Érd Megyei Jogú Város

Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

2030 Érd, Alsó utca 1.

Levélcím: 2031 Érd, Pf.: 31.

E-mail: onkormanyzat@erd.hu

TELEFONKÖZPONT: (23) 522-300

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT: (23) 522-301

Hivatali Kapu: ERDPH

KRID szám: 707189964

Partnerségi egyeztetés

Partenerségi egyeztetés 11 részterület

2018. dec. 21.

Tisztelt Érdi Lakosság, Partnerek!

 

Tájékoztatom Önöket, hogy Érd Megyei Jogú Város egyes részterületeire vonatkozóan (összesen 13 helyszínen) a 73/2018. (III.27.) és az 58/2018 (III.27.) számú határozataival településfejlesztési döntéseket hozott, melyek szükségessé teszik a településrendezési eszközök módosítását. Ennek kapcsán a hatályos településrendezési eszközök – 53/2016. (III.24.) határozattal elfogadott Településszerkezeti Terv, és a 9/2016. (III.31.) rendelettel elfogadott Helyi Építési Szabályzat és annak Szabályozási Terv melléklete - módosítási eljárása zajlik.

Tovább...

Tolmács utca

2018. dec. 04.

Tisztelt Érdi Lakosság, Partnerek!

Tovább...

Érd Parkváros északi részén lévő, volt katonai lőtérhatályos településrendezési eszközök módosítási eljárása

2018. szept. 13.


Tisztelt Érdi Lakosság, Partnerek!

 

Tájékoztatom Önöket, hogy Érd Parkváros északi részén lévő, volt katonai lőtér - Földmunkás u. – Esztergályos u. – 0313 hrsz-ú ingatlan által határolt területet érintően az önkormányzat és a területtulajdonos között kötött településrendezési szerződés értelmében a hatályos településrendezési eszközök – 53/2016. (III.24.) határozattal elfogadott Településszerkezeti Terv, és a 9/2016. (III.31.) rendelettel elfogadott Helyi Építési Szabályzat és annak Szabályozási Terv melléklete - módosítási eljárása zajlik.

Érd MJV Közgyűlése a 103/2012. (IV.26.) számú határozattal elfogadta a területre készített tanulmánytervet, majd a természet és környezetvédelmi szempontokat is megalapozottabban, hangsúlyosabban érvényre juttató, ütemekre bontott fejlesztést megállapító 268/2016. (XII.22.) számú határozatával módosította a településrendezési szerződést.

A településfejlesztési cél az összességében ~ 16ha nagyságú beépítetlen, magán tulajdonban lévő terület ütemezett kertvárosi lakóterületi fejlesztése, mely kizárólag a botanikai szakvélemény alapján védelemre, zöldfelületi megtartásra kijelölt területek megőrzése mellett lehetséges. A 2012-ben megindított tervezési, egyeztetési folyamat tehát jelenleg is zajlik, melynek keretében az első, 5 ha nagyságú lakóterületi fejlesztési részére elkészült a településrendezési eszközök véleményezési dokumentációja.

A településrendezési eszközök módosításának várható hatása, hogy az érintett területen a környező területekhez hasonló beépítési intenzitású kertvárosi lakóterület jön létre, a teljes, ~ 16 ha nagyságú területre vonatkozóan összességében ~ 5,7 ha nagyságban természetközeli karsztbokorerdő és zöldterületi övezetbe sorolt, valamint megtartandó zöldfelületi szabályozással kijelölt terület jön létre.

A tárgyi ügyben 2018. október 1-jén tartott lakossági fórumon, és a Közgyűlés október 25-i ülésén a területre vonatkozó napirend tárgyalása során felmerült az érintett lakossággal történő újbóli egyeztetés, és a tervezett szabályozással kapcsolatos véleménynyilvánítás igénye.

A fentiek okán ismételt lakossági fórumra hívom Önöket, melynek

ideje: 2018. november 19. hétfő 18:30 órától

helye: Parkvárosi Közösségi Ház (Gépész u. 14.) fszt. közösségi terme

 

A településrendezési eszközök módosításának dokumentációja elérhető a város honlapján a http://www.erd.hu/nyitolap/kozugyeink/onkormanyzat/teleeszkmod helyen és a Főépítészi Csoport irodájában.

Felhívom figyelmüket, hogy a lakossági fórum célja a tervjavaslatban rögzített szabályozási megoldásokkal esetleg okozott jogsérelmek kellő időben történő feltárása, ezzel összefüggésben a tervi megoldások módosítására, finomítására irányuló konkrét változtatási igények felmérése, az erre vonatkozó tervmódosítási javaslattételek rögzítése, nem pedig tágabb területekkel, a Parkváros egészével kapcsolatos, e terv keretei között bizonyosan nem orvosolható egyéb problémák megvitatása.

 

Érd, 2018. október 30.

 

Közreműködésüket köszönve, tisztelettel:

T. Mészáros András

Tovább...

Tájékoztató Helyi Építési Szabályzat és annak Szabályozási Terv melléklet módosítás

2018. jún. 01.

Tisztelt Érdi Lakosság, Partnerek!

Tájékoztatom Önöket, hogy Érd Parkváros északi részén lévő, volt katonai lőtér - Földmunkás u. – Esztergályos u. – belterületi határ (korábbi sóskúti közigazgatási határ) - területét érintően az önkormányzat és a tulajdonos között kötött településrendezési szerződés értelmében a hatályos településrendezési eszközök – 53/2016. (III.24.) határozattal elfogadott Településszerkezeti Terv, és a 9/2016. (III.31.) rendelettel elfogadott Helyi Építési Szabályzat és annak Szabályozási Terv melléklete - módosítási eljárása zajlik.

A településfejlesztési cél az összességében ~ 16ha nagyságú beépítetlen, magán tulajdonban lévő terület ütemezett kertvárosi lakóterületi fejlesztése, mely kizárólag a botanikai szakvélemény alapján védelemre, zöldfelületi megtartásra kijelölt területek megőrzése mellett lehetséges. A 2012-ben megindított tervezési, egyeztetési folyamat tehát jelenleg is zajlik, melynek keretében az első, 5 ha nagyságú lakóterületi fejlesztési részére elkészült a településrendezési eszközök véleményezési dokumentációja.

A településrendezési eszközök módosításának várható hatása, hogy az érintett területen a környező területekhez hasonló beépítési intenzitású kertvárosi lakóterület jön létre, a teljes, ~ 16 ha nagyságú területre vonatkozóan összességében ~ 5,7 ha nagyságban természetközeli karsztbokorerdő és zöldterületi övezetbe sorolt, valamint megtartandó zöldfelületi szabályozással kijelölt terület jön létre.

A településrendezési eszközök módosításának dokumentációját a 2018. szeptember 10 - október 10-ig tartó időszakban elérhetővé tesszük a város honlapján, a Polgárok Háza földszinti ügyfélszolgálati helyiségében, és a Főépítészi Csoport irodájában.

A módosítási szándékokkal, tervezetekkel kapcsolatos írásos észrevételeiket, javaslataikat 2018. október 10-ig várjuk a foepitesz@erd.hu címre megküldve, postai úton a Polgármesteri Hivatal 2030 Érd, Alsó u. 1. címre küldve, vagy a Polgárok Háza Ügyfélszolgálatán leadva.

Tájékoztatásom egyben meghívó is a tárgyban tartandó

lakossági fórumra, melynek

ideje: 2018. október 1. 16:30 órától

helye: Polgárok Háza (Alsó u. 3.) fszt. közgyűlési terem

Tovább...

Érd közigazgatási területén belül több részterület módosítás

2016. szept. 09.

Tisztelt Érdi Lakosok, Szervezetek!

Tájékoztatom Önöket, hogy Érd MJV Közgyűlése határozatai alapján a hatályos településrendezési eszközöknek - 53/2016. (III.24.) KGY. határozattal elfogadott Településszerkezeti Terv, valamint a 9/2016.(III.31.) önkormányzati rendelettel elfogadott Helyi Építési Szabályzat -  a város egyes részterületeire vonatkozó módosítását készítjük elő.

A módosítás elsődleges célja a Magyarország Kormánya és Érd MJV Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1504/2015. (VII.23.) Korm. határozattal összefüggésben a Modern Városok Program projektelemeinek megvalósítása. Az érintett területek, a módosítások célja, azok várható hatása az előzetes tájékoztatóhoz csatolt térképen, és listán kerültek bemutatásra. A felhíváshoz kapcsolódó dokumentáció a Polgárok Háza Ügyfélszolgálati Irodáján, a Főépítészi Csoportban, és itt is megtekinthető.

A vonatkozó jogszabályok, és Érd MJV 80/2013. (III.28.) számú határozata szerint a tervmódosítás során biztosítani kell a véleményező partnerek - lakosság, érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szervezetek, vallási közösségek - minél szélesebb körének bevonását.

Az előzetes tájékoztatási szakaszban kérjük, hogy 2016. szeptember 30-ig nyilatkozzanak arról, hogy az eljárásban partnerként részt kívánnak-e venni, illetőleg írásos észrevételeket is tehetnek a településrendezési elképzelésekkel kapcsolatban.

Nyilatkozatukat, észrevételeiket a fenti határidőig írásban leadhatják a Polgárok Háza Ügyfélszolgálati Irodáján (Alsó u. 3.), a Főépítészi Csoportnak (Alsó u. 1. II. emelet 209. szoba) címezve, vagy a foepitesz@erd.hu e-mail címre küldve.

 

Érd, 2016. szeptember 5.

 

Közreműködésüket megköszönve, tisztelettel: T. Mészáros András

Polgármester

 

határozatok

lakossági tájékoztatás


Tovább...