Vida Gábor 2030 Érd, Lapály utca 9/B. szám alatti lakos lakcímrendezési ügyébenÉrd Megyei Jogú Város Jegyzője, mint elsőfokon eljáró hatóság meghozta a 4/46976/3/2018. iktatószámú határozatot.

A határozat közlése Vida Gábor részére nem lehetséges, ugyanis valós lakóhelye/tartózkodási helye nem ismert.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 88. § (1) bekezdés a) pontja és e) pontja alapján közlöm, hogy a 4/46976/3/2018. iktatószámú határozatot Vida Gábor vagy meghatalmazottja

 

Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal

Általános igazgatási ügyek

2030 Érd, Alsó u. 3. fszt. 2. számú irodájában

megtekintheti, illetve átveheti

(ügyfélfogadás: hétfőn 13.00-18.30, szerdán 8.00-12.00, 13.00-16.30).

 

Kérem, hogy jelen hirdetményt 2019. január 11. naptól 2019. január 27. napig kifüggeszteni szíveskedjen.

 

 

Érd, 2019. január 2.  

 

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébetjegyző nevében és megbízásából eljáró:

 

 

Bihari Viktória

ügyintéző