erdmost
erdiradio_online
handball
SzepesBanner
Megyei Jogú Városok Szövetsége
mjvsz
nav
KormanyzatBanner
Érdcenter
agaboga
CsukaBanner
tanuszoda
visegrad
tamop
KÖZZÉTÉTEL
Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
A HVI vezetőjének határozata az egyéni választókerületek sorszámáról és területi beiosztásáról
2014.03.31. hétfő 13:37

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

HELYI VÁLASZTÁSI IRODA VEZETŐJE

2/2014. (III.31.)  

h a t á r o z a t a

az egyéni választókerületek sorszámának és területi beosztásának megállapításáról

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 306/A. § (1) bekezdésében foglalt jogkörömben eljárva Érd Megyei Jogú Város területén a helyi önkormányzati képviselők és a polgármester választására az egyéni választókerületek sorszámát és területi beosztását az alábbiak szerint állapítom meg:

Választókerület sorszáma, választópolgárok száma

Választókerület területi határa

Eltérés mértéke a választásra jogosultak számának átlagától (fő, %)

I. választókerület:

1-4. szavazókörök területe

Választópolgárok száma: 4263

 

Hintó u. – Magasparti u. – Hármashatárhegyi u. – Mély u. – Júlia u. – Izabella u. – Kornélia u. – Alsó u. – Edit u. – Budafoki út

nincs

II. választókerület

5-8. szavazókörök területe Lakosságszám: 4627

Izabella u. – Kornélia u. – Alsó u. – Budai út – Velencei u. - Fehérvári út – Sas u. – Páva u. - Tóni csapás – Ercsi út – Júlia u.

Eltérés: 251 fő, 5,7%

III. választókerület:

9-12. szavazókörök területe

Választópolgárok száma: 4187

 

Fehérvári út – Zámori út – Vadlúd u. - Hattyú u. – Vöcsök u. - Bibic u. – Deák F. u. - Gárdonyi G. u. – Felső vasút

nincs

IV. választókerület:

13-16. szavazókörök területe

Választópolgárok száma: 4345

 

Nóra u. – Diósdi út – Budai út – Velencei u. – Felső vasút - Szent István u. – Gárdonyi G. u. – Kelemen u. – Hunor u. – Gellért u. – Riminyáki u. – Diósdi út – Natália u. – Melánia u.

nincs

V. választókerület:

17-20. szavazókörök területe

Választópolgárok száma: 4462

 

Budafoki út – Edit u. – Alsó u. – Budai út – Diósdi út – Nóra u. - Melánia u. – Natália u. –Diósdi út – Rebarbara u. – Szegfű u. – Felső vasút – Topoly u. – Tállya u. – Talabor u. – Olt u. – Alsó Vasút

Eltérés: 86 fő, 1,9%

VI. választókerület:

21-24. szavazókörök területe

Választópolgárok száma: 4206

 

Alsó vasút – Tétényi út – Muskátli u. – Ligetszépe u. – Árvalányhaj u. – Borostyán u. – Csormolya u. – Estike u. – Gledicsia u. – Ürmös u. – Tárnoki u. – Fürdő u. – Diósdi út – Rebarbara u. – Szegfű u. – Felső vasút – Túr u. – Talabor u. – Nyitra u.

nincs

VII. választókerület:

25-28. szavazókörök területe

Választópolgárok száma: 4560

 

Kőszegi u. – Bihari u. – Bajcsy Zs. út – Riminyáki út –Gellért u. – Hunor u. – Kelemen u. - Damjanich u. – Martinovics u. – Könyves K. u.

Eltérés: 184 fő, 4,2%

VIII. választókerület:

29-32. szavazókörök területe

Választópolgárok száma: 4445

Diósdi út – Riminyáki u. – Bajcsy Zs. u. – Leányka u.- Ürmös u. – Tárnoki út – Fürdő u.

Eltérés: 69 fő, 1,5%

IX. választókerület:

33-36. szavazókörök területe

Választópolgárok száma: 4403

 

Bihari u. – Kőszegi u. - Tárnoki út – Kolozsvári u. – Hegyalja u. – Kőhalmi u. – M7 autópálya – Szendrői u. Dévai u. – Ribizke u. – Szilfa u. – Bajcsy-Zs. út

Eltérés: 27 fő, 0,6%

X. választókerület:

37-40. szavazókörök területe

Választópolgárok száma: 4314

 

Ürmös u. – Leányka u. – Bajcsy Zs. út – Avar u. – Cseresznyefa u. – Eperfa u. – Alsóerdősor u. – Mahagóni u. – Felsővölgyi u. Bazsarózsa u. – Borostyán u. – Csormolya u. – Estike u. – Gledicsia u.

nincs

XI. választókerület:

41-44. szavazókörök területe

Választópolgárok száma: 4366

 

Avar u. – Szilfa u. – Ribizke u. – Dévai u. – Szendrő u. – M7 autópálya – Iparos u. – Kőműves u. – Tetőfedő u. – Felsővölgyi u.  – Mahagóni u. – Eperfa u. – Cseresznyefa u.

nincs

XII. választókerület:

45-48. szavazókörök területe

Választópolgárok száma: 4337

Kőműves u. – Iparos u. – M7 autópálya – Zengő u. – Faváró u. –Ötvös u. – Tetőfedő u.

nincs

A választókerületi térkép a határozat mellékletét képezi.

Döntésemet a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján (Érd, Alsó u. 1.), valamint Érd Megyei Jogú Város honlapján (www.erd.hu) 2014. március 31. napjától tizenöt napra közzéteszem.

Jelen határozatom ellen a közzétételének időtartama alatt, a közzétételt követő 15. nap 16 00 óráig bírósági felülvizsgálati kérelem nyújtható be a Helyi Választási Irodához (2030 Érd, Alsó u. 1).  A kérelmet a Budapest Környéki Törvényszék bírálja el. A bírósági felülvizsgálati kérelem benyújtása illetékmentes. A bírósági felülvizsgálati kérelmet személyesen vagy levélben, illetve a valasztas@erd.hu címre olyan elektronikus dokumentumként lehet benyújtani, amelyet a kérelem benyújtójának jogi képviselője vagy a Ve. 224. § (5) bekezdésében meghatározott esetben a kérelem benyújtója minősített elektronikus aláírásával látott el.

Ha a bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet elektronikus dokumentumként nyújtja be, annak mellékleteit a kérelmező oldalhű másolatban elektronikus okirati formába alakítja.

A bírósági felülvizsgálat iránti kérelemnek a közzététel

A bírósági felülvizsgálati kérelemnek tartalmaznia kell a kérelem Ve. 223. § (3) bekezdése szerinti alapját, a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai értesítési címét, a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát. A bírósági felülvizsgálati kérelem tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét.

A bírósági felülvizsgálati eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy - a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával - saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat.

I N D O K O LÁ S

A Ve. 306/A. § (1) bekezdése kimondja, hogy a tízezernél több lakosú településen az egyéni választókerületeket a helyi választási iroda vezetője alakítja ki.

A Ve. 306/A. § (2) bekezdése szerint az egyéni választókerületeket úgy kell kialakítani, hogy

a) azok összefüggő területet alkossanak,

b) a központi névjegyzék alapján választásra jogosultak száma megközelítően azonos legyen.

A Ve. 306/A. § (3) bekezdése alapján az egyéni választókerületek kialakításakor az egyéni választókerület választásra jogosultjainak száma a településen egy egyéni választókerületre jutó választásra jogosultak számtani átlagától - a településszerkezeti, földrajzi és egyéb helyi sajátosságokra figyelemmel - legfeljebb tizenöt százalékkal térhet el.

Az egyéni választókerületek kialakításakor a történelmi, földrajzi szempontok, a település beépítettsége, szerkezete és a történelmi fejlődése során kialakult településegységek figyelembevételével, a fenti jogszabályi előírásokat is figyelembe véve jártam el.

Megállapítottam, hogy a központi névjegyzék 2014. január 1-jei adatai alapján Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területén a választásra jogosultak száma 52515 fő, az egy egyéni választókerületre jutó választásra jogosultak számtani átlaga pedig 4376 fő.

Megállapítottam továbbá, hogy a II. számú egyéni választókerület választásra jogosultjainak száma a településen egy egyéni választókerületre jutó választásra jogosultak számának átlagától (4376 fő) való eltérése 251 fő, 5,7%, ami meghaladja az 5%-ot. Az eltérést településszerkezeti sajátosságok – vasútvonal áthaladása, városból kivezető gyűjtőút, mint területi határvonal - indokolják.

Az V. számú, a VII. számú, a VIII. számú és a IX. számú egyéni választókerületben az eltérés nem haladja meg az 5%-ot (219 fő) így az eltérést indokolni nem kell.

A többi választókerületben a választásra jogosultnak száma a településen egy egyéni választókerületre jutó választásra jogosultak számának átlagától (4376 fő) nem tér el.

A Ve. 306/A. § (1) bekezdése alapján a választókerületek kialakításának kérdésében előzetesen kikértem a Helyi Választási Bizottság véleményét. A Helyi Választási Bizottság 2014. március 28-án tartott ülésén hozott döntése alapján a választókerületek kialakításával egyetértett.

Határozatomat a Ve. 306/A. § alapján hoztam meg. A jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 307/Q. §, a 223. §, és a 224. § (3)-(5) bekezdésén alapul. Az illetékmentességről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 1. pontján alapul. A határozatra vonatkozó közzétételi kötelezettséget a Ve. 306/B. §-a állapítja meg. 

A határozat közzétételének módja: Érd Megyei Jogú Város hirdetőtábláján történő közzététel, és az Önkormányzat hivatalos honlapján való nyilvánosságra hozatal.

Érd, 2014. március 31.

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet

 

Helyi Választási Iroda Vezető

 

Közzétételi záradék:

A határozatot a mai napon a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, valamint Érd Megyei Jogú Város honlapján közzéteszem.

Érd, 2014. március 31.

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet

 

Helyi Választási Iroda Vezető

 

Területi beosztás - térkép

Nyomtatás
Ajánlás a Facebook-on Share
Események
2018. november
HKSzCsPSzV
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
Felhívások
Meghívó
2018.11.19. hétfő 18:30
Parkvárosi Közösségi Ház (Gépész u. 14.) fszt. közösségi terem
2018.11.22. csütörtök 18:00
Polgárok Háza Díszterme – Érd, Alsó u. 3.
2018.11.29. csütörtök 11:44
Polgárok Háza Díszterme – Érd, Alsó u. 3.
foldrajzi.jpg
katasztrofa
erdi_ujsag_2016.jpg
Érdi Lap
tamop
napraforgp
Érdi galéria