pest Megyei Területi Választási Bizottság 2016. március 20-ára időközi választást tűzött ki Pest megyében, a roma nemzetiségi önkormányzati képviselők területi választására.

Erre tekintettel ki kell alakítani a nemzetiségi szavazókört az alábbi szabályok alapján:

„Ve. 323. § (2) A nemzetiségi szavazóhelyiséget úgy kell kialakítani, hogy a fogyatékossággal élő választópolgárok számára akadálymentes legyen.

(3) Ha a településen egyetlen nemzetiség települési önkormányzatának választására sem kerül sor, a területi, illetve országos nemzetiségi önkormányzati választáson a szavazatszámláló bizottság feladatait a helyi választási bizottság látja el.”

Fentiekre tekintettel a rendelkező részben határoztam a nemzetiségi szavazókör kijelöléséről. 

Érd, 2016. január 18.

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet

HVI vezetője

Nyomtatás
Ajánlás a Facebook-on Share
Események
2018. október
HKSzCsPSzV
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
Felhívások
Meghívó
2018.10.24. szerda 15:00
Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
2018.10.24. szerda 17:00
Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
2018.10.25. csütörtök 10:00
Polgárok Háza Díszterme – Érd, Alsó u. 3.
foldrajzi.jpg
katasztrofa
erdi_ujsag_2016.jpg
Érdi Lap
tamop
napraforgp
Érdi galéria